الکتروموتور (موتور الکتریکی)

فروش الکتروموتور

bullet الکتروموتور صنعتی معمولی تک فاز و سه فاز

bullet الکتروموتور ضد انفجار و ضد جرقه (EEX)

bullet الکتروموتور کولری

 

الکترو موتور الکتروموتور

 

موسسه آبیاران ، نمایندگی رسمی موتوژن و جمکو

  • نمايندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های موتوژن و جمکو
  • واردات انواع الکتروموتور های شرکت های اروپايی و چينی
  • فروش قطعات الکتروموتور شامل : فلنچ ، پوسته ، براکت
  • فروش انواع الکتروموتور دست دوم
  • مشاوره فنی برای خرید الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور

شرکت های تولید کننده الکتروموتور

 

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن 

 
الکتروموتور تکفاز موتوژن الکتروموتور تکفاز موتوژن

لیست قیمت الکتروموتور تکفاز موتوژن

رلــــــــــــــــــــه ای (CR) کلاچـــــــــــــــدار (CRS)
رديف HP KW 1500 RPM 3000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 0.33 0.25 2,200,000 ـ 3,010,000 ـ
2 0.5 0.37 2,330,000 2,140,000 3,200,000 3,010,000
3 0.75 0.55 2,750,000 2,230,000 3,480,000 3,100,000
4 1 0.75 3,120,000 2,600,000 3,970,000 3,670,000
5 1.5 1.1 3,710,000 2,890,000 4,620,000 3,790,000
6 2 1.5 4,150,000 3,560,000 5,230,000 4,700,000
7 3 2.2 4,870,000 3,950,000 5,940,000 5,260,000
8 3 2.2 - - 6,440,000 -

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

رديف HP KW 750 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
 1 0.08 0.06 - - 1,260,000 -
 2 0.12 0.09 - - 1,310,000 1,250,000
3 0.16 0.12 - - 1,470,000 1,340,000
4 0.25 0.18 - - 1,660,000 1,550,000
5 0.33 0.25 - - 1,790,000 1,570,000
6 0.5 0.37 - 2,500,000 2,000,000 1,820,000
7   0.55 - 2,730,000 2,400,000 2,100,000
8 1 0.75 3,920,000 3,320,000 2,580,000 2,400,000
9 1.5 1.1 4,500,000 3,610,000 3,060,000 2,720,000
10 2 1.5 5,040,000 4,390,000 3,540,000 3,260,000
11 3 2.2 6,160,000 5,850,000 4,390,000 3,870,000
12 4 3 7,560,000 7,420,000 4,940,000 4,540,000
13 5.5 4 9,080,000 8,180,000 6,080,000 6,010,000
14 7.5 5.5 11,400,000 10,100,000 8,060,000 7,220,000
15 10 7.5 14,090,000 12,450,000 9,180,000 8,350,000
16 15 11 - 14,450,000 12,950,000 12,200,000
17 20 15 - - 15,300,000 13,750,000
18 25 18.5 - - - 15,650,000

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

رديف HP KW 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 3 2.2 5,970,000 4,890,000 -
2 4 3 - 5,510,000 -
3 5.5 4 9,100,000 6,460,000 6,270,000
4 7.5 5.5 10,500,000 8,230,000 8,150,000
5 10 7.5 13,970,000 9,370,000 9,200,000
6 15 11 16,200,000 13,990,000 12,330,000
7 20 15 25,680,000 15,390,000 14,050,000
8 25 18.5 30,400,000 23,620,000 17,670,000
9 30 22 34,420,000 26,850,000 25,630,000
10 40 30 42,120,000 32,160,000 31,700,000
11 50 37 57,350,000 42,650,000 35,460,000
12 60 45 66,680,000 46,200,000 44,800,000
13 75 55 69,850,000 57,700,000 52,800,000
14 100 75 133,860,000 77,130,000 71,400,000
15 125 90 152,550,000 87,000,000 80,120,000
16 150 110 200,780,000 163,250,000 154,760,000
17 180 132 216,460,000 195,360,000 185,710,000
18 220 160 260,870,000 230,650,000 214,560,000
19 250 185 - 236,600,000 225,100,000
20 270 200 - 287,940,000 248,170,000
21 340 250 352,770,000 344,810,000 -
22 435 315 428,420,000 401,230,000 -
23 485 355 - 489,630,000 -
24 544 400 - 562,310,000 -
الکتروموتور کولری الکتروموتور کولری الکترو موتور کولری الکتروموتور کولری

