اطلاعیه ها

فروش ویژه موتور دیزل

شرکت آبیاران ، نمایندگی رسمی موتوژن و جمکو

  • نمايندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های موتوژن و جمکو
  • واردات انواع الکتروموتور های شرکت های اروپايی و چينی
  • فروش قطعات الکتروموتور شامل : فلنچ ، پوسته ، براکت
  • فروش انواع الکتروموتور دست دوم
  • مشاوره فنی برای خرید الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور

الکتروموتور FFD
الکتروموتور WEG
فروش ویژه الکتروموتور
قیمت الکتروموتور MOTOGEN

قیمت الکتروموتور jemco
قیمت الکتروموتور ایرانی
قیمت الکتروموتور چینی
قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

قیمت الکتروموتور زیمنس چینی
قیمت الکتروموتور VEM
قیمت الکتروموتور kaijili
قیمت الکتروموتور AEG

قیمت الکتروموتور MOTOVARIO
قیمت الکتروموتور italmotors
قیمت الکتروموتور الکتروژن
قیمت الکتروموتور مارلی (MARELLI) ایتالیا

قیمت الکتروموتور ABB
قیمت الکتروموتور COEL

 

 

 فروش ویژه انواع الکتروموتور

streambrooknpmsiemens

ercemseveridealkaijieli

فاز دور توان كيلووات نام كالا
سه فاز 1500 0.18 جمكو
سه فاز 3000 0.18 جمكو
سه فاز 1500 0.25 جمكو
سه فاز 3000 0.25 جمكو
تك فاز 1500 0.37 سوگو
تك فاز 1500 0.37 چيني
تك فاز 3000 0.37 PEM چيني
سه فاز 3000 0.37 سوگو
سه فاز 3000 0.37 جمكو
1000 0.55 vem
سه فاز 1500 0.55 جمكو
سه فاز 3000 0.55 جمكو
تك فاز 3000 0.55 PEM چيني
1500 0.75 AE چينی
تك فاز 1500 0.75 سوگو
تك فاز 3000 0.75 سوگو
سه فاز 3000 0.75 سوگو
سه فاز 3000 0.75 جمكو
3000 0.75 ايده آل
فاز دور توان نام كالا
سه فاز 1000 1.1 جمكو
1500 1.1 استريم - ترمينال بالا
1500 1.1 استريم - ترمينال بغل
تك فاز 1500 1.1 PEM چيني
1500 1.1 بدون سيم پيچي
1500 1.1 Volt تركيه
1500 1.1 سوگو
3000 1.1 سوگو
سه فاز 3000 1.1 سوگو
سه فاز 3000 1.1 جمكو
تك فاز 3000 1.1 استريم
تك فاز 1500 1.5 استريم
سه فاز 1500 1.5 استريم
- 1500 1.5 ABB آلمان
- 1500 1.5 كايجيلي
- 1500 1.5 Dutchi هلند
سه فاز 1500 1.5 چيني
تك فاز 1500 1.5 سوگو
سه فاز 1500 1.5 سوگو
تك فاز 3000 1.5 سوگو
تك فاز 3000 1.5 استريم
فاز دور توان نام كالا
سه فاز 1000 2.2 ايرسم
سه فاز 1000 2.2 جمكو
سه فاز 1500 2.2 كايجيلي
1500 2.2 چيني بارلي
سه فاز 1500 2.2 سوگو
سه فاز 1500 2.2 استريم
تك فاز 3000 2.2 استريم
سه فاز 3000 2.2 سوگو
سه فاز 3000 2.2 جمكو
سه فاز 1000 3 جمكو
سه فاز 1000 3 ايرسم
سه فاز 1500 3 ايرسم
سه فاز 1500 3 جمكو
سه فاز 1500 3 سوگو
سه فاز 1500 3 استريم
1500 3 استريم - ترمينال بالا
سه فاز 1500 4 استريم
سه فاز 1500 4 سوگو
3000 4 كايجيلي
1500 5.5 ABB آلمان
سه فاز 3000 5.5 ايرسم
فاز دور توان نام كالا
سه فاز 3000 7.5 سوگو
سه فاز 3000 7.5 ايده آل
3000 7.5 بروك
1500 11 ABB آلمان
سه فاز 3000 11 سوگو
3000 11 استريم - ترمينال بغل
3000 11 استريم - ترمينال بالا
سه فاز 3000 15 سوگو
سه فاز 3000 15 ايده آل
3000 15 استريم- ترمينال بغل
1500 18.5 استريم - ترمينال بالا
1500 18.5 استريم- ترمينال بغل
سه فاز 1500 18.5 سوگو
سه فاز 1500 18.5 ايرسم
1500 18.5 بروك
3000 18.5 استريم - ترمينال بالا
- 22.4 بروك
سه فاز 3000 30 جمكو
سه فاز 1000 37 جمكو
سه فاز 1000 37 ايرسم -فلنج دار
1500 37 استريم-ترمينال بالا
1500 37 ABB آلمان
1500 37 كايجيلي
فاز دور توان نام كالا
سه فاز 1500 45 ايرسم
1500 45 ABB آلمان
سه فاز 3000 45 جمكو
1500 55 ABB آلمان
سه فاز 1500 55 ايرسم
سه فاز 1500 75 ايرسم
سه فاز 1500 75 جمكو
سه فاز 3000 75 جمكو
سه فاز 1000 90 جمكو
1500 90 ABB آلمان
سه فاز 1500 90 جمكو
سه فاز 3000 90 جمكو
1500 110 ABB آلمان
سه فاز 3000 110 ايرسم
سه فاز 1500 132 جمكو
1500 132 ABB آلمان
سه فاز 3000 132 جمكو
سه فاز 1500 200 جمكو

