3.10227272727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.10 (44 رای)

 

لیست قیمت پمپ های کفکش فدک پمپ

 

 

کفکش های پمپ فدک

 

 

 مدل  قدرت

حداکثر آبدهی  

m3/h

 حداکثر ارتفاع 

متر

 خروج بر حسب اینچ 
hpkw 
 F 42/2 5.53.7 20 42 2
F 54/2 7.5 5.5 20 54 
F 72/3 10 7.5 20 72 
F 92/3 12.5 9.2 20 92 
F 120/4 15 11 20 120 
F 150/5 17.5 13 20 150 
F 180/6 20 15 20 180 
F 16/1 5.5 3.7 50 16 
F 27/1 5.5 3.7 35 27 
F 54/2 10 7.5 35 54 
F 72/3 12.5 9.2 35 72 
F 92/3 15 11 35 92 
F 120/4 17.5 13 35 120 
F 150/5 20 15 35 150 
F 22/1 7.5 5.5 100 22 
F 32/1 7.5 5.5 50 32 
F 32/1 B 10 7.5 100 32 
F 54/2 12.5 9.2 50 54 
F 54/2 B 17.5 13 100 54 
F 72/3 15 11 50 72 
F 92/3 17.5 13 50 92 
F 120/420 15 50 120 
F 32/115 11 140 32 

 

 

 

 

مشخصات مدل تیپ فاز آمپرحداکثر ارتفاع 

حداکثر آبدهی

لیتر بر دقیقه 

خروجی 
کف کش با پراوانه روباز  416 MF تک616 170 4 / 1
 کف کش با پراوانه استیل2 / 4 ASN تک 3 / 425  1204 / 1
  کف کش با پراوانه استیل 3 / 4ASN  تک 2 / 535 120 4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل4 / 4 ASB تک 5 / 645 120 4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل 5 / 4 ASB  تک4 / 755 120 4 / 1
    کف کش با پراوانه استیل6 / 4 ASB  تک2 / 8 65 120 4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل  7 / 4 ASBتک 5 / 10 75 120 4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل  8 / 4

ASB 

تک 12 90 120 4 / 1
   کف کش با پراوانه استیل  1 / 6  ASPتک  2 / 518 270  2
   کف کش با پراوانه استیل  2 / 6 ASتک 3 / 6 28 270 
    کف کش با پراوانه استیل 3 / 6  ASتک 9 / 8 38 270 
   کف کش با پراوانه استیل  4 / 6 AS  تک11 48 270  2
سه6 / 3
    کف کش با پراوانه استیل 5 /6 AS  تک 5 / 12 58 270 
کف کش با پراوانه روباز    915  MF تک 3 / 12  15    10003  
سه 1 / 4
کف کش  922MF تک 12 22 600 
سه4
    کف کش با پراوانه استیل  2 / 9  VS18تک 8 / 8 22 550 
     کف کش با پراوانه استیل 3 / 9 VS18  تک14 33 550  3
     کف کش با پراوانه استیل 5 / 9 VS13 تک 14  44430 

 برای پمپ های فلوتر  دار به قیمت لیست 250,000 ریال اصافه می شود .

لیست الکترو پمپ های کف کش سری  DOC مارک  LOWARA ساخت ایتالیا

 

الکترو پمپ های کف کش سری DOC مارک LOWARA

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

( hp)

نوع پمپ

مدل

1 ¼

 7.5

 6.3

 0.33

کف کش تک فاز

 DOC 3

1 ¼

 13.5

 10.7

 0.75

کف کش تک فاز

 DOC 7

 • توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنو پلیمر می باشد.
 • کاربرد تخليه زيرزمين ها و پس آب ها، تخليه مخازن
 • انتقال اجسام جامد تا 20 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه  IP68 کلاس B
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی

 

 

لیست الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA

 دهانه خروجی

 (اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

 حداکثر ارتفاع

(m)

 نوع ولتاژ

  قدرت

(hp)

مدل

1 ½

15

10.9

تک فاز

0.75

DIWA 05

1 ½

18

14

تک فاز

1

DIWA 07

1 ½

22.5

16.1

تک فاز

1.5

DIWA 11

1 ½

15

10.9

سه فاز

0.75

DIWA 05T

1 ½

18

14

سه فاز

1

DIWA 07T

1 ½

22.5

16.1

سه فاز

1.5

DIWA 11T

1 ½

25.2

20.6

سه فاز

2

DIWA 15T

 •  کاربرد تخليه آب انبار و پس آب، آبياری
 • انتقال اجسام جامد 8 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68 کلاس F
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی
 

 

لیست الکترو پمپ های کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 الکترو پمپ ها ی کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

جنس پروانه

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

نوع ولتاژ

قدرت

(hp)

