3.91772151899 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.92 (79 رای)

قیمت موتور برق دیزلی کاما (KAMA) مدل KDE6500E

موتور برق KAMA 6500E

توان: 5 کاوا

قیمت : 23,000,000 ریال

مشخصات کامل

  

قیمت انواع موتور برق روبین ژاپن 

 

مدل RGD5000E

موتور ژنراتور روبین 5 کاوا دیزل استارتی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
105,500,000
 
RGD5000
 
تیپBrushless
رگلاتور ولتاژخازنی
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)4,800
حداکثر آمپر20
توان دائم(watts)4,300
توان دائم آمپر8.3
مقدار صدا در 7 متر-
Current Protection fuseless circuit breaker
مدل موتورDY41D
تیپ موتورSubaru OHC
در زمان کمبود روغنخاموش کردن
سوختبنزین
حجم باک16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب9.4
سیستم استارتهندلی
اندازه به اینچ673x500x542 mm
وزن بدون روغن و بنزین95 KG
Receptacle-
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرOptional

 

مدل RGX3000

موتور ژنراتور روبین 3 کاوا بنزینی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
26,000,000
 
RG3000X

 

تیپBrush
رگلاتور ولتاژخازنی
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)2,400
حداکثر آمپر15
توان دائم(watts)3,000
توان دائم آمپر8.3
مقدار صدا در 7 متر-
Current Protection fuseless circuit breaker
مدل موتورEX17
تیپ موتورSubaru OHC
در زمان کمبود روغنخاموش کردن
سوختبنزین
حجم باک16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب8.4
سیستم استارتهندلی
اندازه به اینچ600x420x500
وزن بدون روغن و بنزین47KG
Receptacle-
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایر-

 

مدل RGX3600

موتور ژنراتور روبین 3.6 کاوا بنزینی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
34,500,000
 
3600

 

تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژخازنی
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)3,600
حداکثر آمپر15
توان دائم(watts)3,000
توان دائم آمپر12.5
مقدار صدا در 7 متر71
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEX21— 7.0 HP
تیپ موتورSubaru OHC
در زمان کمبود روغنخاموش کردن
سوختبنزین
حجم باک16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب8.4
سیستم استارتهندلی
اندازه به اینچ24" x 18" x 20"
وزن بدون روغن و بنزین54KG
Receptacle120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرOptional

 

مدل RGV4100

موتور ژنراتور روبین 4.1 کاوا بنزینی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
39,500,000
 
RGV4100

 

تیپBrushless
رگلاتور ولتاژخازنی
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)3,500
حداکثر آمپر15
توان دائم(watts)3,000
توان دائم آمپر12.5
مقدار صدا در 7 متر-
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEH25D
تیپ موتورSubaru OHC
در زمان کمبود روغنخاموش کردن
سوختبنزین
حجم باک16.6 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب8
سیستم استارتRecoil Starter
اندازه به اینچ620x430x552 mm
وزن بدون روغن و بنزین63KG
Receptacle-
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایر-

 

مدل RGX4800

موتور ژنراتور روبین 4.8 کاوا بنزینی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
44,500,000
 
3600
 
تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژخازنی
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)4,800
حداکثر آمپر20
توان دائم(watts)4,100
توان دائم آمپر17.1
مقدار صدا در 7 متر72
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEX27— 9.0 HP
تیپ موتورSubaru OHC
در زمان کمبود روغنخاموش کردن
سوختبنزین
حجم باک16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب8.4
سیستم استارتهندلی
اندازه به اینچ26" x 21" x 22"
وزن بدون روغن و بنزین70 KG
Receptacle120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرOptional

  

مدل RGX5100E

موتور ژنراتور روبین 5.1 کاوا بنزینی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
45,000,000
 
RGX5100
 
تیپBrush
رگلاتور ولتاژخازنی
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)4,400
حداکثر آمپر20
توان دائم(watts)3,600
توان دائم آمپر17.1
مقدار صدا در 7 متر72
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEX30
تیپ موتورSubaru OHC
در زمان کمبود روغنخاموش کردن
سوختبنزین
حجم باک12.8 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب5.8
سیستم استارتهندلی
اندازه به اینچ675x510x540
وزن بدون روغن و بنزین67 KG
Receptacle-
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرOptional

