• نصب و راه اندازی
  نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری انواع دیزل ژنراتور
 • تولید و توزیع
  تولید و توزیع  برق مصرفی کارخانه ها و مجتمع ها
 • واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور
  واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور با کانوپی و بدون کانوپی
لیست قیمت انواع دیزل ژنراتور

 

دیزل ژنراتور کامینز

دیزل ژنراتور کامینز (Cummins) با ژنراتور مکالته (Meccalte)

 

موتورتیپ
موتور
ژنراتورتیپ
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
عکس
محصول
 
Cummins X1.3G2 Meccalte ECO3-2SN 8 10 11 دیزل ژنراتور کامینز کاتالوگ PDF , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور ,دیزل ژنراتور 10 کیلو وات,دیزل ژنراتور 150 کاوا, دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Cummins X2.5G2 Meccalte ECO32-2S/4 20 25 27 دیزل ژنراتور کامینز PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور ,دیزل ژنراتور 10 کیلو وات,دیزل ژنراتور 150 کاوا,دیزل ژنراتور پرکینز
Cummins X3.3G1 Meccalte ECO32-3S/4 28 35 40 دیزل ژنراتور کامینز پاور PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Cummins S3.8G3 Meccalte ECO32-2L/4     55 نمایندگی دیزل ژنراتور کامینز  
Cummins S3.8G6 Meccalte ECO32-1L/4 40 50 55 قیمت دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins S3.8G7 Meccalte ECO32-3L/4 51 64 70 تعمیر دیزل ژنراتور کامینز PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Cummins 6BTA5.9G5 Meccalte ECP34-2S 81 100 110 نمایندگی فروش دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins 6BTAA5.9G3 Meccalte ECP34-1L 100 125 138 دیزل ژنراتورهای کامینز کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Cummins 6BTAA5.9G6 Meccalte ECP34-1L 108 130 150 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins 6BTAA5.9G5 Meccalte ECO38-1S 124 155 170 ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins 6BTAA5.9G7 Meccalte ECO38-1SN 140 165 176 ژنراتور کامینز کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Cummins 6CTA8.3G2 Meccalte ECO38-1SN 144 180 200 ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins 6CTAA8.3G3 Meccalte ECO38-2S 160 200 220 ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور ایویکو , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins QSL9G3 Meccalte ECO38-2L 200 250 275 ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور ایویکو , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins QSL9G5 Meccalte ECO38-3L 240 300 330 ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins NT855G6 Meccalte ECO38-3LN 256 320 350 ژنراتور کامینز کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Cummins NTA855G4 Meccalte ECO40-1S 292 365 400 ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Cummins QSX15G4 Meccalte ECO40-2S     440 دیزل ژنراتور کامینز   
Cummins QSX15G8 Meccalte ECO40-1.5L 400 500 550 دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Cummins VTA28G5 Meccalte ECO40-2L 509 636 700 دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Cummins VTA28G6 Meccalte ECO40-VL/4 600 750 825 دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور دوسان , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Cummins QSK23G3 Meccalte ECO40-VL/4 660 810 900 نمایندگی دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور دوسان , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور
Cummins KTA38G5 Meccalte ECO43-1LN/4 800 1000 1100 قیمت دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور دوسان , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Cummins KTA50G3 Meccalte ECO43-2LN/4 1024 1280 1400 تعمیر دیزل ژنراتور کامینز کوپله فابریک ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF


 

موتور ژنراتور کامینز (Cummins) با ژنراتور استمفورد (Stamford)

 

موتورتیپ
موتور
ژنراتورتیپ
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
Cummins X2.5G2 Stamford PI144F 20 25 27
Cummins X3.3G1 Stamford PI144J 28 35 40
Cummins S3.8G3 Stamford UCI224E 40 50 55
Cummins S3.8G7 Stamford UCI224F 51 64 70
Cummins 6BTA5.9G5 Stamford UCI274C 81 100 110
Cummins 6BTAA5.9G6 Stamford UCI274E 100 125 138
Cummins 6BTAA5.9G7 Stamford UCI274F 140 165 176
Cummins 6CTAA8.3G3 Stamford UCI274H 160 200 220
Cummins QSL9G3 Stamford UCDI274K 200 250 275
Cummins QSL9G5 Stamford HCI444E 240 300 330
Cummins NTA855G4 Stamford HCI444F 292 365 400
Cummins QSX15G4 Stamford HCI444F     440
Cummins QSX15G8 Stamford HCI544D 400 500 550
Cummins VTA28G5 Stamford HCI544F 509 636 700
Cummins QSK23G3 Stamford HCI634J 660 810 900
Cummins QST30G4 Stamford HCI634J 800 1000 1100
Cummins KTA50G3 Stamford PI734B 1024 1280 1400
Cummins KTA50G8 Stamford PI734C 1120 1400 1675
Cummins QSK60G3 Stamford PI734E 1500 1875 2063
Cummins QSK60G4 Stamford PI734F 1636 2045 2250
Cummins QSK60G13 Stamford PI734G 1800 2250 2475

محصولات

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110