• پمپ 1
  واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
 • موتور پمپ
  واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن
دعوت به همکاری

 

فروش ویژه

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه شناور 

قطر

نامی

سوپاپ

طول

کلی

ارتفاع

فلکه

بسته

وزن

تقریبی

قطر

لوله

پیشنهادی

قطر

چاه

جریان

توان

نامی

تعداد

طبقات

پمپ+موتور

m m kg in. in. A HP KW
رزوه ای 2 اینچ 1605 99 110 2 1/2 10 13 7/5 5/5 5 8 A 53/2 + 193/ 5
رزوه ای 3 اینچ 1895 139 157 3 10 28 18 13 7 BA 133/2 + 233/7
رزوه ای 3 اینچ 2015 158 172 3 10 32 20 15 8 BA 152 + 233/8
رزوه ای 3 اینچ 2210 169 190 3 10 32 20 15 9 BA 15342 + 233/9
رزوه ای 3 اینچ 2210 177 197 3 10 40 25 18.5 10 BAIS3/2 + 233/11
رزوه ای 4 اینچ 2340 165 293 4 12 65 41 30 8 9 A303/2 + 293/9
رزوه ای 6 اینچ 2620 124 372 6 10 96 62 45/5 4 9A 453/2 + 374/4
رزوه ای 6 اینچ 3420 256 538 8 12 187 125 92 8 9A 923/2 + 374/8

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا مارک چینی

aaaaaaaa
قیمت
ريال
دهانه خروجی اینچ حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت
(hp)
نوع مدل
7,800,000 2 10 82 3 ﺷﻨﺎور SPA4-70/6-2.2
6,400,000 2 12 55 3 ﺷﻨﺎور SPA7-37/4-2.2
6,300,000 2 18 49 3 ﺷﻨﺎور SPA10-30/2-2.2
 •  کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
 • کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
 • کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی

22 
قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپ مدل
4,300,000 1 ¼ 4-May 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
4,600,000 1 ¼ 4-May 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
4,900,000 1 ¼ 4-May 55 25-Jan کفکش شناور 5 اینچ SCM5
5,200,000 1 ¼ 4-May 66 5-Jan کفکش شناور 5 اینچ SCM6
5,500,000 1 ¼ 4-May 77 Jan-75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
5,800,000 1 ¼ 4-May 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
3,200,000 1 7-Feb 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
3,200,000 1 7-Feb 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
4,300,000 1 7-Feb 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
4,300,000 1 7-Feb 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200
 • تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.
 • پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چین 

قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی(m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت(hp) نوع موتور معادل
Lowara
مدل
5,100,000 1 ¼ 8-Apr 65 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/9
5,300,000 1 ¼ 8-Apr 72 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/10
5,900,000 1 ¼ 8-Apr 94 5-Jan تکفاز 4GS11M 4SDM4/13
6,300,000 1 ¼ 8-Apr 101 5-Jan تکفاز 4GS11M 4SDM4/14
7,500,000 1 ¼ 8-Apr 123 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/17
7,600,000 1 ¼ 8-Apr 130 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/18
9,100,000 1 ¼ 8-Apr 174 3 تکفاز 4GS22M 4SDM4/24
9,900,000 1 ¼ 8-Apr 217 4 سه فاز 4GS30T 4SD4/30
6,400,000 1 ½ 6 72 5-Jan تکفاز 6GS11M 4SDM6/11
6,400,000 1 ½ 6 79 5-Jan تکفاز 6GS11M 4SDM6/12
7,500,000 1 ½ 6 91 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/14
7,900,000 1 ½ 6 98 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/15
7,900,000 1 ½ 6 111 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/16
9,700,000 1 ½ 6 118 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/18
9,700,000 1 ½ 6 125 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/19
9,800,000 1 ½ 6 138 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/21
11,000,000 1 ½ 6 161 4 سه فاز 6GS30T 4SD6/24
5,400,000 2 8-Oct 32 1 تکفاز 8GS07M 4SDM10/6
5,300,000 2 8-Oct 32 1 سه فاز 8GS07T 4SD10/6
6,200,000 2 8-Oct 46 5-Jan تکفاز 8GS11M 4SDM10/8
7,000,000 2 8-Oct 54 2 تکفاز 8GS15M 4SDM10/10
10,000,000 2 8-Oct 72 3 سه فاز 8GS22T 4SD10/12
9,000,000 2 8-Oct 76 3 تکفاز 8GS22M 4SDM10/14
8,800,000 2 8-Oct 97 4 تکفاز 8GS30M 4SDM10/18
9,100,000 2 8-Oct 92 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/17
9,500,000 2 8-Oct 97 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/18
9,800,000 2 8-Oct 115 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/19
9,900,000 2 8-Oct 114 5-May سه فاز 8GS40T 4SD10/21
11,000,000 2 8-Oct 152 5-Jul سه فاز 8GS55T 4SD10/23
11,700,000 2 8-Oct 152 5-Jul سه فاز 8GS55T 4SD10/24