 

 

 

فروش ویژه الکتروموتور الکتروژن

فروش ویژه الکتروموتور چینی

توان
(kw)
سایز فریم تیپ تعداد فاز دور
(rpm)
راندمان
%
ضریب قدرت
(PF)
جریان در
400 V (A)
گشتاور
(NM)
7.5 160 53755 سه 1000 86.0 0.74 17.0 75
0.12 63 41123 سه 1500 55.0 0.75 0.42 0.85
0.25 71 36253 سه 1500 60.0 0.78 0.77 1.8
5.5 132 49555 سه 1500 86.0 0.81 11.4 36
7.5 132 49755 سه 1500 87.0 0.82 15.2 49
11 160 52115 سه 1500 88.5 0.84 21.5 72


 

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن 

الکتروموتور تکفاز موتوژن الکتروموتور تکفاز موتوژن

الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای

KW HP 1500 RPM 3000 RPM
0.25 0.33 - -
0.37 0.5 - -
0.55 0.75 - -
0.75 1 - -
1.1 1.5 - -
1.5 2 - -
2.2 3 - -

الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار

KW HP 1500 RPM 3000 RPM
0.25 0.33 - -
0.37 0.5 - -
0.55 0.75 - -
0.75 1 - -
1.1 1.5 - -
1.5 2 - -
2.2 3 - -
1.5  با نسبت گشتاور بالا - -
2.2  با نسبت گشتاور بالا - -الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

KW HP 750 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.06 0.08 - - - -
0.09 0.12 - - - -
0.12 0.16 - - - -
0.18 0.25 - - - -
0.25 0.33 - - - -
0.37 0.5 - - - -
0.55   - - - -
0.75 1 - - - -
1.1 1.5 - - - -
1.5 2 - - - -
2.2 3 - - - -
3 4 - - - -
4 5.5 - - - -
5.5 7.5 - - - -
7.5 10 - - - -
11 15 - - - -
15 20 - - - -
18.5 25 - - - -


الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن از 18.5 تا 90 کیلووات

 

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 - - -
3 4 - - -
4 5.5 - - -
5.5 7.5 - - -
7.5 10 - - -
11 15 - - -
15 20 - - -
18.5 25 - - -
22 30 - - -
30 40 - - -
37 50 - - -
45 60 - - -
55 75 - - -
75 100 - - -
90 125 - - -

 

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن از 90 تا 400 کیلووات

 

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 - - -
90 125 - - -
110 150 - - -
132 180 - - -
160 220 - - -
185 250 - - -
200 270 - - -
250 340 - - -
315 430 - - -
355 485 - - -
400 644 - - -

   

الکتروموتور کولری الکتروموتور کولری الکترو موتور کولری الکتروموتور کولری

الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن و چینی

نام محصول قدرت (HP)
الکتروموتور کولری موتوژن 8 / 1 0.125
الکتروموتور کولری موتوژن 3 / 1 0.33
الکتروموتور کولری موتوژن 2 / 1 0.5
الکتروموتور کولری موتوژن 4 / 3 0.75
الکتروموتور کولری چينی 3 / 1 0.33
الکتروموتور کولری چينی 2 / 1 0.5
الکتروموتور کولری چينی 4 / 3 0.75
پمپ کولری موتوژن  -
پمپ کولری چينی


الکتروپمپ صنعتی

الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون )

تیپ موتور نوع فاز توان ورودی (W)
P56-15 1 90
P56-21 3 90
P56-23 3 90
P56-25 3 90

 

 

لیست قیمت الکتروموتور جمکو

 الکتروموتور جمکو

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو

HP KW 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
10 7.5 - - -
15 11 - - -
20 15 - - -
25 18.5 - - -
30 22 - - -
40 30 - - -
50 37 - - -
60 45 - - -
75 55 - - -
100 75 - - -
125 90 - - -
150 110 - - -
180 132 - - -
220 160 - - -
270 200 - - -
340 250 - - -
430 315 - - -
485 355 - - -
544 400 - - -

 

لیست قیمت الکتروموتور ساخت ایران

 ساخا ایران

الکتروموتور های سه فاز

جنس بدنه  توان Pole 2 Pole 4 Pole 6
KW HP
آلومینیوم 0.75 1 - - -
1.1 1.5 - - -
1.5 2 - - -
2.2 3 - - -
3 4 - - -
4 5.5 - - -
5.5 7.5 - - -
7.5 10 - - -
چدن 11 15 - - -
15 20 - - -
18.5 25 - - -

  

الکتروموتور های شناور آب خنک قابل سیم پیچی

مدل توان سایز نحوه استارت
(kw) (HP) (اینچ)
DSM 6/15 11 15 6" DOL
DSM 6/20 15 20 ΔҮ
DSM 6/25 18.5 25 ΔҮ
DSM 6/30 22 30 ΔҮ
DSM 6/40 30 40 ΔҮ
DSM 8/40 30 40 8" ΔҮ
DSM 8/50 37 50 ΔҮ
DSM 8/60 45 60 ΔҮ
DSM 8/75 55 75 ΔҮ
DSM 8/100 75 100 ΔҮ

