الکتروموتور

الکتروموتور

یک الکتروموتور (موتور الکتریکی) ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد ، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.
ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در یک موتور استوانه‌ای ، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله‌ای معین از محور روتور به روتور اعمال می‌شود، می‌گردد. ادامه مطلب


لیست قیمت الکتروموتور

 

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن 

فروش الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی موتوژن مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
۰.۰۶ ۰.۰۸ ۳ ۱۵۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ تومان
۰.۰۶ ۰.۰۸ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۰۶ ۰.۰۸ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۰.۰۶ ۰.۰۸ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۰۹ ۰.۱۲ ۳ ۳۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ تومان
۰.۰۹ ۰.۱۲ ۳ ۱۵۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان
۰.۰۹ ۰.۱۲ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۰۹ ۰.۱۲ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۰.۱۲ ۰.۱۶ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۰.۱۲ ۰.۱۶ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۱۲ ۰.۱۶ ۳ ۱۵۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۰.۱۲ ۰.۱۶ ۳ ۳۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ تومان
۰.۱۸ ۰.۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۰.۱۸ ۰.۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۰.۱۸ ۰.۲۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۱۸ ۰.۲۵ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۳ ۱۵۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۳ ۳۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۳۷ ۰.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۰.۳۷ ۰.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ تومان
۰.۳۷ ۰.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ تومان
۰.۳۷ ۰.۵ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۰.۵۵ ۰.۷۳ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۰.۵۵ ۰.۷۳ ۳ ۱۵۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ تومان
۰.۵۵ ۰.۷۳ ۳ ۱۵۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ تومان
۰.۵۵ ۰.۷۳ ۳ ۱۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۳ ۱۵۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۳ ۱۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۳ ۷۵۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۳ ۷۵۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۳ ۳۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۳ ۱۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۳ ۷۵۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۳ ۳۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۳ ۳۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۳ ۷۵۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۳ ۱۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ۴ ۳ ۷۵۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ۴ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ۴ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ۴ ۳ ۱۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ۵.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۴ ۵.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ۵.۵ ۳ ۷۵۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ۵.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ ۷.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ ۷.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ ۷.۵ ۳ ۷۵۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ ۷.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۵ ۱۰ ۳ ۱۰۰۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷.۵ ۱۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۵ ۱۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۷.۵ ۱۰ ۳ ۷۵۰ ۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ۱۵ ۳ ۱۵۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ۱۵ ۳ ۱۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ۱۵ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۱۵ ۲۰ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید
۱۵ ۲۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۱۵ ۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۷۵۰ تماس بگیرید

فروش الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

الکتروموتور های سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دائم

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
۰.۵۵ - ۳ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
۲.۲ ۳ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۳ ۱۰۰۰ ۱,۷۵۸,۵۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۱۰۰۰ ۲,۳۹۲,۷۰۰ تومان
۳ ۴ ۳ ۱۵۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳ ۴ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۴ ۵.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ۵.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ۵.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ ۷.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ ۷.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ ۷.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۵ ۱۰ ۳ ۱۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۵ ۱۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۵ ۱۰ ۳ ۳۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ۱۵ ۳ ۱۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ۱۵ ۳ ۱۵۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ۲۰ ۳ ۱۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ۳۰ ۳ ۳۰۰۰ ۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ۳۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ۳۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ۴۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ۴۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ۴۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷ ۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷ ۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷ ۵۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵ ۶۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵ ۶۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵ ۶۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵ ۷۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵ ۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵ ۷۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵ ۱۰۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵ ۱۰۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵ ۱۰۰ ۳ ۱۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰ ۱۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰ ۱۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰ ۱۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰ ۱۵۰ ۳ ۱۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰ ۱۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰ ۱۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۲ ۱۸۰ ۳ ۱۰۰۰ ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۲ ۱۸۰ ۳ ۱۵۰۰ ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۲ ۱۸۰ ۳ ۳۰۰۰ ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰ ۲۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰ ۲۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰ ۲۲۰ ۳ ۱۰۰۰ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵ ۲۵۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۱۸۵ ۲۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵ ۲۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۲۷۰ ۳ ۱۵۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۲۷۰ ۳ ۱۰۰۰ ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۲۷۰ ۳ ۳۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰ ۳۴۰ ۳ ۱۵۰۰ ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰ ۳۴۰ ۳ ۳۰۰۰ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰ ۳۴۰ ۳ ۱۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱۵ ۴۳۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱۵ ۴۳۰ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۳۱۵ ۴۳۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۵ ۴۸۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۵ ۴۸۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
۳۵۵ ۴۸۵ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۴۰۰ ۶۴۴ ۳ ۱۵۰۰ ۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰ ۶۴۴ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۴۰۰ ۶۴۴ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید

فروش الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS موتوژن

الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن استارت - خازن دائم(CRS) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
- - ۱ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
- - ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
- - ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
- - ۱ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۱ ۱۵۰۰ ۹۷۵,۰۰۰ تومان
۰.۳۷ ۰.۵ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۰.۳۷ ۰.۵ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان
۰.۵۵ ۰.۷۵ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۰.۵۵ ۰.۷۵ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

فروش الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای موتوژن

الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن دائم موتوژن (CR) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۱ ۱۵۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ تومان
۰.۲۵ ۰.۳۳ ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
۰.۳۷ ۰.۵ ۱ ۳۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ تومان
۰.۳۷ ۰.۵ ۱ ۱۵۰۰ ۸۷۴,۰۰۰ تومان
۰.۵۵ ۰.۷۵ - ۳۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰ تومان
۰.۵۵ ۰.۷۵ ۱ ۱۵۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۱ ۳۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ ۱ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰ تومان
۱.۱ ۱.۵ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰ تومان
۱.۵ ۲ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۴۷۲,۰۰۰ تومان
۲.۲ ۳ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان

فروش الکتروموتور کولری

مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
1/8 ۰.۰۹ ۰.۱۲۵ ۱ ۹۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان
1/3 ۰.۲۵ ۰.۳۳ ۱ ۱۴۲۵ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
1/2 ۰.۳۷ ۰.۵ ۱ ۱۴۲۵ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
3/4 ۰.۵۵ ۰.۷۵ ۱ ۱۴۲۵ ۵۵۰,۰۰۰ تومان

الکترو پمپ آب کولری

مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
SH300 ۰.۰۴۵ - ۱ ۲۴۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

