3.35211267606 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.35 (71 رای)

 

انتخاب
موتور
تیپ
موتور
Prime
(kW)
Standby
(kW)
Standby
(HP)
دور
(RPM)
تعداد
سیلندر
قیمت
(ریال)
عکس
موتور
کاتالوگ
MitsubishiS3L210111515003 موتور دیزلPDF-icon
CumminsX1.3G210.611.815.815002 موتور دیزلPDF-icon
Perkins403D-15G1213.217.615003 موتور دیزلPDF-icon
MitsubishiS4L21415.420.715004 موتور دیزلPDF-icon
MitsubishiS4Q221.322.43015004 موتور دیزلPDF-icon
Perkins404D-22G18.420.327.215004 موتور دیزلPDF-icon
CumminsX2.5G223263515003 موتور دیزلPDF-icon
Ricardo-TelecK4100D30334515004 موتور دیزلPDF-icon
Cummins-china4B3.9-G224273615004 موتور دیزلPDF-icon
MitsubishiS4S31.331.642.415004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere3029 DF313242.818003 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaD226B-3D30334515003 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1103A-33G27.730.440.815003 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1003G2830.841.315003 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1003TG44486415003 موتور دیزلPDF-icon
CumminsX3.3G131354615004 موتور دیزلPDF-icon
BenzOM 314-8111028004 موتور دیزلPDF-icon
Ricardo-TelecK4100ZD42476315004 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1004NG303344.2515004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere3029 TF44486418003 موتور دیزل 
CumminsS3.8G436.741.455.515004 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaF3L91224263515003 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaF4L912323548.315004 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaF4L912T41456015004 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaF6L91248527015006 موتور دیزلPDF-icon
Cummins-china4BT3.9-G236405415004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere3029 TF27044486418003 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaTD226B-3D455066.315003 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1103C-33TG240.945.661.115003 موتور دیزلPDF-icon
Motorsazan3.152G20.822.930.715003 موتور دیزلPDF-icon
Motorsazan4.236G35.539.152.415004 موتور دیزلPDF-icon
Motorsazan4.248G404458.915004 موتور دیزلPDF-icon
Motorsazan4.248 TG151567515004 موتور دیزلPDF-icon
Motorsazan4.248 NG34.638.551.515004 موتور دیزلPDF-icon
Motorsazan6.60G (1006.6)54.660.180.615006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsS3.8-G646.751.669.115004 موتور دیزلPDF-icon
Cummins-china4BTA3.9-G250557415004 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1004G40445915004 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1006NG40445915004 موتور دیزلPDF-icon
Ricardo-TelecK4105ZD505573.515004 موتور دیزل 
Perkins1103A-33TG253.859.379.515003 موتور دیزلPDF-icon
IvecoNEF45SM1A53.358.878.815004 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaWP4D66E20060668915004 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1104A-44TG158.464.386.215004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere4045 TF27067749918004 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1004TG65.772.39715004 موتور دیزلPDF-icon
Ricardo-TelecR4110ZLD748211115004 موتور دیزل 
CumminsS3.8G757.662.984.215004 موتور دیزلPDF-icon
IvecoNEF45SM2A667397.815004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere4045 TF12063709415004 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1104A-44TG271.979.1106.115004 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD530GE748311315004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere4045 HF285869412618004 موتور دیزلPDF-icon
Cummins-china6BT5.9-G1869212315006 موتور دیزلPDF-icon
DeutzBF4M1013E818511415004 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaTD226B-4D606688.415004 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaWP4D100E2009010013515004 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD531GE889813315004 موتور دیزلPDF-icon
Cummins6BTA5.9-G5909813115006 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1006TG184.392.7124.315006 موتور دیزلPDF-icon
Ricardo-TelecR6105ZD8593.512515006 موتور دیزل 
IvecoTM2A8796128.615004 موتور دیزلPDF-icon
Cummins-china6BT5.9-G2869212315006 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaTD226B-6D9099132.715006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1104C-44TAG290.199.5133.415004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere4045 HF12010411515418004 موتور دیزل 
DeutzBF4M1013EC9710213715004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere4045 HF10411515418004 موتور دیزل 