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی

00
قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپ مدل
10,800,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/4
11,300,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/5
11,900,000 3 27 86 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/6
12,600,000 3 27 101 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/7
13,400,000 3 27 114 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/8
14,500,000 3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
14,700,000 3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
16,800,000 3 27 158 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/11
17,700,000 3 27 180 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/12
18,300,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
19,800,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
24,500,000 3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
24,600,000 3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
24,700,000 3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
14,600,000 3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
16,100,000 3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
18,000,000 3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
19,300,000 3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
20,900,000 3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
21,800,000 3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
22,500,000 3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
23,900,000 3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
14,300,000 4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
17,000,000 4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
20,300,000 4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
22,400,000 4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
27,300,000 4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13
 • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.
  قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا مارک چین

1212
قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی(m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت
(HP)
مدل
9,400,000 2 10 70 5 QX10-70-4
9,900,000 2 15 60 5-Jul QX15-60Z-5.5
10,400,000 2 5-Dec 80 5-Jul QX12.5-80-5.5
12,600,000 2 20 80 10 QX20-80-7.5
14,200,000 2 5-Dec 100 10 QX12.5-100-7.5
15,200,000 2 40 40 10 QX40-40-7.5
17,800,000 2 20 100 5-Dec QX20-100-9.2
17,800,000 2 5-Dec 120 5-Dec QX12.5-120-9.2
19,000,000 5-Feb 20 99 15 QXN20-99/3-11
24,400,000 2 40 60 18 QXN40-60/2-13
26,500,000 2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
27,000,000 3 30 150 34 QXN30-150/3-25
30,500,000 4 60 90 34 QXN60-90/3-25
26,400,000 3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
10,300,000 2 20 62 5-May QX12.5-55-4T
 • خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
 • پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.
تاریخ درج قیمت 94/06/22     قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

لیست قیمت الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین 

قیمت
ريال
نوع ولتاژ برق توان
(KW)               (HP)
2,040,000 تکفاز 0.75 1
2,340,000 1.1 1.5
2,700,000 1.5 2
3,700,000 2.2 3
2,125,000 سه فاز 1.1 1.5
2,500,000 1.5 2
3,080,000 2.2 3
3,750,000 3 4
4,650,000 4 5.5
5,500,000 5.5 7.5
7,250,000 7.5 10

 لیست قیمت الکتروپمپهاي شناور 6 اینچ استیل مارك چینی

قیمت دهانه خروجی آبدهی ارتفاع قدرت نوع الکتروپمپ مدل
ريال (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
10,800,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/4
11,300,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/5
11,900,000 3 27 86 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/6
12,600,000 3 27 101 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/7
13,400,000 3 27 114 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/8
14,500,000 3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
14,700,000 3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
16,800,000 3 27 158 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/11
17,700,000 3 27 180 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/12
18,300,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
19,800,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
24,500,000 3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
24,600,000 3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
24,700,000 3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
14,600,000 3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
16,100,000 3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
18,000,000 3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
19,300,000 3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
20,900,000 3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
21,800,000 3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
22,500,000 3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
23,900,000 3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
14,300,000 4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
17,000,000 4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
20,300,000 4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
22,400,000 4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
27,300,000 4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13
 پمپ هاي سري 18 SR داراي کابل نمیباشند .