لیست قیمت الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن و چینی

نام محصول قدرت (HP) قيمت (ریال)
الکتروموتور کولری موتوژن 3 / 1 0.33 1,450,000
الکتروموتور کولری موتوژن 2 / 1 0.5 1,550,000
الکتروموتور کولری موتوژن 4 / 3 0.75 1,750,000
الکتروموتور کولری چينی 3 / 1 0.33 900,000
الکتروموتور کولری چينی 2 / 1 0.5 1,000,000
الکتروموتور کولری چينی 4 / 3 0.75 -
پمپ کولری موتوژن   180,000
پمپ کولری چينی   120,000

الکتروپمپ صنعتی

لیست قیمت الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون )

تیپ موتور نوع فاز توان ورودی (W) قيمت (ریال)
P56-15 1 90 1,700,000
P56-20 3 90 1,700,000
P56-21 3 90 1,700,000
P56-23 3 90 1,700,000
P56-25 3 90 1,700,000

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 93/02/04

  

لیست قیمت الکتروموتور جمکو

 الکتروموتور جمکو

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو

رديف HP KW 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1  10  7.5  14,450,000  9,730,000  9,520,000
2  15  11  16,760,000  15,370,000  12,800,000
3 20 15 28,240,000 17,200,000 15,600,000
4 25 18.5 33,960,000 26,400,000 19,700,000
5 30 22 38,260,000 30,600,000 28,600,000
6 40 30 46,200,000 36,000,000 35,400,000
7 50 37 62,100,000 48,000,000 40,000,000
8 60 45 72,260,000 50,600,000 50,120,000
9 75 55 76,600,000 64,000,000 57,600,000
10 100 75 143,900,000 86,600,000 80,000,000
11 125 90 165,000,000 96,000,000 88,600,000
12 150 110 206,700,000 167,600,000 151,800,000
13 180 132 222,700,000 202,250,000 187,800,000
14 220 160 268,000,000 236,900,000 214,480,000
15 270 200 365,300,000 295,200,000 247,800,000
16 340 250 422,400,000 351,700,000 316,000,000
17 430 315 522,700,000 407,700,000 396,000,000
18 485 355 613,300,000 501,200,000 449,300,000
19 544 400 686,700,000 575,800,000 520,000,000

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 93/03/04

  

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز مارک دیزل ساز ساخت ایران

الکتروموتور الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز مارک دیزل ساز ساخت ایران

جنس بدنه kW HP Pole 2 Pole 4 Pole 6
آلومینیوم 0.75 1 1,950,000 2,000,000 2,500,000
1.1 1.5 2,000,000 2,650,000 3,150,000
1.5 2 2,750,000 3,220,000 4,160,000
2.2 3 2,870,000 4,040,000 4,610,000
3 4 4,100,000 4,530,000 6,000,000
4 5.5 4,660,000 5,240,000 7,430,000
5.5 7.5 7,260,000 7,100,000 8,250,000
7.5 10 7,730,000 8,480,000 14,000,000
چدن 11 15 14,000,000 14,750,000 16,190,000
15 20 15,500,000 17,100,000 21,780,000
18.5 25 16,830,000 21,500,000 23,700,000

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 93/04/01

 

