3.31168831169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.31 (77 رای)

 

انتخاب
موتور
تیپ
موتور
توان دائم
مکانیکی
توان
دائم
توان
اضطراری
دور
(RPM)
تعداد
سیلندر
سیستم
تنفس
سیستم
کولینگ
کشور
سازنده
قیمت
(ریال)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
  kWmhpkWekVakWekVa        
CumminsX1.3G210.614.28108.81115002-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins403D-15G12.216.410.41311.414.315003-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins404D-22G18.425.116.220.317.822.315004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins404A-22G118.7-----15004-- ---
Perkins1103A-33TG142.2-----15004-- ---
Perkins1106A-70TAG2136-----15004-- ---
Perkins1106A-70TAG3163.9-----15004-- ---
Perkins1106A-70TAG4178.9-----15004-- ---
Perkins1106A-70TG1122.7-----15004-- ---
Perkins1506A-E88TAG2230-----15004-- ---
Perkins1506A-E88TAG3250-----15004-- ---
Perkins1506A-E88TAG5300-----15004-- ---
Perkins2506C-E15TAG1455-----15004-- ---
Perkins2506C-E15TAG2451-----15004-- ---
Lombardini15LD4006.28.434.55.656.230001-هوا خنک ---
Lombardini15LD4406.89.2556.25.6730001-هوا خنک ---
Lombardini15LD5007.810.65.87.26.4830001-هوا خنک ---
Lombardini25LD425-211.515.68.8119.812.230002-هوا خنک ---
Lombardini9LD625-219.12261518.816.320.330002-هوا خنک ---
LombardiniLDW7025.57.5454.45.515002-آب خنک ---
LombardiniLDW10038.511.56.58.17.2915003-آب خنک ---
LombardiniLDW140411.515.64911.19.812.215004-آب خنک ---
LombardiniLDW160315.521.112.115.113.316.715003-آب خنک ---
LombardiniLDW220419.526.515.21916.82115004-آب خنک ---
LombardiniLDW2204T2635.3620.325.422.42815004-آب خنک ---
CumminsX2.5G2243220252227.515003-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Ricardo-TelecK4100D30-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china4B3.9G224-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaD226B-3D30-----15003-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1103A-33G27.737.8243026.43315003-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1003G28-----15003-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1003TG44-----15003-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsX3.3G131432825303815004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
BenzOM31474-----28004-- -موتور دیزل PDF-icon
Ricardo-TelecK4100ZD42-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1004NG30-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsS3.8G438.751.93240354415004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaF3L91224-----15003-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaF4L91232-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaF4L912T41-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaF6L91248-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china4BT3.9G236-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaTD226B-3D45-----15003-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1103C-33TG240.956.136.8464151.315003-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Motorsazan3.152G20.8-----15003-- -موتور دیزل PDF-icon
Motorsazan4.236G35.5-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Motorsazan4.248G40-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Motorsazan4.248TG151-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Motorsazan4.248NG34.6-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Motorsazan6.60G(1006.6)54.6-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsS3.8G648.765.34050445515004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china4BTA3.9G250-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1004G40-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1006NG40-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Ricardo-TelecK4105ZD50-----15004-- -موتور دیزل-
Perkins1103A-33TG253.873.8486052.86615003-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
IvecoNEF45SM1A53.3-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaWP4D66E20060-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1104A-44TG158.479.9526557.271.515004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1004TG65.7-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Ricardo-TelecR4110ZLD74-----15004-- -موتور دیزل-
CumminsS3.8G759.679.9486052.86615004-آب خنک 280,000,000موتور دیزل PDF-icon
IvecoNEF45SM2A66-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1104A-44TG271.998.4648070.48815004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD530GE74-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6BT5.9G186-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF4M1013E81109-88-9315004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaTD226B-4D60-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaWP4D100E20090-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD531GE88-----15004-- 295,000,000موتور دیزل PDF-icon
Cummins6BTA5.9G593125801008811015006-آب خنک 370,000,000موتور دیزل PDF-icon
Lovol1006TG184.3-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Ricardo-TelecR6105ZD85-----15006-- -موتور دیزل-
IvecoTM2A87-----15004-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6BT5.9G286-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaTD226B-6D90-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1104C-44TAG290.1125.581.4101.489.6111.915004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF4M1013EC97130-104-10915004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6BTA5.9G2106-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins6BTAA5.9G311615510012511013815006-آب خنک 440,000,000موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSB7G2109-----15006-- -موتور دیزل-
Deutz-chinaWP6D132E200120-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Ricardo-TelecR6105AZLD110-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
IvecoNEF67SM1A110-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD532GE112-----15004-- 360,000,000موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6BTAA5.9G2120-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Ricardo-TelecR6105IZLD120-----15006-- -موتور دیزل-
Deutz-chinaWP6D152E200138-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1006TAG121171.410913612015015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1006TAG2129.3183.412015013216515006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Cummins6BTAA5.9G613518013610912015015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD731GE133-----15006-- 410,000,000موتور دیزل PDF-icon
IvecoTM3A138-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins6BTAA5.9G514519512816014117615006-آب خنک 540,000,000موتور دیزل PDF-icon
Cummins6BTAA5.9G714519212415513617015006-هوا خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins1106C-E66TAG4156.7219.614418016020015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD732GE160-----15006-- 500,000,000موتور دیزل PDF-icon
BenzOM355160-----22006-- -موتور دیزل PDF-icon
IvecoNEF67TE2A175-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD733GE175-----15006-- 540,000,000موتور دیزل PDF-icon
Perkins1306C-E87TAG419828018022520025015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD734GE213-----15006-- 625,000,000موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSL9G321730520025022027515006-هوا خنک 870,000,000موتور دیزل PDF-icon
Perkins1306C-E87TAG6224-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
IvecoC87TE1D232-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
BenzOM457220-----20006-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD940GE242-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
IvecoC10TE1D260-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSL9G525835924030026433015006-هوا خنک 920,000,000موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1341GE271-----15006-- 755,000,000موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD941GE281-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
