3.57894736842 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.58 (19 رای)

 

 

 پمپ های الکتروژن (ELECTROGEN)

KPM50
Electrogen KPM50
دمای کارکرد

حداقل آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداکثر آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداقل ارتفاع

متر

حداکثر ارتفاع

متر

توان

KW

مدل
605325370/37 KPM50
KPM100

Electrogen KPM100

دمای کارکرد

حداقل آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداکثر آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداقل ارتفاع

متر

حداکثر ارتفاع

متر

توان

KW

مدل
60105010600/75KPM100

 

لیست الکترو پمپ های سانتریفیوژ خانگی استریم ساخت چین

قیمت-ریال

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
( m³/h)
حداکثر ارتفاع(m)قدرتنوع پمپمدل
KWHP
1,420,000112/243/40/330/5پمپ خانگی 1 اینچSPM16
1,720,000112/4350/150/2بوستر پمپ خودمکش خانگیPW-139EA
990,000112/1350/220/3پمپ ارتفاع بالاSDB 40
930,000112/1350/330/5پمپ ارتفاع بالاSDB60
910,000112/1350/330/5پمپ ارتفاع بالاSQB60
1,360,000112/7400/550/75یک اینچ ارتفاع بالاSQB70
1,500,0001 ½1 ½3700/751یک اینچ ارتفاع بالاSQB80
1,500,000113720/751یک اینچ ارتفاع بالاIDB 70
1,260,000114/8350/751جتی تکفاز دبی بالاSJSW10M
2,040,000113/6380/751جتی تکفاز ارتفاع بالاSJSW10H
1,300,000114/2421/11/5جتی تکفاز دبی بالاSJSW15M
1,300,000113/8451/11/5جتی تکفاز ارتفاع بالاSJSW15H
3,440,0001 ¼1 ½3/6581/11/5جتی تکفازSJET150B
2,340,0001 ¼1 ½4/2641/52جتی تکفازSJET200B
1,140,000112/7450/550/75جتی تکفازSJET80L
1,230,000113/6450/751جتیSJEP-100
2,400,000113/1500/751جتیSJET100L
1,230,000113/3540/751جتی با بدنه با کالیتSJETP100
1,220,000113500/751پمپ جتیSJET100B
3,440,0001 ¼1 ½3/6581/11/5جتی تکفازSJET150B
2,340,0001 ¼1 ½4/2641/52جتی تکفازSJET200B
730,000115/4180/370/5بشقابیSCM22
2,210,000116/3330/751بشقابیSCM100
2,210,000117/2300/751بشقابیSCP100
1,240,000116200/370/5بشقابیSCPM 130
1,100,000117/5300/751بشقابیSCPM-158
1,100,000117/5300/751بشقابیSCPM-158
1,850,000117/9361/11/5بشقابیSCPM 180
1,980,000117/9401/52بشقابیSCPM 200
1,540,000117/237/51/11/5بشقابی سه فازSCPT180
1,650,000118/4421/52بشقابی سه فازSCPT200
3,540,00011 ¼6521/11/5دو پروانهSCM2-52
3,780,00011 ¼7/2551/52دو پروانهSCM2-55
2,040,000¾¾2/1850/751پمپ فشار بالاPH90

تاریخ درج محصول 93/08/20 *قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند*

 

لیست الکتروپمپ های سانترفیوژ پروانه برنجی مارک Stream ساخت چین

قیمت-ریال

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرتمدل
KWHP
3,324,0002227/6140/921/2SHF5A
3,372,0002230201/11/5SHFm5BM
3,852,0002230241/52SHFm5AM
4,068,0003360111/11/5SHFm6C
4,452,0003366151/52SHFm6B
3,816,0003372182/23SHFm6A
4,500,0004484141/52SHFm6BR
5,448,0004484182/23SHFm6AR
2,832,000221812/50/751SCS10
3,312,0002242131/11/5SCS15
4,188,0002248151/52SCS20
4,752,0003348172/23SCS30
1,584,000115/4280/330/5S1DK-20 (0.5HP)
2,184,0001 ½1 ½12210/751S1.5DK-20 (1HP)
2,640,0002227201/11/5S2DK-20B(1.5HP)
2,958,0002227281/52S2DK-20A(2HP)
3,340,8002239342/23S2DK-30
3,324,0002240281/52S2DK-30A(2HP)
4,176,0002242342/23S2DK-30B(3HP)
2,196,000223013/50/751YS200B
3,396,000223614/51/11/5YS200A
2,928,0002224201/11/5YS200BM