 لیست قیمت الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

قیمت ريال دهانه حداکثر حداکثر قدرت نوع الکتروپمپ مدل
خروجی آبدهی ارتفاع (اسب)
(اینچ) (m³/h) (m)  
4,000,000 1 6 45 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-30/4-0.55
4,100,000 1 4 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/7-0.55
3,100,000 1 5 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/8-0.55
3,100,000 4.8 71 1 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم QJD4/10-0.75
4,600,000 1 6 50 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-35/5-0.75
4,600,000 1 4 75 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-60/10-0.75
2,500,000 1 1.8 78 0.5 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-50-0.37
3,800,000 1 2.4 133 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-100-0.55
3,900,000 1 2.7 155 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.8-100-0.75
6,000,000 6 70 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-50/10-0.75S
3,700,000 3.6 130 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD2.5-50-0.55
10,900,000 2 6.6 145 3 الکتروپمپ شناور تکفاز QG5-100-2.2

لیست قیمت کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

قیمت به ریال دهانه خروجی(mm) حداکثر آبدهیl/min) حداکثر ارتفاع(m) ولتاژ مورد نیاز (ولت) قدرت(وات) مدل
536,000 25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2524N
536,000 25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2512N

ساخت ایتالیا LOWARA مارك GS لیست قیمت الکتروپمپهاي استنلس استیل شناور جهت چاه هاي 4 اینچ

قیمت دهانه حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع خازن مناسب قدرت قدرت نوع ولتاژ برق مدل
(ریال) (اینچ) (m3/h) (m) (hp) (kw)
14,700,000 1 ¼ 3 67 20 0.75 0.55 تک فاز 2GS05M
15,500,000 1 ¼ 3 93 30 1 0.75 تک فاز 2GS07M
17,500,000 1 ¼ 3 133 40 1.5 1.1 تک فاز 2GS11M
21,400,000 1 ¼ 3 187 50 2 1.5 تک فاز 2GS15M
29,600,000 1 ¼ 3 267 70 3 2.2 تک فاز 2GS22M
11,300,000 1 ¼ 5.4 47 20 0.75 0.55 تک فاز 4GS05M
14,800,000 1 ¼ 5.4 60 30 1 0.75 تک فاز 4GS07M
16,700,000 1 ¼ 5.4 94 40 1.5 1.1 تک فاز 4GS11M
19,700,000 1 ¼ 5.4 127 50 2 1.5 تک فاز 4GS15M
18,400,000 1 ¼ 5.4 127 - 2 1.5 سه فاز 4GS15T
24,800,000 1 ¼ 5.4 181 70 3 2.2 تک فاز 4GS22M
22,700,000 1 ¼ 5.4 181 - 3 2.2 سه فاز 4GS22T
30,700,000 1 ¼ 5.4 228 - 4 3 سه فاز 4GS30T
17,200,000 1 ¼ 8 61 40 1.5 1.1 تک فاز 6GS11M
20,700,000 1 ¼ 8 85 50 2 1.5 تک فاز 6GS15M
26,100,000 1 ¼ 8 128 70 3 2.2 تک فاز 6GS22M
26,100,000 2 8 128 70 3 2.2 تک فاز 6GS22M
15,600,000 2 11 39 40 1.5 1.1 تک فاز 8GS11M
15,100,000 2 11 39 - 1.5 1.1 سه فاز 8GS11T
18,100,000 2 11 52 50 2 1.5 تک فاز 8GS15M
16,700,000 2 11 52 - 2 1.5 سه فاز 8GS15T
22,400,000 2 11 84 70 3 2.2 تک فاز 8GS22M
20,400,000 2 11 84 - 3 2.2 سه فاز 8GS22T
25,500,000 2 11 110 - 4 3 سه فاز 8GS30T
33,300,000 2 11 149 - 5.5 4 سه فاز 8GS40T
41,400,000 2 11 207 - 7.5 5.5 سه فاز 8GS55T
50,800,000 2 11 279 - 10 7.5 سه فاز 8GS75T
18,100,000 2 15 43 50 2 1.5 تک فاز 12GS15M
22,500,000 2 15 61 70 3 2.2 تک فاز 12GS22M
25,500,000 2 15 86 - 4 3 سه فاز 12GS30T
33,500,000 2 15 116 - 5.5 4 سه فاز 12GS40T
41,700,000 2 15 159 - 7.5 5.5 سه فاز 12GS55T
23,400,000 2 22 47 70 3 2.2 تک فاز 16GS22M
26,900,000 2 22 65 - 4 3 سه فاز 16GS30T
36,000,000 2 22 89 - 5.5 4 سه فاز 16GS40T
45,100,000 2 22 118 - 7.5 5.5 سه فاز 16GS55T
57,000,000 2 22 165 - 10 7.5 سه فاز 16GS75T