مدل

استیل + لاستیک نیتریل

1  ¼

16.8

22

کفکش تک فاز

1

DNM 120

استیل + لاستیک نیتریل

1  ¼

15

16.2

کفکش تک فاز

0.8

DNM 115

 • کاربرد تخليه آب هاي گل آلود به همراه خاك باطلاقی
 • انتقال اجسام جامد 7 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی

 

 

لیست الکترو پمپ های کف کش بدنه پلاستیک مارک Pentax ساخت ایتالیا

 الکترو پمپ های کفکش بدنه پلاستیک مارک پنتاکس

 

دهانه خروجی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

توان

 مدل

(اینچ)

(m³/h)

(m)

( hp)

1  ¼

15

13.3

1.5

DP 100

1  ¼

15

13.3

1.5

DP 100G

1  ¼

12

10.3

1.15

DP 80

1  ¼

12

10.3

1.15

DP 80G

1

7.2

8.5

0.53

DP 60

1

7.2

8.5

0.53

DP 60G

1

4.8

6.1

0.27

DP 40

1

4.8

6.1

0.27

DP 40G

 

 

الکترو پمپ های کفکش فلوتردار چین

 

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(اسب)

 نوع الکترو پمپ

 مدل

1

6

17

0.5

کفکش تک فاز

QDX1.5-17-0.37F

1

7.2

25

0.75

کفکش تک فاز

QDX1.5-25-0.55F

1

7.5

32

1

کفکش تک فاز

QDX1.5-32-0.75F

1

7

38

1.5

کفکش تک فاز

QDX3-38-1.1F

8

18

0.75

کفکش تک فاز

QDX3-18-0.55F

9

24

1

کفکش تک فاز

QDX3-24-0.75F

15

12

0.75

کفکش تک فاز

QDX10-12-0.55F

13

18

1

کفکش تک فاز

QDX8-18-0.75F

2

15

16

1

کفکش تک فاز

QDX10-16-0.75F

3

30

6

1

کفکش تک فاز

QDX25-6-0.75F

3

55

6

1.5

کفکش تک فاز

QDX40-6-1.1F

2

24

14

1.5

کفکش تک فاز

QDX15-14-1.1F

 

لیست کفکش های کوچک12 و 24 ولتی برق مستقیم (DC) چین

 

دهانه خروجی

(mm)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

ولتاژ مورد نیاز  (ولت)

 قدرت
(وات)

مدل

25

70

5

24 مستقیم

50

BL-2524N

25

70

5

24 مستقیم

50

BL-2512N

 

الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا چین

 

 

الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPS-700F.الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-1100Fالکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-450الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA6-282-1.1الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA6-393-1.5Fالکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPP-370Fالکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-1.5-1000F
 SPS-700FSPA-1100F

SPA-450 

SPA6-282-1.1 SPA6-393-1.5F SPP-370F SPA-1.5-1000F 
 

 

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(hp)

نوع الکترو پمپ

مدل

2

15

30

1.5

کفکش بدنه چدن

SPA6-28/2-1.1

2

15

30

1.5

کفکش بدنه چدن فلوتر دار

SPA6-28/2-1.1F

2

15

30

1.5

کفکش بدنه استیل

SPA6-28/2-1.1A

2

15

30

1.5

کفکش بدنه استیل فلوتر دار

SPA6-28/2-1.1FSS

2

14.4

42

2

کفکش بدنه استیل

SPA6-39/3-1.5A

2

14.4

42

2

کفکش بدنه استیل فلوتردار

SPA6-39/3-1.5AFSS

1 ½

13

34

2

کفکش بدنه استیل

SPA6-32-1.5SS

1 ½

13

34

2

کفکش بدنه استیل فلوتردار

SPA6-32-1.5 FSS

3

35

9

1.5

کفکش چدن

SPA1100

2

13

9

0.55

کفکش تکفاز فلوتر دار استیل خروجی بالا

SVS370F

2

22.8

12

0.95

کفکش بدنه استیل خروجی بالا

SPS700

2

22.8

12

0.95

       فلوتر دار     کفکش بدنه استیل خروجی بالا

SPS700F

3

42

17

3

کفکش بدنه استیل

V2200

1 ¼

8.4

8

0.5

کفکش پلاستیکی

SPP- 370F

2

8.1

25

1.36

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-1.5-1000

2

8.1

25

1.36

  فلوتر دار  کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-1.5-1000F

2

11.1

28

2

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-2-1500

2

11.1

28

2

  فلوتر دار  کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-2-1500F

2

7

35

3

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-3-2200

2

7

35

3

  فلوتر دار  کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-3-2200F

1

4

10

0.6

کفکش بدنه چدن خروجی بالا

SPA-450

 

    * کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.          

   *کفکش هایی که در انتهای عنوان آنها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.                  

