• پمپ 1
    واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
  • موتور پمپ
    واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن
دعوت به همکاری

 

جدول فشار بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها (اتمسفر atm)

جدول فشار بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها

 

جدول آبدهی بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها

جدول آبدهی بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها

 

 بوستر پمپ های آبیاران

 

 بوسترپمپ آبرسانی و آتش نشانی

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Lowara 3SV09 2 متغیر 54 8 2x1.1 60
بوسترپمپ آبرسانی Lowara 3SV10 2 متغیر 65 8 2x1.1 100
بوسترپمپ آتش نشانی Pentax CBT 600 2 ثابت 70 15 2x4 -

 

abresani1

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Lowara 10SV08 2 متغیر 55 16 2x3 100

 

بوستر پمپ آبرسانی با پمپ پنتاکس

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Pentax CBT310 2 متغیر 60 12 2x2.2 100

 

بوستر پمپ آتش نشانی

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آتش نشانی Pumpiran ETA 40-200 2 ثابت 52 30 2x11 200

 

بوستر پمپ  بوستر پمپ 

 

مدل دور

قدرت

KW

وضعیت

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

 بوستر پمپ آبرسانی  متغییر  7.5  اتوماتیک  59-86  12-22

 

بوستر پمپ بوستر پمپ 

 

مدل دور

قدرت

KW

وضعیت

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

مخزن

L

 بوستر پمپ آبرسانی  ثابت  1.5  اتوماتیک  56  2.5  80

 

 بوستر پمپ

ارتفاع  

m

  ظرفیت آبدهی

 m3.h

  قطر خروجی

 mm

 وضعیت   قدرت KW  دور   مدل 
 5-90  5-1800  32-300  اتوماتیک  18.5  ثابت  بوستر پمپ آتش نشانی

 

بوستر پمپ  بوستر پمپ 

ارتفاع

m

ظرفیت آبدهی

m3.h

قطر خروجی

mm

قدرت

KW

دور مدل

5-90 5-1800 32-300 5.5 متغییر بوستر پمپ آبرسانی

بوستر پمپ LOWARA

lowara

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی]

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

تعداد پمپ مدل
1 1/2 1 1/2 28 115 2 x 5.5  2 x SV809F40T LOWARA GMD 20

بوستر پمپ PENTAX

pentax

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

( m)

قدرت

(hp)

تعداد پمپ مدل
1 1 1/4 21.6 72.5 2 x 3 2 x U7S-300/6T PENTAX

لیست قیمت بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک  Pentax ساخت ایتالیا

 مدل توان(HP) حداکثر آبدهی(m3/h)  حداکثر ارتفاع(m)
2CMT210/01   2.2*2 14.4  50 
2CMT310/01  3*2  15.6  55 
2CB160/01  1.5*2  14.4  53 
 2CBT160/01  1.5*2 14.4  53 
2CB210/01  2*2  16.8 57.3 
2CBT210/01  2*2  16.8  57.3 
2U 5SV-280/9T 2.8 * 2 16.8 103.4

 

لیست قیمت بوسترپمپ های پنتاکس

مدل   مدل
2XCMT550/00 2XCB160/00
2XCMT310/00 2XCB210/00
2XCMT310/01 2XCB210/01
2XCM210/00 2XCBT160/01
2XCMT210/00 2XCBT210/00
2XCMT210/01 2XCBT210/01
2XMBT300/00 2XCBT310/00
2XU5S-80/3 2XCBT310/01
2XU5S-200/7T 2XCBT160/01
2XU3S-120/6 2XCBT400/01
2XU5S-180/6 2XCBT600/01
2XU5S-180/6T 2XCBT751/01
2XU7S-300/6T 2XCBT800/00
2XU5SV-150/5T 2XCAB150/00
2XU5SV-180/6T 2XCABT150/00
2XU5SV-200/7T 2XCABT200/00
2XU5SV-280/9T 2XCAB200/00
2XU7SV-350/7T 2XCMT400/00

 

 

لیست بوستر پمپ های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA ساخت ایتالیا


بوستر ست های دور متغیر و ثابت مارک  LOWARA

  ارتفاع
(m)
آبدهی
(L/min)
توان
(kw)
  شرح   مدل
48-20 80-240 2 x 0.9 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/4HM9T
50-20 40-140 2 x 0.75 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/2HM7T
48-20 40-120 1 x 0.9 بوستر پمپ دور متغیر تک پمپه تک فاز TKS/4HM9ZT
48-20 80-240 2 x 0.9 بوستر پمپ دور متغیر دو پمپه تک فاز GTKS20/4HM9ZT
60-115 160-460 2x4 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/SV809F40T
  • بوستر پمپ های فوق فاقد منبع تحت فشار می باشند.