لیست الکتروپمپ های استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 الکترو موتورهای استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA
قیمت به ریال حداکثرآبدهی حداکثر ارتفاع قدرت مدل
(m3/h) (m) (hp)
10,900,000 4.5 47.7 0.75 SC205 C L40
11,300,000 SC205 L40 QSM
11,300,000 SC205 CG L40
11,600,000 4.5 61.2 1 SC207 C L40
12,500,000 SC207 L40 QSM
12,300,000 SC207 CG L40
12,300,000 4.5 72.4 1.2 SC209 C L40
13,300,000 SC209 L40 QSM
13,400,000 SC209 CG L40
13,500,000 4.5 84.5 1.5 SC211 C L40
14,200,000 SC211 L40 QSM
14,200,000 SC211 CG L40
11,200,000 7.5 49 1 SC407 C L40
12,100,000 SC407 L40 QSM
12,200,000 SC407 CG L40
11,900,000 7.5 62.5 1.2 SC409 C L40
12,300,000 SC409 L40 QSM
12,400,000 SC409 CG L40
13,100,000 7.5 75.5 1.5 SC411 C L40
13,700,000 SC411 L40 QSM
13,900,000 SC411 CG L40
 • تمامی الکترو پمپ های فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها  1.25 اینچ می باشد.
 • کاربرد آبرسانی از طريق مخازن و چاه های 6 اينچی
 • انتقال اجسام جامد 2.5 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه  کلاس F

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل سری PES مارک Pentax ساخت ایتالیا

قیمت (ریال) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) مدل
11,300,000 4.6 45 0.75 5PES3/4
12,500,000 5PES3/4G
11,700,000 4.6 56 1 5PES3/5
12,900,000 5PES3/5G
13,300,000 4.6 78 1.2 5PES3/7
14,500,000 5PES3/7G
14,500,000 4.6 90 1.5 5PES3/8
15,600,000 5PES3/8G
11,600,000 7.6 45 1 5PES5/4
12,800,000 5PES5/4G
12,200,000 7.6 56 1.2 5PES5/5
13,400,000 5PES5/5G
13,300,000 7.6 68 1.5 5PES5/6
14,500,000 5PES5/6G
قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد 
تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند.
مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف G ختم می شود فلوتردار هستند.