الکترو پمپ صنعتی

مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
p56-25 ۰.۰۹ - ۳ ۲۸۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان
p56-23 ۰.۰۹ - ۳ ۲۸۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان
p56-21 ۰.۰۹ - ۳ ۲۸۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان
p56-20 ۰.۰۹ - ۳ ۲۸۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان
p56-15 ۰.۰۹ - ۱ ۲۸۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور های الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
0.06KW-3000RPM ۰.۰۶ ۱.۱۲ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
0.06KW-1000RPM ۰.۰۶ ۱.۱۲ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
0.09KW-1000RPM ۰.۰۹ ۱.۸ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
0.09KW-3000RPM ۰.۰۹ ۱.۸ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
0.12KW-1000RPM ۰.۱۲ ۱.۶ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
0.18KW-1000RPM ۰.۱۸ ۱.۴ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
0.25KW-1000RPM ۰.۲۵ ۱.۳ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
0.75KW-1000RPM ۰.۷۵ ۱ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
1.1KW-1000RPM ۱.۱ ۱.۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
1.5KW-1000RPM ۱.۵ ۲ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
3KW-1000RPM ۳ ۴ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
4KW-1000RPM ۴ ۵.۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
5.5KW-1000RPM ۵.۵ ۷.۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
15KW-1000RPM ۱۵ ۲۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
18.5KW-1000RPM ۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
18.5KW-1500RPM ۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
0.06KW-1500RPM ۰.۰۶ ۱.۱۲ ۳ ۱۵۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ تومان
0.09KW-1500RPM ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۳ ۱۵۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ تومان
0.12KW-3000RPM ۰.۱۲ ۱.۶ ۳ ۳۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
0.25KW-3000RPM ۰.۲۵ ۱.۳ ۳ ۳۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ تومان
0.12KW-1500RPM ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۳ ۱۵۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ تومان
0.18KW-3000RPM ۰.۱۸ ۱.۴ ۳ ۳۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان
0.18KW-1500RPM ۰.۱۸ ۱.۴ ۳ ۱۵۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ تومان
0.25KW-1500RPM ۰.۲۵ ۱.۳ ۳ ۱۵۰۰ ۵۱۵,۰۰۰ تومان
0.37KW-3000RPM ۰.۳۷ ۱.۲ ۳ ۳۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ تومان
0.37KW-1500RPM ۰.۳۷ ۱.۲ ۳ ۱۵۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ تومان
0.55KW-3000RPM ۰.۵۵ ۳.۴ ۳ ۳۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ تومان
0.55KW-1500RPM ۰.۵۵ ۳.۴ ۳ ۱۵۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تومان
0.75KW-3000RPM ۰.۷۵ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تومان
0.37KW-1000RPM ۰.۳۷ ۱.۲ ۳ ۱۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ تومان
0.75KW-1500RPM ۰.۷۵ ۱ ۳ ۱۵۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ تومان
1.1KW-3000RPM ۱.۱ ۱.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ تومان
0.55KW-1000RPM ۰.۵۵ ۳.۴ ۳ ۱۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰ تومان
1.1KW-1500RPM ۱.۱ ۱.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ تومان
1.5KW-3000RPM ۱.۵ ۲ ۳ ۳۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ تومان
1.5KW-1500RPM ۱.۵ ۲ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-3000RPM ۲.۲ ۳ ۳ ۳۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-1500RPM ۲.۲ ۳ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
3KW-3000RPM ۳ ۴ ۳ ۳۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
3KW-1500RPM ۳ ۴ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-1000RPM ۲.۲ ۳ ۳ ۱۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
4KW-3000RPM ۴ ۵.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
4KW-1500RPM ۴ ۵.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
5.5KW-3000RPM ۵.۵ ۷.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
5.5KW-1500RPM ۵.۵ ۷.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
7.5KW-3000RPM ۷.۵ ۱۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
7.5KW-1500RPM ۷.۵ ۱۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
11KW-3000RPM ۱۱ ۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
11KW-1500RPM ۱۱ ۱۵ ۳ ۱۵۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
15KW-3000RPM ۱۵ ۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
7.5KW-1000RPM ۷.۵ ۱۰ ۳ ۱۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
15KW-1500RPM ۱۵ ۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
18.5KW-3000RPM ۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
11KW-1000RPM ۱۱ ۱۵ ۳ ۱۰۰۰ ۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
18.5KW-1000RPM ۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
18.5KW-3000RPM ۱۸.۵ ۱۲۵ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
22KW-1000RPM ۲۲ ۳۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
22KW-3000RPM ۲۲ ۳۰ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
0.55KW-3000RPM ۰.۵۵ - ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
30KW-1000RPM ۳۰ ۴۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
30KW-3000RPM ۳۰ ۴۰ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
37KW-1000RPM ۳۷ ۵۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
37KW-3000RPM ۳۷ ۵۰ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
45KW-1000RPM ۴۵ ۶۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
45KW-3000RPM ۴۵ ۶۰ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
55KW-1000RPM ۵۵ ۷۵ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
55KW-1500RPM ۵۵ ۷۵ ۳ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
55KW-3000RPM ۵۵ ۷۵ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
75KW-1000RPM ۷۵ ۱۰۰ ۳ ۱۰۰۰ تماس بگیرید
75KW-1500RPM ۷۵ ۱۰۰ ۳ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
75KW-3000RPM ۷۵ ۱۰۰ ۳ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
0.55KW-1500RPM ۰.۵۵ - ۳ ۱۵۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ تومان
18.5KW-1500RPM ۱۸.۵ ۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
22KW-1500RPM ۲۲ ۳۰ ۳ ۱۵۰۰ ۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
30KW-1500RPM ۳۰ ۴۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
37KW-1500RPM ۳۷ ۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
45KW-1500RPM ۴۵ ۶۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز رله ای تک خازن آلومینیومی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
0.18KW-3000RPM ۰.۱۸ ۱.۴ ۱ ۳۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
0.25KW-3000RPM ۰.۲۵ ۱.۳ ۱ ۳۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ تومان
0.18KW-1500RPM ۰.۱۸ ۱.۴ ۱ ۱۵۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ تومان
0.37KW-3000RPM ۰.۳۷ ۱.۲ ۱ ۳۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ تومان
0.25KW-1500RPM ۰.۲۵ ۱.۳ ۱ ۱۵۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ تومان
0.55KW-3000RPM ۰.۵۵ ۳.۴ ۱ ۳۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ تومان
0.37KW-1500RPM ۰.۳۷ ۱.۲ ۱ ۱۵۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تومان
0.75KW-3000RPM ۰.۷۵ ۱ ۱ ۳۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ تومان
0.55KW-1500RPM ۰.۵۵ ۳.۴ ۱ ۱۵۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ تومان
1.1KW-3000RPM ۱.۱ ۱.۵ ۱ ۳۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ تومان
0.75KW-1500RPM ۰.۷۵ ۱ ۱ ۱۵۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ تومان
1.5KW-3000RPM ۱.۵ ۲ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
1.1KW-1500RPM ۱.۱ ۱.۵ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-3000RPM ۲.۲ ۳ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
1.5KW-1500RPM ۱.۵ ۲ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-1500RPM ۲.۲ ۳ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز کلاژدار دو خازنه آلومینیومی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
0.18KW-1500RPM ۰.۱۸ ۱.۴ ۱ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
0.18KW-3000RPM ۰.۱۸ ۱.۴ ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
0.25KW-3000RPM ۰.۲۵ ۱.۳ ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
1.5KW-3000RPM ۱.۵ ۲ ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
2.2KW-High-Torque-3000RPM ۲.۲ - ۱ ۳۰۰۰ تماس بگیرید
0.25KW-1500RPM ۰.۲۵ ۱.۳ ۱ ۱۵۰۰ ۸۸۵,۰۰۰ تومان
0.37KW-3000RPM ۰.۳۷ ۱.۲ ۱ ۳۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰ تومان
0.55KW-3000RPM ۰.۵۵ ۳.۴ ۱ ۳۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ تومان
0.37KW-1500RPM ۰.۳۷ ۱.۲ ۱ ۱۵۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ تومان
0.55KW-1500RPM ۰.۵۵ ۳.۴ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0.75KW-3000RPM ۰.۷۵ ۱ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
1.1KW-3000RPM ۱.۱ ۱.۵ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
0.75KW-1500RPM ۰.۷۵ ۱ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
1.1KW-1500RPM ۱.۱ ۱.۵ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
1.5KW-1500RPM ۱.۵ ۲ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-3000RPM ۲.۲ ۳ ۱ ۳۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-1500RPM ۲.۲ ۳ ۱ ۱۵۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
2.2KW-High-Torque-1500RPM ۲.۲ - ۱ ۱۵۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان


لیست قیمت الکتروموتور های چینی

الکتروموتور چینی 

مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
قیمت
Price
1.2HP-X2P ۰.۸۸ ۱.۲ ۱ ۶۴۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X2P ۲.۵۰ ۳.۴ ۱ ۷۲۰,۰۰۰ تومان
1HP-X2P ۰.۷۴ ۱ ۱ ۸۴۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X2P ۱.۱۰ ۱.۵ ۱ ۹۴۰,۰۰۰ تومان
2HP-X2P ۱.۴۷ ۲ ۱ ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
3HP-X2P ۲.۲۱ ۳ ۱ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
1.2HP-X4P ۰.۸۸ ۱.۲ ۱ ۷۲۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X4P ۲.۵۰ ۳.۴ ۱ ۸۴۰,۰۰۰ تومان
1HP-X4P ۰.۷۴ ۱ ۱ ۹۴۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X4P ۱.۱۰ ۱.۵ ۱ ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
2HP-X4P ۱.۴۷ ۲ ۱ ۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
3HP-X4P ۲.۲۱ ۳ ۱ ۱۷۰,۰۰۰ تومان
1.2HP-X2P ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۴۶۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X2P ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
1HP-X2P ۰.۷۴ ۱ ۳ ۶۱۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X2P ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۶۶۰,۰۰۰ تومان
2HP-X2P ۱.۴۷ ۲ ۳ ۷۸۰,۰۰۰ تومان
3HP-X2P ۲.۲۱ ۳ ۳ ۹۰۰,۰۰۰ تومان
4HP-X2P ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X2P ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X2P ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
10HP-X2P ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
15HP-X2P ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
20HP-X2P ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
25HP-X2P ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
1.2HP-X4P ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X4P ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
1HP-X4P ۰.۷۴ ۱ ۳ ۶۲۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X4P ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۷۵۰,۰۰۰ تومان
2HP-X4P ۱.۴۷ ۲ ۳ ۸۷۰,۰۰۰ تومان
3HP-X4P ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
4HP-X4P ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X4P ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X4P ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
10HP-X4P ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
15HP-X4P ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
20HP-X4P ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
25HP-X4P ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
1HP-X6P ۰.۷۴ ۱ ۳ ۸۱۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X6P ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۹۵۰,۰۰۰ تومان
2HP-X6P ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
3HP-X6P ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
4HP-X6P ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X6P ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X6P ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
10HP-X6P ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
15HP-X6P ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
20HP-X6P ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
25HP-X6P ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
30HP-X2P ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان
40HP-X2P ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
50HP-X2P ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
60HP-X2P ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
75HP-X2P ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
100HP-X2P ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان
125HP-X2P ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
150HP-X2P ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۲۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
180HP-X2P ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۳۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
220HP-X2P ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۳۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
275HP-X2P ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
30HP-X4P ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
40HP-X4P ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
50HP-X4P ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان
60HP-X4P ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
75HP-X4P ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
100HP-X4P ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان
125HP-X4P ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
150HP-X4P ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۲۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
180HP-X4P ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
220HP-X4P ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۳۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان
275HP-X4P ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۴۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
30HP-X6P ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
40HP-X6P ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
50HP-X6P ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
60HP-X6P ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
75HP-X6P ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
100HP-X6P ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
125HP-X6P ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۳۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
150HP-X6P ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
180HP-X6P ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
220HP-X6P ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۵۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
275HP-X6P ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۶۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
270HP-X4P ۱۹۸.۵۸ ۲۷۰ ۳ ۱۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
175HP-X4P ۱۲۸.۷۱ ۱۷۵ ۳ ۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
1.2HP-X2P-B3-Y2 ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۴۹۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X2P-B3-Y2 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۵۵۰,۰۰۰ تومان
1HP-X2P-B3-Y2 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۶۴۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X2P-B3-Y2 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۷۰۰,۰۰۰ تومان
2HP-X2P-B3-Y2 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۸۲۰,۰۰۰ تومان
3HP-X2P-B3-Y2 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۹۵۰,۰۰۰ تومان
4HP-X2P-B3-Y2 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X2P-B3-Y2 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X2P-B3-Y2 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
10HP-X2P-B3-Y2 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
15HP-X2P-B3-Y2 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
20HP-X2P-B3-Y2 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
25HP-X2P-B3-Y2 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
1.2HP-X4P-B3-Y2 ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۵۷۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X4P-B3-Y2 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۶۱۰,۰۰۰ تومان
1HP-X4P-B3-Y2 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۶۶۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X4P-B3-Y2 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۷۹۰,۰۰۰ تومان
2HP-X4P-B3-Y2 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۹۲۰,۰۰۰ تومان
3HP-X4P-B3-Y2 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
4HP-X4P-B3-Y2 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X4P-B3-Y2 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X4P-B3-Y2 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
10HP-X4P-B3-Y2 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
15HP-X4P-B3-Y2 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
20HP-X4P-B3-Y2 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
25HP-X4P-B3-Y2 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
1.2HP-X6P-B3-Y2 ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۵۷۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X6P-B3-Y2 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۶۱۰,۰۰۰ تومان
1HP-X6P-B3-Y2 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۸۵۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X6P-B3-Y2 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2HP-X6P-B3-Y2 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
3HP-X6P-B3-Y2 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
4HP-X6P-B3-Y2 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X6P-B3-Y2 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X6P-B3-Y2 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
10HP-X6P-B3-Y2 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
15HP-X6P-B3-Y2 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
20HP-X6P-B3-Y2 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
25HP-X6P-B3-Y2 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
40HP-X2P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
50HP-X2P-B3-Y2 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
60HP-X2P-B3-Y2 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
75HP-X2P-B3-Y2 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
100HP-X2P-B3-Y2 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
125HP-X2P-B3-Y2 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
150HP-X2P-B3-Y2 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
180HP-X2P-B3-Y2 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۳۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
220HP-X2P-B3-Y2 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۳۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
275HP-X2P-B3-Y2 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۴۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
30HP-X2P-B3-Y2 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
30HP-X4P-B3-Y2 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
40HP-X4P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
50HP-X4P-B3-Y2 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
60HP-X4P-B3-Y2 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
75HP-X4P-B3-Y2 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
100HP-X4P-B3-Y2 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
125HP-X4P-B3-Y2 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۲۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
150HP-X4P-B3-Y2 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۲۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
180HP-X4P-B3-Y2 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۳۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان
220HP-X4P-B3-Y2 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۳۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
275HP-X4P-B3-Y2 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
30HP-X6P-B3-Y2 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
40HP-X6P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
50HP-X6P-B3-Y2 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
60HP-X6P-B3-Y2 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان
75HP-X6P-B3-Y2 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
100HP-X6P-B3-Y2 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۳۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
125HP-X6P-B3-Y2 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۳۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
150HP-X6P-B3-Y2 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۳۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
175HP-X6P-B3-Y2 ۱۲۸.۷۱ ۱۷۵ ۳ ۴۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
220HP-X6P-B3-Y2 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۵۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان
275HP-X6P-B3-Y2 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۶۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
55HP-X4P-B3-Y2 ۴۰.۴۵ ۵۵ ۳ ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
175HP-X4P-B3-Y2 ۱۲۸.۷۱ ۱۷۵ ۳ ۳۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
270HP-X4P-B3-Y2 ۱۹۸.۵۸ ۲۷۰ ۳ ۴۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان
40HP-X4P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
3.4HP-X2P-Y3 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۵۷۰,۰۰۰ تومان
1HP-X2P-Y3 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۶۸۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X2P-Y3 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۷۳۰,۰۰۰ تومان
2HP-X2P-Y3 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۸۶۰,۰۰۰ تومان
3HP-X2P-Y3 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۹۹۰,۰۰۰ تومان
4HP-X2P-Y3 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X2P-Y3 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X2P-Y3 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
10HP-X2P-Y3 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
15HP-X2P-Y3 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
20HP-X2P-Y3 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
25HP-X2P-Y3 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
1HP-X4P-Y3 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۶۹۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X4P-Y3 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۸۳۰,۰۰۰ تومان
2HP-X4P-Y3 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۹۶۰,۰۰۰ تومان
3HP-X4P-Y3 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
4HP-X4P-Y3 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X4P-Y3 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X4P-Y3 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
10HP-X4P-Y3 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
15HP-X4P-Y3 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
20HP-X4P-Y3 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
25HP-X4P-Y3 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان
1HP-X6P-Y3 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۸۹۰,۰۰۰ تومان
1.5HP-X6P-Y3 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
2HP-X6P-Y3 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
3HP-X6P-Y3 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
4HP-X6P-Y3 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
5.5HP-X6P-Y3 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
7.5HP-X6P-Y3 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
10HP-X6P-Y3 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
15HP-X6P-Y3 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
20HP-X6P-Y3 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
25HP-X6P-Y3 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
30HP-X2P-Y3 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
40HP-X2P-Y3 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
50HP-X2P-Y3 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
60HP-X2P-Y3 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
75HP-X2P-Y3 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
100HP-X2P-Y3 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
125HP-X2P-Y3 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
30HP-X4P-Y3 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
40HP-X4P-Y3 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
50HP-X4P-Y3 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
60HP-X4P-Y3 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
75HP-X4P-Y3 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
100HP-X4P-Y3 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
125HP-X4P-Y3 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
150HP-X4P-Y3 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۲۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
180HP-X4P-Y3 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
220HP-X4P-Y3 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۴۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
275HP-X4P-Y3 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
30HP-X6P-Y3 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
40HP-X6P-Y3 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
50HP-X6P-Y3 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان
60HP-X6P-Y3 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
75HP-X6P-Y3 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان
100HP-X6P-Y3 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۳۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
125HP-X6P-Y3 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۳۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
180HP-X6P-Y3 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ تماس بگیرید
270HP-X4P-Y3 ۱۹۸.۵۸ ۲۷۰ ۳ ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 1.2HP کولری - - - ۴۸۰,۰۰۰ تومان
3.4HP کولری - - - ۵۶۰,۰۰۰ تومان