 

لیست قیمت الکترو پمپ سری EAZ مارک Stream ساخت چین

قیمت (ریال)

قطر خروجی

(mm)

قطر ورودی

(mm)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

قطر پروانه

(mm)

دور موتور

توان

(KW)

مدل
RPM
11,772,0003250542219529005/5EAZ32/20-05502
12,090,000325065242147/5EAZ32/20-07502
15,408,0003250782621411EAZ32/20-11002
17,706,0003250933425415EAZ32/26-15002
18,831,60032501013626418/5EAZ32/26-18502
11,416,800406540361747/5EAZ40/16-07502
11,752,80040654229/11755/5EAZ40/20-05502
15,280,8004065613621511EAZ40/20-11002
18,852,0004065954125418/5EAZ40/26-18502
18,852,000506536651607/5EAZ50/16-07502
15,348,0005065416917411EAZ50/16-11002
15,753,6005065556519211EAZ50/20-11002
21,807,6005065808723022EAZ50/26-22002
29,250,00050651009726437EAZ50/26-37002
16,080,00065803813616415EAZ65/16-15002
21,039,60065805912720222EAZ65/20-22002
6,028,80032501013/517414500/55EAZ32/16-00554
7,416,000325016/513/52141/1EAZ32/20-01104
8,022,000406515/620/52141/5EAZ40/20-01504
8,192,400406524/519/82643EAZ40/26-03004
7,464,000506510/532/51741/5EAZ50/16-01504
8,928,000506516/5362142/2EAZ50/20-02204
10,168,800506518982152/2EAZ50/26-02204
14,252,400506528532854EAZ50/32-04004
8,580,000658011661742/2EAZ65/16-02204
9,888,000658016812144EAZ65/20-04004
12,267,600658016/5602154EAZ65/26-04004
15,528,000658022/5722647/5EAZ65/26-07504
11,414,400801001430/52004EAZ80/20-04004
15,444,00080100201302355/5EAZ80/26-05504
21,768,000801003312631011EAZ80/32-11004
12,348,000100125141651904EAZ100/20-04004
16,764,000100125181502207/5EAZ100/26-07504
23,532,0001001253316029915EAZ100/32-15004

 

تاریخ درج محصول 93/08/20 *قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند*

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی استینلس استیل مارک Stream ساخت چین

قیمت

(ریال)

دهانه خروجی

(mm)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

نوع ولتاژ

توان

اسب

توان

(KW)

مدل
10,440,000DN253/589سه فاز1/51/1BL2-9
11,520,000DN253/5107سه فاز1/51/1BL2-11
13,800,000DN253/5120تکفاز21/5BL2-13
11,976,000DN253/5120سه فاز21/5BL2-13
15,000,000DN253/5145تک فاز21/5BL2-15
12,480,000DN253/5145سه فاز21/5BL2-15
15,960,000DN253/5178تک فاز32/2BL2-18
13,560,000DN253/5178سه فاز32/2BL2-18
15,360,000DN253/5210سه فاز32/2BL2-22
17,160,000DN253/5251سه فاز43BL2-26
14,880,000DN32838سه فاز10/75BL4-4
11,400,000DN32874سه فاز21/5BL4-8
12,360,000DN32896سه فاز32/2BL4-10
12,768,000DN328114سه فاز32/2BL4-12
14,880,000DN328136سه فاز43BL4-14
15,480,000DN328152سه فاز43BL4-16
19,200,000DN328183سه فاز5/54BL4-19
21,840,000DN328211سه فاز5/54BL4-22
14,760,000DN401262سه فاز32/2BL8-6
17,760,000DN401283سه فاز43BL8-8
23,020,000DN4012104سه فاز5/54BL8-10
25,760,000DN4012124سه فاز5/54BL8-12
28,175,000DN4012146سه فاز7/55/5BL8-14
29,681,500DN4012166سه فاز7/55/5BL8-16
32,200,000DN4012187سه فاز107/5BL8-18
33,695,000DN4012208سه فاز107/5BL8-20