Cummins-china6BTA5.9-G210611615515006 موتور دیزلPDF-icon
Cummins6BTAA5.9G310711715715006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSB7-G210912016015006 موتور دیزل 
Deutz-chinaWP6D132E20012013217715006 موتور دیزلPDF-icon
Ricardo-TelecR6105AZLD11012116315006 موتور دیزلPDF-icon
IvecoNEF67SM1A11012116315006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD532GE11212517015004 موتور دیزلPDF-icon
Cummins-china6BTAA5.9-G212013017415006 موتور دیزلPDF-icon
Ricardo-TelecR6105IZLD12013217915006 موتور دیزل 
Deutz-chinaWP6D152E20013815220315006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1006TAG121133.517915006 موتور دیزلPDF-icon
John Deere6068TF22012914219018006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1006TAG2129.3143191.715006 موتور دیزلPDF-icon
Cummins6BTAA5.9G613514519515006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD731GE13314820115006 موتور دیزلPDF-icon
IvecoTM3A13815220415006 موتور دیزلPDF-icon
Cummins6BTAA5.9G514215620915006 موتور دیزلPDF-icon
Cummins6BTAA5.9G714516021515006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1106C-E66TAG4156.7173.4232.615006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD732GE16017924315006 موتور دیزلPDF-icon
BenzOM 355-17924022006 موتور دیزلPDF-icon
IvecoNEF67TE2A17519325915006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1306C-E87TAG419821729115006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD734GE21323832415006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSL9G321724432715006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins1306C-E87TAG622424633015006 موتور دیزلPDF-icon
IvecoC87TE1D23225534215006 موتور دیزلPDF-icon
BenzOM 45722026035320006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD940GE24226736315006 موتور دیزلPDF-icon
IvecoC10TE1D26028638415006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSL9-G525829739815006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD1341GE27129840515006 موتور دیزلPDF-icon
John Deere6081 HF26330841318006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD941GE28131042215006 موتور دیزلPDF-icon
IvecoC13TE2A30033044315006 موتور دیزلPDF-icon
John Deere6135HF48531134546318006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins2206A-E13TAG230534946915006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD1343GE32535648415006 موتور دیزلPDF-icon
John Deere6125 HF35238751915006 موتور دیزلPDF-icon
IvecoC13TE3A35238751915006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD1344GE35438952915006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins2206A-E13TAG334939252615006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD1345GE38843158615006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins2506A-E15TAG139643458215006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSX15-G639643658415006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD1641GE43047364315006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSX 15 G842647763915006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins2506A-E15TAG243547864115006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSX 15 G947652670518006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD1642GE50355475315006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins2806A-E18TAG1A52257477015006 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP222LE591649883180012 موتور دیزلPDF-icon
CumminsVTA 28 G5538584783150012 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTWD1643GE53659681115006 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP222LE-S552603809150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins2806A-E18TAG256560981715006 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP222LE-II652652844150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4006-23TAG2A63269593215006 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4006-23TAG3A679760101915006 موتور دیزلPDF-icon
CumminsVTA 28 G6656772968150012 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQST 30-G37868661161150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4008TAG2A861924123915008 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQST 30 - G48539431264150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4012-46TWG2A105511661563150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4012-46TWG3A114912631694150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4012-46TAG2A126713951870150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4012-46TAG3A144015832123150012 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4016TAG1A153716902266150016 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSK60-G3158017372329150016 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSK 60 G4169518612345150016 موتور دیزلPDF-icon
