• الکتروموتور

 

فروش الکتروموتور موتوژن (سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی)

الکتروموتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی موتوژن مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.

الکتروموتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی

 

لیست الکتروموتور موتوژن (سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی)

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرمممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیضریب قدرت COSΦراندمان درصد EFF2راندمان درصدگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهولتاژ نامی ولتاژقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
2.90.0000903.93.53.10.56 580.30.87∆/0.5Y2840220∆/380Y0.120.095656-2A
3.20.0001053.83.84.10.61 600.41.0∆/0.6Y2835220∆/380Y0.160.125656-2B
2.70.0001482.82.72.30.63 530.420.7∆/0.4Y1360220∆/380Y0.080.065656-4A
3.60.0001722.42.52.80.67 540.640.7∆/0.4Y1335220∆/380Y0.120.095656-4B
3.80.0001493.03.23.90.70 640.631.2∆/0.7Y2750220∆/380Y0.250.186363-2A
4.30.0001843.93.750.73 650.851.4∆/0.8Y2825220∆/380Y0.330.256363-2B
3.80.0002222.11.92.80.77 570.850.87∆/0.5Y1350220∆/380Y0.160.126363-4A
4.20.0002792.22.23.00.70 581.271.2∆/0.7Y1350220∆/380Y0.250.186363-4B
5.70.0003832.62.44.70.80 701.251.9∆/1.1Y2825220∆/380Y0.500.377171-2A
6.80.0004633.02.85.20.72 741.862.6∆/1.5Y2830220∆/380Y0.750.557171-2B
5.50.0006122.42.33.70.70 651.711.6∆/0.9Y1400220∆/380Y0.330.257171-4A
6.70.0007442.22.14.10.71 692.541.9∆/1.1Y1390220∆/380Y0.500.377171-4B
8.70.0007182.62.64.40.79 702.564.0∆/2.3Y2795220∆/380Y1.00.758080-2A
10.00.0008893.13.15.70.82 773.724.7∆/2.7Y2825220∆/380Y1.51.18080-2B
10.00.0014242.42.44.30.76 705.173.8∆/2.2Y1385220∆/380Y1.00.758080-4A
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرمممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیضریب قدرت COSΦراندمان درصد EFF2راندمان درصدگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهولتاژ نامی ولتاژقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
8.80.0011342.32.04.10.76 703.782.8∆/1.6Y1390220∆/380Y0.750.558080-4A
8.50.0021622.52.33.30.66-633.842.4∆/1.4Y920220∆/380Y0.500.378080-6A
10.00.0026812.22.13.40.71-705.843.1∆/1.8Y900220∆/380Y0.750.558080-6B
13.00.0014832.62.35.90.8780 5.065.7∆/3.3Y2830220∆/380Y2.01.590L90L2A
15.50.0018162.72.56.30.8881-7.428.3∆/4.8Y2830220∆/380Y3.02.290L90L2B
12.50.0023852.21.94.60.8077.2747.535.0∆/2.9Y1395220∆/380Y1.51.190L90L4A
15.00.0030012.72.44.90.7879.47610.27.1∆/4.1Y1405220∆/380Y2.01.590L90L4B
11.70.0036801.91.73.00.74-7184.5∆/2.6Y895220∆/380Y1.00.7590L90L6A
14.00.0051372.32.23.30.69-7211.56.8∆/3.9Y915220∆/380Y1.51.190L90L6B
18.50.0029982.92.96.80.8783.958210.0111.3∆/6.5Y2860220∆/380Y4.03100L100L2
18.20.0046132.52.15.20.8081.257914.99.2∆/5.3Y1410220∆/380Y3.02.2100L100L4A
20.70.0062742.72.55.60.7983.358020.2513.0∆/7.5Y1415220∆/380Y4.03100L100L4B
16.50.0096162.22.14.30.71-7415.47.3∆/4.2Y930220∆/380Y2.01.5100L100L6
17.00.0074812.61.94.50.58-6310.35.9∆/3.4Y695220∆/380Y1.00.75100L100L8A
20.00.0096161.41.32.60.72-6516.38.7∆/5.0Y645220∆/380Y1.51.1100L100L8B
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرمممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیضریب قدرت COSΦراندمان درصد EFF2راندمان درصدگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهولتاژ نامی ولتاژقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
27.00.0053263.42.67.10.8685.958413.29.0∆/5.2Y2895380∆/660Y5.54112M112M2
30.50.0114672.62.36.00.8484.68326.98.7∆/5.01420380∆/660Y5.54112M112M4
28.50.0175532.52.34.50.72-7722.2310.9∆/6.3Y945220∆/380Y3.02.2112M112M6
29.00.0175532.11.83.30.61-6920.619.9∆/5.7Y695220∆/380Y2.01.5112M112M8
37.00.0117162.92.46.20.8685.98218.1411.6∆/6.7Y2895380∆/660Y7.55.5132M132M2A
43.50.0143613.22.87.20.8587.658424.6515.6∆/9.0Y2905380∆/660Y107.5132M132M2B
43.00.0243812.32.15.40.8386.28336.7312.0∆/6.9Y1430380∆/660Y7.55.5132M132M4A
52.00.0314172.72.56.70.8287.558549.5616.2∆/9.4Y1455380∆/660Y107.5132M132M4B
42.00.0308912.72.15.30.76-8329.847.3∆/4.2Y960380∆/660Y43132M132M6A
47.00.0362442.21.75.20.82-8140.428.8∆/5.17Y945380∆/660Y5.54132M132M6B
53.00.0422672.41.85.70.79-8255.312.6∆/7.3Y950380∆/660Y7.55.5132M132M6C
36.50.0289782.11.83.90.74-7530.4510.9∆/6.3Y690220∆/380Y3.02.2132M132M8A
44.00.0377822.52.24.30.71-7840.9315.2∆/8.8Y700220∆/380Y4.03132M132M8B
67.00.0355882.92.87.50.8889.458435.7322.9∆/13.2y2940380∆/660Y1511160L160L2A
82.00.0459253.12.28.10.9190.558648.9729.0∆/16.7Y2925380∆/660Y2015160L160L2B
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرمممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیضریب قدرت COSΦراندمان درصد EFF2راندمان درصدگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهولتاژ نامی ولتاژقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
93.00.0531622.53.58.40.8591.258860.138.5∆/22.2Y2940380∆/660Y2518.5160L160L2C
76.50.0625022.12.26.00.83898572.224.1∆/13.9Y1455380∆/660Y1511160L160L4A
96.00.804862.32.06.70.85908598.4531.9∆/18.4Y1455380∆/660Y2015160L160L4B
80.00.0911563.12.16.30.80-8674.2216.8∆/9.7Y965380∆/660Y107.5160L160L6A
97.50.1208033.02.16.10.76-85108.8526.2∆/15.1Y965380∆/660Y1511160L160L6B
66.00.0773932.01.34.10.76-8053.429.8∆/5.7Y715380∆/660Y5.54160L160L8A
78.00.0991871.91.33.80.74-8373.9713.4∆/7.7Y710380∆/660Y7.55.5160L160L8B
96.00.1318782.01.34.50.76-82100.1717.6∆/10.2Y715380∆/660Y107.5160L160L8C

محصولات

 
فروش ویژه پمپ شناور
 

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش: 
آقای شاپور خانکشی زاده 09147734464
خانم غلامی 09146635750
آقای حاج شبانی 09149166602
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن: (041) 34427241
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن: (041) 32818772
دفتر فروش تهران تلفن: (021) 66648110