• پمپ 1

    واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ

  • موتور پمپ

    واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

دعوت به همکاری

 

 بوستر پمپ های آبیاران

 

 بوسترپمپ آبرسانی و آتش نشانی

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Lowara 3SV09 2 متغیر 54 8 2x1.1 60
بوسترپمپ آبرسانی Lowara 3SV10 2 متغیر 65 8 2x1.1 100
بوسترپمپ آتش نشانی Pentax CBT 600 2 ثابت 70 15 2x4 -

 

abresani1

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Lowara 10SV08 2 متغیر 55 16 2x3 100

 

بوستر پمپ آبرسانی با پمپ پنتاکس

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آبرسانی Pentax CBT310 2 متغیر 60 12 2x2.2 100

 

بوستر پمپ آتش نشانی

نوع مدل پمپ ها تعداد پمپ دور

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

توان مصرفی

KW

مخزن

L

بوسترپمپ آتش نشانی Pumpiran ETA 40-200 2 ثابت 52 30 2x11 200

 

بوستر پمپ  بوستر پمپ 

 

مدل دور

قدرت

KW

وضعیت

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

 بوستر پمپ آبرسانی  متغییر  7.5  اتوماتیک  59-86  12-22

 

بوستر پمپ بوستر پمپ 

 

مدل دور

قدرت

KW

وضعیت

ارتفاع

m

آبدهی

m3/h

مخزن

L

 بوستر پمپ آبرسانی  ثابت  1.5  اتوماتیک  56  2.5  80

 

 بوستر پمپ

ارتفاع  

m

  ظرفیت آبدهی

 m3.h

  قطر خروجی

 mm

 وضعیت   قدرت KW  دور   مدل 
 5-90  5-1800  32-300  اتوماتیک  18.5  ثابت  بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ آبیاران

بوستر پمپ  بوستر پمپ 

ارتفاع

m

ظرفیت آبدهی

m3.h

قطر خروجی

mm

قدرت

KW

دور مدل

5-90 5-1800 32-300 5.5 متغییر بوستر پمپ آبرسانی

بوستر پمپ LOWARA

lowara

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی]

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

تعداد پمپ مدل
1 1/2 1 1/2 28 115 2 x 5.5  2 x SV809F40T LOWARA GMD 20

بوستر پمپ PENTAX

pentax

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

( m)

قدرت

(hp)

تعداد پمپ مدل
1 1 1/4 21.6 72.5 2 x 3 2 x U7S-300/6T PENTAX

لیست قیمت بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک  Pentax ساخت ایتالیا

 مدل توان(HP) حداکثر آبدهی(m3/h)  حداکثر ارتفاع(m)
2CMT210/01   2.2*2 14.4  50 
2CMT310/01  3*2  15.6  55 
2CB160/01  1.5*2  14.4  53 
 2CBT160/01  1.5*2 14.4  53 
2CB210/01  2*2  16.8 57.3 
2CBT210/01  2*2  16.8  57.3 
2U 5SV-280/9T 2.8 * 2 16.8 103.4

 

لیست قیمت بوسترپمپ های پنتاکس

مدل   مدل
2XCMT550/00 2XCB160/00
2XCMT310/00 2XCB210/00
2XCMT310/01 2XCB210/01
2XCM210/00 2XCBT160/01
2XCMT210/00 2XCBT210/00
2XCMT210/01 2XCBT210/01
2XMBT300/00 2XCBT310/00
2XU5S-80/3 2XCBT310/01
2XU5S-200/7T 2XCBT160/01
2XU3S-120/6 2XCBT400/01
2XU5S-180/6 2XCBT600/01
2XU5S-180/6T 2XCBT751/01
2XU7S-300/6T 2XCBT800/00
2XU5SV-150/5T 2XCAB150/00
2XU5SV-180/6T 2XCABT150/00
2XU5SV-200/7T 2XCABT200/00
2XU5SV-280/9T 2XCAB200/00
2XU7SV-350/7T 2XCMT400/00

 

 

لیست بوستر پمپ های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA ساخت ایتالیا


بوستر ست های دور متغیر و ثابت مارک  LOWARA

  ارتفاع
(m)
آبدهی
(L/min)
توان
(kw)
  شرح   مدل
48-20 80-240 2 x 0.9 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/4HM9T
50-20 40-140 2 x 0.75 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/2HM7T
48-20 40-120 1 x 0.9 بوستر پمپ دور متغیر تک پمپه تک فاز TKS/4HM9ZT
48-20 80-240 2 x 0.9 بوستر پمپ دور متغیر دو پمپه تک فاز GTKS20/4HM9ZT
60-115 160-460 2x4 بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/SV809F40T
  • بوستر پمپ های فوق فاقد منبع تحت فشار می باشند.