 

لیست قیمت الکتروموتورهای چینی

الکتروموتور چینی 

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سریY)

توان   Pole2  Pole 4  Pole 5
KW HP
0.75 1 - - -
1.1 1.5 - - -
1.5 2 - - -
2.2 3 - - -
3 4 - - -
4 5.5 - - -
5.5 7.5 - - -
7.5 10 - - -
11 15 - - -
15 20 - - -
18.5 25 - - -
22 30 - - -
30 40 - - -
37 50 - - -
45 60 - - -
55 75 - - -
75 100 - - -
90 125 - - -
110 150 - - -
132 175 - - -
160 220 - - -
200 275 - - -

 الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین(سری YC)

توان Pole 2 Pole 4
 KW HP
0.37 0.5 - -
0.550 0.75 - -
0.75 1 - -
1.1 1.5 - -
1.5 2 - -
2.2 3 - -

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سری Y2)

توان pole2 pole 4 pole 6
KW HP
0.75 1 - - -
1.1 1.5 - - -
1.5 2 - - -
2.2 3 - - -
3 4 - - -
4 5.5 - - -
5.5 7.5 - - -
7.5 10 - - -
11 15 - - -
15 20 - - -
18.5 25 - - -
22 30 - - -
30 40 - - -
37 50 - - -
45 60 - - -
55 75 - - -
75 100 - - -
90 125 - - -
110 150 - - -
132 175 - - -
160 220 - - -
200 275 - - -

 

الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین (سری YCA)

توان Pole 2 Pole 4
KW HP
0.37 0.5 1,300,000 1,500,000
0.55 0.75 1,500,000 1,700,000
0.75 1 1,700,000 1,900,000
1.1 1.5 1,900,000 2,400,000
1.5 2 2,400,000 3,000,000
2.2 3 3,000,000 3,500,000

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (Y3)

توان Pole 2 Pole 4 Pole 6
KW HP
0.75 1 - - -
1.1 1.5 - - -
1.5 2 - - -
2.2 3 - - -
3 4 - - -
4 5.5 - - -
5.5 7.5 - - -
7.5 10 - - -
11 15 - - -
15 20 - - -
18.5 25 - - -
22 30 - - -
30 40 - - -
37 50 - - -
45 60 - - -
55 75 - - -
75 100 - - -
90 125 - - -
110 150 - - -
132 175 - - -
160 220 - - -
200 275 - - -

الکتروموتور های عمودی VHS ساخت چین

(HP) توان
25
30
40
50
60
75
105
125
150
175
200
250
270
300

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 96/04/20

پمپهاي کولر ساخت چین

مدل نوع پمپ توان
(w)
حداکثر
ارتفاع (m)
حداکثر آبدهی (l/min)
Stream پمپ کولر سانتریفوژ 11w 2.4 12
New Stream پمپ کولر سانتریفوژ 11w 2.4 12
New Stream2 پمپ کولر سانتریفوژ 12w 2.4 12
Telec پمپ کولر سانتریفوژ 11w 2.4 12
New Telec پمپ کولر   سانتریفوژ 11w 2. 4 12

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 96/04/17

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

الکتروموتور زیمنس الکتروموتور زیمنس الکتروموتور siemens
kw HP پایه دار/900 دور فلنچ دار/900 دور پایه دار/1450 دور فلنچ دار/1450 دور پایه دار/2900 دور فلنچ دار/2900 دور
0.37 0.5 - - - - - -
- 0.75 - - - - - -
0.75 1 - - - - - -
1.1 1.5 - - - - - -
1.5 2 - - - - - -
2.2 3 - - - - - -
3 4 - - - - - -
4 5.5 - - - - - -
5.5 7.5 - - - - - -
7.5 10 - - - - - -
11 15 - - - - - -
15 20 - - - - - -
18.5 25 - - - - - -
22 30 - - - - - -
30 40 - - - - - -
37 50 - - - - - -
45 60 - - - - - -
55 75 - - - - - -
75 100 - - - - - -
90 125 - - - - - -
110 150 - - - - - -
132 180 - - - - - -
160 220 - - - - - -
200 275 - - - - - -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند    تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس چینی

   

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.27 0.05 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.55 3/4 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.75 1 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 1.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.5 2 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
3 4 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
4 5.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
5.5 7.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
7.5 10 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
11 15 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
15 20 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
18.5 25 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
22 30 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
30 40 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
37 50 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
45 60 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
55 75 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
90 125 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
110 150 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
132 180 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
160 220 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
200 275 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM

 

لیست قیمت الکتروموتور VEM آلمان

الکتروموتور vem الکتروموتور VEM الکتروموتور vem
KW HP 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.06 0.08 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.09 0.12 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.12 0.16 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.18 0.25 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.25 0.35 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.37 0.50 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.55 0.75 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.75 1 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.1 1.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.5 2 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
3 4 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
4 5.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
5.5 7.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
7.5 10 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
11 15 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
15 20 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
18.5 25 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
22 30 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
30 40 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
37 50 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
45 60 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
55 75 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
90 120 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
110 150 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
132 180 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
160 220 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
200 270 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
250 340 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
315 430 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
355 480 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
400 545 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
450 610 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
500 680 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM

 

لیست قیمت الکتروموتور Kaijieli چین

 images/stories/electro-motor1.jpg

الکتروموتور سه فاز Kaijieli

HP 900 دور 1500 دور 3000 دور
1 900 دور 1500 دور 3000 دور
1.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
2 900 دور 1500 دور 3000 دور
3 900 دور 1500 دور 3000 دور
4 900 دور 1500 دور 3000 دور
5.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
7.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
10 900 دور 1500 دور 3000 دور
15 900 دور 1500 دور 3000 دور
20 900 دور 1500 دور 3000 دور
25 900 دور 1500 دور 3000 دور
30 900 دور 1500 دور 3000 دور
40 900 دور 1500 دور 3000 دور
50 900 دور 1500 دور 3000 دور
60 900 دور 1500 دور 3000 دور
75 900 دور 1500 دور 3000 دور
100 900 دور 1500 دور 3000 دور
125 900 دور 1500 دور 3000 دور
150 900 دور 1500 دور 3000 دور
180 900 دور 1500 دور 3000 دور
220 900 دور 1500 دور 3000 دور

الکتروموتور تک فاز Kaijieli

HP 1500 دور 3000 دور
0.5 1500 دور 3000 دور
0.75 1500 دور 3000 دور
1 1500 دور 3000 دور
1.5 1500 دور 3000 دور
2 1500 دور 3000 دور
3 1500 دور 3000 دور

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند     تاريخ به روز رساني : 93/10/01   

لیست قیمت الکتروموتور AEG ساخت ایتالیا

 الکتروموتور AEG 

KW 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.37  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.55 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.75  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
1.1 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
1.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
2.2 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
3  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
4 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
5.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
7.5 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
11  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
15 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
18.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
22 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
30  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
37 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
45  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
55 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
75  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
90  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
110 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
200  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM

 

لیست قیمت الکتروموتور MOTOVARIO ایتالیا

 الکتروموتور motovario 

kW TYPE Pole Flange
0.22 TS63 4 B5/B14
0.25 TS63 4 B5/B14
0.37 TS71 4 B5
0.37 TS63 2 B5/B14
0.55 TS71 4 B5
0.75 TS80 4 B5
1.5 TS90 4 B5

     

الکتروموتور ترمز دار MGM

kW TYPE Pole Flange Brake
0.18 BM63 4 B5/B14 DC
0.22 BM63 4 B5/B14 DC
0.25 BA71 4 B5/B14 DC
0.37 BA71 4 B5/B14 AC
0.55 BA71 4 B5 AC
0.65 BA71 4 B5 AC
0.75 BA80 4 B14 AC
0.9 BA80 4 B14 AC
1.5 BA90 4 B3/B5 AC
1.85 BA90 4 B14 AC
2.2 BA100 4 B5 AC
2.2 BA100 4 B3/B5 AC
3 BA100 4 B5 AC
3 BA100 4 B3/B5 AC
4 BA112 4 B3/B5 AC
5.5 BA132 4 B3/B5 AC
7.5 BA132 4 B3/B5 AC

     

لوازم الکتروموتور ترمز دار MGM

نوع TYPE
Brake Assembly BM63
Brake Coil 71
Brake Coil 80
Brake Coil 90
Brake Coil 100
Brake Coil 112
Brake Coil 132
Brake Disc BA/CF 71
Brake Disc BA/CF 80
Brake Disc BA/CF 90
Brake Disc BA/CF 100
Brake Disc BA/CF 112
Brake Disc BA/CF 132

 

لیست قیمت الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

  الکتروموتور Ital Motors

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G063045AA 63 A 0.18 0.25
9G063050AA 63 B 0.25 0.33
9G063080AA 63 C 0.37 0.5
9G071050AA 71 A 0.37 0.5
9G071065AA 71 B 0.55 0.75
9G071080AA 71 C 0.75 1
9G071100AA 71 D 1.1 1.5
9G080050AA 80 A 0.75 1
9G080070AA 80 B 1.1 1.5
9G080090AA 80 C 1.5 2
9G080105AA 80 D 2.2 3
9G090070AA 90 S 1.5 2
9G090100AA 90 L 2.2 3
9G090120AA 90 LC 3 4
9G090140AA 90 LD 4 5.5
9G100090AA 100 LA 3 4
9G100120AA 100 LB 4 5.5
9G100140AA 100 LC 5.5 7.5
9G112090AA 112 MA 4 5.5
9G112120AA 112 MB 5.5 7.5
9G112150AA 112 MC 7.5 10
9G132090AA 132 SA 5.5 7.5
9G132120AA 132 SB 7.5 10
9G132160XA 132 MC 11 15
9G132200XA 132 MD 15 20
9G160120XA 160 M 11 15
9G160150XA 160 MD 15 20
9G160200XA 160 18.5 25
9G160250XA 160 22 30
9G160320XA 160 XA 30 40
9G180200XA 180 M 22 30
9G180250XA 180 LA 30 40
9G180300XA 180 LB 37 50
9G200240XA 200 XA 30 40
9G200300XA 300 XA 37 50

