• الکتروموتور

فروش ویژه موتور دیزل

شرکت آبیاران ، نمایندگی رسمی موتوژن و جمکو

  • نمايندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های موتوژن و جمکو
  • واردات انواع الکتروموتور های شرکت های اروپايی و چينی
  • فروش قطعات الکتروموتور شامل : فلنچ ، پوسته ، براکت
  • فروش انواع الکتروموتور دست دوم
  • مشاوره فنی برای خرید الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور

الکتروموتور FFD
الکتروموتور WEG
فروش ویژه الکتروموتور
قیمت الکتروموتور MOTOGEN

قیمت الکتروموتور jemco
قیمت الکتروموتور ایرانی
قیمت الکتروموتور چینی
قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

قیمت الکتروموتور زیمنس چینی
قیمت الکتروموتور VEM
قیمت الکتروموتور kaijili
قیمت الکتروموتور AEG

قیمت الکتروموتور MOTOVARIO
قیمت الکتروموتور italmotors
قیمت الکتروموتور الکتروژن
قیمت الکتروموتور مارلی (MARELLI) ایتالیا

قیمت الکتروموتور ABB
قیمت الکتروموتور COEL

 

 

 فروش ویژه انواع الکتروموتور

streambrooknpmsiemens

ercemseveridealkaijieli

 قیمت فروش  فاز دور توان كيلووات نام كالا
1,030,000 سه فاز  1500 0.18 جمكو  
970,000 سه فاز  3000 0.18 جمكو  
1,100,000 سه فاز  1500 0.25 جمكو 
970,000 سه فاز  3000 0.25 جمكو
1,680,000 تك فاز 1500 0.37 سوگو
1,680,000 تك فاز 1500 0.37 چيني
1,480,000 تك فاز 3000 0.37 PEM چيني
1,480,000 سه فاز  3000 0.37 سوگو
1,480,000 سه فاز  3000 0.37 جمكو  
3,500,000 1000 0.55  vem
1,340,000 سه فاز  1500 0.55 جمكو  
760,000 سه فاز  3000 0.55 جمكو  
1,680,000 تك فاز 3000 0.55  PEM چيني
1,350,000 1500 0.75 AE چينی
2,160,000 تك فاز 1500 0.75 سوگو  
1,680,000 تك فاز 3000 0.75 سوگو  
850,000 سه فاز  3000 0.75 سوگو  
850,000 سه فاز  3000 0.75 جمكو  
850,000 3000 0.75 ايده آل  
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
2,420,000 سه فاز  1000 1.1 جمكو  
1,850,000 1500 1.1 استريم - ترمينال بالا
1,850,000 1500 1.1 استريم - ترمينال بغل
2,160,000 تك فاز 1500 1.1   PEM چيني
2,600,000 1500 1.1 بدون سيم پيچي  
3,500,000 1500 1.1 Volt تركيه 
1,850,000 1500 1.1 سوگو  
1,660,000 3000 1.1 سوگو 
1,660,000 سه فاز  3000 1.1 سوگو  
1,660,000 سه فاز  3000 1.1 جمكو 
2,160,000 تك فاز 3000 1.1 استريم  
3,370,000 تك فاز 1500 1.5 استريم 
2,240,000 سه فاز  1500 1.5 استريم 
4,500,000 - 1500 1.5 ABB آلمان 
2,240,000 - 1500 1.5 كايجيلي  
4,500,000 - 1500 1.5  Dutchi هلند
2,240,000 سه فاز 1500 1.5 چيني  
3,370,000 تك فاز 1500 1.5 سوگو
2,240,000 سه فاز  1500 1.5 سوگو  
2,500,000 تك فاز  3000 1.5 سوگو 
2,500,000 تك فاز 3000 1.5 استريم 
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
3,600,000 سه فاز 1000 2.2 ايرسم   
3,600,000 سه فاز 1000 2.2 جمكو  
3,200,000 سه فاز 1500 2.2 كايجيلي  
4,500,000 1500 2.2 چيني بارلي  
2,990,000 سه فاز 1500 2.2 سوگو  
2,990,000 سه فاز 1500 2.2 استريم  
3,240,000 تك فاز   3000 2.2 استريم  
2,270,000 سه فاز 3000 2.2 سوگو  
2,270,000 سه فاز 3000 2.2 جمكو  
4,990,000 سه فاز 1000 3 جمكو   
4,990,000 سه فاز 1000 3 ايرسم  
4,990,000 سه فاز 1500 3 ايرسم  
4,990,000 سه فاز 1500 3 جمكو   
3,380,000 سه فاز 1500 3 سوگو  
3,380,000 سه فاز 1500 3 استريم  
3,380,000 1500 3 استريم - ترمينال بالا
4,160,000 سه فاز 1500 4 استريم  
4,160,000 سه فاز 1500 4 سوگو  
3,750,000 3000 4 كايجيلي 
11,000,000 1500 5.5 ABB آلمان
5,670,000 سه فاز 3000 5.5 ايرسم  
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
6,160,000 سه فاز 3000 7.5 سوگو  
6,160,000 سه فاز 3000 7.5 ايده آل  
6,160,000 3000 7.5 بروك
18,500,000 1500 11 ABB آلمان
9,590,000 سه فاز 3000 11 سوگو  
9,590,000 3000 11 استريم - ترمينال بغل 
9,590,000 3000 11 استريم - ترمينال بالا
11,340,000 سه فاز 3000 15 سوگو  
11,340,000 سه فاز 3000 15 ايده آل  
11,340,000 3000 15 استريم- ترمينال بغل 
14,320,000 1500 18.5 استريم - ترمينال بالا
14,320,000 1500 18.5 استريم- ترمينال بغل
14,320,000 سه فاز 1500 18.5 سوگو  
14,320,000 سه فاز 1500 18.5 ايرسم  
14,320,000 1500 18.5 بروك   
12,680,000 3000 18.5 استريم - ترمينال بالا
17,200,000 - 22.4 بروك
46,000,000 سه فاز 3000 30 جمكو
81,000,000 سه فاز 1000 37 جمكو  
33,000,000 سه فاز 1000 37 ايرسم -فلنج دار
26,800,000 1500 37 استريم-ترمينال بالا
57,500,000 1500 37 ABB آلمان 
30,000,000 1500 37 كايجيلي 
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
29,500,000 سه فاز 1500 45 ايرسم    
68,000,000 1500 45 ABB آلمان 
65,000,000 سه فاز 3000 45 جمكو 
88,000,000 1500 55  ABB آلمان
35,000,000 سه فاز 1500 55 ايرسم  
48,000,000 سه فاز 1500 75 ايرسم    
111,000,000 سه فاز 1500 75 جمكو   
104,000,000 سه فاز 3000 75 جمكو  
215,000,000 سه فاز 1000 90 جمكو
130,000,000 1500 90 ABB آلمان
123,000,000 سه فاز 1500 90 جمكو
115,000,000 سه فاز 3000 90 جمكو
170,000,000 1500 110  ABB آلمان
95,000,000 سه فاز 3000 110 ايرسم 
224,000,000 سه فاز 1500 132 جمكو
190,000,000 1500 132  ABB آلمان
208,000,000 سه فاز 3000 132 جمكو   
327,000,000 سه فاز 1500 200 جمكو   