   *کفکش های مدل  SPA-3-2200F و SPA-2-1500F و SPA-1.5-1000F  ﻫمراه با خازن و کلید برق می باشند.

 

 

 

الکترو پمپ های کفکش و فواره ای استنلس استیل چین

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان
(w)

نوع پمپ

مدل

1 , 1 ¼

125

6.5

400

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q40054

1 , 1 ¼

125

8

400

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q40055

1 , 1 ¼

142

7.5

550

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q55054

1 , 1 ¼

185

8.5

750

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q75053R

1 , 1 ¼

184

8.5

750

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q75054

1 , 1 ¼

217

9

900

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q90054

1 , 1 ¼,1 ½

258

11

1100

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q1100B54

1 , 1 ¼,1 ½

225

7.5

750

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q750B56

1 , 1 ¼,1 ½

380

8

1100

کفکش تکفاز استیل فلوتر دار

Q1100B56

1/2

17

45

200

شناور دیافراگمی

Q20040

1/2

23.5

55

300

شناور دیافراگمی

Q30040

 

    تمامی کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68  می باشند.

 

 

 

پمپ های کفکش شناور ارتفاع بالا چین

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل

2

10

70

5

QX10-70-4

2

15

60

7.5

QX15-60Z-5.5

2

12.5

80

7.5

QX12.5-80-5.5

2

20

80

10

QX20-80-7.5

2

12.5

100

10

QX12.5-100-7.5

2

40

40

10

QX40-40-7.5

2

20

100

12.5

QX20-100-9.2

2

12.5

120

12.5

QX12.5-120-9.2

2.5

20

99

15

QXN20-99/3-11

2

40

60

18

QXN40-60/2-13

2

60

60

25

QXN60-60/2-18.5

3

30

150

34

QXN30-150/3-25

4

60

90

34

QXN60-90/3-25

3

40

100

25

QXN40-100/3-18.5

2

20

62

5.5

QX12.5-55-4T

 

   * خروجی کلیه کفکش های فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.

    *چدن پروانه سری QXN و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

 

 

لیست الکترو پمپ های کفکش چین 

 

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(اسب)

 نوع الکترو پمپ

مدل

1

7.5

12

0.37

کفکش تک فاز

QDX1.5-12-0.25

1

6

17

0.5

کفکش تک فاز

QDX1.5-17-0.37

1

7.5

25

0.75

کفکش تک فاز

QDX1.5-25-0.55

1

7.5

32

1

کفکش تک فاز

QDX1.5-32-0.75

1

7

38

1.5

کفکش تک فاز

QDX3-38-1.1

6

18

0.75

کفکش تک فاز

QDX3-18-0.55

9

24

1

کفکش تک فاز

QDX3-24-0.75

12

12

0.75

کفکش تک فاز

QDX10-12-0.55

10.5

18

1

کفکش تک فاز

QDX8-18-0.75

2

18

7

0.75

کفکش تک فاز

QDX15-7-0.55

2

12

16

1

کفکش تک فاز

QDX10-16-0.75

18

10

1

کفکش تک فاز

QDX15-10-0.75

3

30

6

1

کفکش تک فاز

QDX25-6-0.75

3

55

6

1.5

کفکش تک فاز

QDX40-6-1.1

2

24

14

1.5

کفکش تک فاز

QDX15-14-1.1

1

3

18

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX3-18-0.55T

1

6

17

0.5

کفکش تک فاز چدن

QDX1.5-17-0.37T

1

1.5

25

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX1.5-25-0.55T

1

7.5

32

1

کفکش تک فاز چدن

QDX1.5-32-0.75T

12

12

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX10-12-0.55T

2

18

7

0.75

کفکش تک فاز چدن

QDX15-7-0.55T

2

10

25

1.5

کفکش سه فاز

QX6-25-1.1

2

15

34

3

کفکش سه فاز

QX10-34-2.2T

2

20

50

5.5

کفکش سه فاز

QX12.5-50-4

2

20

60

7.5

کفکش سه فاز

QX12.5-60-5.5

 

محصولات

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

جشنواره وب ایران

تماس با ما

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن: [10 خط] - 34427242 (041)
[10 خط] - 34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن،
گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تهران شعبه ی مرکزی (نمایشگاه و انبار):
خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه.
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه بوشهری،
شرکت دشت سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)
تلفن: [10 خط] - 33921081 (021)
فکس: 36059178 (021) 

brands logo
مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده: 09147734464
خانم غلامی: 09146635750
آقای حاج شبانی: 09149166602
مدیریت: 09121127699
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن: 34427242-34421027 (041)
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن: 32818772 (041)
شعبه 3: تهران، جاده قدیم، تلفن: 66648110 (021)
شعبه 4: تهران، سعدی جنوبی، تلفن: 33921081 (021)