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

 
الکتروموتور زیمنس الکتروموتور زیمنس الکتروموتور siemens
 
فلنچ دار/2900 دور پایه دار/2900 دور فلنچ دار/1450 دور پایه دار/1450 دور فلنچ دار/900 دور پایه دار/900 دور HP kw
- - 3,200,000 2,750,000 3,300,000 3,000,000 0.5 0.37
- - 3/400/000 3/100/000 - - 0.75 -
- - 3,750,000 3,500,000 4,800,000 4,600,000 1 0.75
- - 4,300,000 3,800,000 5,150,000 4,950,000 1.5 1.1
4,700,000 4,300,000 4,900,000 4,400,000 6,000,000 5,500,000 2 1.5
5,750,000 5,500,000 6,400,000 5,600,000 8,800,000 8,000,000 3 2.2
7,700,000 7,000,000 7,500,000 6,600,000 - - 4 3
- 8,250,000 9,400,000 8,350,000 - 12,000,000 5.5 4
- 10,500,000 12,000,000 10,700,000 - 14,300,000 7.5 5.5
- 13,750,000 14,800,000 13,750,000 - 18,100,000 10 7.5
- 18,500,000 21,000,000 20,000,000 - 26,500,000 15 11
- 23,000,000 26,500,000 24,200,000 - 36,200,000 20 15
- 28,500,000 33,000,000 31,000,000 - 47,300,000 25 18.5
- 33,000,000 35,200,000 33,000,000 - 58,000,000 30 22
- 46,200,000 61,500,000 59,500,000 - 68,000,000 40 30
- 60,500,000 67,000,000 65,000,000 - - 50 37
- 80,000,000 81,000,000 79,200,000 - - 60 45
- 93,500,000 - - - - 75 55
- 120,000,000 - 126,500,000 - - 100 75
- 143,000,000 - 148,500,000 - - 125 90
- 170,000,000 195,000,000 181,500,000 - - 150 110
- 187,000,000 220,000,000 200,000,000 - - 180 132
- 270,000,000 280,000,000 265,000,000 - - 220 160
- 320,000,000 330,000,000 315,000,000 - - 275 200

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 92/07/30

  

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس چینی

   
3000 RPM 1500 RPM 1000 RPM HP KW
913,000 990,000 - 0.05 0.27
1,100,000 - - 3/4 0.55
1,375,000 1,430,000 - 1 0.75
1,540,000 1,650,000 1,870,000 1.5 1
1,760,000 1,980,000 2,530,000 2 1.5
1,980,000 2,530,000 3,190,000 3 2.2
2,750,000 2,860,000 - 4 3
3,080,000 3,300,000 - 5.5 4
4,675,000 4,840,000 - 7.5 5.5
5,335,000 5,500,000 - 10 7.5
7,920,000 8,250,000 9,515,000 15 11
8,800,000 9,350,000 1,320,000 20 15
9,900,000 12,100,000 16,335,000 25 18.5
12,980,000 12,980,000 17,985,000 30 22
16,500,000 16,500,000 - 40 30
19,800,000 19,800,000 30,250,000 50 37
25,080,000 24,200,000 - 60 45
29,700,000 28,600,000 - 75 55
37,400,000 38,500,000 68,200,000 100 75
- 42,900,000 78,485,000 125 90
64,900,000 64,900,000 - 150 110
- 72,600,000 - 180 132
- 80,300,000 - 220 160
- 88,000,000 - 275 200

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 92/05/27

  

لیست قیمت الکتروموتور VEM آلمان

 
الکتروموتور vem الکتروموتور VEM الکتروموتور vem
 
3000 RPM 1500 RPM 1000 RPM 700 RPM KW HP
- 2,500,000 - - 0.06 0.08
2,500,000 2,500,000 2,600,000 3,100,000 0.09 0.12
2,500,000 2,500,000 2,450,000 3,400,000 0.12 0.16
2,500,000 2,600,000 2,800,000 3,700,000 0.18 0.25
2,900,000 2,680,000 3,100,000 4,500,000 0.25 0.35
2,700,000 3,000,000 3,500,000 5,450,000 0.37 0.50
3,000,000 3,400,000 4,100,000 6,600,000 0.55 0.75
3,500,000 3,700,000 4,850,000 7,500,000 0.75 1
4,000,000 4,400,000 5,900,000 9,250,000 1.1 1.5
4,900,000 5,300,000 7,000,000 10,900,000 1.5 2
6,100,000 6,600,000 8,700,000 14,650,000 2.2 3
7,500,000 7,900,000 11,500,000 17,800,000 3 4
9,400,000 9,800,000 14,400,000 21,200,000 4 5.5
12,200,000 12,750,000 18,000,000 26,300,000 5.5 7.5
15,600,000 16,200,000 22,100,000 31,600,000 7.5 10
21,300,000 21,550,000 30,800,000 43,650,000 11 15
27,300,000 28,600,000 41,500,000 56,900,000 15 20
32,500,000 34,000,000 49,800,000 68,750,000 18.5 25
39,000,000 40,000,000 58,900,000 79,300,000 22 30
51,000,000 53,000,000 80,600,000 106,600,000 30 40
66,000,000 64,500,000 98,500,000 122,750,000 37 50
80,000,000 78,500,000 118,500,000 150,700,000 45 60
96,500,000 94,500,000 143,500,000 180,000,000 55 75
133,300,000 126,000,000 196,500,000 248,000,000 75 100
160,300,000 149,600,000 235,000,000 292,400,000 90 120
232,000,000 182,600,000 287,500,000 346,200,000 110 150
237,400,000 223,300,000 337,700,000 382,700,000 132 180
291,000,000 277,000,000 420,000,000 508,750,000 160 220
366,600,000 341,500,000 519,000,000 756,800,000 200 270
470,000,000 437,800,000 768,000,000 962,000,000 250 340
597,000,000 556,500,000 965,000,000 1,114,300,000 315 430
- - - - 355 480
- - - - 400 545
- - - - 450 610
- - - - 500 680