 

 

 

فروش ویژه الکتروموتور الکتروژن

فروش ویژه الکتروموتور چینی

توان
(kw)
سایز فریم تیپ تعداد فاز دور
(rpm)
راندمان
%
ضریب قدرت
(PF)
جریان در
400 V (A)
گشتاور
(NM)
7.5 160 53755 سه 1000 86.0 0.74 17.0 75
0.12 63 41123 سه 1500 55.0 0.75 0.42 0.85
0.25 71 36253 سه 1500 60.0 0.78 0.77 1.8
5.5 132 49555 سه 1500 86.0 0.81 11.4 36
7.5 132 49755 سه 1500 87.0 0.82 15.2 49
11 160 52115 سه 1500 88.5 0.84 21.5 72


 

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن 

الکتروموتور تکفاز موتوژن الکتروموتور تکفاز موتوژن

الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای

KW HP 1500 RPM 3000 RPM
0.25 0.33 2،750،000 ـ
0.37 0.5 2،930،000 2،690،000
0.55 0.75 3،450،000 2،810،000
0.75 1 3،890،000 3،300،000
1.1 1.5 4،590،000 3،650،000
1.5 2 5،150،000 4،410،000
2.2 3 6،050،000 4،970،000

الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار

KW HP 1500 RPM 3000 RPM
0.25 0.33 3،750،000 -
0.37 0.5 3،950،000 3،750،000
0.55 0.75 4،220،000 3،850،000
0.75 1 4،820،000 4،460،000
1.1 1.5 5،620،000 4،610،000
1.5 2 6،350،000 5،700،000
2.2 3 7،250،000 6،400،000
1.5  با نسبت گشتاور بالا - -
2.2  با نسبت گشتاور بالا 7،850،000 -الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

KW HP 750 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.06 0.08 - - 1،560،000 -
0.09 0.12 - - 1،590،000 1،540،000
0.12 0.16 - - 1،820،000 1،650،000
0.18 0.25 - - 2،060،000 1،930،000
0.25 0.33 - - 2،180،000 1،950،000
0.37 0.5 - 3،050،000 2،420،000 2،210،000
0.55   - 3،350،000 2،920،000 2،550،000
0.75 1 4،780،000 4،050،000 3،150،000 2،930،000
1.1 1.5 5،500،000 4،400،000 3،750،000 3،230،000
1.5 2 6،250،000 5،350،000 4،230،000 3،980،000
2.2 3 7،500،000 7،250،000 5،350،000 4،720،000
3 4 9،100،000 9،920،000 6،020،000 5،550،000
4 5.5 11،500،000 9،920،000 7،550،000 7،450،000
5.5 7.5 14،400،000 12،200،000 9،770،000 8،750،000
7.5 10 17،800،000 15،700،000 11،120،000 10،120،000
11 15 - 18،250،000 16،350،000 15،400،000
15 20 - - 19،270،000 17،300،000
18.5 25 - - - 19،700،000


الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن از 18.5 تا 90 کیلووات

 

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 7،750،000 6،200،000 -
3 4 10,350,000 6،950،000 -
4 5.5 11،500،000 8،400،000 8،150،000
5.5 7.5 13،250،000 10،400،000 10،300،000
7.5 10 17،700،000 11،850،000 11،620،000
11 15 20،520،000 17،750،000 15،650،000
15 20 32،300،000 19،500،000 17،800،000
18.5 25 38،200،000 29،700،000 22،350،000
22 30 43،250،000 33،750،000 32،200،000
30 40 53،000،000 40،500،000 39،900،000
37 50 62،700،000 53،600،000 44،500،000
45 60 72،850،000 58،100،000 56،300،000
55 75 76،400،000 63،100،000 57،700،000
75 100 146،300،000 84،300،000 78،100،000
90 125 166،700،000 95،100،000 87،600،000

 

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن از 90 تا 400 کیلووات

 

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 146،300،000 - -
90 125 166,700,00 - -
110 150 219،500،000 178،500،000 169,100,000
132 180 236،600،000 213،500،000 203,000,000
160 220 285،000،000 252،000،000 235,000,000
185 250 - 258،600،000 246,000,000
200 270 359،000،000 315،000،000 272,000,000
250 340 386،000،000 377،000،000 338,000,000
315 430 468،000،000 439،000،000 -
355 485 - 535،000،000 -
400 644 - 615،000،000 -

   

الکتروموتور کولری الکتروموتور کولری الکترو موتور کولری الکتروموتور کولری

الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن و چینی

نام محصول قدرت (HP) قيمت (ریال)
الکتروموتور کولری موتوژن 8 / 1 0.125 650,000
الکتروموتور کولری موتوژن 3 / 1 0.33 1,450,000
الکتروموتور کولری موتوژن 2 / 1 0.5 1,650,000
الکتروموتور کولری موتوژن 4 / 3 0.75 1,850,000
الکتروموتور کولری چينی 3 / 1 0.33 1,200,000
الکتروموتور کولری چينی 2 / 1 0.5 1,400,000
الکتروموتور کولری چينی 4 / 3 0.75 1,600,000
پمپ کولری موتوژن  - 200,000
پمپ کولری چينی 150,000


الکتروپمپ صنعتی

الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون )

تیپ موتور نوع فاز توان ورودی (W) قيمت (ریال)
P56-15 1 90 1،800،000
P56-21 3 90 1،800،000
P56-23 3 90 1،800،000
P56-25 3 90 1،800،000

 قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.  تاريخ به روز رساني قیمت موتوژن : 95/10/20

 

لیست قیمت الکتروموتور جمکو

 الکتروموتور جمکو

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو

HP KW 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
10 7.5 15،600،000 10،500،000 10،280،000
15 11 18،100،000 16،600،000 13،830،000
20 15 30،500،000 18،600،000 16،840،000
25 18.5 36،670،000 28،510،000 21،280،000
30 22 41،320،000 33،100،000 30،900،000
40 30 49،900،000 38،900،000 38،200،000
50 37 67،000،000 51،840،000 43،200،000
60 45 78،000،000 54،640،000 54،130،000
75 55 82،720،000 69،100،000 62،200،000
100 75 155،410،000 93،530،000 86،400،000
125 90 178،000،000 103،700،000 95،700،000
150 110 206،700،000 167،600،000 151،800،000
180 132 222،700،000 202،250،000 187،800،000
220 160 268،000،000 236،900،000 214،480،000
270 200 365،300،000 295،200،000 247،800،000
340 250 422،400،000 351،700،000 316،000،000
430 315 522،700،000 407،700،000 396،000،000
485 355 613،300،000 501،200،000 449،300،000
544 400 686،700،000 575،800،000 520،000،000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 93/07/25