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور پمپیران

پمپ شناور يك يا چند طبقه، تك مكشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور مي‌تواند به صورت افقی يا مايل نيز نصب شود.
پروانه‌ها بصورت جريان شعاعي يا مختلط بوده و قابل تراش مي باشند. محفظه طبقات پمپ های   جريان شعاعي توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جريان مختلط توسط پيچهای دوسر به همديگر متصل می شوند. محفظه مكش بين موتور و پمپ توسط صافی مكش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می كند.
پمپ ها معمولاً دارای سوپاپ يك طرفه مي باشد.موارد کاربرد پمپ شناورانتقال آب تميز يا حاوی كمی املاح در مصارف آبياری
سيستمهای آبياری باراني
ايستگاههای تقويت فشار
تأمين آب اضطراری
زهكشی آبهای تحت الارضی
تأسيسات تصفيه آب
مصارف شستشوی صنعتی و سيستمهای آتش نشانی
بعلاوه اين پمپ ها در معادن و آبنماها و غيره بكار می رود
ميزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ 25 گرم در متر مكعب می باشدمشخصات کلی پمپ شناورقطر نامی سوپاپ : 2/1، 1 تا8 اينچ
ظرفیت آبدهی: 5 تا 650 متر مكعب در ساعت
ارتفاع: تا 300 متر
دمای آب مورد پمپاژ: تا 30 درجه سانتيگراد

منحنی همپوشانی پمپ شناور و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ شناور دریافت فایل کاتالوگ پمپ های شناور دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری الکترو پمپ شناور