  

تاریخ درج محصول 93/08/20 *قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند*

 

 

 لیست پمپ سانتریفیوژ خانگی مارک لوارا

پمپ سانتریفیوژ خانگی مارک لوارا - PM16/A

 دهانه خروجی

 دهانه ورودی

حداکثر آبدهی 

 حداکثر ارتفاع

قدرت 

 نوع پمپ

 مدل 

 اینچ

اینچ 

(m3/h) 

 (m)

(hp) 

 (kw)

1

1

2.22

43.4

0.4

0.3

سانتريفوژ چدني خانگي

PM16/A

 

 •  کاربرد خانگی، تغذيه بويلر، آبياری چمن
 • حداکثر فشار 8 بار
 • دمای مایع 10-50   IP 55 کلاس F

     لیست الکتروپمپ های خانگی و سوپاپ سر خود مارکPentax ساخت ایتالیا

 

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(m³/h)

( m)

(hp)

1

1

2.4

35

0.5

پنتاکس کوچک تکفاز خانگی

PM45

1

1

3

61

1

پمپ 61 متری تکفاز خانگی

PM80

1

1

2.7

53

1

سوپاپ سرخود تکفاز

MD 100

  

لیست الکتروپمپ های سری FHE مارک LOWARA
 

Lowara - FHE

دهانه خروجی
دهانه ورودی
حداکثر آبدهی
حداکثر ارتفاع
قدرت
مدل
(mm)
(mm)
(m3 /h)
(m )
(hp)
(kw)
32
50
24
34.7
3
2.2
FHE 32-160/22 
32
50
24
44.2
4
3
FHE 32-200/30 
32
50
30
5404
5.5
4
FHE 32-200/40 
32
50
24
79
7.5
5.5
2FHE 32-250/55 
32
50
24
99
10
7.5
2FHE 32-250/75 
40
65
42
31.5
4
3
FHE 40-160/30 
40
65
48
38
5.5
4
FHE 40-160/40 
40
65
42
46.5
7.5
5.5
FHE 40-200/55 
40
65
48
57
10
7.5
FHE 40-200/75 
40
65
48
72
15
11
FHE 40-250/110 
40
65
48
85
20
15
FHE 40-250/150 
50
65
72
20
4
3
FHE 50-125/30 
50
65
84
24
5.5
4
FHE 50-125/40 
50
65
84
32
7.5
5.5
FHE 50-160/55 
50
65
84
40
10
7.5
FHE 50-160/75 
50
65
84
58
15
11
FHE 50-200/110 
50
65
84
68
20
15
FHE 50-250/150 
50
65
90
77
25
18.5
FHE50-250/185 
50
65
90
86
30
22
FHE50-250/220 
65
80
96
19
5.5
4
FHE 65-125/40 
65
80
108
23
7.5
5.5
FHE 65-125/55 
65
80
120
27
10
7.5
FHE 65-125/75 
65
80
120
36
15
11
FHE 65-160/110 
65
80
120
52
25
18.5
FHE 65-200/185 
65
80
138
59
30
22
FHE 65-200/220 
80
100
180
27
15
11
FHE 80-160/110 
80
100
180
33
20
15
FHE 80-160/150 
80
100
180
48
30
22
FHE 80-200/220 

 

 • جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
 • تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.
 • کاربرد آبرسانی، صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، سيركوله كردن
 • حداکثر فشار 12 بار
 • دمای مایع 20-120   IP 55 کلاس F

 

 