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 92/07/30

  

لیست قیمت الکتروموتور Kaijieli چین

 images/stories/electro-motor1.jpg

الکتروموتور سه فاز Kaijieli

3000 دور 1500 دور 900 دور HP
2,100,000 2,200,000 2,730,000 1
2,310,000 2,620,000 2,940,000 1.5
2,830,000 2,940,000 3,880,000 2
3,360,000 3,880,000 4,410,000 3
4,100,000 4,200,000 6,000,000 4
5,040,000 5,040,000 7,150,000 5.5
7,150,000 7,150,000 8,200,000 7.5
7,660,000 8,300,000 12,100,000 10
12,600,000 14,200,000 16,800,000 15
14,700,000 16,800,000 22,600,000 20
17,300,000 19,400,000 26,250,000 25
21,000,000 23,100,000 30,500,000 30
28,350,000 28,350,000 34,650,000 40
31,500,000 34,650,000 46,200,000 50
36,750,000 36,750,000 57,750,000 60
46,200,000 46,200,000 63,000,000 75
57,750,000 57,750,000 110,250,000 100
- 68,250,000 - 125
- 110,250,000 - 150
- 131,250,000 - 180
- 147,000,000 - 220
     

الکتروموتور تک فاز Kaijieli

3000 دور 1500 دور HP
- 2,100,000 0.5
- 2,420,000 0.75
2,520,000 2,730,000 1
2,730,000 3,150,000 1.5
3,360,000 4,000,000 2
4,000,000 5,150,000 3

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 93/02/30

  

لیست قیمت الکتروموتور AEG ساخت ایتالیا

 الکتروموتور AEG 
KW 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.37  - 2,420,000 2,150,000
0.55 2,970,000 2,600,000 2,260,000
0.75 3,630,000 2,920,000 2,530,000
1.1 4,500,000 3,580,000 3,200,000
1.5 4,950,000 4,070,000 3,140,000
2.2 6,870,000 5,500,000 4,730,000
3 8,150,000 6,320,000 6,160,000
4 10,650,000 7,920,000 7,650,000
5.5 12,450,000 9,630,000 9,520,000
7.5 15,950,000 14,500,000 12,300,000
11 21,000,000 17,000,000 16,000,000
15 25,850,000 21,100,000 20,150,000
18.5 38,300,000 30,150,000 25,500,000
22 44,000,000 35,600,000 33,500,000
30 63,800,000 46,200,000 44,600,000
37 77,300,000 59,000,000 57,400,000
45 83,000,000 67,000,000 65,500,000
55 101,650,000 82,500,000 79,750,000
75 122,800,000 110,000,000 108,350,000
90 191,500,000 129,500,000 127,600,000
110  - 162,800,000 159,500,000
200  - 287,000,000 271,500,000

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 93/02/30

  

لیست قیمت الکتروموتور MOTOVARIO ایتالیا

 الکتروموتور motovario 
kW TYPE Pole Flange قیمت ( ریال )
0.22 TS63 4 B5/B14 3,400,000
0.25 TS63 4 B5/B14 3,500,000
0.37 TS71 4 B5 3,800,000
0.37 TS63 2 B5/B14 3,600,000
0.55 TS71 4 B5 4,100,000
0.75 TS80 4 B5 5,800,000
1.5 TS90 4 B5 7,400,000
     

