لیست قیمت پمپ های کفکش فدک پمپ

 

 

کفکش های پمپ فدک

 

 

 مدل   قدرت

حداکثر آبدهی  

m3/h

 حداکثر ارتفاع 

متر

 خروج بر حسب اینچ 
hp kw 
 F 42/2  5.5 3.7  20  42  2
F 54/2  7.5  5.5  20  54 
F 72/3  10  7.5  20  72 
F 92/3  12.5  9.2  20  92 
F 120/4  15  11  20  120 
F 150/5  17.5  13  20  150 
F 180/6  20  15  20  180 
F 16/1  5.5  3.7  50  16 
F 27/1  5.5  3.7  35  27 
F 54/2  10  7.5  35  54 
F 72/3  12.5  9.2  35  72 
F 92/3  15  11  35  92 
F 120/4  17.5  13  35  120 
F 150/5  20  15  35  150 
F 22/1  7.5  5.5  100  22 
F 32/1  7.5  5.5  50  32 
F 32/1 B  10  7.5  100  32 
F 54/2  12.5  9.2  50  54 
F 54/2 B  17.5  13  100  54 
F 72/3  15  11  50  72 
F 92/3  17.5  13  50  92 
F 120/4 20  15  50  120 
F 32/1 15  11  140  32 

 

 

 

 

مشخصات  مدل  تیپ  فاز  آمپر حداکثر ارتفاع 

حداکثر آبدهی

لیتر بر دقیقه 

خروجی 
کف کش با پراوانه روباز   416  MF  تک 6 16  170  4 / 1
 کف کش با پراوانه استیل 2 / 4  ASN  تک  3 / 4 25   120 4 / 1
  کف کش با پراوانه استیل  3 / 4 ASN   تک  2 / 5 35  120  4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل 4 / 4  ASB  تک  5 / 6 45  120  4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل  5 / 4  ASB   تک 4 / 7 55  120  4 / 1
    کف کش با پراوانه استیل 6 / 4  ASB   تک 2 / 8  65  120  4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل   7 / 4  ASB تک  5 / 10  75  120  4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل   8 / 4

ASB 

تک  12  90  120  4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل   1 / 6   ASP تک   2 / 5 18  270   2
   کف کش با پراوانه استیل   2 / 6  AS تک  3 / 6  28  270 
    کف کش با پراوانه استیل  3 / 6   AS تک  9 / 8  38  270 
   کف کش با پراوانه استیل   4 / 6  AS   تک 11  48  270   2
سه 6 / 3
    کف کش با پراوانه استیل  5 /6  AS   تک  5 / 12  58  270 
کف کش با پراوانه روباز     915   MF  تک  3 / 12   15     1000 3  
سه  1 / 4
کف کش   922 MF  تک  12  22  600 
سه 4
    کف کش با پراوانه استیل   2 / 9   VS18 تک  8 / 8  22  550 
     کف کش با پراوانه استیل  3 / 9  VS18   تک 14  33  550   3
     کف کش با پراوانه استیل  5 / 9  VS13  تک  14   44 430 

 برای پمپ های فلوتر  دار به قیمت لیست 250,000 ریال اصافه می شود .

لیست الکترو پمپ های کف کش سری  DOC مارک  LOWARA ساخت ایتالیا

 

الکترو پمپ های کف کش سری DOC مارک LOWARA

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

( hp)

نوع پمپ

مدل

1 ¼

 7.5

 6.3

 0.33

کف کش تک فاز

 DOC 3

1 ¼

 13.5

 10.7

 0.75

کف کش تک فاز

 DOC 7

 • توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنو پلیمر می باشد.
 • کاربرد تخليه زيرزمين ها و پس آب ها، تخليه مخازن
 • انتقال اجسام جامد تا 20 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه  IP68 کلاس B
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی

 

 

لیست الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA

 دهانه خروجی

 (اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

 حداکثر ارتفاع

(m)

 نوع ولتاژ

  قدرت

(hp)

مدل

1 ½

15

10.9

تک فاز

0.75

DIWA 05

1 ½

18

14

تک فاز

1

DIWA 07

1 ½

22.5

16.1

تک فاز

1.5

DIWA 11

1 ½

15

10.9

سه فاز

0.75

DIWA 05T

1 ½

18

14

سه فاز

1

DIWA 07T

1 ½

22.5

16.1

سه فاز

1.5

DIWA 11T

1 ½

25.2

20.6

سه فاز

2

DIWA 15T

 •  کاربرد تخليه آب انبار و پس آب، آبياری
 • انتقال اجسام جامد 8 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68 کلاس F
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی
 

 

لیست الکترو پمپ های کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 الکترو پمپ ها ی کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

جنس پروانه

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

نوع ولتاژ

قدرت

(hp)