 الکتروموتور ایتال موتورز

الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9S100120AH هالوشافت-تک فاز 2.2 3
9H090130AH هالوشافت-سه فاز 2.2 3
9H100120AH هالوشافت-سه فاز 3 4
9H100140AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5
9H112120AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5
9H112150AH هالوشافت-سه فاز 5.5 7.5
9H132160AH هالوشافت-سه فاز 7.5 10
9H132200XH هالوشافت-سه فاز 11 15

الکتروموتور ital motors

الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H063045AA 63A 0.12 0.17
9H063060AA 63B 0.18 0.25
9H071050AA 71A 0.25 0.33
9H071065AA 71B 0.37 0.5
9H080060AA 80A 0.55 0.75
9H080080AA 80B 0.75 1
9H080100AA 80C 1.1 1.5
9H090075AA 90S 1.1 1.5
9H090090AA 90L 1.5 2
9H090130AA 90LC 2.2 3
9H100090AA 100L A 2.2 3
9H100120AA 100L B 3 4
9H100140AA 100L C 4 5.5
9H112120AA 112M 4 5.5
9H112150AA 112M C 5.5 7.5
9H132120AA 132S A 5.5 7.5
9H132160XA 132M A 7.5 10
9H132200XA 132M C 11 15
9H160150XA 160M 11 15
9H160200XA 160L 15 20
9H160250XA 160L 18.5 25
9H160290XA 160 22 30
9H180200XA 180M 18.5 25
9H180250XA 180L A 22 30
9H180300XA 180 30 40
9H200300XA 200 30 40

الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9L080060 80A 0.37 0.5
9L080080 80B 0.55 0.75
9L080100 80C 0.75 1
9L090075 90S 0.75 1
9L090100 90L 1.1 1.5
9L100090 100LA 1.5 2
9L112110 112M 2.2 3
9L132130 132MA 4 5.5
9L132170 132MB 5.5 7.5
9L160150 160M 7.5 10
9L160200 160L 11 15

الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H100090AAF 10 2.2 3
9H100120AAF 100 3 4
9H112120AAF 11 4 5.5
9H112150AAF 11 5.5 7.5
9H1132160AAF 13 7.7 10

الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9M160120 160M 4 5.5
9M160150 160M 5.5 7.5

الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H063060AA 63B 0.18 0.25
9H071050AA 71A 0.25 0.33
9H071065AA 71B 0.37 0.5
9H080060AA 80A 0.55 0.75
9H080100AA 80C 1.1 1.5
9H090075AA 90S 1.1 1.5
9H090090AA 90L 1.5 2
9H090130AA 90LC 2.2 3
9H100090AA 100LA 2.2 3
9H100120AA 100LB 3 4
9H100140AA 100LC 4 5.5
9H112120AA 112M 4 5.5
9H112150AA 112 4 5.5
9H132120AA 132SA 5.5 7.5
9H132160XA 132MA 5.5 7.5
9H132200XA 132MD 7.5 10
9H160150XA 160 11 15
9H160200XA 160 11 15

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G063045AA 63A 0.18 0.25
9G063050AA 63B 0.25 0.33
9G063080AA 63C 0.37 0.5
9G071050AA 71A 0.37 0.5
9G071065AA 71B 0.55 0.75
9G071080AA 71C 0.75 1
9G071100AA 71D 1.1 1.5
9G080050AA 80A 0.75 1
9G080070AA 80B 1.1 1،5
9G080090AA 80C 1.5 2
9G080110AA 80D 2.2 3
9G090070AA 90S 1.5 2
9G090100AA 90L 2.2 3
9G090120AA 90LC 3 4
9G090140AA 90LD 4 5.5
9G100090AA 100LA 3 4
9G100120AA 100LB 4 5.5
9G100140AA 100LC 5.5 7.5
9G112090AA 112MA 4 5.5
9G112120AA 112MB 5.5 7.5
9G112150AA 112MC 7.5 10

الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9R080070AA 80 B 0.75 1
9R080090AA 80 C 1.1 1.5
9R080100AA 80 D 1.5 2
9R090120AA 90 L 2.2 3
9R100120AA 100 LB 3 4
9R100140AA 100 LB 4 5.5

الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9S08006 80 B 0.55 0.7
9S08008 80 C 0.75 1
9S09009 90 SB 1.1 1.5
9S09011 90 LA 1.5 2
9S10012 100 LB 2.2 3
9S100140 100 LC 3 4

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9A080070AB 80 0.75 1
9A080090AB 80 1.1 1.5

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G100120AB 10 4 5.5
9G112120AB 11 5.5 7.5
9G132120AF 13 7.5 10

Ital Motors  electricmotor

فلنچ ایتال موتور

FRAME کد کد
56 119788 119789
63 119796 119799
71 119828 119846
80 119875 119900
90 119964 119980
10 119673 -
11 119699 119714
13 119726 -
16 - -
18 119775 -

 الکتروموتور ایتال موتور

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9A056055PA 56 A 0.12 0.15
9A063050PA 63 A 0.18 0.25
9A063060PA 63 B 0.25 0.33
9A063080PA 63 C 0.37 0.5
9A071050PA 71 A 0.37 0.5
9A071065PA 71 B 0.55 0.75
9A071080PA 71 C 0.75 1
9A071100PA 71 D 1.1 1.5
9A080070PA 80 B 0.75 1
9A080090AA 80 C 1.1 1.5
9A080100AA 80 D 1.5 2
9A090120AA 90 L 2.2 3
9A100090AA 100 LA 2.2 3