 

RGX6500E

موتور ژنراتور روبین 6.5 کاوا بنزینی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
64,000,000    

RGX6500 

 

تیپBrush-Type
رگلاتور ولتاژAVR
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)6500
حداکثر آمپر54
توان دائم(watts)5000
توان دائم آمپر41.7
مقدار صدا در 7 متر72
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEX35 - 12.0 HP
تیپ موتورSubaru OHV
در زمان کمبود روغنخاموش
سوختبنزین
حجم باک7.3 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب8.3
سیستم استارتاستارتی
اندازه به اینچ 24 * 22 * 28
وزن بدون روغن و بنزین187 KG
Receptacle120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرYes

 

مدل RGX7500E

موتور ژنراتور روبین 7.5 کاوا بنزینی استارتی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
72,000,000
 
RGX754200elg

 

تیپBrush-Type
رگلاتور ولتاژAVR
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)7500
حداکثر آمپر62.5
توان دائم(watts)6000
توان دائم آمپر50/25
مقدار صدا در 7 متر76
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEX40 - 14.0 HP
تیپ موتورSubaru OHV
در زمان کمبود روغنخاموش
سوختبنزین
حجم باک7.3 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب7.4
سیستم استارتاستارتی
اندازه به اینچ 24 * 22 * 28
وزن بدون روغن و بنزین187 KG
Receptacle120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرYes

 

مدل RGV12100E

موتور ژنراتور روبین 12 کاوا بنزینی استارتی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
118,000,000
 
12100

 

تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژAVR
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)12,000
حداکثر آمپر50
توان دائم(watts)10,000
توان دائم آمپر41.7
مقدار صدا در 7 متر77
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEH66 - 22.0 HP
تیپ موتورSubaru OHV
در زمان کمبود روغنفشار
سوختبنزین
حجم باک11.4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب8.2
سیستم استارتاستارتی
اندازه به اینچ33" x 30" x 34"
وزن بدون روغن و بنزین150 KG
Receptacle120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرStandard 4 wheel

 

مدل RGV13100T

موتور ژنراتور روبین 13 کاوا بنزینی استارتی ژاپن

 
قیمت (ریال):
 
130,000,000
 
13100
 
تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژترانسفورماتور جریان
فرکانس50 HZ
ولتاژ380
فازسه فاز 
حداکثر خروجی (watts)12,000
توان دائم(watts)10,000
توان دائم آمپر41.7
مقدار صدا در 7 متر77
Current ProtectionGFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتورEH63 - 18 HP
تیپ موتورSubaru OHV
در زمان کمبود روغنفشار
سوختبنزین
حجم باک11.4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب8.9
سیستم استارتاستارتی
اندازه به اینچ51" x 34" x 37"
وزن بدون روغن و بنزین150 KG
Receptacle120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولتStandard
تایمر ساعت کارکدStandard
لامپ کارکدStandard
تایرStandard 4 wheel

 

موتورهای تک روبین ژاپن

 

موتور تک بنزینی 18 اسب روبین موتور تک بنزینی 12 اسب روبین موتور تک بنزینی 6 اسب روبین موتور تک بنزینی 5 اسب روبین
EH63  EX 35EX 17 EY20 

 

مدلمشخصاتقیمت(ریال)
ROBIN ENGINEEY 205 HPموتور تک روبین 5 اسبی بنزینی9,250,000
ROBIN ENGINEEY 2O DJ5 HPموتور تک روبین 5 اسبی بنزینی6,400,000
ROBIN ENGINEEX 17 DJ6 HPموتور تک روبین 6 اسب بنزینی7,800,000
ROBIN ENGINEEX 3512 HPموتور تک روبین 12 اسب بنزینی 22,000,000
ROBIN ENGINEEX 4014 HPموتور تک روبین 14 اسب بنزینی26,000,000
ROBIN ENGINEEH 124 HPموتور تک روبین 4 اسب بنزینی18,000,000
ROBIN ENGINEEH 6318 HPموتور تک روبین 18 اسب بنزینی63,000,000
ROBIN ENGINEEH 6522 HPموتور تک روبین 22 اسب بنزینی67,000,000
 