مدل

استیل + لاستیک نیتریل

1  ¼

16.8

22

کفکش تک فاز

1

DNM 120

استیل + لاستیک نیتریل

1  ¼

15

16.2

کفکش تک فاز

0.8

DNM 115

 • کاربرد تخليه آب هاي گل آلود به همراه خاك باطلاقی
 • انتقال اجسام جامد 7 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی

 

 

لیست الکترو پمپ های کف کش بدنه پلاستیک مارک Pentax ساخت ایتالیا

 الکترو پمپ های کفکش بدنه پلاستیک مارک پنتاکس

 

دهانه خروجی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

توان

 مدل

(اینچ)

(m³/h)

(m)

( hp)

1  ¼

15

13.3

1.5

DP 100

1  ¼

15

13.3

1.5

DP 100G

1  ¼

12

10.3

1.15

DP 80

1  ¼

12

10.3

1.15

DP 80G

1

7.2

8.5

0.53

DP 60

1

7.2

8.5

0.53

DP 60G

1

4.8

6.1

0.27

DP 40

1

4.8

6.1

0.27

DP 40G

 

 

الکترو پمپ های کفکش فلوتردار چین

 

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(اسب)

 نوع الکترو پمپ

 مدل

1

6

17

0.5

کفکش تک فاز

QDX1.5-17-0.37F

1

7.2

25

0.75

کفکش تک فاز

QDX1.5-25-0.55F

1

7.5

32

1

کفکش تک فاز

QDX1.5-32-0.75F

1

7

38

1.5

کفکش تک فاز

QDX3-38-1.1F

8

18

0.75

کفکش تک فاز

QDX3-18-0.55F

9

24

1

کفکش تک فاز

QDX3-24-0.75F

15

12

0.75

کفکش تک فاز

QDX10-12-0.55F

13

18

1

کفکش تک فاز

QDX8-18-0.75F

2

15

16

1

کفکش تک فاز

QDX10-16-0.75F

3

30

6

1

کفکش تک فاز

QDX25-6-0.75F

3

55

6

1.5

کفکش تک فاز

QDX40-6-1.1F

2

24

14

1.5

کفکش تک فاز

QDX15-14-1.1F

 

لیست کفکش های کوچک12 و 24 ولتی برق مستقیم (DC) چین

 

دهانه خروجی

(mm)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

ولتاژ مورد نیاز  (ولت)

 قدرت
(وات)

مدل

25

70

5

24 مستقیم

50

BL-2524N

25

70

5

24 مستقیم

50

BL-2512N

 

الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا چین

 

 

الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPS-700F. الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-1100F الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-450 الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA6-282-1.1 الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA6-393-1.5F الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPP-370F الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-1.5-1000F
 SPS-700F SPA-1100F

SPA-450 

SPA6-282-1.1  SPA6-393-1.5F  SPP-370F  SPA-1.5-1000F 
 

 

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(hp)

نوع الکترو پمپ

مدل

2

15

30

1.5

کفکش بدنه چدن

SPA6-28/2-1.1

2

15

30

1.5

کفکش بدنه چدن فلوتر دار

SPA6-28/2-1.1F

2

15

30

1.5

کفکش بدنه استیل

SPA6-28/2-1.1A

2

15

30

1.5

کفکش بدنه استیل فلوتر دار

SPA6-28/2-1.1FSS

2

14.4

42

2

کفکش بدنه استیل

SPA6-39/3-1.5A

2

14.4

42

2

کفکش بدنه استیل فلوتردار

SPA6-39/3-1.5AFSS

1 ½

13

34

2

کفکش بدنه استیل

SPA6-32-1.5SS

1 ½

13

34

2

کفکش بدنه استیل فلوتردار

SPA6-32-1.5 FSS

3

35

9

1.5

کفکش چدن

SPA1100

2

13

9

0.55

کفکش تکفاز فلوتر دار استیل خروجی بالا

SVS370F

2

22.8

12

0.95

کفکش بدنه استیل خروجی بالا

SPS700

2

22.8

12

0.95

       فلوتر دار     کفکش بدنه استیل خروجی بالا

SPS700F

3

42

17

3

کفکش بدنه استیل

V2200

1 ¼

8.4

8

0.5

کفکش پلاستیکی

SPP- 370F

2

8.1

25

1.36

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-1.5-1000

2

8.1

25

1.36

  فلوتر دار  کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-1.5-1000F

2

11.1

28

2

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-2-1500

2

11.1

28

2

  فلوتر دار  کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-2-1500F

2

7

35

3

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-3-2200

2

7

35

3

  فلوتر دار  کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-3-2200F

1

4

10

0.6

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-450

 

    * کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.          

   *کفکش هایی که در انتهای عنوان آنها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.                  