لیست الکتروپمپ های بوستر مارکPentax ساخت ایتالیا
  

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

( m)

قدرت

(hp)

نوع پمپ مدل
1 1 2.4 35 0.5 پوستر کامل پنتاکس کوچک خانگی PM45/S
1 1 3.6 47 1 پوستر کامل جتی تکفاز واسطه چدن خانگی CAM100/00/S

لیست بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک  Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP) مدل
50 14.4 2 x 2.2 2CMT210/00
55.9 15.6 2 x 3 2CMT310/00
53 14.4 2 x 1.5 2CBT160/00
53 14.4 2 x 1.5 2CBT160/01
57.3 16.8 2 x 2 2CBT210/00

 * بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد . 

 * در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

 لیست بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP) مدل
57.3 16.8 2 x 2 2CBT210/01
64 18 2 x 3 2CBT310/00
64 18 2 x 3 2CBT310/01
66.9 27 2 x 4 2CBT400/00
66.9 27 2 x 4 2CBT400/01
80.4 27 2 x 5.5 2CBT600/00
80.4 27 2 x 5.5 2CBT600/01
89.5 30 2 x 7.5 2CBT751/01
94.2 33 2 x 9 2CBT900/00
94.2 33 2 x 9 2CBT900/01
55.3 9.6 2 x 1 2U 3S-100/5
66.6 9.6 2 x 1.2 2U 3S-120/6
80.1 9.6 2 x 1.5 2U 3S-150/7
80.1 9.6 2 x 1.5 2U 3S-150/7T
34 16.8 2 x 0.8 2U 5S-80/3
45.5 16.8 2 x 1.2 2U 5S-120/4
57.2 16.8 2 x 1.5 2U 5S-150/5T
68.9 16.8 2 x 1.8 2U 5S-180/6T
81 16.8 2 x 2 2U 5S-200/7T
35.6 21.6 2 x 1.2 2U 7S-120/3
48 21.6 2 x 1.8 2U 7S-180/4T
60.3 21.6 2 x 2.5 2U 7S-250/5T
72.5 21.6 2 x 3 2U 7S-300/6T
83.5 21.6 2 x 3.5 2U 7S-350/7T
35.6 28.8 2 x 1.5 2U 9S-150/3T
57.2 16.8 2 x 1.5 2U 5SV-150/5T
68.9 16.8 2 x 1.8 2U 5SV-180/6T
81 16.8 2 x 2 2U 5SV-200/7T
92.1 16.8 2 x 2.5 2U 5SV-250/8T

   * بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد. 

* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

لیست بوستر ست های دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP)  مدل
103.4 16.8 2 x 2.8 2U 5SV-280/9T
114.2 16.8 2 x 3 2U 5SV-300/10T
125.1 16.8 2 x 3.5 2U 5SV-350/11T
48 21.6 2 x 1.8 2U 7SV-180/4
48 21.6 2 x 1.8 2U 7SV-180/4T
60.3 21.6 2 x 2.5 2U 7SV-250/5T
72.5 21.6 2 x 3 2U 7SV-300/6T
83.5 21.6 2 x 3.5 2U 7SV-350/7T
109 31.2 2 x 5 2U 9SV-500/9T
122 31.2 2 x 5.5 2U 9SV-550/10T
35.7 52.8 2 x 2.5 2U 18SV-250/3T
47.9 52.8 2 x 4 2U 18SV-400/4T
58.1 52.8 2 x 4.5 2U 18SV-450/5T
70.5 52.8 2 x 5.5 2U 18SV-550/6T
95.9 52.8 2 x 7.5 2U 18SV-750/8T
106.4 52.8 2 x 9 2U 18SV-900/9T

 *  بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد .

* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

لیست بوستر پمپ های چین

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

KW HP

نوع پمپ مدل
1 1 40 35 0.15 0.2 بوستر پمپ خود مکش خانگی PW-139EA

لیست قیمت منبع بوستر پمپ

قیمت به ريال مدل
201,250 منبع 8 لیتری
264,500 منبع 20 لیتری
276,000 منبع 28 لیتری
391,000 جت معمولی
2,012,500 منبع 60 لیتری با تیوپ ایتالیایی و گیج فشار
3,277,500 منبع 1000 لیتری با تیوپ ایتالیایی و گیج فشار

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده: 0914 773 4464
خانم غلامی: 0914 663 5750
آقای طاهرمنش: 0914 319 1090
خانم خسروشاهی: 0914 176 1483
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110