مدل شناور+پمپ قیمت پمپ (ریال) قیمت موتور (ریال) جمع (ریال)
152/4+6C15 3/2 6,830,000 18,580,000 25,410,000
152/6+6C22 3/2 7,630,000 19,820,000 27,450,000
152/9+6C30 3/2 8,980,000 21,060,000 30,040,000
152/11+6E3 3/2 9,960,000 23,330,000 33,290,000
152/14+6E5 3/2 11,620,000 26,850,000 38,470,000
152/17+6E5 3/2 13,400,000 26,850,000 40,250,000
152/20+6E7 3/2 15,420,000 29,580,000 45,000,000
193/2+6C22 3/2 8,120,000 19,820,000 27,940,000
193/3+6E3 3/2 9,250,000 23,330,000 32,580,000
193/4+6E5 3/2 10,400,000 26,850,000 37,250,000
193/5+6E5 3/2 11,860,000 26,850,000 38,710,000
193/6+6E7 3/2 13,210,000 29,580,000 42,790,000
193/7+7A9 3/2 14,720,000 35,650,000 50,370,000
193/8+7A9 3/2 16,290,000 35,650,000 51,940,000
193/9+7A11 3/2 17,890,000 39,620,000 57,510,000
193/10+7A11 3/2 19,570,000 39,620,000 59,190,000
193/11+7A13 3/2 21,300,000 41,740,000 63,040,000
193/12+7A13 3/2 23,080,000 41,740,000 64,820,000
193/13+7A15 3/2 24,900,000 46,380,000 71,280,000
193/14+7A15 3/2 26,710,000 46,380,000 73,090,000
193/15+7A18 3/2 28,580,000 52,470,000 81,050,000
193/16+7A18 3/2 31,440,000 52,470,000 83,910,000
193/17+7A18 3/2 37,800,000 52,470,000 90,270,000
 233/2+6E3 3/2 8,200,000 23,330,000 31,530,000
 233/3+6E5 3/2 9,500,000 26,850,000 36,350,000
 233/4+6E7 3/2 10,920,000 29,580,000 40,500,000
233/5+7A9 3/2 12,390,000 35,650,000 48,040,000
233/6+7A11 3/2 14,210,000 39,620,000 53,830,000
233/7+7A13 3/2 16,110,000 41,740,000 57,850,000
233/8+7A15 3/2 18,080,000 46,380,000 64,460,000
233/9+7A18 3/2 19,880,000 52,470,000 72,350,000
233/10+7A18 3/2 22,260,000 52,470,000 74,730,000
233/12+7A22 3/2 26,730,000 57,200,000 83,930,000
233/13+7A22 3/2 29,000,000 57,200,000 86,200,000
233/14+7A22 3/2 30,540,000 57,200,000 87,740,000
233/15+8A24 3/2 32,030,000 62,920,000 94,950,000
233/15+9A30 3/2 32,030,000 74,020,000 106,050,000
233/16+9A24 3/2 35,030,000 66,710,000 101,740,000
233/17+9A30 3/2 37,370,000 74,020,000 111,390,000
233/18+9A30 3/2 41,480,000 74,020,000 115,500,000
233/20+9A37 3/2 43,540,000 86,290,000 129,830,000
271/2+6E3 3/2 9,170,000 23,330,000 32,500,000
271/3+6E3 3/2 10,780,000 23,330,000 34,110,000
271/4+6E5 3/2 12,810,000 26,850,000 39,660,000
271/5+6E5 3/2 14,050,000 26,850,000 40,900,000
271/6+6E7 3/2 15,960,000 29,580,000 45,540,000
271/7+6E7 3/2 17,860,000 29,580,000 47,440,000
271/8+7A9 3/2 19,920,000 35,650,000 55,570,000
271/9+7A9 3/2 22,020,000 35,650,000 57,670,000
271/10+7A11 3/2 24,220,000 39,620,000 63,840,000
271/11+7A11 3/2 26,520,000 39,620,000 66,140,000
293/2+6E7 3/2 8,390,000 29,580,000 37,970,000
293/3+7A11 3/2 9,990,000 39,620,000 49,610,000
293/4+7A15 3/2 11,400,000 46,380,000 57,780,000
293/5+7A18 3/2 13,160,000 52,470,000 65,630,000
293/6+7A22 3/2 14,980,000 57,200,000 72,180,000
293/7+8A24 3/2 16,870,000 62,920,000 79,790,000
293/8+9A30 3/2 18,830,000 74,020,000 92,850,000
293/9+9A30 3/2 21,150,000 74,020,000 95,170,000
293/10+9A37 3/2 23,640,000 86,290,000 109,930,000
293/11+9A37 3/2 25,170,000 86,290,000 111,460,000
293/12+9A45 3/2 28,340,000 95,850,000 124,190,000
293/13+9A45 3/2 31,520,000 95,850,000 127,370,000
293/14+9A55 3/2 34,680,000 106,290,000 140,970,000
293/15+9A55 3/2 37,920,000 106,290,000 144,210,000
293/16+9A62 3/2 42,090,000 124,650,000 166,740,000
293/17+9A62 3/2 47,860,000 124,650,000 172,510,000
293/7a+7A22 3/2 16,870,000 57,200,000 74,070,000
345/1+6E7 3/2 9,670,000 29,580,000 39,250,000
345/2+7A15 3/2 11,990,000 46,380,000 58,370,000
345/3+7A22 3/2 14,450,000 57,200,000 71,650,000
345/4+9A30 3/2 17,130,000 74,020,000 91,150,000
345/5+9A37 3/2 19,910,000 86,290,000 106,200,000
345/6+9A45 3/2 22,800,000 95,850,000 118,650,000
345/7+9A55 3/2 25,800,000 106,290,000 132,090,000
345/8+9A62 3/2 28,950,000 124,650,000 153,600,000
345/9+9A73 3/2 30,750,000 140,110,000 170,860,000
345/10+9A73 3/2 39,410,000 140,110,000 179,520,000
345/11+9B92 3/2 43,360,000 143,540,000 186,900,000
345/12+10A92 3/2 47,370,000 156,390,000 203,760,000
345/13+10A110 3/2 51,570,000 167,460,000 219,030,000
345/14+10A110 3/2 60,000,000 167,460,000 227,460,000
345/15+10A110 3/2 68,450,000 167,460,000 235,910,000
374/1+7A11 3/2 13,580,000 39,620,000 53,200,000
374/2+8A24 3/2  14,730,000 62,920,000 77,650,000
374/3+9A37 3/2 18,120,000 86,290,000 104,410,000
374/6+9A73 3/2 28,230,000 140,110,000 168,340,000