   *کفکش های مدل  SPA-3-2200F و SPA-2-1500F و SPA-1.5-1000F  ﻫمراه با خازن و کلید برق می باشند.

 

 

 

الکترو پمپ های کفکش و فواره ای استنلس استیل چین

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان
(w)

نوع پمپ

مدل

1 , 1 ¼

125

6.5

400

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q40054

1 , 1 ¼

125

8

400

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q40055

1 , 1 ¼

142

7.5

550

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q55054

1 , 1 ¼

185

8.5

750

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q75053R

1 , 1 ¼

184

8.5

750

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q75054

1 , 1 ¼

217

9

900

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q90054

1 , 1 ¼,1 ½

258

11

1100

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q1100B54

1 , 1 ¼,1 ½

225

7.5

750

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q750B56

1 , 1 ¼,1 ½

380

8

1100

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q1100B56

1/2

17

45

200

شناور دیافراگمی

Q20040

1/2

23.5

55

300

شناور دیافراگمی

Q30040

 

    تمامی کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68  می باشند.

 

 

 

پمپ های کفکش شناور ارتفاع بالا چین

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل

2

10

70

5

QX10-70-4

2

15

60

7.5

QX15-60Z-5.5

2

12.5

80

7.5

QX12.5-80-5.5

2

20

80

10

QX20-80-7.5

2

12.5

100

10

QX12.5-100-7.5

2

40

40

10

QX40-40-7.5

2

20

100

12.5

QX20-100-9.2

2

12.5

120

12.5

QX12.5-120-9.2

2.5

20

99

15

QXN20-99/3-11

2

40

60

18

QXN40-60/2-13

2

60

60

25

QXN60-60/2-18.5

3

30

150

34

QXN30-150/3-25

4

60

90

34

QXN60-90/3-25

3

40

100

25

QXN40-100/3-18.5

2

20

62

5.5

QX12.5-55-4T

 

   * خروجی کلیه کفکش های فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.

    *چدن پروانه سری QXN و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

 

 

لیست الکترو پمپ های کفکش چین 

 

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(اسب)

 نوع الکترو پمپ

مدل

1

7.5

12

0.37

کفکش تک فاز

QDX1.5-12-0.25

1

6

17

0.5

کفکش تک فاز

QDX1.5-17-0.37

1

7.5

25

0.75

کفکش تک فاز

QDX1.5-25-0.55

1

7.5

32

1

کفکش تک فاز

QDX1.5-32-0.75

1

7

38

1.5

کفکش تک فاز

QDX3-38-1.1

6

18

0.75

کفکش تک فاز

QDX3-18-0.55

9

24

1

کفکش تک فاز

QDX3-24-0.75

12

12

0.75

کفکش تک فاز

QDX10-12-0.55

10.5

18

1

کفکش تک فاز

QDX8-18-0.75

2

18

7

0.75

کفکش تک فاز

QDX15-7-0.55

2

12

16

1

کفکش تک فاز

QDX10-16-0.75

18

10

1

کفکش تک فاز

QDX15-10-0.75

3

30

6

1

کفکش تک فاز

QDX25-6-0.75

3

55

6

1.5

کفکش تک فاز

QDX40-6-1.1

2

24

14

1.5

کفکش تک فاز

QDX15-14-1.1

1

3

18

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX3-18-0.55T

1

6

17

0.5

کفکش تک فاز چدن

QDX1.5-17-0.37T

1

1.5

25

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX1.5-25-0.55T

1

7.5

32

1

کفکش تک فاز چدن

QDX1.5-32-0.75T

12

12

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX10-12-0.55T

2

18

7

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX15-7-0.55T

2

10

25

1.5

کفکش سه فاز

QX6-25-1.1

2

15

34

3

کفکش سه فاز

QX10-34-2.2T

2

20

50

5.5

کفکش سه فاز

QX12.5-50-4

2

20

60

7.5

کفکش سه فاز

QX12.5-60-5.5

 
3.23684210526 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.24 (38 رای)
پمپ های کف کش
3.2 out of 5 based on 38 votes

محصولات

close

تماس با ما (تبریز)

تبریز: میدان راه آهن، جاده
سنتو، نرسیده به پمپ بنزین

تلفن: 34427242 (041)
34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر،
جنب ایستگاه آتش نشانی

تلفن: 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی
قراملک، جنب دانشکده صنایع و
معادن، گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تماس با مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
آقای حاج شبانی:
09149166602
خانم غلامی:
09146635750

close

تماس با ما (تهران)

تهران شعبه مرکزی:

(نمایشگاه و انبار): خیابان فتح،
مابین فتح و شیرپاستوریزه

تلفن: 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه
بوشهری، شرکت دشت سبزان

تلفن: 33921081 (021)

تماس با مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
خانم غلامی:
09146635750

تماس با مدیریت :
09121127699