• نصب و راه اندازی
  نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری انواع دیزل ژنراتور
 • تولید و توزیع
  تولید و توزیع  برق مصرفی کارخانه ها و مجتمع ها
 • واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور
  واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور با کانوپی و بدون کانوپی
لیست قیمت انواع دیزل ژنراتور

 

دیزل ژنراتور پرکینز

موتور ژنراتور پرکینز (Perkins) با ژنراتور مکالته (Meccalte)

 

موتورتیپ
موتور
ژنراتورتیپ
ژنراتور
Standby
(kVa)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Perkins 404A-22G1 Meccalte ECO28-2L/4 22 کوپله دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte -
Perkins 1103A-33G Meccalte ECO32-2S/4 33 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Perkins 1103A-33TG1 Meccalte ECO32-1L/4 50 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte -
Perkins 1103A-33TG2 Meccalte ECO32-2L/4 66 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1104A-44TG2 Meccalte ECP34-1S 88 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1104C-44TAG2 Meccalte ECP34-2S 110 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1106A-70TG1 Meccalte ECP34-2L 150 - -
Perkins 1106A-70TAG2 Meccalte ECP38-2L 165 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1106A-70TAG3 Meccalte ECO38-2S 200 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte -
Perkins 1106A-70TAG4 Meccalte ECO38-3S 230 - -
Perkins 1506A-E88TAG2 Meccalte ECO38-1LN 250 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte -
Perkins 1506A-E88TAG3 Meccalte ECO38-2L 275 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte -
Perkins 1506A-E88TAG5 Meccalte ECO38-3L 330 - -
Perkins 2206A-E13TAG2 Meccalte ECO40-1S 385 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Perkins 2206A-E13TAG3 Meccalte ECO40-2S 450 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Perkins 2506C-E15TAG1 Meccalte ECO40-3S 500 - -
Perkins 2506C-E15TAG2 Meccalte ECO40-1.5L 550 - -
Perkins 2806A-E18TAG1A Meccalte ECO40-2L 660 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با Meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Perkins 2806A-E18TAG2 Meccalte ECO40-2L 725 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با Meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF


 

موتور ژنراتور پرکینز (Perkins) با ژنراتور استمفورد(Stamford)

موتورتیپ
موتور
ژنراتورتیپ
ژنراتور
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Perkins 403A-11G1 Stamford PI044E 9 10 دیزل ژنراتور Perkins 403A-11G1 Stamford PI044E
Perkins 403A-15G1 Stamford PI044F 13 15 دیزل ژنراتور Perkins 403A-15G1 Stamford PI044F
Perkins 403A-15G2 Stamford PI044G 15 17 دیزل ژنراتور Perkins 403A-15G2 Stamford PI044G
Perkins 404A-22G1 Stamford PI144D 20 22 دیزل ژنراتور Perkins 404A-22G1 Stamford PI144D
Perkins 1103A-33G Stamford PI144F 27.5 30 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33G Stamford PI144F
Perkins 1103A-33G Stamford PI144G 30 33 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33G Stamford PI144G
Perkins 1103A-33TG1 Stamford PI144K 42.5 45 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33TG1 Stamford PI144K
Perkins 1103A-33TG1 Stamford UCI224D 45 50 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33TG1 Stamford UCI224D
Perkins 1103A-33TG2 Stamford UCI224E 60 66 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33TG2 Stamford UCI224E
Perkins 1104A-44TG2 Stamford UCI224G 80 88 دیزل ژنراتور Perkins 1104A-44TG2 Stamford UCI224G
Perkins 1104C-44TAG2 Stamford UCI274C 101 112 دیزل ژنراتور Perkins 1104C-44TAG2 Stamford UCI274C
Perkins 1106A-70TG1 Stamford UCI274E 135 150 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TG1 Stamford UCI274E
Perkins 1106A-70TAG2 Stamford UCI274F 150 165 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TAG2 Stamford UCI274F
Perkins 1106A-70TAG3 Stamford UCI274G 180 200 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TAG3 Stamford UCI274G
Perkins 1106A-70TAG4 Stamford UCI274H 200 220 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TAG4 Stamford UCI274H
Perkins 1506A-E88TAG3 Stamford UCDI274K 250 275 دیزل ژنراتور Perkins 1506A-E88TAG3 Stamford UCDI274K
Perkins 1506A-E88TAG5 Stamford HCI444D 300 330 دیزل ژنراتور Perkins 1506A-E88TAG5 Stamford HCI444D
Perkins 2206A-E13TAG2 Stamford HCI444E 350 400 دیزل ژنراتور Perkins 2206A-E13TAG2 Stamford HCI444E
Perkins 2206A-E13TAG3 Stamford HCI444F 400 450 دیزل ژنراتور Perkins 2206A-E13TAG3 Stamford HCI444F
Perkins 2506A-E15TAG1 Stamford HCI544C 455 500 دیزل ژنراتور Perkins 2506A-E15TAG1 Stamford HCI544C
Perkins 2506A-E15TAG2 Stamford HCI544D 500 550 دیزل ژنراتور Perkins 2506A-E15TAG2 Stamford HCI544D
Perkins 2806A-E18TAG1A Stamford HCI544E 600 660 دیزل ژنراتور Perkins 2806A-E18TAG1A Stamford HCI544E
Perkins 2806A-E18TAG2 Stamford HCI544F 650 700 دیزل ژنراتور Perkins 2806A-E18TAG2 Stamford HCI544F
Perkins 4006-23TAG2A Stamford HCI634G 750 825 دیزل ژنراتور Perkins 4006-23TAG2A Stamford HCI634G
Perkins 4006-23TAG3A Stamford HCI634G 800 900 دیزل ژنراتور Perkins 4006-23TAG3A Stamford HCI634G
Perkins 4008TAG2A Stamford HCI634J 1000 1100 دیزل ژنراتور Perkins 4008TAG2A Stamford HCI634J
Perkins 4012-46TWG2A Stamford PI734A 1250 1385 دیزل ژنراتور Perkins 4012-46TWG2A Stamford PI734A
Perkins 4012-46TAG1A Stamford PI734B 1350 1500 دیزل ژنراتور Perkins 4012-46TAG1A Stamford PI734B
Perkins 4012-46TAG2A Stamford PI734C 1500 1650 دیزل ژنراتور Perkins 4012-46TAG2A Stamford PI734C
Perkins 4016TAG1A Stamford PI734E 1850 2000 دیزل ژنراتور Perkins 4016TAG1A Stamford PI734E
Perkins 4016TAG2A Stamford PI734F 2000 2250 دیزل ژنراتور Perkins 4016TAG2A Stamford PI734F
Perkins 4016-61TRG3 Stamford PI734G 2250 2500 دیزل ژنراتور Perkins 4016-61TRG3 Stamford PI734G

محصولات

ورود کاربران

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110