374/7+10A92 3/2  31,980,000 156,390,000 188,370,000
374/8+10A92 3/2  35,880,000 156,390,000 192,270,000
374/9+10A110 3/2 40,000,000 167,460,000 207,460,000
374/10+10A110 3/2 44,710,000 167,460,000 212,170,000
374/11+12A130 3/2  49,020,000 220,290,000 269,310,000
374/12+12A150 3/2 53,270,000 248,680,000 301,950,000
374/13+12A150 3/2 61,260,000 248,680,000 309,940,000
374/14+12A185 3/2 70,450,000 300,990,000 371,440,000
374/15+12A185 3/2  81,020,000 300,990,000 382,010,000
374/4a +9A45 3/2 21,150,000 95,580,000 116,730,000
374/5a+9A55 3/2 24,620,000 106,290,000 130,910,000
374/6a+9A62 3/2 28,230,000 124,650,000 152,880,000
374/7a+9A73 3/2 31,980,000 140,110,000 172,090,000
384/2+7A15 3/2 14,060,000 46,380,000 60,440,000
384/3+8A24 3/2  16,700,000 62,920,000 79,620,000
384/4+9A30 3/2 19,700,000 74,020,000 93,720,000
384/5+9A37 3/2 22,820,000 86,290,000 109,110,000
384/6+9A45 3/2 26,080,000 95,850,000 121,930,000
384/7+9A55 3/2 29,470,000 106,290,000 135,760,000
384/8+9A62 3/2 32,990,000 124,650,000 157,640,000
384/9+9A73 3/2 36,640,000 140,110,000 176,750,000
384/10+9A73 3/2 40,810,000 140,110,000 180,920,000
384/11+10A92 3/2  44,980,000 156,390,000 201,370,000
384/12+10A92 3/2  49,270,000 156,390,000 205,660,000
384/13+10A110 3/2 54,190,000 167,460,000 221,650,000
384/14+10A110 3/2 59,610,000 167,460,000 227,070,000
425/1+8A24 3/2  12,880,000 62,920,000 75,800,000
425/3+9A73 3/2 21,060,000 140,110,000 161,170,000
425/6+12A150 3/2 35,780,000 248,680,000 284,460,000
425/7+12A185 3/2  42,220,000 300,990,000 343,210,000
425/8+12A185 3/2  51,880,000 300,990,000 352,870,000
425/2a+9A30 3/2 16,560,000 74,020,000 90,580,000
425/3a+9A62 3/2 21,060,000 124,650,000 145,710,000
425/4a+9A73 3/2 25,760,000 140,110,000 165,870,000
425/6a+12A130 3/2 35,780,000 220,290,000 256,070,000
425/7a+12A150 3/2 42,220,000 248,680,000 290,900,000
425/2a+9A37 3/2 16,560,000 86,290,000 102,850,000
425/3a+9A55 3/2 21,060,000 106,290,000 127,350,000
425/2a+9A45 3/2  16,560,000 95,850,000 112,410,000
425/4a+10A92 3/2  25,760,000 156,390,000 182,150,000
425/5a+10A110 3/2  30,670,000 167,460,000 198,130,000
435/1+9A37 3/2 16,830,000 86,290,000 103,120,000
435/2+9A73 3/2 23,000,000 140,110,000 163,110,000
435/3+10A110 3/2 29,570,000 167,460,000 197,030,000
435/4+12A150 3/2 36,940,000 248,680,000 285,620,000
435/5+12A185 3/2  43,670,000 300,990,000 344,660,000
435/6+14B220 3/2 48,270,000  تماس بگیرید   تماس بگیرید 
435/1A+9A30 3/2 16,830,000 74,020,000 90,850,000
435/2A+9A45 3/2 23,000,000 95,850,000 118,850,000
435/3A+10A92 3/2 29,560,000 156,390,000 185,950,000
435/4A+12A130 3/2 36,940,000 220,290,000 257,230,000
435/5A+12A150 3/2 43,670,000 248,680,000 292,350,000
435/7a+14B220 3/2 54,000,000 تماس بگیرید   تماس بگیرید 
 435/4a+10A110 3/2 36,940,000 167,460,000 204,400,000
435/2A+9A55 3/2 23,000,000 106,290,000 129,290,000
435/2A+9A62 3/2 23,000,000 124,650,000 147,650,000
435/6a+12A185 3/2  48,270,000 300,990,000 349,260,000
466/1+9A55 3/2 16,050,000 106,290,000 122,340,000
466/2+10A110 3/2 21,820,000 167,460,000 189,280,000
466/3+12A185 3/2  27,710,000 300,990,000 328,700,000
466/4+14B220 3/2 36,110,000  تماس بگیرید   تماس بگیرید 
466/1a+9A45 3/2 16,050,000 95,850,000 111,900,000
466/2a+9A73 3/2 21,820,000 140,110,000 161,930,000
466/2a+9A55 3/2 21,820,000 106,290,000 128,110,000
466/2a+10A92 3/2 21,820,000 156,390,000 178,210,000
466/3a+12A130 3/2 27,710,000 220,290,000 248,000,000
466/3a+12A150 3/2 27,710,000 248,680,000 276,390,000
466/5a+14B260 3/2 44,250,000  تماس بگیرید   تماس بگیرید 
466/1a+9A30 3/2 16,050,000 74,020,000 90,070,000
466/4a+12A185 3/2 36,110,000 300,990,000 337,100,000
486/1+10A92 3/2  28,990,000 156,390,000 185,380,000
486/2+12A185 3/2  33,850,000 300,990,000 334,840,000
486/1A+9A62 3/2 28,990,000 124,650,000 153,640,000
486/1A+9A73 3/2 28,990,000 140,110,000 169,100,000
486/2a+10A110 3/2 33,100,000 167,460,000 200,560,000
486/2a+12A130 3/2 33,850,000 220,290,000 254,140,000
486 / 3a+14B220 3/2 48,350,000  تماس بگیرید   تماس بگیرید 
486/3a+14B260 3/2 48,350,000  تماس بگیرید   تماس بگیرید 
486/4a+14B300 3/2 82,720,000  تماس بگیرید   تماس بگیرید 
486/5a+14B300 3/2 112,980,000  تماس بگیرید   تماس بگیرید 
293/8+ 8A30 3/2  18,830,000 74,020,000 92,850,000
345/4+ 8A30 3/2  17,130,000 74,020,000 91,150,000
384/4+8A30 3/2  19,700,000 74,020,000 93,720,000