IvecoC13TE2A300-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1342GE303-----15006-- 770,000,000موتور دیزل PDF-icon
Perkins2206A-E13TAG230543428035032040015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1343GE325-----15006-- 885,000,000موتور دیزل PDF-icon
IvecoC13TE3A352-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1344GE354-----15006-- 935,000,000موتور دیزل PDF-icon
Perkins2206A-E13TAG334949332040036045015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1345GE388-----15006-- 1,085,000,000موتور دیزل PDF-icon
Perkins2506A-E15TAG139655236445540050015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSX15G639655536444540050015006-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1641GE430-----15006-- 1,250,000,000موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSX15G842659540050044055015006-هوا خنک 1,450,000,000موتور دیزل PDF-icon
Perkins2506A-E15TAG2435-40050044050015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSX15G947668045046350062518006-هوا خنک -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1642GE503-----15006-- 1,460,000,000موتور دیزل PDF-icon
Perkins2806A-E18TAG1A52272448060052866015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP222LE591-----180012-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsVTA28G5538750509636560700150012-آب خنک 2,200,000,000موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTWD1643GE536-----15006-- 1,680,000,000موتور دیزل PDF-icon
DoosanP222LE-S552-----150012-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins2806A-E18TAG256578352065056070015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP222LE-II652-----150012-- -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4006-23TAG2A63288260075066082515006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4006-23TAG3A67994564080072090015006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsVTA28G6656-----150012-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQST30G378610807289108001000150012-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4008TAG2A8611080728911802100215008-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQST30G4853118080010008801100150012-هوا خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4012-46TWG2A105514921000125011081385150012-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4012-46TWG3A114916181092136412001500150012-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4012-46TAG2A126717851204150513251656150012-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4012-46TAG3A144020121368171015041880150012-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4016TAG1A153721301476184416222028150016-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSK60G3158021651500187516002000150016-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSK60G4169523191636204518002250150016-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Perkins4016TAG2A171523671646205818112263150016-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSK60G6193726481825228120002500180016-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
BenzOM355A101-----15006-- -موتور دیزل-
BenzOM357210-----22006-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins6CTA8.3G2163-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins6CTAA8.3G218324516020017622015006-هوا خنک -موتور دیزل PDF-icon
Cummins6CTAA8.3G318324516020017622015006-هوا خنک 620,000,000موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA38G5857118080010008801100150012-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA50G3107414701020127511201400150016-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA50GS81287-----150016-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA50-G9134918551295161915001875180016-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsNT855G628037525632028035015006-آب خنک 1,000,000,000موتور دیزل PDF-icon
CumminsNTA855G430742529236532040015006-آب خنک 1,100,000,000موتور دیزل PDF-icon
CumminsNTA855G3358-----18006-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSB7G3137-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSB7G518227916020017622015006-هوا خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSK23G3701940----15006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSK60G13169223151600200020002500150016-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6CTAA8.3G2183-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6LTAA8.9G2220-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Cummins-chinaNTA855G1A261-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF4M1013FC101135-108-11415004-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF6M1013EC146196-157-16515006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF6M1013FCG2166222-184-18515006-آب خنک -موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF6M1013FCG3183-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF6M1015CG3315-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DeutzTCDL2013L06238-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaWP10D238E200216-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaWP10D264E200240-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaWP12D317E200288-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Deutz-chinaWP13D385E200350-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanDP158LC449-----15008-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanDP158LD464-----15008-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanDP180LA502-----150010-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanDP180LB556-----150010-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanDP222LB604-----150012-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanDP222LC657-----150012-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP158LE363-----15008-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP086TI177-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP126TI241-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP126TI-II265-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP158LE-1327-----15008-- -موتور دیزل PDF-icon
DoosanP180LE443-----150010-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1006TAG121-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1006TG2A92.3-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1106TAG2130-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1106TAG3141-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
Lovol1106TAG4158.4-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
VolvoPentaTAD1640GE392-----15006-- -موتور دیزل PDF-icon
LeylandAL04DMK136.3-----15004-- ---
LeylandAL4DTG357-----15004-- ---
LeylandAL4DTIG277-----15004-- ---
LeylandAL6DTIG191-----15006-- ---
LeylandAL6DTIG2114.1-----15006-- ---
LeylandAL6DTIG3127.8-----15006-- ---
LeylandAL6DTIG4146.1-----15006-- ---
Isuzu4JB12432----15004طبیعیآب خنک -- PDF-icon
Isuzu4JB1T2837----15004توربو شارژآب خنک ---

 

محصولات

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

جشنواره وب ایران

تماس با ما

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن: [10 خط] - 34427242 (041)
[10 خط] - 34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن،
گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تهران شعبه ی مرکزی (نمایشگاه و انبار):
خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه.
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه بوشهری،
شرکت دشت سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)
تلفن: [10 خط] - 33921081 (021)
فکس: 36059178 (021) 

brands logo
مدیران فروش: آقای حمید خانکشی زاده:  09121127699
آقای شاپور خانکشی زاده: 09147734464
خانم غلامی: 09146635750
شعبه مرکزی: تبریز، جاده سنتو، تلفن: 34427242-34421027 (041)