لیست قیمت الکتروموتور ساخت ایران

 ساخا ایران

الکتروموتور های سه فاز

جنس بدنه  توان Pole 2 Pole 4 Pole 6
KW HP
آلومینیوم 0.75 1 1,900,000 2,000,000 2,500,000
1.1 1.5 2,000,000 2,700,000 3,100,000
1.5 2 2,800,000 3,100,000 4,200,000
2.2 3 2,900,000 4,000,000 4,600,000
3 4 4,100,000 4,500,000 6,000,000
4 5.5 4,700,000 5,200,000 7,400,000
5.5 7.5 7,300,000 7,100,000 8,200,000
7.5 10 7,700,000 8,500,000 14,000,000
چدن 11 15 14,000,000 14,800,000 16,200,000
15 20 15,500,000 17,100,000 21,800,000
18.5 25 16,800,000 21,500,000 23,700,000

  

الکتروموتور های شناور آب خنک قابل سیم پیچی

مدل توان سایز نحوه استارت قیمت
(kw) (HP) (اینچ) (ریال)
DSM 6/15 11 15 6" DOL 21,800,000
DSM 6/20 15 20 ΔҮ 25,200,000
DSM 6/25 18.5 25 ΔҮ 27,700,000
DSM 6/30 22 30 ΔҮ 30,500,000
DSM 6/40 30 40 ΔҮ 34,800,000
DSM 8/40 30 40 8" ΔҮ 40,100,000
DSM 8/50 37 50 ΔҮ 43,500,000
DSM 8/60 45 60 ΔҮ 47,000,000
DSM 8/75 55 75 ΔҮ 51,400,000
DSM 8/100 75 100 ΔҮ 60,800,000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 94/05/26

لیست قیمت الکتروموتورهای چینی

الکتروموتور چینی 

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سریY)

توان   Pole2  Pole 4  Pole 5
KW HP
0.75 1 1,600,000 1,600,000 2,100,000
1.1 1.5 1,700,000 1,800,000 2,400,000
1.5 2 2,200,000 2,300,000 3,000,000
2.2 3 2,300,000 3,000,000 3,700,000
3 4 3,200,000 3,400,000 5,000,000
4 5.5 3,700,000 4,100,000 5,700,000
5.5 7.5 5,500,000 5,600,000 6,600,000
7.5 10 6,000,000 6,500,000 9,200,000
11 15 9,900,000 10,200,000 10,900,000
15 20 11,100,000 11,800,000 14,800,000
18.5 25 12,400,000 14,500,000 17,900,000
22 30 15,700,000 16,100,000 20,700,000
30 40 21,300,000 21,700,000 27,400,000
37 50 23,300,000 26,600,000 33,900,000
45 60 26,400,000 29,800,000 45,800,000
55 75 35,400,000 36,900,000 49,200,000
75 100 46,500,000 54,700,000 88,700,000
90 125 51,200,000 55,700,000 100,700,000
110 150 - 91,700,000 -
132 175 - 101,500,000 -
160 220 - 114,400,000 -
200 275 - 123,300,000 -
قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 96/04/18

 الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین(سری YC)

توان Pole 2 Pole 4
 KW HP
0.37 0.5 1,600,000 1,700,000
0.550 0.75 1,700,000 2,000,000
0.75 1 1,800,000 2,400,000
1.1 1.5 2,300,000 2,600,000
1.5 2 2,600,000 3,300,000
2.2 3 3,300,000 4,200,000

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سری Y2)

توان pole2 pole 4 pole 6
KW HP
0.75 1 1,500,000 1,700,000 2,100,000
1.1 1.5 1,700,000 1,900,000 2,600,000
1.5 2 2,100,000 2,400,000 3,100,000
2.2 3 2,400,000 3,200,000 3,800,000
3 4 3,300,000 3,500,000 5,200,000
4 5.5 3,800,000 4,300,000 5,900,000
5.5 7.5 5,700,000 5,800,000 6,600,000
7.5 10 6,200,000 6,800,000 9,500,000
11 15 10,000,000 10,200,000 11,200,000
15 20 10,800,000 11,800,000 15,000,000
18.5 25 12,100,000 14,900,000 17,700,000
22 30 15,300,000 15,600,000 20,700,000
30 40 20,200,000 21,700,000 27,400,000
37 50 21,600,000 25,700,000 33,900,000
45 60 26,400,000 29,800,000 45,800,000
55 75 35,400,000 36,900,000 49,200,000
75 100 46,500,000 50,300,000 88,700,000
90 125 51,200,000 51,500,000 100,700,000
110 150 - 91,700,000 -
132 175 - 107,000,000 -
160 220 - 114,400,000 -
200 275 - 123,300,000 -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 96/04/18

الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین (سری YCA)

توان Pole 2 Pole 4
KW HP
0.37 0.5 1,300,000 1,500,000
0.55 0.75 1,500,000 1,700,000
0.75 1 1,700,000 1,900,000
1.1 1.5 1,900,000 2,400,000
1.5 2 2,400,000 3,000,000
2.2 3 3,000,000 3,500,000

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (Y3)

توان Pole 2 Pole 4 Pole 6
KW HP
0.75 1 1,600,000 1,700,000 2,100,000
1.1 1.5 1,700,000 2,100,000 2,600,000
1.5 2 2,100,000 2,400,000 3,100,000
2.2 3 2,400,000 3,200,000 3,800,000
3 4 3,300,000 3,600,000 5,600,000
4 5.5 3,800,000 4,300,000 6,200,000
5.5 7.5 6,000,000 6,100,000 7,200,000
7.5 10 6,300,000 7,000,000 9,600,000
11 15 10,000,000 10,200,000 11,400,000
15 20 10,800,000 11,800,000 15,100,000
18.5 25 12,100,000 15,100,000 17,700,000
22 30 15,500,000 16,700,000 18,800,000
30 40 20,200,000 20,800,000 26,000,000
37 50 21,600,000 25,700,000 33,300,000
45 60 26,700,000 28,500,000 39,400,000
55 75 37,600,000 34,400,000 42,900,000
75 100 46,700,000 50,000,000 77,800,000
90 125 51,700,000 51,500,000 94,900,000
110 150 - 83,000,000 -
132 175 - 101,300,000 -
160 220 - 108,900,000 -
200 275 - 121,000,000 -
قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 96/04/19

الکتروموتور های عمودی VHS ساخت چین

(HP) توان قیمت (ریال)
25 30,500,000
30 31,900,000
40 37,100,000
50 40,000,000
60 43,400,000
75 60,600,000
105 63,500,000
125 68,400,000
150 92,700,000
175 102,700,000
200 137,500,000
250 160,800,000
270 186,900,000
300 193,600,000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 96/04/20

پمپهاي کولر ساخت چین

مدل نوع پمپ توان
(w)
حداکثر
ارتفاع (m)
حداکثر آبدهی (l/min) قیمت
(﷼)
Stream پمپ کولر سانتریفوژ 11w 2.4 12 132,000
New Stream پمپ کولر سانتریفوژ 11w 2.4 12 132,000
New Stream2 پمپ کولر سانتریفوژ 12w 2.4 12 132,000
Telec پمپ کولر سانتریفوژ 11w 2.4 12 132,000
New Telec پمپ کولر   سانتریفوژ 11w 2. 4 12 132,000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : 96/04/17