قیمت موتور برق های بنزینی المکس (Elemax) هوندا ژاپن

SH5300EX

مدلKWKVAقیمت (ریال)مشخصات کامل
SH10000.91.118,000,000مشخصات کامل
SH20001.51.820,000,000مشخصات کامل
SH32001.72.222,000,000مشخصات کامل
SH39002.22.825,000,000مشخصات کامل
SH46002.53.233,000,000مشخصات کامل
SH53003.043.834,000,000مشخصات کامل
SH65004544,000,000مشخصات کامل
SH76004.45.646,000,000مشخصات کامل

 

قیمت موتور برق های بنزینی Kipor

موتور برق بنزینی kipor

مدلKWKVAقیمت (ریال)مشخصات کامل
IG7700.70.79,085,000 مشخصات کامل
IG10001110,925,000 مشخصات کامل
IG1000S1111,730,000 مشخصات کامل 
KGE2500X22.210,235,000 مشخصات کامل 
KGE2500E22.211,730,000 مشخصات کامل 
IG20002214,375,000 مشخصات کامل
IG2000S2215,525,000 مشخصات کامل
IG26002.62.619,320,000 مشخصات کامل 
IG30003325,990,000 مشخصات کامل
IG3000E33- مشخصات کامل 
KGE6500X55.520,930,000 مشخصات کامل 
KGE6500E55.522,310,000 مشخصات کامل 
IG60006641,360,000 مشخصات کامل
KGE12E79.544,000,000 مشخصات کامل
KGE12E38.510.545,540,000 مشخصات کامل

 

قیمت موتور برق های دیزلی Kipor

موتور برق دیزلی Kipor

مدلKWKVAقیمت (ریال)مشخصات کامل
KDE2200X2215,640,000 مشخصات کامل 
KDE3500X2.83.220,700,000 مشخصات کامل
KDE3500E2.83.225,070,000 مشخصات کامل 
KDE3500E32.83.229,900,000 
KDE7000E4.55.527,600,000 
KDE7000E34.5530,475,000 
KDE7000T5633,235,000 
KDE7000T36635,650,000 
KDE12EA7.59.568,090,000 مشخصات کامل
KDE12EA391173,810,000 مشخصات کامل
KDE12STA99.580,410,000 مشخصات کامل 
KDE12STA3101191,520,000 مشخصات کامل 
KDE19EA1519106,040,000 مشخصات کامل
KDE19EA31519108,570,000 مشخصات کامل
KDE19STA1519133,980,000 مشخصات کامل 
KDE19STA31619131,560,000 مشخصات کامل 
KDE115PPS115300,300,000 
KDE100PPS100271,700,000 
KDE70PPS70214,500,000 
KDE50PPS50185,900,000 

 

 

انواع موتور برق بنزینی استریم چین

 

مدل YMG1000

قیمت (ریال):
 
4,900,000
 
22222 
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم850 W
توان اضطراری1000 W
فازتک

 

مدل YMG2500

قیمت (ریال):
 
7,300,000
 
 3333
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم2000 W
توان اضطراری2500 W
فازتک

 

مدل YMG3000

قیمت (ریال):
 
7,700,000
 3333
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم2500 W
توان اضطراری2800 W
فازتک

 

مدل YMG6000E

قیمت (ریال):
 
17,300,000
 
3333 
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم5000 W
توان اضطراری6000 W
فازتک
 

 

مدل YMG6500E

قیمت (ریال):
 
17,800,000
 
3333 
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم5500 W
توان اضطراری6500 W
فازتک
 

 

مدل YMG7000E

قیمت (ریال):
 
18,400,000
 
 Untitled
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم6000 W
توان اضطراری7000 W
فازتک

 

مدل YMD6700TA

قیمت (ریال):
 
31,000,000
 
 3333
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم5500 W
توان اضطراری6500 W
فازتک

 

مدل YMD6700TA3

قیمت (ریال):
 
32,000,000
 
3333 
 
 
ولتاژ220 V
توان دائم5500 W
توان اضطراری6500 W
فاز3

 

 

انواع موتور برق بنزینی جیاندانگ

 

مدل JD2800 

 
قیمت (ریال):
 