لیست قیمت الکتروموتور جمکو

 الکتروموتور جمکو

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو

HP KW 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
10 7.5 - - -
15 11 - - -
20 15 - - -
25 18.5 - - -
30 22 - - -
40 30 - - -
50 37 - - -
60 45 - - -
75 55 - - -
100 75 - - -
125 90 - - -
150 110 - - -
180 132 - - -
220 160 - - -
270 200 - - -
340 250 - - -
430 315 - - -
485 355 - - -
544 400 - - -


لیست قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

الکتروموتور زیمنس الکتروموتور زیمنس الکتروموتور siemens
kw HP پایه دار/900 دور فلنچ دار/900 دور پایه دار/1450 دور فلنچ دار/1450 دور پایه دار/2900 دور فلنچ دار/2900 دور
0.37 0.5 - - - - - -
- 0.75 - - - - - -
0.75 1 - - - - - -
1.1 1.5 - - - - - -
1.5 2 - - - - - -
2.2 3 - - - - - -
3 4 - - - - - -
4 5.5 - - - - - -
5.5 7.5 - - - - - -
7.5 10 - - - - - -
11 15 - - - - - -
15 20 - - - - - -
18.5 25 - - - - - -
22 30 - - - - - -
30 40 - - - - - -
37 50 - - - - - -
45 60 - - - - - -
55 75 - - - - - -
75 100 - - - - - -
90 125 - - - - - -
110 150 - - - - - -
132 180 - - - - - -
160 220 - - - - - -
200 275 - - - - - -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند    تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس چینی

   

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.27 0.05 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.55 3/4 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.75 1 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 1.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.5 2 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
3 4 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
4 5.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
5.5 7.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
7.5 10 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
11 15 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
15 20 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
18.5 25 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
22 30 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
30 40 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
37 50 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
45 60 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
55 75 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
90 125 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
110 150 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
132 180 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
160 220 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
200 275 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM


الکتروموتور FFD

الکتروموتور های FFD  اتریش

 

 

الکتروموتور های پایه دار 2 و 4 قطبی FFD

KW HP 2 Pole 4 Pole
Type Size Type Size
0,06 0,08     DPIG 56A/4
0,09 0,12 DPIG 56A/2 DPIG 56B/4
0,12 0,17 DPIG 56B/2 DPIG 63A/4
0,18 0,25 DPIG 63A/2 DPIG 63B/4
0,25 0,33 DPIG 63B/2 DPIH 71A/4
0,37 0,5 DPIH 71A/2 DPIH 71B/4
0,55 0,75 DPIH 71B/2 DPIH 80A/4
0,75 1 2SIE 80-2A 2SIE 80-4B
1,1 1,5 2SIE 80-2B 2SIE 90S-4
1,5 2 DPIH 90S/2I 2SIE 90L-4
2,2 3 DPIH 90L/2I 2SIE 100L-4A
3 4 DPIG 100L/2I 2SIE 100L-4B
4 5,5 DPIG 112M/2I DPIG 112M/4I
5,5 7,5 2DPIG 132SA/2I 2DPIG 132S/4I
7,5 10 2DPIG 132SB/2I 2DPIG 132M/4I
11 15 DPIG 160MA/2 DPIG 160M/4
15 20 DPIG 160MB/2 DPIG 160L/4
18,5 25 DPIG 160L/2 DPIG 180M/4
22 30 DPIG 180M/2 DPIG 180L/4
30 40 2DPIG 200LA/2 2DPIG 200L/4
37 50 2DPIG 200LB/2 2DPIG 225S/4
45 60 2DPIG 225M/2 2DPIG 225M/4
55 75 2DPIG 250M/2 2DPIG 250M/4
75 100 2DPIG 280S/2 2DPIG 280S/4
90 125 2DPIG 280M/2 2DPIG 280M/4
110 150 DPIG 315S/2 DPIG 315S/4
132 175 DPIG 315MA/2 DPIG 315MA/4
160 220 DPIG 315MB/2 DPIG 315MB/4
200 270 2SIE 315M2C 2SIE 315M4C

 

الکتروموتور های پایه دار 6 و 8 قطبی FFD

KW HP 6 Pole 8 Pole
Type Size Type Size
0,04 0,06     DPIG 63A/8
0,06 0,08 DPIG 56B/6 DPIG 63B/8
0,09 0,12 DPIG 63A/6 DPIH 71A/8
0,12 0,17 DPIG 63B/6 DPIH 71B/8
0,18 0,25 DPIH 71A/6 DPIH 80A/8
0,25 0,33 DPIH 71B/6 DPIH 80B/8
0,37 0,5 DPIH 80A/6 DPIH 90S/8I
0,55 0,75 DPIH 80B/6 DPIH 90L/8I
0,75 1 DPIH 90S/6I DPIG 100LA/8
1,1 1,5 DPIH 90L/6I DPIG 100LB/8
1,5 2 DPIG 100L/6I DPIG 112M/8
2,2 3 DPIG 112M/6I 2DPIG 132S/8
3 4 2DPIG 132S/6I 2DPIG 132M/8
4 5,5 2DPIG 132MA/6I DPIG 160MA/8
5,5 7,5 2DPIG 132MB/6 DPIG 160MB/8
7,5 10 DPIG 160M/6 DPIG 160L/8
11 15 DPIG 160L/6 DPIG 180L/8
15 20 DPIG 180L/6 DPIG 200L/8
18,5 25 DPIG 200LA/6 DPIG 225S/8
22 30 DPIG 200LB/6 DPIG 225M/8
30 40 DPIG 225M/6 DPIG 250M/8
37 50 DPIG 250M/6 DPIG 280S/8
45 60 DPIG 280S/6 DPIG 280M/8
55 75 DPIG 280M/6 DPIG 315S/8
75 100 DPIG 315S/6 DPIG 315MA/8
90 125 DPIG 315MA/6 DPIG 315MB/8
110 150 DPIG 315MB/6    
132 175 2SIE 315M6C    
160 220 2SIE 315M6D    

 