به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده و 1% هزینه حمل اضافه خواهد شد.قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشندتاريخ به روز رسانی قيمت : 94/06/22

لیست قیمت الکتروموتورهاي شناورآب خنک قابل سیم پیچی ساخت ایران

 

شناور ساخت ایران

قیمت ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺎرت سایز(اینچ) ﺗﻮان ﻣﺪل
(ریال) (kw) (HP)
19,810,000 DOL 6" 11 15 DSM 6/15
22,890,000 ΔҮ 15 20 DSM 6/20
25,200,000 ΔҮ 18.5 25 DSM 6/25
27,720,000 ΔҮ 22 30 DSM 6/30
31,640,000 ΔҮ 30 40 DSM 6/40
36,470,000 ΔҮ 8" 30 40 DSM 8/40
39,550,000 ΔҮ 37 50 DSM 8/50
42,770,000 ΔҮ 45 60 DSM 8/60
46,760,000 ΔҮ 55 75 DSM 8/75
55,230,000 ΔҮ 75 100 DSM 8/100

 

فروش ویژه پمپ شناور

 

شناور

نام شرکت مدل قیمت به ريال
پمپ شناور پمپیران 193/5 10,200,000
پمپ شناور پمپیران 233/8 15,600,000
پمپ شناور پمپیران 233/9 17,175,000
پمپ شناور پمپیران 374/4 18,300,000
پمپ شناور پمپیران 374/8 31,050,000
پمپ شناور سولار پمپ 233/7 12,675,000
پمپ شناور سولار پمپ 233/11 16,725,000
پمپ شناور سولار پمپ 293/9 16,650,000
پمپ شناور پارس پمپ 233/9 17,220,000
پمپ شناور پارس پمپ 271/4 11,100,000
پمپ شناور پارس پمپ 271/6 13,830,000

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده: 0914 773 4464
خانم غلامی: 0914 663 5750
آقای طاهرمنش: 0914 319 1090
خانم خسروشاهی: 0914 176 1483
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110