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

الکتروموتور زیمنس الکتروموتور زیمنس الکتروموتور siemens
kw HP پایه دار/900 دور فلنچ دار/900 دور پایه دار/1450 دور فلنچ دار/1450 دور پایه دار/2900 دور فلنچ دار/2900 دور
0.37 0.5 - - - - - -
- 0.75 - - - - - -
0.75 1 - - - - - -
1.1 1.5 - - - - - -
1.5 2 - - - - - -
2.2 3 - - - - - -
3 4 - - - - - -
4 5.5 - - - - - -
5.5 7.5 - - - - - -
7.5 10 - - - - - -
11 15 - - - - - -
15 20 - - - - - -
18.5 25 - - - - - -
22 30 - - - - - -
30 40 - - - - - -
37 50 - - - - - -
45 60 - - - - - -
55 75 - - - - - -
75 100 - - - - - -
90 125 - - - - - -
110 150 - - - - - -
132 180 - - - - - -
160 220 - - - - - -
200 275 - - - - - -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند    تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس چینی

   

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.27 0.05 - - -
0.55 3/4 - - -
0.75 1 - - -
1 1.5 - - -
1.5 2 - - -
2.2 3 - - -
3 4 - - -
4 5.5 - - -
5.5 7.5 - - -
7.5 10 - - -
11 15 - - -
15 20 - - -
18.5 25 - - -
22 30 - - -
30 40 - - -
37 50 - - -
45 60 - - -
55 75 - - -
75 100 - - -
90 125 - - -
110 150 - - -
132 180 - - -
160 220 - - -
200 275 - - -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني :   

لیست قیمت الکتروموتور VEM آلمان

الکتروموتور vem الکتروموتور VEM الکتروموتور vem
KW HP 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.06 0.08 - - - -
0.09 0.12 - - - -
0.12 0.16 - - - -
0.18 0.25 - - - -
0.25 0.35 - - - -
0.37 0.50 - - - -
0.55 0.75 - - - -
0.75 1 - - - -
1.1 1.5 - - - -
1.5 2 - - - -
2.2 3 - - - -
3 4 - - - -
4 5.5 - - - -
5.5 7.5 - - - -
7.5 10 - - - -
11 15 - - - -
15 20 - - - -
18.5 25 - - - -
22 30 - - - -
30 40 - - - -
37 50 - - - -
45 60 - - - -
55 75 - - - -
75 100 - - - -
90 120 - - - -
110 150 - - - -
132 180 - - - -
160 220 - - - -
200 270 - - - -
250 340 - - - -
315 430 - - - -
355 480 - - - -
400 545 - - - -
450 610 - - - -
500 680 - - - -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور Kaijieli چین

 images/stories/electro-motor1.jpg

الکتروموتور سه فاز Kaijieli

HP 900 دور 1500 دور 3000 دور
1 3،003،000 2،420،000 2،310،000
1.5 3،234،000 2،882،000 2،541،000
2 4،268،000 3،234،000 3،113،000
3 4،851،000 4،268،000 3،696،000
4 6،600،000 4،620،000 4،510،000
5.5 7،865،000 5،544،000 5،544،000
7.5 9،020،000 7،865،000 7،865،000
10 13،310،000 9،130،000 8،426،000
15 18،480،000 15،620،000 13،860،000
20 24،860،000 18،480،000 16،170،000
25 28،875،000 21،340،000 19،030،000
30 33،550،000 25،410،000 23،100،000
40 38،115،000 31،185،000 31،185،000
50 50،820،000 38،115،000 34،650،000
60 63،525،000 40،425،000 40،425،000
75 69،300،000 50،820،000 50،820،000
100 121،275،000 63،525،000 63،525،000
125  -  75،075،000  - 
150  -  121،275،000  - 
180  -  144،375،000  - 
220  -  161،700،000  - 

الکتروموتور تک فاز Kaijieli

HP 1500 دور 3000 دور
0.5 2،310،000  - 
0.75 2،662،000  - 
1 3،003،000 2،772،000
1.5 3،465،000 3،003،000
2 4،400،000 3،696،000
3 5،665،000 4،400،000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند     تاريخ به روز رساني : 93/10/01   

لیست قیمت الکتروموتور AEG ساخت ایتالیا

 الکتروموتور AEG 

KW 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.37  - 2،420،000 2،150،000
0.55 2،970،000 2،600،000 2،260،000
0.75 3،630،000 2،920،000 2،530،000
1.1 4،500،000 3،580،000 3،200،000
1.5 4،950،000 4،070،000 3،140،000
2.2 6،870،000 5،500،000 4،730،000
3 8،150،000 6،320،000 6،160،000
4 10،650،000 7،920،000 7،650،000
5.5 12،450،000 9،630،000 9،520،000
7.5 15،950،000 14،500،000 12،300،000
11 21،000،000 17،000،000 16،000،000
15 25،850،000 21،100،000 20،150،000
18.5 38،300،000 30،150،000 25،500،000
22 44،000،000 35،600،000 33،500،000
30 63،800،000 46،200،000 44،600،000
37 77،300،000 59،000،000 57،400،000
45 83،000،000 67،000،000 65،500،000
55 101،650،000 82،500،000 79،750،000
75 122،800،000 110،000،000 108،350،000
90 191،500،000 129،500،000 127،600،000
110  - 162،800،000 159،500،000
200  - 287،000،000 271،500،000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند  تاريخ به روز رساني : 93/02/30   

لیست قیمت الکتروموتور MOTOVARIO ایتالیا

 الکتروموتور motovario 

kW TYPE Pole Flange قیمت ( ریال )
0.22 TS63 4 B5/B14 -
0.25 TS63 4 B5/B14 -
0.37 TS71 4 B5 -
0.37 TS63 2 B5/B14 -
0.55 TS71 4 B5 -
0.75 TS80 4 B5 -
1.5 TS90 4 B5 -

     

الکتروموتور ترمز دار MGM

kW TYPE Pole Flange Brake قیمت ( ریال )
0.18 BM63 4 B5/B14 DC -
0.22 BM63 4 B5/B14 DC -
0.25 BA71 4 B5/B14 DC -
0.37 BA71 4 B5/B14 AC -
0.55 BA71 4 B5 AC -
0.65 BA71 4 B5 AC -
0.75 BA80 4 B14 AC -
0.9 BA80 4 B14 AC -
1.5 BA90 4 B3/B5 AC -
1.85 BA90 4 B14 AC -
2.2 BA100 4 B5 AC -
2.2 BA100 4 B3/B5 AC -
3 BA100 4 B5 AC -
3 BA100 4 B3/B5 AC -
4 BA112 4 B3/B5 AC -
5.5 BA132 4 B3/B5 AC -
7.5 BA132 4 B3/B5 AC -

     