الکتروموتور ترمز دار MGM

kW TYPE Pole Flange Brake قیمت ( ریال )
0.18 BM63 4 B5/B14 DC 9,000,000
0.22 BM63 4 B5/B14 DC 9,100,000
0.25 BA71 4 B5/B14 DC 10,400,000
0.37 BA71 4 B5/B14 AC 10,100,000
0.55 BA71 4 B5 AC 11,000,000
0.65 BA71 4 B5 AC 11,200,000
0.75 BA80 4 B14 AC 12,600,000
0.9 BA80 4 B14 AC 13,700,000
1.5 BA90 4 B3/B5 AC 17,000,000
1.85 BA90 4 B14 AC 18,100,000
2.2 BA100 4 B5 AC 20,600,000
2.2 BA100 4 B3/B5 AC 21,000,000
3 BA100 4 B5 AC 23,200,000
3 BA100 4 B3/B5 AC 23,700,000
4 BA112 4 B3/B5 AC 28,400,000
5.5 BA132 4 B3/B5 AC 39,800,000
7.5 BA132 4 B3/B5 AC 43,100,000
     

لوازم الکتروموتور ترمز دار MGM

نوع TYPE قیمت ( ریال )
Brake Assembly BM63 7,200,000
Brake Coil 71 4,700,000
Brake Coil 80 5,300,000
Brake Coil 90 6,400,000
Brake Coil 100 7,400,000
Brake Coil 112 9,600,000
Brake Coil 132 11,300,000
Brake Disc BA/CF 71 2,200,000
Brake Disc BA/CF 80 2,400,000
Brake Disc BA/CF 90 2,800,000
Brake Disc BA/CF 100 3,000,000
Brake Disc BA/CF 112 3,800,000
Brake Disc BA/CF 132 4,900,000

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 92/08/16

 

لیست قیمت الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

  الکتروموتور Ital Motors

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور

  مشخصات فنی  FRAME  HP  KW  قیمت (ریال)
 9G063045AA  63 A  0.25  0.18  2,200,000
 9G063050AA  63 B  0.33  0.25  2,280,000
 9G063080AA  63 C  0.5  0.37  2,390,000
 9G071050AA  71 A  0.5  0.37  2,720,000
 9G071065AA  71 B  0.75  0.55  2,800,000
 9G071080AA  71 C  1  0.75  3,050,000
 9G071100AA  71 D  1.5  1.1  3,130,000
 9G080050AA  80 A  1  0.75  3,530,000
 9G080070AA  80 B  1.5 1.1  3,610,000
 9G080090AA  80 C  2  1.5  3,720,000
 9G080105AA  80 D  3  2.2  4,320,000
 9G090070AA  90 S  2  1.5  4,610,000
 9G090100AA  90 L  3  2.2  5,390,000
 9G090120AA  90 LC  4  3  5,610,000
 9G090140AA  90 LD  5.5  4  5,950,000
 9G100090AA  100 LA  4  3  6,280,000
 9G100120AA  100 LB  5.5  4  6,670,000
 9G100140AA  100 LC  7.5  5.5  7,610,000
 9G112090AA  112 MA  5.5  4  8,450,000
 9G112120AA  112 MB  7.5  5.5  9,390,000
 9G112150AA  112 MC  10  7.5  9,610,000
 9G132090AA  132 SA  7.5  5.5  13,610,000
 9G132120AA  132 SB  10  7.5  14,390,000
 9G132160XA  132 MC  15  11  16,390,000
 9G132200XA  132 MD  20  15  16,780,000
 9G160120XA  160 M  15  11  24,000,000
 9G160150XA  160 MD  20  15  24,560,000
 9G160200XA  160  25  18.5  30,230,000
 9G160250XA  160  30  22  34,390,000
 9G160320XA  160 XA  40  30  39,220,000
 9G180200XA  180 M  30  22  48,000,000
 9G180250XA  180 LA  40  30  51,610,000
 9G180300XA  180 LB  50  37  54,390,000
 9G200240XA  200 XA  40  30  54,890,000
 9G200300XA  300 XA  50  37  56,950,000