لیست الکتروپمپ های بوستر مارکPentax ساخت ایتالیا
  

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

( m)

قدرت

(hp)

نوع پمپ مدل
1 1 2.4 35 0.5 پوستر کامل پنتاکس کوچک خانگی PM45/S
1 1 3.6 47 1 پوستر کامل جتی تکفاز واسطه چدن خانگی CAM100/00/S

لیست بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک  Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP) مدل
50 14.4 2 x 2.2 2CMT210/00
55.9 15.6 2 x 3 2CMT310/00
53 14.4 2 x 1.5 2CBT160/00
53 14.4 2 x 1.5 2CBT160/01
57.3 16.8 2 x 2 2CBT210/00

 * بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد . 

 * در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

 لیست بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP) مدل
57.3 16.8 2 x 2 2CBT210/01
64 18 2 x 3 2CBT310/00
64 18 2 x 3 2CBT310/01
66.9 27 2 x 4 2CBT400/00
66.9 27 2 x 4 2CBT400/01
80.4 27 2 x 5.5 2CBT600/00
80.4 27 2 x 5.5 2CBT600/01
89.5 30 2 x 7.5 2CBT751/01
94.2 33 2 x 9 2CBT900/00
94.2 33 2 x 9 2CBT900/01
55.3 9.6 2 x 1 2U 3S-100/5
66.6 9.6 2 x 1.2 2U 3S-120/6
80.1 9.6 2 x 1.5 2U 3S-150/7
80.1 9.6 2 x 1.5 2U 3S-150/7T
34 16.8 2 x 0.8 2U 5S-80/3
45.5 16.8 2 x 1.2 2U 5S-120/4
57.2 16.8 2 x 1.5 2U 5S-150/5T
68.9 16.8 2 x 1.8 2U 5S-180/6T
81 16.8 2 x 2 2U 5S-200/7T
35.6 21.6 2 x 1.2 2U 7S-120/3
48 21.6 2 x 1.8 2U 7S-180/4T
60.3 21.6 2 x 2.5 2U 7S-250/5T
72.5 21.6 2 x 3 2U 7S-300/6T
83.5 21.6 2 x 3.5 2U 7S-350/7T
35.6 28.8 2 x 1.5 2U 9S-150/3T
57.2 16.8 2 x 1.5 2U 5SV-150/5T
68.9 16.8 2 x 1.8 2U 5SV-180/6T
81 16.8 2 x 2 2U 5SV-200/7T
92.1 16.8 2 x 2.5 2U 5SV-250/8T

   * بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد. 

* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

لیست بوستر ست های دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی(m3/h) توان(HP)  مدل
103.4 16.8 2 x 2.8 2U 5SV-280/9T
114.2 16.8 2 x 3 2U 5SV-300/10T
125.1 16.8 2 x 3.5 2U 5SV-350/11T
48 21.6 2 x 1.8 2U 7SV-180/4
48 21.6 2 x 1.8 2U 7SV-180/4T
60.3 21.6 2 x 2.5 2U 7SV-250/5T
72.5 21.6 2 x 3 2U 7SV-300/6T
83.5 21.6 2 x 3.5 2U 7SV-350/7T
109 31.2 2 x 5 2U 9SV-500/9T
122 31.2 2 x 5.5 2U 9SV-550/10T
35.7 52.8 2 x 2.5 2U 18SV-250/3T
47.9 52.8 2 x 4 2U 18SV-400/4T
58.1 52.8 2 x 4.5 2U 18SV-450/5T
70.5 52.8 2 x 5.5 2U 18SV-550/6T
95.9 52.8 2 x 7.5 2U 18SV-750/8T
106.4 52.8 2 x 9 2U 18SV-900/9T

 *  بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد .

* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.

لیست بوستر پمپ های چین

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

KW HP

نوع پمپ مدل
1 1 40 35 0.15 0.2 بوستر پمپ خود مکش خانگی PW-139EA

لیست قیمت منبع بوستر پمپ

قیمت به ريال مدل
201,250 منبع 8 لیتری
264,500 منبع 20 لیتری
276,000 منبع 28 لیتری
391,000 جت معمولی
2,012,500 منبع 60 لیتری با تیوپ ایتالیایی و گیج فشار
3,277,500 منبع 1000 لیتری با تیوپ ایتالیایی و گیج فشار

محصولات

 
فروش ویژه پمپ شناور
 

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش: 
آقای شاپور خانکشی زاده 09147734464
خانم غلامی 09146635750
آقای حاج شبانی 09149166602
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن: (041) 34427241
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن: (041) 32818772
دفتر فروش تهران تلفن: (021) 66648110