الکتروموتور های ضد انفجار پایه دار FFD

2 Pole 4 Pole
KW Type Size Protection قیمت (ریال) KW Type Size Protection
                0,55 ECSg 804A II2G Exde IIC T5
                0,55 CSgb 804A II2G Exd IIB+H2 T5
0,75 ECSg 802A II2G Exde IIC T5 21,600,000 0,75 ECSg 804B II2G Exde IIC T5
0,75 CSgb 802A II2G Exd IIB+H2 T5 25,100,000 0,75 CSgb 804B II2G Exd IIB+H2 T5
1,1 ECSg 802B II2G Exde IIC T5 22,400,000 1,1 ECSgb 90S4 II2G Exde IIB+H2 T5
1,1 CSgb 802B II2G Exd IIB+H2 T5 25,800,000 1,1 CSgb 90S4 II2G Exd IIB+H2 T5
1,5 ECSgb 90S2 II2G Exde IIB+H2 T5 23,100,000 1,5 ECSgb 90L4 II2G Exde IIB+H2 T5
1,5 CSgb 90S2 II2G Exd IIB+H2 T5 28,900,000 1,5 CSgb 90L4 II2G Exd IIB+H2 T5
2,2 ECSgb 90L2 II2G Exde IIB+H2 T5 24,200,000 2,2 ECSgb 100L4A II2G Exde IIB T5
2,2 CSgb 90L2 II2G Exd IIB+H2 T5 29,400,000 2,2 CSgb 100L4A II2G Exd IIB T5
3 ECSgb 100L2 II2G Exde IIB T5 29,100,000 3 ECSgb 100L4B II2G Exde IIB T5
3 CSgb 100L2 II2G Exd IIB T5 34,100,000 3 CSgb 100L4B II2G Exd IIB T5
4 ECSg 112M2 II2G Exde IIC T5 39,500,000 4 ECSg 112M4 II2G Exde IIC T5
4 CSg 112M2 II2G Exd IIC T5 44,500,000 4 CSg 112M4 II2G Exd IIC T5
5,5 ECSg 132S2A II2G Exde IIC T5 46,500,000 5,5 ECSg 132S4 II2G Exde IIB T5
5,5 CSg 132S2A II2G Exd IIC T5 50,600,000 5,5 CSg 132S4 II2G Exd IIC T5
7,5 ECSg 132S2B II2G Exde IIC T5 49,200,000 7,5 ECSg 132M4 II2G Exde IIB T5
7,5 CSg 132S2B II2G Exd IIC T5 53,200,000 7,5 CSg 132M4 II2G Exd IIC T5
11 cSgb 160M2A-EP II2G Exd IIB T5 58,700,000 11 cSgb 160M4-EP II2G Exd IIB T5
11 EcSgb 160M2A-EP II2G Exde IIB T5 58,700,000 11 EcSgb 160M4-EP II2G Exde IIB T5
15 cSgb 160M2B-EP II2G Exd IIB T5 71,500,000 15 cSgb 160L4-EP II2G Exd IIB T5
15 EcSgb 160M2B-EP II2G Exde IIB T5 71,500,000 15 EcSgb 160L4-EP II2G Exde IIB T5
18,5 cSgb 160L2-EP II2G Exd IIB T5 83,500,000 18,5 cSgb 180M4-EP II2G Exd IIB T5
18,5 EcSgb 160L2-EP II2G Exde IIB T5 83,500,000 18,5 EcSg 180M4-EP II2G Exde IIC T5
22 cSgb 180M2-EP II2G Exd IIB T5 104,300,000 22 cSgb 180L4-EP II2G Exd IIB T5
22 EcSg 180M2-EP II2G Exde IIC T5 104,300,000 22 eCSg 180L4-EP II2G Exde IIC T5
30 cSgb 200L2A-EP II2G Exd IIB T5 126,900,000 30 cSgb 200L4-EP II2G Exd IIB T5
30 EcSg 200L2A-EP II2G Exde IIC T5 126,900,000 30 EcSg 200L4-EP II2G Exde IIC T5
37 cSgb 200L2B-EP II2G Exd IIB T5 138,700,000 37 cSgb 225S4-EP II2G Exd IIB T5
37 EcSg 200L2B-EP II2G Exde IIC T5 138,700,000 37 EcSgb 225S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
45 cSgb 225M2-EP II2G Exd IIB T5 176,600,000 45 cSgb 225M4-EP II2G Exd IIB T5
45 EcSgb 225M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 176,600,000 45 EcSgb 225M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
55 cSgb 250M2-EP II2G Exd IIB T5 210,100,000 55 cSgb 250M4-EP II2G Exd IIB T5
55 EcSgb 250M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 210,100,000 55 EcSgb 250M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
75 cSgb 280S2-EP II2G Exd IIB T5 293,300,000 75 cSgb 280S4-EP II2G Exd IIB T5
75 EcSgb 280S2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 293,300,000 75 EcSgb 280S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
90 cSgb 280M2-EP II2G Exd IIB T5 313,900,000 90 cSgb 280M4-EP II2G Exd IIB T5
90 EcSgb 280M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 313,900,000 90 EcSgb 280M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
110 cSgb 315S2-EP II2G Exd IIB T4 353,300,000 110 cSgb 315S4-EP II2G Exd IIB T4
110 EcSgb 315S2-EP II2G Exde IIB T4 353,300,000 110 EcSgb 315S4-EP II2G Exde IIB T4
132 cSgb 315M2A-EP II2G Exd IIB T4 376,600,000 132 cSgb 315M4A-EP II2G Exd IIB T4
132 EcSgb 315M2A-EP II2G Exde IIB T4 376,600,000 132 EcSgb 315M4A-EP II2G Exde IIB T4
160 cSgb 315M2B-EP II2G Exd IIB T4 416,400,000 160 cSgb 315M4B-EP II2G Exd IIB T4
160 EcSgb 315M2B-EP II2G Exde IIB T4 416,400,000 160 EcSgb 315M4B-EP II2G Exde IIB T4

 

الکتروموتور WEG

الکترموتور های WEG برزیل

KW HP Pole Mounting Frame
1.5 2 6 B35T 100L
1.5 2 6 B35T 90L
2.2 3 4 B3T 100L
2.2 3 2 B35T 90L
2.2 3 2 B3T 90L
2.2 3 4 B35T 100L
2.2 3 6 B35T 132S
2.2 3 6 B35T 112M
2.2 3 6 B3T 132S
2.2 3 6 B3T 112M
3 4 4 B35T 100L
3 4 4 B35T 112M
3 4 6 B3T 132S
3 4 6 B35T 132S
3 4 4 B3T 100L
3 4 4 B3T 112M
3 4 2 B35T 100L
3 4 2 B3T 100L
4 5.5 4 B35T 112M
4 5.5 4 B3T 112M
4 5.5 2 B35T 112M
4 5.5 2 B3T 112M
4 5.5 8 B3T 160M

 

KW HP Pole Mounting Frame
4 5.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 4 B3T 132S
5.5 7.5 4 B35T 132S
5.5 7.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 6 B3T 160M
5.5 7.5 6 B35T 132M
5.5 7.5 2 B3T 132S
5.5 7.5 2 B35T 132S
7.5 10 4 B3T 132M
7.5 10 4 B3T 160M
7.5 10 4 B35T 132M
7.5 10 4 B35T 160M
7.5 10 2 B35T 132M
7.5 10 2 B35T 132S
7.5 10 2 B3T 132S
7.5 10 6 B35T 160M
7.5 10 6 B3T 160M
11 15 4 B35T 160L
11 15 4 B35T 160M
11 15 4 B3T 160L
11 15 4 B3T 160M
11 15 6 B3T 160L
11 15 6 B35T 160L
11 15 2 B3T 160M

 

KW HP Pole Mounting Frame
11 15 2 B35T 160M
11 15 4 B35T 160L
15 20 4 B35T 180M
15 20 4 B35T 160L
15 20 4 B3T 180M
15 20 4 B3T 160L
15 20 4 B3T 160L
15 20 6 B35T 180L
15 20 2 B3T 160M
15 20 2 B35T 160M
18.5 25 4 B3R(D) 180L
18.5 25 4 B3T 180M
18.5 25 4 B35T 180M
18.5 25 6 B3T 200L
18.5 25 6 B35T 200L
18.5 25 2 B3T 160L
18.5 25 2 B35T 160L
22 30 4 B3T 180L

 

KW HP Pole Mounting Frame
22 30 4 B35T 180L
22 30 6 B3T 200L
22 30 6 B35T 200L
22 30 2 B35T 180M
30 40 4 B3T 200L
30 40 4 B35T 200L
30 40 2 B35T 200L
30 40 2 B3T 200L
30 40 6 B35T 225S/M
37 50 4 B3T 225S/M

 

KW HP Pole Mounting Frame
37 50 4 B35T 225S/M
37 50 6 B35T 250S/M
37 50 2 B35T 200L
45 60 4 B35T 225S/M
45 60 4 B3T 225S/M
45 60 6 B35T 250S/M
45 60 2 B35T 225S/M
45 Exn 60 2 B3R (E) 280S/M
45 60 2 B3T 225S/M
55 75 4 B3T 250S/M
55 75 4 B35T 250S/M
75 100 4 B3T 280S/M
75 100 4 B35T 280S/M
90 125 4 B3T 280S/M
90 125 4 B35T 280S/M
90 125 2 B3T 280S/M
110 150 4 B3T 315S/M
110 150 4 B35T 315S/M