الکتروموتور

الکتروموتور 1400 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9C056055PA 56 A 0.09 0.12
9C063070PA 63 B 0.18 0.25
9C071065PA 71 B 0.3 0.4
9C071080PA 71 C 0.37 0.5
9C080040AA 80 A 0.37 0.5
9C080060PA 80 B 0.55 0.75
9C080080AA 80 C 0.75 1
9C090090AA 90 SB 1.1 1.5
9C090110AA 90 LA 1.5 2
9C100120AA 100 LB 2.2 3

 ital motors الکتروموتور

  الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9E080060AA 80 A 0.25 0.33
9E080080AA 80 B 0.37 0.5
9E080100AA 80 C 0.55 0.75
9E090110AA 90 LA 0.75 1
9E090130AA 90 LB 1.1 1.5

 الکترو موتور ایتال موتورز

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنی KW HP RPM
9A065090AM 1.5 2 تکفاز 3000
9A065100AM 1.9 2.5 تکفاز 3000
9A065110AM 2.2 3 تکفاز 3000
9A065120AM 2.5 3.3 تکفاز 3000
9G065090AM 2.2 3 سه فاز 3000
9G065110AM 3 4 سه فاز 3000
9G071120AM 4 5.5 سه فاز 3000
9G071140AM 4.5 6 سه فاز 3000
9G080140AM 6 8 سه فاز 3000
9G080220XM 7.5 10 سه فاز 3000
9H071110AM 1.85 2.4 سه فاز 1500
9H071130AM 2.4 3.2 سه فاز 1500
9H080120AM 3 4 سه فاز 1500
9H080220XM 5 6.5 سه فاز 1500

 

 

 

الکتروموتور FFD

الکتروموتور های FFD  اتریش

 

لیست الکتروموتورهای FFD
الکتروموتورهای سری IE1 FFD
الکتروموتورهای سری IE2 FFD
الکتروموتورهای سری IE3 FFD
الکتروموتورهای ضد انفجار FFD
الکتروموتورهای ولتاژ بالا FFD

الکتروموتور های پایه دار 2 و 4 قطبی FFD

KW HP 2 Pole 4 Pole
Type Size Type Size
0,06 0,08 DPIG 56A/4
0,09 0,12 DPIG 56A/2 DPIG 56B/4
0,12 0,17 DPIG 56B/2 DPIG 63A/4
0,18 0,25 DPIG 63A/2 DPIG 63B/4
0,25 0,33 DPIG 63B/2 DPIH 71A/4
0,37 0,5 DPIH 71A/2 DPIH 71B/4
0,55 0,75 DPIH 71B/2 DPIH 80A/4
0,75 1 2SIE 80-2A 2SIE 80-4B
1,1 1,5 2SIE 80-2B 2SIE 90S-4
1,5 2 DPIH 90S/2I 2SIE 90L-4
2,2 3 DPIH 90L/2I 2SIE 100L-4A
3 4 DPIG 100L/2I 2SIE 100L-4B
4 5,5 DPIG 112M/2I DPIG 112M/4I
5,5 7,5 2DPIG 132SA/2I 2DPIG 132S/4I
7,5 10 2DPIG 132SB/2I 2DPIG 132M/4I
11 15 DPIG 160MA/2 DPIG 160M/4
15 20 DPIG 160MB/2 DPIG 160L/4
18,5 25 DPIG 160L/2 DPIG 180M/4
22 30 DPIG 180M/2 DPIG 180L/4
30 40 2DPIG 200LA/2 2DPIG 200L/4
37 50 2DPIG 200LB/2 2DPIG 225S/4
45 60 2DPIG 225M/2 2DPIG 225M/4
55 75 2DPIG 250M/2 2DPIG 250M/4
75 100 2DPIG 280S/2 2DPIG 280S/4
90 125 2DPIG 280M/2 2DPIG 280M/4
110 150 DPIG 315S/2 DPIG 315S/4
132 175 DPIG 315MA/2 DPIG 315MA/4
160 220 DPIG 315MB/2 DPIG 315MB/4
200 270 2SIE 315M2C 2SIE 315M4C