لوازم الکتروموتور ترمز دار MGM

نوع TYPE قیمت ( ریال )
Brake Assembly BM63 -
Brake Coil 71 -
Brake Coil 80 -
Brake Coil 90 -
Brake Coil 100 -
Brake Coil 112 -
Brake Coil 132 -
Brake Disc BA/CF 71 -
Brake Disc BA/CF 80 -
Brake Disc BA/CF 90 -
Brake Disc BA/CF 100 -
Brake Disc BA/CF 112 -
Brake Disc BA/CF 132 -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

  الکتروموتور Ital Motors

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قیمت (ریال)
9G063045AA 63 A 0.18 0.25 -
9G063050AA 63 B 0.25 0.33 -
9G063080AA 63 C 0.37 0.5 -
9G071050AA 71 A 0.37 0.5 -
9G071065AA 71 B 0.55 0.75 -
9G071080AA 71 C 0.75 1 -
9G071100AA 71 D 1.1 1.5 -
9G080050AA 80 A 0.75 1 -
9G080070AA 80 B 1.1 1.5 -
9G080090AA 80 C 1.5 2 -
9G080105AA 80 D 2.2 3 -
9G090070AA 90 S 1.5 2 -
9G090100AA 90 L 2.2 3 -
9G090120AA 90 LC 3 4 -
9G090140AA 90 LD 4 5.5 -
9G100090AA 100 LA 3 4 -
9G100120AA 100 LB 4 5.5 -
9G100140AA 100 LC 5.5 7.5 -
9G112090AA 112 MA 4 5.5 -
9G112120AA 112 MB 5.5 7.5 -
9G112150AA 112 MC 7.5 10 -
9G132090AA 132 SA 5.5 7.5 -
9G132120AA 132 SB 7.5 10 -
9G132160XA 132 MC 11 15 -
9G132200XA 132 MD 15 20 -
9G160120XA 160 M 11 15 -
9G160150XA 160 MD 15 20 -
9G160200XA 160 18.5 25 -
9G160250XA 160 22 30 -
9G160320XA 160 XA 30 40 -
9G180200XA 180 M 22 30 -
9G180250XA 180 LA 30 40 -
9G180300XA 180 LB 37 50 -
9G200240XA 200 XA 30 40 -
9G200300XA 300 XA 37 50 -

 الکتروموتور ایتال موتورز

الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9S100120AH هالوشافت-تک فاز 2.2 3 -
9H090130AH هالوشافت-سه فاز 2.2 3 -
9H100120AH هالوشافت-سه فاز 3 4 -
9H100140AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5 -
9H112120AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5 -
9H112150AH هالوشافت-سه فاز 5.5 7.5 -
9H132160AH هالوشافت-سه فاز 7.5 10 -
9H132200XH هالوشافت-سه فاز 11 15 -

الکتروموتور ital motors

الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9H063045AA 63A 0.12 0.17 -
9H063060AA 63B 0.18 0.25 -
9H071050AA 71A 0.25 0.33 -
9H071065AA 71B 0.37 0.5 -
9H080060AA 80A 0.55 0.75 -
9H080080AA 80B 0.75 1 -
9H080100AA 80C 1.1 1.5 -
9H090075AA 90S 1.1 1.5 -
9H090090AA 90L 1.5 2 -
9H090130AA 90LC 2.2 3 -
9H100090AA 100L A 2.2 3 -
9H100120AA 100L B 3 4 -
9H100140AA 100L C 4 5.5 -
9H112120AA 112M 4 5.5 -
9H112150AA 112M C 5.5 7.5 -
9H132120AA 132S A 5.5 7.5 -
9H132160XA 132M A 7.5 10 -
9H132200XA 132M C 11 15 -
9H160150XA 160M 11 15 -
9H160200XA 160L 15 20 -
9H160250XA 160L 18.5 25 -
9H160290XA 160 22 30 -
9H180200XA 180M 18.5 25 -
9H180250XA 180L A 22 30 -
9H180300XA 180 30 40 -
9H200300XA 200 30 40 -

الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9L080060 80A 0.37 0.5 -
9L080080 80B 0.55 0.75 -
9L080100 80C 0.75 1 -
9L090075 90S 0.75 1 -
9L090100 90L 1.1 1.5 -
9L100090 100LA 1.5 2 -
9L112110 112M 2.2 3 -
9L132130 132MA 4 5.5 -
9L132170 132MB 5.5 7.5 -
9L160150 160M 7.5 10 -
9L160200 160L 11 15 -

الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9H100090AAF 10 2.2 3 -
9H100120AAF 100 3 4 -
9H112120AAF 11 4 5.5 -
9H112150AAF 11 5.5 7.5 -
9H1132160AAF 13 7.7 10 -

الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9M160120 160M 4 5.5 -
9M160150 160M 5.5 7.5 -

الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9H063060AA 63B 0.18 0.25 -
9H071050AA 71A 0.25 0.33 -
9H071065AA 71B 0.37 0.5 -
9H080060AA 80A 0.55 0.75 -
9H080100AA 80C 1.1 1.5 -
9H090075AA 90S 1.1 1.5 -
9H090090AA 90L 1.5 2 -
9H090130AA 90LC 2.2 3 -
9H100090AA 100LA 2.2 3 -
9H100120AA 100LB 3 4 -
9H100140AA 100LC 4 5.5 -
9H112120AA 112M 4 5.5 -
9H112150AA 112 4 5.5 -
9H132120AA 132SA 5.5 7.5 -
9H132160XA 132MA 5.5 7.5 -
9H132200XA 132MD 7.5 10 -
9H160150XA 160 11 15 -
9H160200XA 160 11 15 -

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9G063045AA 63A 0.18 0.25 -
9G063050AA 63B 0.25 0.33 -
9G063080AA 63C 0.37 0.5 -
9G071050AA 71A 0.37 0.5 -
9G071065AA 71B 0.55 0.75 -
9G071080AA 71C 0.75 1 -
9G071100AA 71D 1.1 1.5 -
9G080050AA 80A 0.75 1 -
9G080070AA 80B 1.1 1،5 -
9G080090AA 80C 1.5 2 -
9G080110AA 80D 2.2 3 -
9G090070AA 90S 1.5 2 -
9G090100AA 90L 2.2 3 -
9G090120AA 90LC 3 4 -
9G090140AA 90LD 4 5.5 -
9G100090AA 100LA 3 4 -
9G100120AA 100LB 4 5.5 -
9G100140AA 100LC 5.5 7.5 -
9G112090AA 112MA 4 5.5 -
9G112120AA 112MB 5.5 7.5 -
9G112150AA 112MC 7.5 10 -

الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9R080070AA 80 B 0.75 1 -
9R080090AA 80 C 1.1 1.5 -
9R080100AA 80 D 1.5 2 -
9R090120AA 90 L 2.2 3 -
9R100120AA 100 LB 3 4 -
9R100140AA 100 LB 4 5.5 -

الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قیمت (ریال)
9S08006 80 B 0.55 0.7 -
9S08008 80 C 0.75 1 -
9S09009 90 SB 1.1 1.5 -
9S09011 90 LA 1.5 2 -
9S10012 100 LB 2.2 3 -
9S100140 100 LC 3 4 -