لیست قیمت الکتروموتور VEM آلمان

الکتروموتور vem الکتروموتور VEM الکتروموتور vem
KW HP 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.06 0.08 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.09 0.12 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.12 0.16 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.18 0.25 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.25 0.35 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.37 0.50 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.55 0.75 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.75 1 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.1 1.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.5 2 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
3 4 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
4 5.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
5.5 7.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
7.5 10 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
11 15 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
15 20 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
18.5 25 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
22 30 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
30 40 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
37 50 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
45 60 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
55 75 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
90 120 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
110 150 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
132 180 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
160 220 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
200 270 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
250 340 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
315 430 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
355 480 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
400 545 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
450 610 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
500 680 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM

 

لیست قیمت الکتروموتور Kaijieli چین

 images/stories/electro-motor1.jpg

الکتروموتور سه فاز Kaijieli

HP 900 دور 1500 دور 3000 دور
1 900 دور 1500 دور 3000 دور
1.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
2 900 دور 1500 دور 3000 دور
3 900 دور 1500 دور 3000 دور
4 900 دور 1500 دور 3000 دور
5.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
7.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
10 900 دور 1500 دور 3000 دور
15 900 دور 1500 دور 3000 دور
20 900 دور 1500 دور 3000 دور
25 900 دور 1500 دور 3000 دور
30 900 دور 1500 دور 3000 دور
40 900 دور 1500 دور 3000 دور
50 900 دور 1500 دور 3000 دور
60 900 دور 1500 دور 3000 دور
75 900 دور 1500 دور 3000 دور
100 900 دور 1500 دور 3000 دور
125 900 دور 1500 دور 3000 دور
150 900 دور 1500 دور 3000 دور
180 900 دور 1500 دور 3000 دور
220 900 دور 1500 دور 3000 دور

الکتروموتور تک فاز Kaijieli

HP 1500 دور 3000 دور
0.5 1500 دور 3000 دور
0.75 1500 دور 3000 دور
1 1500 دور 3000 دور
1.5 1500 دور 3000 دور
2 1500 دور 3000 دور
3 1500 دور 3000 دور

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند     تاريخ به روز رساني : 93/10/01   

لیست قیمت الکتروموتور AEG ساخت ایتالیا

 الکتروموتور AEG 

KW 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.37  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.55 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.75  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
1.1 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
1.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
2.2 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
3  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
4 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
5.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
7.5 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
11  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
15 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
18.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
22 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
30  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
37 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
45  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
55 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
75  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
90  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
110 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
200  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM

 

لیست قیمت الکتروموتور MOTOVARIO ایتالیا

 الکتروموتور motovario 

kW TYPE Pole Flange
0.22 TS63 4 B5/B14
0.25 TS63 4 B5/B14
0.37 TS71 4 B5
0.37 TS63 2 B5/B14
0.55 TS71 4 B5
0.75 TS80 4 B5
1.5 TS90 4 B5

     

الکتروموتور ترمز دار MGM

kW TYPE Pole Flange Brake
0.18 BM63 4 B5/B14 DC
0.22 BM63 4 B5/B14 DC
0.25 BA71 4 B5/B14 DC
0.37 BA71 4 B5/B14 AC
0.55 BA71 4 B5 AC
0.65 BA71 4 B5 AC
0.75 BA80 4 B14 AC
0.9 BA80 4 B14 AC
1.5 BA90 4 B3/B5 AC
1.85 BA90 4 B14 AC
2.2 BA100 4 B5 AC
2.2 BA100 4 B3/B5 AC
3 BA100 4 B5 AC
3 BA100 4 B3/B5 AC
4 BA112 4 B3/B5 AC
5.5 BA132 4 B3/B5 AC
7.5 BA132 4 B3/B5 AC

     

لوازم الکتروموتور ترمز دار MGM

نوع TYPE
Brake Assembly BM63
Brake Coil 71
Brake Coil 80
Brake Coil 90
Brake Coil 100
Brake Coil 112
Brake Coil 132
Brake Disc BA/CF 71
Brake Disc BA/CF 80
Brake Disc BA/CF 90
Brake Disc BA/CF 100
Brake Disc BA/CF 112
Brake Disc BA/CF 132

 

لیست قیمت الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

  الکتروموتور Ital Motors

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G063045AA 63 A 0.18 0.25
9G063050AA 63 B 0.25 0.33
9G063080AA 63 C 0.37 0.5
9G071050AA 71 A 0.37 0.5
9G071065AA 71 B 0.55 0.75
9G071080AA 71 C 0.75 1
9G071100AA 71 D 1.1 1.5
9G080050AA 80 A 0.75 1
9G080070AA 80 B 1.1 1.5
9G080090AA 80 C 1.5 2
9G080105AA 80 D 2.2 3
9G090070AA 90 S 1.5 2
9G090100AA 90 L 2.2 3
9G090120AA 90 LC 3 4
9G090140AA 90 LD 4 5.5
9G100090AA 100 LA 3 4
9G100120AA 100 LB 4 5.5
9G100140AA 100 LC 5.5 7.5
9G112090AA 112 MA 4 5.5
9G112120AA 112 MB 5.5 7.5
9G112150AA 112 MC 7.5 10
9G132090AA 132 SA 5.5 7.5
9G132120AA 132 SB 7.5 10
9G132160XA 132 MC 11 15
9G132200XA 132 MD 15 20
9G160120XA 160 M 11 15
9G160150XA 160 MD 15 20
9G160200XA 160 18.5 25
9G160250XA 160 22 30
9G160320XA 160 XA 30 40
9G180200XA 180 M 22 30
9G180250XA 180 LA 30 40
9G180300XA 180 LB 37 50
9G200240XA 200 XA 30 40
9G200300XA 300 XA 37 50

 الکتروموتور ایتال موتورز

الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9S100120AH هالوشافت-تک فاز 2.2 3
9H090130AH هالوشافت-سه فاز 2.2 3
9H100120AH هالوشافت-سه فاز 3 4
9H100140AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5
9H112120AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5
9H112150AH هالوشافت-سه فاز 5.5 7.5
9H132160AH هالوشافت-سه فاز 7.5 10
9H132200XH هالوشافت-سه فاز 11 15