 الکتروموتور ایتال موتورز

الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور

 مشخصات فنی FRAME HP KW  قیمت
9S100120AH  هالوشافت-تک فاز 3 2.2 11,670,000
9H090130AH  هالوشافت-سه فاز 3 2.2 9,540,000
9H100120AH   هالوشافت-سه فاز 4 3 10,330,000
9H100140AH   هالوشافت-سه فاز 5.5 4 11,050,000
9H112120AH   هالوشافت-سه فاز 5.5 4 13,500,000
9H112150AH   هالوشافت-سه فاز 7.5 5.5 14,720,000
9H132160AH   هالوشافت-سه فاز 10 7.5 18,390,000
9H132200XH   هالوشافت-سه فاز 15 11 23,670,000

الکتروموتور ital motors

الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور

  

 مشخصات فنی FRAME HP KW قیمت
9H063045AA 63A 0.17 0.12 2,330,000
9H063060AA 63B 0.25 0.18 2,390,000
9H071050AA 71A 0.33 0.25 2,610,000
9H071065AA 71B 0.5 0.37 2,890,000
9H080060AA 80A 0.75 0.55 3,340,000
9H080080AA 80B 1 0.75 3,720,000
9H080100AA 80C 1.5 1.1 4,130,000
9H090075AA 90S 1.5 1.1 4,340,000
9H090090AA 90L 2 1.5 4,390,000
9H090130AA 90LC 3 2.2 5,390,000
9H100090AA 100L A 3 2.2 5,950,000
9H100120AA 100L B 4 3 6,470,000
9H100140AA 100L C 5.5 4 7,330,000
9H112120AA 112M 5.5 4 9,280,000
9H112150AA 112M C 7.5 5.5 9,610,000
9H132120AA 132S A 7.5 5.5 14,820,000
9H132160XA 132M A 10 7.5 15,950,000
9H132200XA 132M C 15 11 17,050,000
9H160150XA 160M 15 11 27,450,000
9H160200XA 160L 20 15 33,610,000
9H160250XA 160L 25 18.5 35,840,000
9H160290XA 160 30 22 41,610,000
9H180200XA 180M 25 18.5 45,610,000
9H180250XA 180L A 30 22 46,670,000
9H180300XA 180 40 30 51,610,000
9H200300XA 200 40 30 54,900,000

 

الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW قيمت (ریال)
9L080060 80A 0,5 0,37 3,600,000
9L080080 80B 0,75 0,55 3,750,000
9L080100 80C 1 0,75 4,000,000
9L090075 90S 1 0,75 4,330,000
9L090100 90L 1,5 1,1 4,320,000
9L100090 100LA 2 1,5 6,000,000
9L112110 112M 3 2,2 9,050,000
9L132130 132MA 5,5 4 16,450,000
9L132170 132MB 7,5 5,5 19,060,000
9L160150 160M 10 7,5 28,400,000
9L160200 160L 15 11 30,780,000

 

الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW قيمت (ریال)
9H100090AAF 10 3 2,2 15,110,000
9H100120AAF 100 4 3 15,940,000
9H112120AAF 11 5,5 4 21,220,000
9H112150AAF 11 7,5 5,5 23,990,000
9H1132160AAF 13 10 7,7 30,890,000

 

الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW قيمت (ریال)
9M160120 160M 5,5 4 28,000,000
9M160150 160M 7,5 5,5 29,550,000

الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

 مشخصات فنی FRAME HP KW  قیمت
9H063060AA 63B 0,25 0,18 4,450,000
9H071050AA 71A 0,33 0,25 5,110,000
9H071065AA 71B 0,5 0,37 5,390,000
9H080060AA 80A 0,75 0,55 6,390,000
9H080100AA 80C 1,5 1,1 7,610,000
9H090075AA 90S 1,5 1,1 8,200,000
9H090090AA 90L 2 1,5 9,400,000
9H090130AA 90LC 3 2,2 10,400,000
9H100090AA 100LA 3 2,2 11,550,000
9H100120AA 100LB 4 3 12,780,000
9H100140AA 100LC 5,5 4 14,330,000
9H112120AA 112M 5,5 4 17,670,000
9H112150AA 112 5,5 4 18,670,000
9H132120AA 132SA 7,5 5,5 27,610,000
9H132160XA 132MA 7,5 5,5 30,000,000
9H132200XA 132MD 10 7,5 33,050,000
9H160150XA 160 15 11 50,950,000
9H160200XA 160 15 11 60,840,000