5,400,000
 2800

 

تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژخازنی
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)1,200
حداکثر آمپر 
توان دائم(watts)1,000
توان دائم آمپر 
مقدار صدا در 7 متر67
مدل موتورJF154
تیپ موتورOHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن 
سوختبنزین
حجم باک4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 
سیستم استارتهندلی
اندازه به اینچ 
شارژر 12 ولتStandard
ولت مترStandard
لامپ کارکدStandard
تایر 

 

مدل JD3500

 
قیمت (ریال):
 
8,500,000
 
JD3500

 

مدل JD3500 R

 
قیمت (ریال):
 
9,500,000
 
JD3500

 

مدل JD5000

 
قیمت (ریال):
 
9,500,000
 
1JD5000 2

 

مدل JD5500

 
قیمت (ریال):
 
10,500,000
 5500

 

تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژAVR
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)3,500
حداکثر آمپر 
توان دائم(watts)3,000
توان دائم آمپر 
مقدار صدا در 7 متر67
مدل موتورJF200
تیپ موتورOHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن خاموش
سوختبنزین
حجم باک15/4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 11
سیستم استارتهندلی
اندازه به اینچ 600*450*470
شارژر 12 ولتStandard
ولت مترStandard
لامپ کارکدStandard
تایر 

 

مدل JD5500 R

 
قیمت (ریال):
 
12,000,000
5500

 

مدل JD5500 T

 
قیمت (ریال):
 
11,000,000
 
5500

 

مدل JD6500

 
قیمت (ریال):
 
15,800,000
 
1JD6500 2

 

مدل JD7000 R

 
قیمت (ریال):
 
16,500,000
 
1JD6500 2

 

تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژAVR Brush
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)5,500
حداکثر آمپر 
توان دائم(watts)5,000
توان دائم آمپر 
مقدار صدا در 7 متر72
مدل موتورJF340
تیپ موتورOHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن خاموش
سوختبنزین
حجم باک25 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 10
سیستم استارتهندلی یا استارتی
اندازه به اینچ 700*535*590
شارژر 12 ولتStandard
ولت مترStandard
لامپ کارکدStandard
تایر Optional

 

مدل JD7500 R

 
قیمت (ریال):
 
20,000,000
 
JD7500

 

مدل JD7500 N

 
قیمت (ریال):
 
21,000,000
 
JD7500

 

تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژAVR Brush
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)7,500
حداکثر آمپر 
توان دائم(watts)7,200
توان دائم آمپر 
مقدار صدا در 7 متر72
مدل موتورJF420
تیپ موتورOHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن خاموش
سوختبنزین
حجم باک25 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 10
سیستم استارت استارتی
اندازه به اینچ 700*535*590
شارژر 12 ولتStandard
ولت مترStandard
لامپ کارکدStandard
تایر Optional

 

مدل JD8500

 
قیمت (ریال):
 
30,000,000
 
JD9000E

 

مدل JD9000

قیمت (ریال):
 
22,000,000
 
 JD9000E

 

تیپژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژAVR
فرکانس50 HZ
ولتاژ220
فازتک
حداکثر خروجی (watts)7,000
حداکثر آمپر 
توان دائم(watts)6,500
توان دائم آمپر 
مقدار صدا در 7 متر72
مدل موتورJF 390
تیپ موتورOHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن خاموش
سوختبنزین
حجم باک25 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 9
سیستم استارت استارتی
اندازه به اینچ800×650×590
شارژر 12 ولتStandard
ولت مترStandard
لامپ کارکدStandard
تایر Optional

 

مدل JD10000

 
قیمت (ریال):
 
23,500,000
 
JD9000E

 

قیمت موتور برق های هیوندای (Hyundai)

 
قیمت (ریال):
 
-
 
HG5355-PG

 

HG5355-PGمدل
یک سیندر چهار زمانهنوع موتور
هندل دستیسیستم استارتر
212 mlظرفیت سیلندر
230V~50Hzولتاژ و بسامد
3 KWحداکثر توان خروجی
12 V, 8.3 AD.C خروجی
12 Lظرفیت مخزن سوخت
7 Hrحداکثر کارکرد با تمام توان
10 Hrحداکثر کارکرد با یک دوم توان
70 dbنویز در فاصله 7 متر
48.5 Kgوزن دستگاه