الکتروموتور ital motors

الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H063045AA 63A 0.12 0.17
9H063060AA 63B 0.18 0.25
9H071050AA 71A 0.25 0.33
9H071065AA 71B 0.37 0.5
9H080060AA 80A 0.55 0.75
9H080080AA 80B 0.75 1
9H080100AA 80C 1.1 1.5
9H090075AA 90S 1.1 1.5
9H090090AA 90L 1.5 2
9H090130AA 90LC 2.2 3
9H100090AA 100L A 2.2 3
9H100120AA 100L B 3 4
9H100140AA 100L C 4 5.5
9H112120AA 112M 4 5.5
9H112150AA 112M C 5.5 7.5
9H132120AA 132S A 5.5 7.5
9H132160XA 132M A 7.5 10
9H132200XA 132M C 11 15
9H160150XA 160M 11 15
9H160200XA 160L 15 20
9H160250XA 160L 18.5 25
9H160290XA 160 22 30
9H180200XA 180M 18.5 25
9H180250XA 180L A 22 30
9H180300XA 180 30 40
9H200300XA 200 30 40

الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9L080060 80A 0.37 0.5
9L080080 80B 0.55 0.75
9L080100 80C 0.75 1
9L090075 90S 0.75 1
9L090100 90L 1.1 1.5
9L100090 100LA 1.5 2
9L112110 112M 2.2 3
9L132130 132MA 4 5.5
9L132170 132MB 5.5 7.5
9L160150 160M 7.5 10
9L160200 160L 11 15

الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H100090AAF 10 2.2 3
9H100120AAF 100 3 4
9H112120AAF 11 4 5.5
9H112150AAF 11 5.5 7.5
9H1132160AAF 13 7.7 10

الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9M160120 160M 4 5.5
9M160150 160M 5.5 7.5

الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H063060AA 63B 0.18 0.25
9H071050AA 71A 0.25 0.33
9H071065AA 71B 0.37 0.5
9H080060AA 80A 0.55 0.75
9H080100AA 80C 1.1 1.5
9H090075AA 90S 1.1 1.5
9H090090AA 90L 1.5 2
9H090130AA 90LC 2.2 3
9H100090AA 100LA 2.2 3
9H100120AA 100LB 3 4
9H100140AA 100LC 4 5.5
9H112120AA 112M 4 5.5
9H112150AA 112 4 5.5
9H132120AA 132SA 5.5 7.5
9H132160XA 132MA 5.5 7.5
9H132200XA 132MD 7.5 10
9H160150XA 160 11 15
9H160200XA 160 11 15

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G063045AA 63A 0.18 0.25
9G063050AA 63B 0.25 0.33
9G063080AA 63C 0.37 0.5
9G071050AA 71A 0.37 0.5
9G071065AA 71B 0.55 0.75
9G071080AA 71C 0.75 1
9G071100AA 71D 1.1 1.5
9G080050AA 80A 0.75 1
9G080070AA 80B 1.1 1،5
9G080090AA 80C 1.5 2
9G080110AA 80D 2.2 3
9G090070AA 90S 1.5 2
9G090100AA 90L 2.2 3
9G090120AA 90LC 3 4
9G090140AA 90LD 4 5.5
9G100090AA 100LA 3 4
9G100120AA 100LB 4 5.5
9G100140AA 100LC 5.5 7.5
9G112090AA 112MA 4 5.5
9G112120AA 112MB 5.5 7.5
9G112150AA 112MC 7.5 10

الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9R080070AA 80 B 0.75 1
9R080090AA 80 C 1.1 1.5
9R080100AA 80 D 1.5 2
9R090120AA 90 L 2.2 3
9R100120AA 100 LB 3 4
9R100140AA 100 LB 4 5.5

الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9S08006 80 B 0.55 0.7
9S08008 80 C 0.75 1
9S09009 90 SB 1.1 1.5
9S09011 90 LA 1.5 2
9S10012 100 LB 2.2 3
9S100140 100 LC 3 4

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9A080070AB 80 0.75 1
9A080090AB 80 1.1 1.5

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G100120AB 10 4 5.5
9G112120AB 11 5.5 7.5
9G132120AF 13 7.5 10

Ital Motors  electricmotor

فلنچ ایتال موتور

FRAME کد کد
56 119788 119789
63 119796 119799
71 119828 119846
80 119875 119900
90 119964 119980
10 119673 -
11 119699 119714
13 119726 -
16 - -
18 119775 -

 الکتروموتور ایتال موتور

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9A056055PA 56 A 0.12 0.15
9A063050PA 63 A 0.18 0.25
9A063060PA 63 B 0.25 0.33
9A063080PA 63 C 0.37 0.5
9A071050PA 71 A 0.37 0.5
9A071065PA 71 B 0.55 0.75
9A071080PA 71 C 0.75 1
9A071100PA 71 D 1.1 1.5
9A080070PA 80 B 0.75 1
9A080090AA 80 C 1.1 1.5
9A080100AA 80 D 1.5 2
9A090120AA 90 L 2.2 3
9A100090AA 100 LA 2.2 3

الکتروموتور

الکتروموتور 1400 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9C056055PA 56 A 0.09 0.12
9C063070PA 63 B 0.18 0.25
9C071065PA 71 B 0.3 0.4
9C071080PA 71 C 0.37 0.5
9C080040AA 80 A 0.37 0.5
9C080060PA 80 B 0.55 0.75
9C080080AA 80 C 0.75 1
9C090090AA 90 SB 1.1 1.5
9C090110AA 90 LA 1.5 2
9C100120AA 100 LB 2.2 3

 ital motors الکتروموتور

  الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9E080060AA 80 A 0.25 0.33
9E080080AA 80 B 0.37 0.5
9E080100AA 80 C 0.55 0.75
9E090110AA 90 LA 0.75 1
9E090130AA 90 LB 1.1 1.5

 الکترو موتور ایتال موتورز

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنی KW HP RPM
9A065090AM 1.5 2 تکفاز 3000
9A065100AM 1.9 2.5 تکفاز 3000
9A065110AM 2.2 3 تکفاز 3000
9A065120AM 2.5 3.3 تکفاز 3000
9G065090AM 2.2 3 سه فاز 3000
9G065110AM 3 4 سه فاز 3000
9G071120AM 4 5.5 سه فاز 3000
9G071140AM 4.5 6 سه فاز 3000
9G080140AM 6 8 سه فاز 3000
9G080220XM 7.5 10 سه فاز 3000
9H071110AM 1.85 2.4 سه فاز 1500
9H071130AM 2.4 3.2 سه فاز 1500
9H080120AM 3 4 سه فاز 1500
9H080220XM 5 6.5 سه فاز 1500

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook
 

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران: ابتدای بزرگراه فتح، روبروی خیابان یخچال، پلاک۹۳
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

 
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۹۰ ۵۰۹ ۵۴۹۴)