الکتروموتور های پایه دار 6 و 8 قطبی FFD

KW HP 6 Pole 8 Pole
Type Size Type Size
0,04 0,06 DPIG 63A/8
0,06 0,08 DPIG 56B/6 DPIG 63B/8
0,09 0,12 DPIG 63A/6 DPIH 71A/8
0,12 0,17 DPIG 63B/6 DPIH 71B/8
0,18 0,25 DPIH 71A/6 DPIH 80A/8
0,25 0,33 DPIH 71B/6 DPIH 80B/8
0,37 0,5 DPIH 80A/6 DPIH 90S/8I
0,55 0,75 DPIH 80B/6 DPIH 90L/8I
0,75 1 DPIH 90S/6I DPIG 100LA/8
1,1 1,5 DPIH 90L/6I DPIG 100LB/8
1,5 2 DPIG 100L/6I DPIG 112M/8
2,2 3 DPIG 112M/6I 2DPIG 132S/8
3 4 2DPIG 132S/6I 2DPIG 132M/8
4 5,5 2DPIG 132MA/6I DPIG 160MA/8
5,5 7,5 2DPIG 132MB/6 DPIG 160MB/8
7,5 10 DPIG 160M/6 DPIG 160L/8
11 15 DPIG 160L/6 DPIG 180L/8
15 20 DPIG 180L/6 DPIG 200L/8
18,5 25 DPIG 200LA/6 DPIG 225S/8
22 30 DPIG 200LB/6 DPIG 225M/8
30 40 DPIG 225M/6 DPIG 250M/8
37 50 DPIG 250M/6 DPIG 280S/8
45 60 DPIG 280S/6 DPIG 280M/8
55 75 DPIG 280M/6 DPIG 315S/8
75 100 DPIG 315S/6 DPIG 315MA/8
90 125 DPIG 315MA/6 DPIG 315MB/8
110 150 DPIG 315MB/6
132 175 2SIE 315M6C
160 220 2SIE 315M6D

الکتروموتور های ضد انفجار پایه دار FFD

2 Pole 4 Pole
KW Type Size Protection قیمت (ریال) KW Type Size Protection
0,55 ECSg 804A II2G Exde IIC T5
0,55 CSgb 804A II2G Exd IIB+H2 T5
0,75 ECSg 802A II2G Exde IIC T5 21,600,000 0,75 ECSg 804B II2G Exde IIC T5
0,75 CSgb 802A II2G Exd IIB+H2 T5 25,100,000 0,75 CSgb 804B II2G Exd IIB+H2 T5
1,1 ECSg 802B II2G Exde IIC T5 22,400,000 1,1 ECSgb 90S4 II2G Exde IIB+H2 T5
1,1 CSgb 802B II2G Exd IIB+H2 T5 25,800,000 1,1 CSgb 90S4 II2G Exd IIB+H2 T5
1,5 ECSgb 90S2 II2G Exde IIB+H2 T5 23,100,000 1,5 ECSgb 90L4 II2G Exde IIB+H2 T5
1,5 CSgb 90S2 II2G Exd IIB+H2 T5 28,900,000 1,5 CSgb 90L4 II2G Exd IIB+H2 T5
2,2 ECSgb 90L2 II2G Exde IIB+H2 T5 24,200,000 2,2 ECSgb 100L4A II2G Exde IIB T5
2,2 CSgb 90L2 II2G Exd IIB+H2 T5 29,400,000 2,2 CSgb 100L4A II2G Exd IIB T5
3 ECSgb 100L2 II2G Exde IIB T5 29,100,000 3 ECSgb 100L4B II2G Exde IIB T5
3 CSgb 100L2 II2G Exd IIB T5 34,100,000 3 CSgb 100L4B II2G Exd IIB T5
4 ECSg 112M2 II2G Exde IIC T5 39,500,000 4 ECSg 112M4 II2G Exde IIC T5
4 CSg 112M2 II2G Exd IIC T5 44,500,000 4 CSg 112M4 II2G Exd IIC T5
5,5 ECSg 132S2A II2G Exde IIC T5 46,500,000 5,5 ECSg 132S4 II2G Exde IIB T5
5,5 CSg 132S2A II2G Exd IIC T5 50,600,000 5,5 CSg 132S4 II2G Exd IIC T5
7,5 ECSg 132S2B II2G Exde IIC T5 49,200,000 7,5 ECSg 132M4 II2G Exde IIB T5
7,5 CSg 132S2B II2G Exd IIC T5 53,200,000 7,5 CSg 132M4 II2G Exd IIC T5
11 cSgb 160M2A-EP II2G Exd IIB T5 58,700,000 11 cSgb 160M4-EP II2G Exd IIB T5
11 EcSgb 160M2A-EP II2G Exde IIB T5 58,700,000 11 EcSgb 160M4-EP II2G Exde IIB T5
15 cSgb 160M2B-EP II2G Exd IIB T5 71,500,000 15 cSgb 160L4-EP II2G Exd IIB T5
15 EcSgb 160M2B-EP II2G Exde IIB T5 71,500,000 15 EcSgb 160L4-EP II2G Exde IIB T5
18,5 cSgb 160L2-EP II2G Exd IIB T5 83,500,000 18,5 cSgb 180M4-EP II2G Exd IIB T5
18,5 EcSgb 160L2-EP II2G Exde IIB T5 83,500,000 18,5 EcSg 180M4-EP II2G Exde IIC T5
22 cSgb 180M2-EP II2G Exd IIB T5 104,300,000 22 cSgb 180L4-EP II2G Exd IIB T5
22 EcSg 180M2-EP II2G Exde IIC T5 104,300,000 22 eCSg 180L4-EP II2G Exde IIC T5
30 cSgb 200L2A-EP II2G Exd IIB T5 126,900,000 30 cSgb 200L4-EP II2G Exd IIB T5
30 EcSg 200L2A-EP II2G Exde IIC T5 126,900,000 30 EcSg 200L4-EP II2G Exde IIC T5
37 cSgb 200L2B-EP II2G Exd IIB T5 138,700,000 37 cSgb 225S4-EP II2G Exd IIB T5
37 EcSg 200L2B-EP II2G Exde IIC T5 138,700,000 37 EcSgb 225S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
45 cSgb 225M2-EP II2G Exd IIB T5 176,600,000 45 cSgb 225M4-EP II2G Exd IIB T5
45 EcSgb 225M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 176,600,000 45 EcSgb 225M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
55 cSgb 250M2-EP II2G Exd IIB T5 210,100,000 55 cSgb 250M4-EP II2G Exd IIB T5
55 EcSgb 250M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 210,100,000 55 EcSgb 250M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
75 cSgb 280S2-EP II2G Exd IIB T5 293,300,000 75 cSgb 280S4-EP II2G Exd IIB T5
75 EcSgb 280S2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 293,300,000 75 EcSgb 280S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
90 cSgb 280M2-EP II2G Exd IIB T5 313,900,000 90 cSgb 280M4-EP II2G Exd IIB T5
90 EcSgb 280M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 313,900,000 90 EcSgb 280M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
110 cSgb 315S2-EP II2G Exd IIB T4 353,300,000 110 cSgb 315S4-EP II2G Exd IIB T4
110 EcSgb 315S2-EP II2G Exde IIB T4 353,300,000 110 EcSgb 315S4-EP II2G Exde IIB T4
132 cSgb 315M2A-EP II2G Exd IIB T4 376,600,000 132 cSgb 315M4A-EP II2G Exd IIB T4
132 EcSgb 315M2A-EP II2G Exde IIB T4 376,600,000 132 EcSgb 315M4A-EP II2G Exde IIB T4
160 cSgb 315M2B-EP II2G Exd IIB T4 416,400,000 160 cSgb 315M4B-EP II2G Exd IIB T4
160 EcSgb 315M2B-EP II2G Exde IIB T4 416,400,000 160 EcSgb 315M4B-EP II2G Exde IIB T4