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قیمت (ریال)
9A080070AB 80 0.75 1 -
9A080090AB 80 1.1 1.5 -

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قیمت (ریال)
9G100120AB 10 4 5.5 -
9G112120AB 11 5.5 7.5 -
9G132120AF 13 7.5 10 -

Ital Motors  electricmotor

فلنچ ایتال موتور

FRAME کد B5 (قیمت - ریال) کد B14 (قیمت - ریال)
56 119788 - 119789 -
63 119796 - 119799 -
71 119828 - 119846 -
80 119875 - 119900 -
90 119964 - 119980 -
10 119673 - - -
11 119699 - 119714 -
13 119726 - - -
16 - - - -
18 119775 - - -

 الکتروموتور ایتال موتور

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قیمت (ریال)
9A056055PA 56 A 0.12 0.15 -
9A063050PA 63 A 0.18 0.25 -
9A063060PA 63 B 0.25 0.33 -
9A063080PA 63 C 0.37 0.5 -
9A071050PA 71 A 0.37 0.5 -
9A071065PA 71 B 0.55 0.75 -
9A071080PA 71 C 0.75 1 -
9A071100PA 71 D 1.1 1.5 -
9A080070PA 80 B 0.75 1 -
9A080090AA 80 C 1.1 1.5 -
9A080100AA 80 D 1.5 2 -
9A090120AA 90 L 2.2 3 -
9A100090AA 100 LA 2.2 3 -

الکتروموتور

الکتروموتور 1400 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قیمت (ریال)
9C056055PA 56 A 0.09 0.12 -
9C063070PA 63 B 0.18 0.25 -
9C071065PA 71 B 0.3 0.4 -
9C071080PA 71 C 0.37 0.5 -
9C080040AA 80 A 0.37 0.5 -
9C080060PA 80 B 0.55 0.75 -
9C080080AA 80 C 0.75 1 -
9C090090AA 90 SB 1.1 1.5 -
9C090110AA 90 LA 1.5 2 -
9C100120AA 100 LB 2.2 3 -

 ital motors الکتروموتور

  الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP قيمت (ریال)
9E080060AA 80 A 0.25 0.33 -
9E080080AA 80 B 0.37 0.5 -
9E080100AA 80 C 0.55 0.75 -
9E090110AA 90 LA 0.75 1 -
9E090130AA 90 LB 1.1 1.5 -

 الکترو موتور ایتال موتورز

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنی KW HP RPM قيمت (ریال)
9A065090AM 1.5 2 تکفاز 3000 -
9A065100AM 1.9 2.5 تکفاز 3000 -
9A065110AM 2.2 3 تکفاز 3000 -
9A065120AM 2.5 3.3 تکفاز 3000 -
9G065090AM 2.2 3 سه فاز 3000 -
9G065110AM 3 4 سه فاز 3000 -
9G071120AM 4 5.5 سه فاز 3000 -
9G071140AM 4.5 6 سه فاز 3000 -
9G080140AM 6 8 سه فاز 3000 -
9G080220XM 7.5 10 سه فاز 3000 -
9H071110AM 1.85 2.4 سه فاز 1500 -
9H071130AM 2.4 3.2 سه فاز 1500 -
9H080120AM 3 4 سه فاز 1500 -
9H080220XM 5 6.5 سه فاز 1500 -

   قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني :   

 

 

الکتروموتور FFD

الکتروموتور های FFD  اتریش

 

لیست الکتروموتورهای FFD
الکتروموتورهای سری IE1 FFD
الکتروموتورهای سری IE2 FFD
الکتروموتورهای سری IE3 FFD
الکتروموتورهای ضد انفجار FFD
الکتروموتورهای ولتاژ بالا FFD

الکتروموتور های پایه دار 2 و 4 قطبی FFD

KW HP 2 Pole 4 Pole
Type Size قیمت (ریال) Type Size قیمت (ریال)
0,06 0,08 DPIG 56A/4 2,100,000
0,09 0,12 DPIG 56A/2 2,100,000 DPIG 56B/4 2,200,000
0,12 0,17 DPIG 56B/2 2,200,000 DPIG 63A/4 2,400,000
0,18 0,25 DPIG 63A/2 2,400,000 DPIG 63B/4 2,600,000
0,25 0,33 DPIG 63B/2 2,600,000 DPIH 71A/4 2,700,000
0,37 0,5 DPIH 71A/2 2,700,000 DPIH 71B/4 3,000,000
0,55 0,75 DPIH 71B/2 3,100,000 DPIH 80A/4 3,500,000
0,75 1 2SIE 80-2A 4,000,000 2SIE 80-4B 4,200,000
1,1 1,5 2SIE 80-2B 4,400,000 2SIE 90S-4 5,200,000
1,5 2 DPIH 90S/2I 4,800,000 2SIE 90L-4 5,700,000
2,2 3 DPIH 90L/2I 5,700,000 2SIE 100L-4A 7,300,000
3 4 DPIG 100L/2I 7,000,000 2SIE 100L-4B 8,800,000
4 5,5 DPIG 112M/2I 9,000,000 DPIG 112M/4I 9,600,000
5,5 7,5 2DPIG 132SA/2I 12,700,000 2DPIG 132S/4I 12,600,000
7,5 10 2DPIG 132SB/2I 14,600,000 2DPIG 132M/4I 15,200,000
11 15 DPIG 160MA/2 22,400,000 DPIG 160M/4 22,500,000
15 20 DPIG 160MB/2 28,300,000 DPIG 160L/4 28,600,000
18,5 25 DPIG 160L/2 33,300,000 DPIG 180M/4 35,500,000
22 30 DPIG 180M/2 40,900,000 DPIG 180L/4 41,800,000
30 40 2DPIG 200LA/2 56,100,000 2DPIG 200L/4 53,300,000
37 50 2DPIG 200LB/2 65,800,000 2DPIG 225S/4 65,400,000
45 60 2DPIG 225M/2 79,900,000 2DPIG 225M/4 82,800,000
55 75 2DPIG 250M/2 95,000,000 2DPIG 250M/4 105,400,000
75 100 2DPIG 280S/2 131,500,000 2DPIG 280S/4 143,500,000
90 125 2DPIG 280M/2 148,700,000 2DPIG 280M/4 162,000,000
110 150 DPIG 315S/2 185,500,000 DPIG 315S/4 205,000,000
132 175 DPIG 315MA/2 214,600,000 DPIG 315MA/4 243,000,000
160 220 DPIG 315MB/2 283,100,000 DPIG 315MB/4 323,000,000
200 270 2SIE 315M2C 414,800,000 2SIE 315M4C 466,000,000