 

لیست الکترو پمپ های سری FHE4 , FHS4 مارک LOWARA ساخت ایتالیا (1450rpm )
 

مدلقدرتحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهیورودیخروجی
(kw)(hp)(m)(m3/h)(mm)(mm)
FHE4 32-200/05 0.550.7512.5155032
2FHE4 32-250/07 0.75119.4125032
2FHE4 32-250/11 1.11.522.5125032
FHE4 40-200/07 0.75111.6186540
FHE4 40-200/11 1.11.511.6246540
FHE4 40-250/15 1.5217.5246540
FHE4 40-250/22 2.2321306540
FHE4 50-160/11 1.11.59.7366550
FHE4 50-200/15 1.5212.6456550
FHE4 50-250/22 3415.8456550
FHE4 50-250/30 45.519.9456550
FHE4 65-160/15 1.528.8728065
FHE4 65-200/22 2.2312.4728065
FHE4 65-200/30 3414.4848065
FHE4 65-250/55 5.57.522.3848065
FHS4 65-315/75 7.51026.5848065
FHE4 80-200/40 45.513.810810080
FHE4 80-250/55 5.57.519.810810080
FHE4 80-250/75 7.51023.613210080
FHS4 80-315/110 111531.515010080
FHS4 80-315/150 152038.317410080
FHS4 100-250/75 7.5102117425100
FHS4 100-250/110 111527204125100
FHS4 100-315/185 18.52534.8234125100
FHS4 100-315/220 223038.8264125100
FHS4 125-250/110 111519.4312150125
FHS4 125-250/150 152023.4312150125
FHS4 125-315/220 18.53030.6360150125
FHS4 125-315/300 304036.3408150125
FHS4  150-250/300 304025.5534200150
FHS4 150-315/300 304030.4600200150

 

 • جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
 • تمامی الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.
 • کاربرد آبرسانی، صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، سيركوله كردن
 • حداکثر فشار 12 بار
 • دمای مایع 20-120   IP 55 کلاس F

 

لیست الکتروپمپ های دولول و کله گلابی با مارکPentax ساخت ایتالیا(با مکش 12 متر )

Pentax - cab&ap

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(m³/h)

( m)

(hp)

1

1 ¼

2.1

40

1

دولول تکفاز

AP100/00

1

1 ¼

3.6

50

2.2

دولول تکفاز

AP200/00

1

1 ½

5.4

60

1.5

کله گلابی تکفاز

CAB150/00

1

1 ½

7.2

61

2.2

کله گلابی تکفاز

CAB200/00

1

1 ½

8.4

64

3

کله گلابی تکفاز

CAB300/01

1

1 ½

7.2

61

2.2

کله گلابی سه فاز

CABT200/00

 

 

لیست الکتروپمپ های سه فاز مارک Pentax  ساخت ایتالیا

 الکترو پمپ های سه فاز مارک پنتاکس

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

مدل

(mm)

(mm)

(m³/h)

(m)

(hp)

(kw)