الکتروموتور WEG

الکترموتور های WEG برزیل

KW HP Pole Mounting Frame
1.5 2 6 B35T 100L
1.5 2 6 B35T 90L
2.2 3 4 B3T 100L
2.2 3 2 B35T 90L
2.2 3 2 B3T 90L
2.2 3 4 B35T 100L
2.2 3 6 B35T 132S
2.2 3 6 B35T 112M
2.2 3 6 B3T 132S
2.2 3 6 B3T 112M
3 4 4 B35T 100L
3 4 4 B35T 112M
3 4 6 B3T 132S
3 4 6 B35T 132S
3 4 4 B3T 100L
3 4 4 B3T 112M
3 4 2 B35T 100L
3 4 2 B3T 100L
4 5.5 4 B35T 112M
4 5.5 4 B3T 112M
4 5.5 2 B35T 112M
4 5.5 2 B3T 112M
4 5.5 8 B3T 160M

KW HP Pole Mounting Frame
4 5.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 4 B3T 132S
5.5 7.5 4 B35T 132S
5.5 7.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 6 B3T 160M
5.5 7.5 6 B35T 132M
5.5 7.5 2 B3T 132S
5.5 7.5 2 B35T 132S
7.5 10 4 B3T 132M
7.5 10 4 B3T 160M
7.5 10 4 B35T 132M
7.5 10 4 B35T 160M
7.5 10 2 B35T 132M
7.5 10 2 B35T 132S
7.5 10 2 B3T 132S
7.5 10 6 B35T 160M
7.5 10 6 B3T 160M
11 15 4 B35T 160L
11 15 4 B35T 160M
11 15 4 B3T 160L
11 15 4 B3T 160M
11 15 6 B3T 160L
11 15 6 B35T 160L
11 15 2 B3T 160M

KW HP Pole Mounting Frame
11 15 2 B35T 160M
11 15 4 B35T 160L
15 20 4 B35T 180M
15 20 4 B35T 160L
15 20 4 B3T 180M
15 20 4 B3T 160L
15 20 4 B3T 160L
15 20 6 B35T 180L
15 20 2 B3T 160M
15 20 2 B35T 160M
18.5 25 4 B3R(D) 180L
18.5 25 4 B3T 180M
18.5 25 4 B35T 180M
18.5 25 6 B3T 200L
18.5 25 6 B35T 200L
18.5 25 2 B3T 160L
18.5 25 2 B35T 160L
22 30 4 B3T 180L

KW HP Pole Mounting Frame
22 30 4 B35T 180L
22 30 6 B3T 200L
22 30 6 B35T 200L
22 30 2 B35T 180M
30 40 4 B3T 200L
30 40 4 B35T 200L
30 40 2 B35T 200L
30 40 2 B3T 200L
30 40 6 B35T 225S/M
37 50 4 B3T 225S/M

KW HP Pole Mounting Frame
37 50 4 B35T 225S/M
37 50 6 B35T 250S/M
37 50 2 B35T 200L
45 60 4 B35T 225S/M
45 60 4 B3T 225S/M
45 60 6 B35T 250S/M
45 60 2 B35T 225S/M
45 Exn 60 2 B3R (E) 280S/M
45 60 2 B3T 225S/M
55 75 4 B3T 250S/M
55 75 4 B35T 250S/M
75 100 4 B3T 280S/M
75 100 4 B35T 280S/M
90 125 4 B3T 280S/M
90 125 4 B35T 280S/M
90 125 2 B3T 280S/M
110 150 4 B3T 315S/M
110 150 4 B35T 315S/M

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۱۹ ۳۱۱ ۰۵۶۳)