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW قيمت (ریال)
9G063045AA 63A 0,25 0,18 4,130,000
9G063050AA 63B 0,33 0,25 4,280,000
9G063080AA 63C 0,5 0,37 4,450,000
9G071050AA 71A 0,5 0,37 5,110,000
9G071065AA 71B 0,75 0,55 5,200,000
9G071080AA 71C 1 0,75 5,670,000
9G071100AA 71D 1,5 1,1 6,330,000
9G080050AA 80A 1 0,75 6,450,000
9G080070AA 80B 1,5 1,1 6,890,000
9G080090AA 80C 2 1,5 7,110,000
9G080110AA 80D 3 2,2 8,000,000
9G090070AA 90S 2 1,5 8,610,000
9G090100AA 90L 3 2,2 10,060,000
9G090120AA 90LC 4 3 10,390,000
9G090140AA 90LD 5,5 4 11,450,000
9G100090AA 100LA 4 3 11,950,000
9G100120AA 100LB 5,5 4 12,780,000
9G100140AA 100LC 7,5 5,5 14,900,000
9G112090AA 112MA 5,5 4 15,950,000
9G112120AA 112MB 7,5 5,5 17,610,000
9G112150AA 112MC 10 7,5 19,550,000

 

الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW قیمت
9R080070AA 80 B 1 0.75 4,870,000
9R080090AA 80 C 1.5 1.1 5,450,000
9R080100AA 80 D 2 1.5 6,720,000
9R090120AA 90 L 3 2.2 7,220,000
9R100120AA 100 LB 4 3 9,050,000
9R100140AA 100 LB 5.5 4 9,950,000

الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

 مشخصات فنی  FRAME  HP  KW قیمت (ریال)
 9S08006  80 B  0.7  0.55  4,870,000
 9S08008  80 C  1  0.75  5,390,000
 9S09009  90 SB  1.5  1.1  6,340,000
 9S09011  90 LA  2  1.5  7,280,000
 9S10012  100 LB  3  2.2  9,050,000
 9S100140  100 LC  4  3  9,670,000

 الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور

 مشخصات فنی  FRAME  HP  KW  قیمت
 9A080070AB  80  1  0.75  3,280,000
 9A080090AB  80  1.5  1.1  3,610,000

 الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور

 مشخصات فنی  FRAME  HP  KW  قیمت (ریال)
 9G100120AB  10  5.5  4  5,450,000
 9G112120AB  11  7.5  5.5  7,050,000
 9G132120AF  13  10  7.5  9,000,000
Ital Motors  electricmotor

 

فلنچ ایتال موتور

 

 FRAME  کد  B5  کد  B14
 56  119788  270,000  119789  200,000
 63  119796  290,000  119799  240,000
 71  119828  360,000  119846  280,000
 80  119875  450,000  119900  355,000
 90  119964  530,000  119980  400,000
 10  119673  790,000  ـــــــــــــــ  500,000
 11  119699  900,000  119714  620,000
 13  119726  1,610,000  ـــــــــــــــ  1,300,000
 16 ـــــــــــــــ  2,870,000  ـــــــــــــــ  2,110,000
 18  119775  3,610,000  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الکتروموتور ایتال موتور

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

 مشخصات فنی  FRAME  HP  KW  قیمت (ریال)
 9A056055PA  56 A  0.15  0.12  2,200,000
9A063050PA  63 A 0.25  0.18  2,200,000
 9A063060PA  63 B 0.33  0.25  2,280,000
 9A063080PA  63 C 0.5  0.37  2,400,000
 9A071050PA  71 A 0.5  0.37  2,720,000
 9A071065PA  71 B 0.75  0.55  2,950,000
 9A071080PA  71 C 1  0.75  3,060,000
 9A071100PA  71 D 1.5  1.1  3,340,000
 9A080070PA  80 B 1  0.75  3,800,000
 9A080090AA  80 C 1.5  1.1  4,140,000
 9A080100AA  80 D  2  1.5  4,200,000
 9A090120AA  90 L  3  2.2  5,620,000
 9A100090AA  100 LA  3  2.2  6,340,000