32

50

27

36.8

4

3

CM32-160A

32

50

36

61

10

7.5

CM32-200A

32

50

36

53

7.5

5.5

CM32-200B

32

50

27

41

5.5

4

CM32-200C

32

50

30

93

20

15

CM32-250A

32

50

30

82

15

11

CM32-250B

32

50

30

70

12.5

9.2

CM32-250C

40

65

33

20.7

3

2.2

CM40-125B

40

65

30

17.4

2

1.5

CM40-125C

40

65

39

35.4

5.5

4

CM40-160A

40

65

36

30

4

3

CM40-160B

40

65

42

56.4

10

7.5

CM40-200A

40

65

39

47

7.5

5.5

CM40-200B

40

65

42

75.5

15

11

CM40-250B

50

65

72

24.5

5.5

4

CM50-125A

50

65

78

36.3

10

7.5

CM50-160A

50

65

78

30.2

7.5

5.5

CM50-160B

50

65

78

58

20

15

CM50-200A

50

65

72

52

15

11

CM50-200B

50

65

72

47

12.5

9.2

CM50-200C

65

80

132

24.2

10

7.5

CM65-125A

65

80

120

19.8

7.5

5.5

CM65-125B

65

80

144

39

20

15

CM65-160A

65

80

144

34

15

11

CM65-160B

65

80

144

29.8

12.5

9.2

CM65-160C

65

80

144

54

30

22

CM65-200A

65

80

132

47.5

25

18.5

CM65-200B

65

80

132

43

20

15

CM65-200C

80

100

225

37

30

22

CM80-160A

80

100

210

33.5

25

18.5

CM80-160B

80

100

195

29

20

15

CM80-160C

80

100

180

24

15

11

CM80-160D

80

100

240

58

50

37

CM80-200A

80

100

225

49

40

30

CM80-200B

 

 

  * کلاس عایقبندی الکتروموتور پمپ های فوق ، F ،درجه حفاظت ,  IP44

   شفاف از جنس استینلس استیل و آب بندی با سیل مکانیکی می باشد  .                                                   

 

 

 لیست الکتروپمپ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

الکتروپمپ های پنتاکس

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

 نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(m³/h)

(m)

(hp)

2"

2"

30

24.5

1.5

یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH150

2"

2"

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH200

2"

2"

30

33.5

3

سه اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH300

2"

2"

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع یالا سه فاز

CHT200

2"

2"

30

33.5

3

دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT300

2"

3"

42

31.8

4

چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT400

2"

3"

42

37

5.5

پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT550

3"

3"

62

11.6

1.5

سه اینچ یک و نیم اسب

CL150/3

3"

3"

62

13.6

2

سه اینچ دو اسب تکفاز

CL200/3

2"

2"

18

12.6

1

دو اینچ یک اسب تکفاز

CS100/2

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز

CS150/2

2"

2"

18

17.5

1

دو اینچ یک اسب تکفاز

CSB100/2

2"

2"

24

21.5

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز

CSB150/2

2"

2"

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب تکفاز

CS200/2

3"

3"

54

14.2

2

سه اینچ دو اسب تکفاز

CS200/3

3"

3"

60

17.5

3

سه اینچ سه اسب تکفاز

CS300/3

3"

3"

72

21.5

4

سه اینچ چهار اسب تکفاز

CS400/3

4"

4"

96

13.5

4.5

چهار اینچ چهارو نیم اسب تکفاز

CS450/4

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز

CST150/2

2"

2"

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب سه فاز

CST200/2

3"

3"

60

17.5

3

سه اسب،سه اینچ سه فاز

CST300/3

3"

3"

72

21.5

4

چهار اسب سه اینچ سه فاز

CST400/3

4"

4"

96

13.5

4

چهار اسب چهار اینچ سه فاز

CST450/4

4"

4"

96

17

5.5

پنج و نیم اسب چهار اینچ سه فاز

CST550/4

 

 

 

الکترو پمپ های مونو بلاگ  سه فاز  چین

الکترو پمپ های مونو بلاگ سه فاز چین

 دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت

مدل

KW

HP

1 1/4

2

24

28.5

2.2

3

CM32-160B

1 1/4

2

27

40

4

5.5

CM32-200C

1 1/4

2

36

52

5.5

7.5

CM32-200B

1 1/4

2

36

60.5

7.5

10

CM32-200A

1 1/4

2 1/2

39

35.6

4

5.5

CM40-160A

2

2 1/2

78

30.5

5.5

7.5

CM50-160B

2

2 1/2

78

37

7.5

10

CM50-160A

2

2 1/2

72

45.7

9.2

12.5

CM50-200C

2

2 1/2

72

51

11

15

CM50-200B


الکترو پمپ های سانتریفیوژ پروانه برنجی چین 

الکترو پمپ های سانتریفیوژ پروانه برنجی چین

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

مدل

KW

HP

2

2

27.6

14

0.92

1.2

SHF5A

2

2

30

20

1.1

1.5

SHFm5BM

2

2

30

24

1.5

2

SHFm5AM

3

3

60

11

1.1

1.5

SHFm6C

3

3

66

15

1.5

2

SHFm6B

3

3

72

18

2.2

3

SHFm6A

4

4

84

14

1.5

2

SHFm6BR

4

4

84

18

2.2

3

SHFm6AR

2

2

300

12.5

0.75

1

SCS10

2

2

700

13

1.1

1.5

SCS15

2

2

800

15

1.5

2

SCS20

3

3

800

17

2.2

3

SCS30

1

1

90

28

0.33

0.5

S1DK-20 (0.5HP)