 

 
قیمت (ریال):
 
-
 
HG2010-PG

 

HG2010-PGمدل
یک سیندر دو زمانهنوع موتور
هندل دستیسیستم استارتر
63 mlظرفیت سیلندر
230V~50Hzولتاژ و بسامد
800 Wattحداکثر توان خروجی
12 V, 10 AD.C خروجی
4 Lظرفیت مخزن سوخت
5.8 Hrحداکثر کارکرد با تمام توان
9 Hrحداکثر کارکرد با یک دوم توان
64 dbنویز در فاصله 7 متر
21 Kgوزن دستگاه

 

 
قیمت (ریال):
 
-
 
HG8550-PG

 

HG8550-PGمدل
یک سیندر چهار زمانهنوع موتور
استارت الکتریکی + هندل دستیسیستم استارتر
420 mlظرفیت سیلندر
230V~50Hzولتاژ و بسامد
6 KWحداکثر توان خروجی
12 V, 8.3 AD.C خروجی
25 Lظرفیت مخزن سوخت
7 Hrحداکثر کارکرد با تمام توان
11 Hrحداکثر کارکرد با یک دوم توان
74 dbنویز در فاصله 7 متر
81.5 Kgوزن دستگاه

 

 

موتور برق هندا با ژنراتور لینز ایتالیا

موتور برق

مدل موتورتیپ موتورتوان (KVA)مشخصات فنیقیمت ( ریال )
EKB 2900 R2GX 2002.2تک فاز - باک کوچک-
EKB 4500 R2GX 2002.8تک فاز - باک کوچک-
EKB 7500 LR2GX 3906تک فاز - باک بزرگ-
EKB 7500 RTGX 3906سه فاز - باک کوچک-
EKB 12000 R2GX 66010تک فاز - استارتی-
EKB 12000 ESGX 66010تک فاز - استارتی با کاناپی بیصدا-

 

 

موتور برق هندا با ژنراتور مکالته ایتالیا

موتور برق

مدل موتورتیپ موتورتوان (KVA)مشخصات فنیقیمت ( ریال )
SH 3000GX 1602.3تک فاز-
SH 4500GX 2703.3تک فاز - باک کوچک-
SH 5500GX 3904.4تک فاز - باک کوچک-
SH 7500GX 3905.7تک فاز - باک کوچک-
HG 3000 (SP)GX 1602.3تک فاز - کاناپی دار - باک بزرگ - بیصدا-
HG 4500GX 2703.3تک فاز - باک بزرگ-
HG 4600 (SP)GX 2703.3تک فاز - باک بزرگ-
HG 5500GX 3904.4تک فاز - باک بزرگ-
HG 6700 (SP)GX 3905.7تک فاز - باک بزرگ - بیصدا-
HG 7500GX 3905.7تک فاز - باک بزرگ-
HG 7500 SEGX 3905.7تک فاز - باک بزرگ - استارتی-
MH 9000 TGX 3907.0سه فاز - باک کوچک-
HG 16000 SDX (SOUNDPROOF)GX 67010.6تک فاز - استارتی - با کاناپی بیصدا-
HG 16000 TDX (SOUNDPROOF)GX 67013.5سه فاز - استارتی - با کاناپی بیصدا-
HG 16000 SDX (OPEN TYPE)GX 67010.6تک فاز - استارتی-
HG 16000 TDX (OPEN TYPE)GX 67013.5سه فاز - استارتی-

 

محصولات

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

جشنواره وب ایران

تماس با ما

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن: [10 خط] - 34427242 (041)
[10 خط] - 34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن،
گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تهران شعبه ی مرکزی (نمایشگاه و انبار):
خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه.
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه بوشهری،
شرکت دشت سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)
تلفن: [10 خط] - 33921081 (021)
فکس: 36059178 (021) 

brands logo
مدیران فروش: آقای حمید خانکشی زاده:  09121127699
آقای شاپور خانکشی زاده: 09147734464
خانم غلامی: 09146635750
شعبه مرکزی: تبریز، جاده سنتو، تلفن: 34427242-34421027 (041)