الکتروموتور

 الکتروموتور 1400 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

  مشخصات فنی  FRAME  HP  KW  قیمت (ریال)
 9C056055PA  56 A  0.12  0.09  2,610,000
 9C063070PA  63 B  0.25  0.18  2,660,000
 9C071065PA  71 B  0.4  0.3  2,870,000
 9C071080PA  71 C  0.5  0.37  3,000,000
 9C080040AA  80 A  0.5  0.37  3,340,000
 9C080060PA  80 B  0.75  0.55  3,610,000
 9C080080AA  80 C  1 0.75  3,950,000
 9C090090AA  90 SB  1.5  1.1  4,720,000
 9C090110AA  90 LA  2  1.5  4,950,000
 9C100120AA  100 LB  3  2.2  7,140,000

 ital motors الکتروموتور

  الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

 مشخصات فنی  FRAME  HP  KW  قیمت
 9E080060AA  80 A  0.33  0.25  3,670,000
 9E080080AA  80 B  0.5  0.37  3,950,000
 9E080100AA  80 C  0.75  0.55  4,140,000
 9E090110AA  90 LA  1  0.75  5,620,000
 9E090130AA  90 LB  1.5  1.1  5,950,000

 الکترو موتور ایتال موتورز

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنی HP KW RPM قيمت (ریال)
9A065090AM 2 1,5 تکفاز 3000 5,000,000
9A065100AM 2.5 1,9 تکفاز 3000 5,280,000
9A065110AM 3 2,2 تکفاز 3000 5,950,000
9A065120AM 3,3 2,5 تکفاز 3000 6,450,000
9G065090AM 3 2,2 سه فاز 3000 5,280,000
9G065110AM 4 3 سه فاز 3000 6,000,000
9G071120AM 5,5 4 سه فاز 3000 10,280,000
9G071140AM 6 4,5 سه فاز 3000 10,720,000
9G080140AM 8 6 سه فاز 3000 13,220,000
9G080220XM 10 7,5 سه فاز 3000 18,280,000
9H071110AM 2,4 1,85 سه فاز 1500 8,950,000
9H071130AM 3,2 2,4 سه فاز 1500 9,950,000
9H080120AM 4 3 سه فاز 1500 12,330,000
9H080220XM 6,5 5 سه فاز 1500 17,550,000

 

*تمامی قیمت ها به ریال می باشد*

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 92/10/25

 

لیست قیمت الکتروموتور چینی عمودی VHS

الکتروموتور چینی عمودی VHS

توان (اسب بخار) قیمت (ریال)
25 31,900,000
30 33,350,000
40 38,800,000
50 41,800,000
60 45,400,000
75 60,600,000
105 63,500,000
125 68,400,000
150 92,700,000
175 102,800,000
200 137,500,000
250 160,800,000
270 186,900,000
300 193,600,000

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند        تاريخ به روز رساني قيمت : 93/05/16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 4.66 (203 رای)
الکتروموتور
4.7 out of 5 based on 203 votes
الکتروموتور

close

تماس با ما (تبریز)

تبریز: میدان راه آهن، جاده
سنتو، نرسیده به پمپ بنزین

تلفن: 34427241 (041)

تبریز: چهارراه نادر،
جنب ایستگاه آتش نشانی

تلفن: 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی
قراملک، جنب دانشکده صنایع
و معادن، گروه کارخانجات
موسسه آبیاران

تماس با مدیران فروش:
آقای حاج ناصر خانکشی زاده:
09144115044
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
آقای حاج شبانی:
09149166602
خانم غلامی:
09146635750

close

تماس با ما (تهران)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه
بوشهری، شرکت دشت سبزان

تلفن: 33921081 (021)

تهران شعبه مرکزی

(نمایشگاه و انبار): خیابان فتح،
مابین فتح و شیرپاستوریزه

تلفن: 66648110 (021)

تماس با مدیران فروش:
آقای زمان نژاد:
09372193597
آقای حاج ناصر خانکشی زاده:
09144115044
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
خانم غلامی:
09146635750

انتقادات و پیشنهادات