1 ½

1 ½

200

21

0.75

1

S1.5DK-20 (1HP)

2

2

450

20

1.1

1.5

S2DK-20B(1.5HP)

2

2

450

28

1.5

2

S2DK-20A(2HP)

2

2

650

34

2.2

3

S2DK-30

2

2

680

28

1.5

2

S2DK-30A(2HP)

3

3

700

34

2.2

3

S2DK-30B(3HP)

2

2

500

13.5

0.75

1

YS200B

2

2

600

14.5

1.1

1.5

YS200A

2

2

400

20

1.1

1.5

YS200BM

 

پمپ های فواره ای چین

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(l/min)

حداکثر ارتفاع (m)

توان
(w)

نوع پمپ

مدل

1/2

20

1.6

28

پمپ فواره پلاستیکی تکفاز

HYP15-028

1/2

35

2.5

50

پمپ فواره پلاستیکی تکفاز

HYP36-050

1

60

4.2

120

پمپ فواره پلاستیکی تکفاز

HYP80-120

1/2

30

2.3

50

پمپ فواره استیل تکفاز

HYP36-050B

1/2

60

4

120

پمپ فواره استیل تکفاز

HYP80-120B

1/2

21

1.7

35

پمپ فواره استیل 12 ولتی

FB12V-35

 

 

لیست قیمت پمپ های آب (متحد)

 پمپ آب متحد

ملاحظات

آبدهی

(متر مکعب در ساعت)

ارتفاع

(متر)

قدرت مصرفی
(اسب بخار)

نوع محصول

ردیف

سیل و آزبست

-

160

4

   الکترو پمپ 1 اینچ فشار قوی  

1

سیل و آزبست

12  30

4

   الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 

2

سیل و آزبست

 20 40

5.5

   الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 

3

سیل و آزبست

 15 50

7.5

   الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 

4

سیل و آزبست

 24 35

7.5

   الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی 

5

سیل و آزبست

 42 50

10

   الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی 

6

سیل و آزبست

 60 35

10

   الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی 

7

سیل و آزبست

 46 50

15

   الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی 

8

 

پمپ های گریز از مرکز آبروان

مشخصات کلی پمپهای گریز از مرکز
قطر خروجی: 32 تا 300 میلیمتر
ظرفیت آبدهی: 5 تا 1800 متر مکعب در ساعت
ارتفاع: 5 تا 90 متر
درجه حرارت سیال با آب بندی: با نوار گرافيت از 50- تا110 درجه سانتيگراد و با آببند مكانيكي از 50- تا 140 درجه سانتيگراد
فشار تست: 16 بار
 

محصولات

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

جشنواره وب ایران

تماس با ما

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن: [10 خط] - 34427242 (041)
[10 خط] - 34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن،
گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تهران شعبه ی مرکزی (نمایشگاه و انبار):
خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه.
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه بوشهری،
شرکت دشت سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)
تلفن: [10 خط] - 33921081 (021)
فکس: 36059178 (021) 

brands logo
مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده: 09147734464
خانم غلامی: 09146635750
آقای حاج شبانی: 09149166602
مدیریت: 09121127699
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن: 34427242-34421027 (041)
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن: 32818772 (041)
شعبه 3: تهران، جاده قدیم، تلفن: 66648110 (021)
شعبه 4: تهران، سعدی جنوبی، تلفن: 33921081 (021)