الکتروموتور های پایه دار 6 و 8 قطبی FFD

KW HP 6 Pole 8 Pole
Type Size قیمت (ریال) Type Size قیمت (ریال)
0,04 0,06 DPIG 63A/8 3,000,000
0,06 0,08 DPIG 56B/6 3,200,000 DPIG 63B/8 3,100,000
0,09 0,12 DPIG 63A/6 3,700,000 DPIH 71A/8 3,500,000
0,12 0,17 DPIG 63B/6 3,900,000 DPIH 71B/8 3,700,000
0,18 0,25 DPIH 71A/6 3,000,000 DPIH 80A/8 4,100,000
0,25 0,33 DPIH 71B/6 3,300,000 DPIH 80B/8 4,700,000
0,37 0,5 DPIH 80A/6 3,700,000 DPIH 90S/8I 5,400,000
0,55 0,75 DPIH 80B/6 4,300,000 DPIH 90L/8I 6,300,000
0,75 1 DPIH 90S/6I 5,000,000 DPIG 100LA/8 6,800,000
1,1 1,5 DPIH 90L/6I 5,800,000 DPIG 100LB/8 8,700,000
1,5 2 DPIG 100L/6I 7,200,000 DPIG 112M/8 10,200,000
2,2 3 DPIG 112M/6I 9,000,000 2DPIG 132S/8 14,000,000
3 4 2DPIG 132S/6I 11,800,000 2DPIG 132M/8 16,500,000
4 5,5 2DPIG 132MA/6I 14,000,000 DPIG 160MA/8 22,400,000
5,5 7,5 2DPIG 132MB/6 17,100,000 DPIG 160MB/8 27,100,000
7,5 10 DPIG 160M/6 24,700,000 DPIG 160L/8 33,000,000
11 15 DPIG 160L/6 32,400,000 DPIG 180L/8 46,600,000
15 20 DPIG 180L/6 44,300,000 DPIG 200L/8 58,800,000
18,5 25 DPIG 200LA/6 53,100,000 DPIG 225S/8 65,100,000
22 30 DPIG 200LB/6 56,000,000 DPIG 225M/8 71,600,000
30 40 DPIG 225M/6 68,800,000 DPIG 250M/8 89,800,000
37 50 DPIG 250M/6 89,000,000 DPIG 280S/8 121,200,000
45 60 DPIG 280S/6 109,200,000 DPIG 280M/8 146,400,000
55 75 DPIG 280M/6 119,300,000 DPIG 315S/8 177,900,000
75 100 DPIG 315S/6 181,800,000 DPIG 315MA/8 199,600,000
90 125 DPIG 315MA/6 200,000,000 DPIG 315MB/8 235,800,000
110 150 DPIG 315MB/6 252,200,000
132 175 2SIE 315M6C 427,200,000
160 220 2SIE 315M6D 492,200,000

الکتروموتور های ضد انفجار پایه دار FFD

2 Pole 4 Pole
KW Type Size Protection قیمت (ریال) KW Type Size Protection قیمت (ریال)
0,55 ECSg 804A II2G Exde IIC T5 23,300,000
0,55 CSgb 804A II2G Exd IIB+H2 T5 27,000,000
0,75 ECSg 802A II2G Exde IIC T5 21,600,000 0,75 ECSg 804B II2G Exde IIC T5 23,800,000
0,75 CSgb 802A II2G Exd IIB+H2 T5 25,100,000 0,75 CSgb 804B II2G Exd IIB+H2 T5 27,200,000
1,1 ECSg 802B II2G Exde IIC T5 22,400,000 1,1 ECSgb 90S4 II2G Exde IIB+H2 T5 24,200,000
1,1 CSgb 802B II2G Exd IIB+H2 T5 25,800,000 1,1 CSgb 90S4 II2G Exd IIB+H2 T5 30,000,000
1,5 ECSgb 90S2 II2G Exde IIB+H2 T5 23,100,000 1,5 ECSgb 90L4 II2G Exde IIB+H2 T5 24,700,000
1,5 CSgb 90S2 II2G Exd IIB+H2 T5 28,900,000 1,5 CSgb 90L4 II2G Exd IIB+H2 T5 30,500,000
2,2 ECSgb 90L2 II2G Exde IIB+H2 T5 24,200,000 2,2 ECSgb 100L4A II2G Exde IIB T5 29,400,000
2,2 CSgb 90L2 II2G Exd IIB+H2 T5 29,400,000 2,2 CSgb 100L4A II2G Exd IIB T5 34,700,000
3 ECSgb 100L2 II2G Exde IIB T5 29,100,000 3 ECSgb 100L4B II2G Exde IIB T5 31,000,000
3 CSgb 100L2 II2G Exd IIB T5 34,100,000 3 CSgb 100L4B II2G Exd IIB T5 35,900,000
4 ECSg 112M2 II2G Exde IIC T5 39,500,000 4 ECSg 112M4 II2G Exde IIC T5 39,100,000
4 CSg 112M2 II2G Exd IIC T5 44,500,000 4 CSg 112M4 II2G Exd IIC T5 44,200,000
5,5 ECSg 132S2A II2G Exde IIC T5 46,500,000 5,5 ECSg 132S4 II2G Exde IIB T5 46,300,000
5,5 CSg 132S2A II2G Exd IIC T5 50,600,000 5,5 CSg 132S4 II2G Exd IIC T5 51,400,000
7,5 ECSg 132S2B II2G Exde IIC T5 49,200,000 7,5 ECSg 132M4 II2G Exde IIB T5 49,800,000
7,5 CSg 132S2B II2G Exd IIC T5 53,200,000 7,5 CSg 132M4 II2G Exd IIC T5 54,400,000
11 cSgb 160M2A-EP II2G Exd IIB T5 58,700,000 11 cSgb 160M4-EP II2G Exd IIB T5 62,400,000
11 EcSgb 160M2A-EP II2G Exde IIB T5 58,700,000 11 EcSgb 160M4-EP II2G Exde IIB T5 62,400,000
15 cSgb 160M2B-EP II2G Exd IIB T5 71,500,000 15 cSgb 160L4-EP II2G Exd IIB T5 73,400,000
15 EcSgb 160M2B-EP II2G Exde IIB T5 71,500,000 15 EcSgb 160L4-EP II2G Exde IIB T5 73,400,000
18,5 cSgb 160L2-EP II2G Exd IIB T5 83,500,000 18,5 cSgb 180M4-EP II2G Exd IIB T5 94,000,000
18,5 EcSgb 160L2-EP II2G Exde IIB T5 83,500,000 18,5 EcSg 180M4-EP II2G Exde IIC T5 94,000,000
22 cSgb 180M2-EP II2G Exd IIB T5 104,300,000 22 cSgb 180L4-EP II2G Exd IIB T5 101,800,000
22 EcSg 180M2-EP II2G Exde IIC T5 104,300,000 22 eCSg 180L4-EP II2G Exde IIC T5 101,800,000
30 cSgb 200L2A-EP II2G Exd IIB T5 126,900,000 30 cSgb 200L4-EP II2G Exd IIB T5 121,900,000
30 EcSg 200L2A-EP II2G Exde IIC T5 126,900,000 30 EcSg 200L4-EP II2G Exde IIC T5 121,900,000
37 cSgb 200L2B-EP II2G Exd IIB T5 138,700,000 37 cSgb 225S4-EP II2G Exd IIB T5 145,400,000
37 EcSg 200L2B-EP II2G Exde IIC T5 138,700,000 37 EcSgb 225S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5 145,400,000
45 cSgb 225M2-EP II2G Exd IIB T5 176,600,000 45 cSgb 225M4-EP II2G Exd IIB T5 169,600,000
45 EcSgb 225M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 176,600,000 45 EcSgb 225M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5 169,600,000
55 cSgb 250M2-EP II2G Exd IIB T5 210,100,000 55 cSgb 250M4-EP II2G Exd IIB T5 208,800,000
55 EcSgb 250M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 210,100,000 55 EcSgb 250M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5 208,800,000
75 cSgb 280S2-EP II2G Exd IIB T5 293,300,000 75 cSgb 280S4-EP II2G Exd IIB T5 297,100,000
75 EcSgb 280S2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 293,300,000 75 EcSgb 280S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5 297,100,000
90 cSgb 280M2-EP II2G Exd IIB T5 313,900,000 90 cSgb 280M4-EP II2G Exd IIB T5 330,800,000
90 EcSgb 280M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 313,900,000 90 EcSgb 280M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5 330,800,000
110 cSgb 315S2-EP II2G Exd IIB T4 353,300,000 110 cSgb 315S4-EP II2G Exd IIB T4 371,100,000
110 EcSgb 315S2-EP II2G Exde IIB T4 353,300,000 110 EcSgb 315S4-EP II2G Exde IIB T4 371,100,000
132 cSgb 315M2A-EP II2G Exd IIB T4 376,600,000 132 cSgb 315M4A-EP II2G Exd IIB T4 379,300,000
132 EcSgb 315M2A-EP II2G Exde IIB T4 376,600,000 132 EcSgb 315M4A-EP II2G Exde IIB T4 379,300,000
160 cSgb 315M2B-EP II2G Exd IIB T4 416,400,000 160 cSgb 315M4B-EP II2G Exd IIB T4 407,700,000
160 EcSgb 315M2B-EP II2G Exde IIB T4 416,400,000 160 EcSgb 315M4B-EP II2G Exde IIB T4 407,700,000