Perkins4016TAG2A171518862529150016 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSK60-G13169221082826150016 موتور دیزلPDF-icon
CumminsQSK 60-G6193721202843180016 موتور دیزلPDF-icon
BenzOM 355 A-10714415006 موتور دیزل 
BenzOM 357-22530022006 موتور دیزل PDF-icon
Cummins6CTA 8.3-G216318024115006 موتور دیزل PDF-icon
Cummins6CTAA 8.3-G217319325915006 موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA 38 G58579371257150012 موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA 50 G3107411921598150016 موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA 50 GS8128714291915150016 موتور دیزل PDF-icon
CumminsKTA 50-G9134916052152180016 موتور دیزل PDF-icon
CumminsNT855-G628031041515006 موتور دیزل PDF-icon
CumminsNTA 855 G430733745115006 موتور دیزل PDF-icon
CumminsNTA855-G335839953518006 موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSB7G313715821215006 موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSB7G516819726415006 موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSK 23-G3701768103015006 موتور دیزل PDF-icon
CumminsQSK 60 G13169221082826150016 موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6CTAA8.3-G218320327215006 موتور دیزل PDF-icon
Cummins-china6LTAA8.9-G222024032215006 موتور دیزل PDF-icon
Cummins-chinaNTA855-G1A26129139015006 موتور دیزل PDF-icon
DeutzBF4M1013FC10110614215004 موتور دیزلPDF-icon
DeutzBF6M1013EC14615320515006 موتور دیزلPDF-icon
DeutzBF6M1013FC-G216618324515006 موتور دیزلPDF-icon
DeutzBF6M1013FC-G318320127015006 موتور دیزلPDF-icon
DeutzBF6M1015C-G331534546315006 موتور دیزلPDF-icon
DeutzTCDL2013L0623825133615006 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaWP10D238E20021623831915006 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaWP10D264E20024026431915006 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaWP12D317E20028831742515006 موتور دیزلPDF-icon
Deutz-chinaWP13D385E20035038551615006 موتور دیزلPDF-icon
DoosanDP158LC44940855515008 موتور دیزلPDF-icon
DoosanDP158LD46451069315008 موتور دیزلPDF-icon
DoosanDP180LA502552750150010 موتور دیزلPDF-icon
DoosanDP180LB556612832150010 موتور دیزلPDF-icon
DoosanDP222LB604664903150012 موتور دیزلPDF-icon
DoosanDP222LC657723983150012 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP 158 LE36341456315008 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP086TI17719927015006 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP126TI24127237015006 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP126TI-II26529440015006 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP158LE-132736249215008 موتور دیزلPDF-icon
DoosanP180LE443494674150010 موتور دیزلPDF-icon
John Deere4045HF47513014319218004 موتور دیزلPDF-icon
John Deere6068HF19121028218006 موتور دیزلPDF-icon
John Deere6068HF12014015520815006 موتور دیزلPDF-icon
John Deere6068HF27514916422018006 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1006TAG12113417915006 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1006TG2A92.3101.613615006 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1106TAG213014319115006 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1106TAG314115120215006 موتور دیزلPDF-icon
Lovol1106TAG4158.417423315006 موتور دیزلPDF-icon
VolvoTAD1640GE39243158615006 موتور دیزلPDF-icon

 

انتخاب موتور دیزل

 
موتورهاي ديزل Volvo Penta

موتورهاي ديزل Volvo Penta
ساخت کشور سوئد و آلمان
 
 
 
 
 
موتورهای دیزل فیات ( FPT )
 

 

 

 
 
 

محصولات

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

جشنواره وب ایران

تماس با ما

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن: [10 خط] - 34427242 (041)
[10 خط] - 34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن،
گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تهران شعبه ی مرکزی (نمایشگاه و انبار):
خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه.
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه بوشهری،
شرکت دشت سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)
تلفن: [10 خط] - 33921081 (021)
فکس: 36059178 (021) 

brands logo
مدیران فروش: آقای حمید خانکشی زاده:  09121127699
آقای شاپور خانکشی زاده: 09147734464
خانم غلامی: 09146635750
شعبه مرکزی: تبریز، جاده سنتو، تلفن: 34427242-34421027 (041)