• اسلاید دیزل ژنراتور
  واردات، فروش و نصب و راه اندازی انواع دیزل ژنراتور
 • موتور برق جنسیس (صفحات موتور برق)
لیست قیمت انواع دیزل ژنراتور

 

دیزل ژنراتور پرکینز

موتور ژنراتور پرکینز (Perkins) با ژنراتور مکالته (Meccalte)

 

موتورتیپ
موتور
ژنراتورتیپ
ژنراتور
Standby
(kVa)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Perkins 404A-22G1 Meccalte ECO28-2L/4 22 کوپله دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte -
Perkins 1103A-33G Meccalte ECO32-2S/4 33 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Perkins 1103A-33TG1 Meccalte ECO32-1L/4 50 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte -
Perkins 1103A-33TG2 Meccalte ECO32-2L/4 66 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1104A-44TG2 Meccalte ECP34-1S 88 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1104C-44TAG2 Meccalte ECP34-2S 110 کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز با meccalte کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1106A-70TG1 Meccalte ECP34-2L 150 - -
Perkins 1106A-70TAG2 Meccalte ECP38-2L 165 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte کوپله فابریک PDF دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز
Perkins 1106A-70TAG3 Meccalte ECO38-2S 200 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte -
Perkins 1106A-70TAG4 Meccalte ECO38-3S 230 - -
Perkins 1506A-E88TAG2 Meccalte ECO38-1LN 250 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte -
Perkins 1506A-E88TAG3 Meccalte ECO38-2L 275 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte -
Perkins 1506A-E88TAG5 Meccalte ECO38-3L 330 - -
Perkins 2206A-E13TAG2 Meccalte ECO40-1S 385 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte کوپله فابریک دیزل ژنراتور پرکینز ,DIESELGENERATOR , دیزل ژنراتور , ژنراتور , دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز PDF
Perkins 2206A-E13TAG3 Meccalte ECO40-2S 450 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Perkins 2506C-E15TAG1 Meccalte ECO40-3S 500 - -
Perkins 2506C-E15TAG2 Meccalte ECO40-1.5L 550 - -
Perkins 2806A-E18TAG1A Meccalte ECO40-2L 660 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با Meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF
Perkins 2806A-E18TAG2 Meccalte ECO40-2L 725 کوپله فابریک دیزل ژنراتور perkins با Meccalte کوپله فابریک دیزل جنراتور , دیزل ژنراتور ولووپنتا ,ژنراتور استمفورد , دیزل ژنراتور کامینز , دیزل ژنراتور پرکینز  PDF


 

موتور ژنراتور پرکینز (Perkins) با ژنراتور استمفورد(Stamford)

موتورتیپ
موتور
ژنراتورتیپ
ژنراتور
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
عکس
محصول
کاتالوگ
محصول
Perkins 403A-11G1 Stamford PI044E 9 10 دیزل ژنراتور Perkins 403A-11G1 Stamford PI044E
Perkins 403A-15G1 Stamford PI044F 13 15 دیزل ژنراتور Perkins 403A-15G1 Stamford PI044F
Perkins 403A-15G2 Stamford PI044G 15 17 دیزل ژنراتور Perkins 403A-15G2 Stamford PI044G
Perkins 404A-22G1 Stamford PI144D 20 22 دیزل ژنراتور Perkins 404A-22G1 Stamford PI144D
Perkins 1103A-33G Stamford PI144F 27.5 30 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33G Stamford PI144F
Perkins 1103A-33G Stamford PI144G 30 33 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33G Stamford PI144G
Perkins 1103A-33TG1 Stamford PI144K 42.5 45 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33TG1 Stamford PI144K
Perkins 1103A-33TG1 Stamford UCI224D 45 50 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33TG1 Stamford UCI224D
Perkins 1103A-33TG2 Stamford UCI224E 60 66 دیزل ژنراتور Perkins 1103A-33TG2 Stamford UCI224E
Perkins 1104A-44TG2 Stamford UCI224G 80 88 دیزل ژنراتور Perkins 1104A-44TG2 Stamford UCI224G
Perkins 1104C-44TAG2 Stamford UCI274C 101 112 دیزل ژنراتور Perkins 1104C-44TAG2 Stamford UCI274C
Perkins 1106A-70TG1 Stamford UCI274E 135 150 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TG1 Stamford UCI274E
Perkins 1106A-70TAG2 Stamford UCI274F 150 165 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TAG2 Stamford UCI274F
Perkins 1106A-70TAG3 Stamford UCI274G 180 200 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TAG3 Stamford UCI274G
Perkins 1106A-70TAG4 Stamford UCI274H 200 220 دیزل ژنراتور Perkins 1106A-70TAG4 Stamford UCI274H
Perkins 1506A-E88TAG3 Stamford UCDI274K 250 275 دیزل ژنراتور Perkins 1506A-E88TAG3 Stamford UCDI274K
Perkins 1506A-E88TAG5 Stamford HCI444D 300 330 دیزل ژنراتور Perkins 1506A-E88TAG5 Stamford HCI444D
Perkins 2206A-E13TAG2 Stamford HCI444E 350 400 دیزل ژنراتور Perkins 2206A-E13TAG2 Stamford HCI444E
Perkins 2206A-E13TAG3 Stamford HCI444F 400 450 دیزل ژنراتور Perkins 2206A-E13TAG3 Stamford HCI444F
Perkins 2506A-E15TAG1 Stamford HCI544C 455 500 دیزل ژنراتور Perkins 2506A-E15TAG1 Stamford HCI544C
Perkins 2506A-E15TAG2 Stamford HCI544D 500 550 دیزل ژنراتور Perkins 2506A-E15TAG2 Stamford HCI544D
Perkins 2806A-E18TAG1A Stamford HCI544E 600 660 دیزل ژنراتور Perkins 2806A-E18TAG1A Stamford HCI544E
Perkins 2806A-E18TAG2 Stamford HCI544F 650 700 دیزل ژنراتور Perkins 2806A-E18TAG2 Stamford HCI544F
Perkins 4006-23TAG2A Stamford HCI634G 750 825 دیزل ژنراتور Perkins 4006-23TAG2A Stamford HCI634G
Perkins 4006-23TAG3A Stamford HCI634G 800 900 دیزل ژنراتور Perkins 4006-23TAG3A Stamford HCI634G
Perkins 4008TAG2A Stamford HCI634J 1000 1100 دیزل ژنراتور Perkins 4008TAG2A Stamford HCI634J
Perkins 4012-46TWG2A Stamford PI734A 1250 1385 دیزل ژنراتور Perkins 4012-46TWG2A Stamford PI734A
Perkins 4012-46TAG1A Stamford PI734B 1350 1500 دیزل ژنراتور Perkins 4012-46TAG1A Stamford PI734B
Perkins 4012-46TAG2A Stamford PI734C 1500 1650 دیزل ژنراتور Perkins 4012-46TAG2A Stamford PI734C
Perkins 4016TAG1A Stamford PI734E 1850 2000 دیزل ژنراتور Perkins 4016TAG1A Stamford PI734E
Perkins 4016TAG2A Stamford PI734F 2000 2250 دیزل ژنراتور Perkins 4016TAG2A Stamford PI734F
Perkins 4016-61TRG3 Stamford PI734G 2250 2500 دیزل ژنراتور Perkins 4016-61TRG3 Stamford PI734G

محصولات

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
شماره تماس کارشناسان فروش:
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110