الکتروموتور WEG

الکترموتور های WEG برزیل

KW HP Pole Mounting Frame قیمت (ریال)
1.5 2 6 B35T 100L 17,800,000
1.5 2 6 B35T 90L -
2.2 3 4 B3T 100L 17,200,000
2.2 3 2 B35T 90L 16,200,000
2.2 3 2 B3T 90L 15,400,000
2.2 3 4 B35T 100L 18,100,000
2.2 3 6 B35T 132S 20,700,000
2.2 3 6 B35T 112M 20,700,000
2.2 3 6 B3T 132S 19,700,000
2.2 3 6 B3T 112M 19,700,000
3 4 4 B35T 100L 18,800,000
3 4 4 B35T 112M -
3 4 6 B3T 132S 27,000,000
3 4 6 B35T 132S 28,400,000
3 4 4 B3T 100L 17,900,000
3 4 4 B3T 112M 17,900,000
3 4 2 B35T 100L 18,800,000
3 4 2 B3T 100L 17,900,000
4 5.5 4 B35T 112M 28,500,000
4 5.5 4 B3T 112M 27,100,000
4 5.5 2 B35T 112M 24,100,000
4 5.5 2 B3T 112M 22,900,000
4 5.5 8 B3T 160M 40,000,000

KW HP Pole Mounting Frame قیمت (ریال)
4 5.5 6 B3T 132M 30,000,000
5.5 7.5 4 B3T 132S 30,200,000
5.5 7.5 4 B35T 132S 31,700,000
5.5 7.5 6 B3T 132M 35,600,000
5.5 7.5 6 B3T 160M 35,600,000
5.5 7.5 6 B35T 132M 37,400,000
5.5 7.5 2 B3T 132S 27,300,000
5.5 7.5 2 B35T 132S 28,700,000
7.5 10 4 B3T 132M 33,300,000
7.5 10 4 B3T 160M 33,300,000
7.5 10 4 B35T 132M 34,900,000
7.5 10 4 B35T 160M -
7.5 10 2 B35T 132M 31,300,000
7.5 10 2 B35T 132S 31,300,000
7.5 10 2 B3T 132S 29,800,000
7.5 10 6 B35T 160M 48,500,000
7.5 10 6 B3T 160M 46,200,000
11 15 4 B35T 160L -
11 15 4 B35T 160M 48,200,000
11 15 4 B3T 160L 45,900,000
11 15 4 B3T 160M 45,900,000
11 15 6 B3T 160L -
11 15 6 B35T 160L 56,200,000
11 15 2 B3T 160M 42,500,000

KW HP Pole Mounting Frame قیمت (ریال)
11 15 2 B35T 160M 44,600,000
11 15 4 B35T 160L -
15 20 4 B35T 180M -
15 20 4 B35T 160L 55,000,000
15 20 4 B3T 180M -
15 20 4 B3T 160L -
15 20 4 B3T 160L 51,700,000
15 20 6 B35T 180L 77,300,000
15 20 2 B3T 160M 49,100,000
15 20 2 B35T 160M 51,500,000
18.5 25 4 B3R(D) 180L -
18.5 25 4 B3T 180M 69,900,000
18.5 25 4 B35T 180M 73,400,000
18.5 25 6 B3T 200L -
18.5 25 6 B35T 200L 97,100,000
18.5 25 2 B3T 160L 49,600,000
18.5 25 2 B35T 160L 52,200,000
22 30 4 B3T 180L 75,300,000

KW HP Pole Mounting Frame قیمت (ریال)
22 30 4 B35T 180L 79,100,000
22 30 6 B3T 200L 105,600,000
22 30 6 B35T 200L 110,800,000
22 30 2 B35T 180M 73,900,000
30 40 4 B3T 200L 95,800,000
30 40 4 B35T 200L 100,600,000
30 40 2 B35T 200L 94,600,000
30 40 2 B3T 200L 90,100,000
30 40 6 B35T 225S/M 152,600,000
37 50 4 B3T 225S/M 139,800,000

KW HP Pole Mounting Frame قیمت (ریال)
37 50 4 B35T 225S/M 146,800,000
37 50 6 B35T 250S/M 177,700,000
37 50 2 B35T 200L 108,600,000
45 60 4 B35T 225S/M 155,900,000
45 60 4 B3T 225S/M 148,500,000
45 60 6 B35T 250S/M 266,200,000
45 60 2 B35T 225S/M 159,200,000
45 Exn 60 2 B3R (E) 280S/M 139,100,000
45 60 2 B3T 225S/M 151,600,000
55 75 4 B3T 250S/M 173,400,000
55 75 4 B35T 250S/M 182,000,000
75 100 4 B3T 280S/M 254,800,000
75 100 4 B35T 280S/M 267,600,000
90 125 4 B3T 280S/M 271,800,000
90 125 4 B35T 280S/M 285,300,000
90 125 2 B3T 280S/M 285,300,000
110 150 4 B3T 315S/M 357,800,000
110 150 4 B35T 315S/M 375,700,000

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

کارشناسان فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده: 0914 773 4464
خانم غلامی: 0914 663 5750
آقای طاهرمنش: 0914 319 1090
خانم خسروشاهی: 0914 176 1483
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110