• پمپ 1
  واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
 • موتور پمپ
  واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

لیست الکترو پمپ های کف کش سریDOCمارک LOWARAساخت ایتالیا

 

الکترو پمپ های کف کش سری DOC مارک LOWARA

قیمت به ریال دهانه خروجی
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع پمپ مدل
6,500,000 1 ¼ 7.5 6.3 0.33 کف کش تک فاز DOC 3
7,300,000 1 ¼ 13.5 10.7 0.75 کف کش تک فاز DOC 7

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07

 

 • توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنو پلیمر می باشد.
 • کاربرد تخليه زيرزمين ها و پس آب ها، تخليه مخازن
 • انتقال اجسام جامد تا 20 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه IP68 کلاس B
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی
جنس
پروانه
جنس
بدنه
پمپ
نوع
حفاظت
و عایق

عمق نفوذ
در مایع
(m)
قطرخروجی
)رانش(
(mm)
قطر ورودی
)مکش(
(mm)
انتقال
اجسام
جامد
دماي
مایع
حداکثر فشار(Bar) توان(kw) حداکثر
ارتفاع(m)
حداکثر
آبدهی
(m³/h)
کاربرد عنوان پمپ سری
تکنوپلیمر نوریل تکنوپلیمر (نوریل) IP68 و کلاسB 5 متر 32 - تا 20 mm کمتر از 40 درجه - -0.25 0.55 11 13.5 تخلیه زیرزمینها و پس آبها، تخلیه مخازن پمپهاي شناور کفکش DOC

 

لیست الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA

قیمت به ریال دهانه خروجی
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
نوع ولتاژ قدرت
(hp)
مدل
17,900,000 1 ½ 15 10.9 تک فاز 0.75 DIWA 05
19,500,000 1 ½ 18 14 تک فاز 1 DIWA 07
22,400,000 1 ½ 22.5 16.1 تک فاز 1.5 DIWA 11
17,300,000 1 ½ 15 10.9 سه فاز 0.75 DIWA 05T
19,300,000 1 ½ 22.5 16.1 سه فاز 1.5 DIWA 11T
22,000,000 1 ½ 25.2 20.6 سه فاز 2 DIWA 15T

 تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07

 

 •  کاربرد تخليه آب انبار و پس آب، آبياری
 • انتقال اجسام جامد 8 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68 کلاس F
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی

 

لیست الکترو پمپ های کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 الکترو پمپ ها ی کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

قیمت به ریال جنس پروانه دهانه خروجی
(اینچ)
حداکثرآبدهی
 (m³/h)
حداکثر ارتفاع
 (m)
نوع ولتاژ قدرت
(hp)
مدل
19,100,000 استیل+لاستیک نیتریل 1  ¼ 15 16.2 کفکش تکفاز 0.8 DNM 115
22,700,000 استیل+لاستیک نیتریل 1  ¼ 16.8 22 کفکش تکفاز 1 DNM 120

 تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07

 

 • کاربرد تخليه آب هاي گل آلود به همراه خاك باطلاقی
 • انتقال اجسام جامد 7 mm
 • دمای مایع کمتر از 50 درجه  IP68
 • برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی

لیست الکترو پمپ های کف کش بدنه پلاستیک مارک Pentaxساخت ایتالیا

 الکترو پمپ های کفکش بدنه پلاستیک مارک پنتاکس

 مدل

دهانه خروجی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

توان

قیمت

(اینچ)

(m³/h)

(m)

( hp)

 

DP 100

1  ¼

15

13.3

1.5

5,200,000

DP 100G

1  ¼

15

13.3

1.5

5,300,000

DP 80

1  ¼

12

10.3

1.15

4,900,000

DP 80G

1  ¼

12

10.3

1.15

5,100,000

DP 60

1

7.2

8.5

0.53

3,700,000

DP 60G

1

7.2

8.5

0.53

3,800,000

DP 40

1

4.8

6.1

0.27

3,500,000

DP 40G

1

4.8

6.1

0.27

3,700,000
 • پمپ های کف کشی که پسوند G دارند ، دارای فلوتر می باشند.

  تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07

الکترو پمپ های کفکش فلوتردار چین

 

 

مدل نوع الکتروپمپ دهانه خروجی (اینچ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (اسب) قیمت
QDX1.5-17-0.37F کفکش تک فاز 1 6 24 0/5 1,644,000
QDX1.5-25-0.55F کفکش تک فاز 1 7/2 28 0/75 1,990,000
QDX1.5-32-0.75F کفکش تک فاز 1 7/5 35 1 2,220,000
QDX3-30-1.1F کفکش تک فاز 1 7 33 1/5 2,750,000
QDX3-18-0.55F کفکش تک فاز 1% 8 25 0/75 1,990,000
QDX3-24-0.75F کفکش تک فاز 1% 9 30 1 2,220,000
QDX10-12-0.55F کفکش تک فاز 1% 15 16 0/75 1,990,000
QDX8-18-0.75F کفکش تک فاز 1% 13 25 1 2,220,000
QDX10-16-0.75F کفکش تک فاز 2 15 20 1 2,220,000
QDX25-6-0.75F کفکش تک فاز 3 30 8 1 2,220,000
QDX40-6-1.1F کفکش تک فاز 3 55 9 1/5 2,750,000
QDX15-14-1.1F کفکش تک فاز 2 24 23 1/5 2,750,000

 

 

لیست کفکش های کوچک12 و 24 ولتی برق مستقیم(DC)چین

 

مدل

ولتاژ مورد نیاز  (ولت)

دهانه خروجی

(mm)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت
(وات)

قیمت

BL-2524N

24 مستقیم

25

70

5

50

536,000

BL-2512N

24 مستقیم

25

70

5

50

536,000

 

الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا چین

الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPS-700F. الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-1100F الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-450 الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA6-282-1.1 الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA6-393-1.5F الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPP-370F الکترو پمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک استریمSPA-1.5-1000F
 SPS-700F SPA-1100F

SPA-450 

SPA6-282-1.1  SPA6-393-1.5F  SPP-370F  SPA-1.5-1000F 
 

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
3,500,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن SPA6-28/2-1.1
3,600,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن فلوتردار SPA6-28/2-1.1F
3,700,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل SPA6-28/2-1.1A
3,800,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-28/2-1.1FSS
4,600,000 2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل SPA6-39/3-1.5A
4,800,000 2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-39/3-1.5AFSS
3,400,000 1 ½ 13 34 2 کفکش بدنه استیل SPA6-32-1.5SS
4,900,000 1 ½ 13 34 2 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-32-1.5 FSS
3,200,000 3 35 9 1/5 کفکش چدن SPA1100
1,600,000 1 ¼ 8/4 8 0/5 کفکش پلاستیکی SPP- 370F
3,400,000 2 13 9 0/55 کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا SVS370F
3,500,000 1 3.9 10 0.6 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-450
3,400,000 2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا SPS-700
3,500,000 2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار SPS-700F
5,800,000 3 42 17 3 کفکشبدنه استیل SVQ2200
4,300,000 2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-1.5-1000
4,400,000 2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-1.5-1000F
4,600,000 2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-2-1500
4,700,000 2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-2-1500F
4,700,000 2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-3-2200
5,200,000 2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-3-2200F
 •     کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.          
 •    کفکش هایی که در انتهای عنوان آنها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.                  
 •    کفکش های مدل  SPA-3-2200F و SPA-2-1500F و SPA-1.5-1000F  ﻫمراه با خازن و کلید برق می باشند.

لیست قیمت الکترو پمپ های کف کش استیل مارک stream

 

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
4,300,000 1 ¼ 5/4 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
4,600,000 1 ¼ 5/4 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
4,900,000 1 ¼ 5/4 55 1/25 کفکش شناور 5 اینچ SCM5
5,200,000 1 ¼ 5/4 66 1/5 کفکش شناور 5 اینچ SCM6
5,500,000 1 ¼ 5/4 77 1/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
5,800,000 1 ¼ 5/4 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
3,200,000 1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
3,200,000 1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
4,300,000 1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
4,300,000 1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200

الکترو پمپ های کفکش و فواره ای استنلس استیل چین

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان

(W)

نوع پمپ مدل
1,400,000 1 , 1 ¼ 125 6/5 400 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q40054
1,500,000 1 , 1 ¼ 142 7/5 550 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q55054
1,600,000 1 , 1 ¼ 184 8/5 750 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q75054
1,800,000 1 , 1 ¼ 217 9 900 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q90054
1,900,000 1 , 1 ¼,1 ½ 258 11 1100 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q1100B54
 • تمامی کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68  می باشند.

پمپ های کفکش شناور ارتفاع بالا چین

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل
9,400,000 2 10 70 5 QX10-70-4
9,900,000 2 15 60 7/5 QX15-60Z-5.5
10,400,000 2 12/5 80 7/5 QX12.5-80-5.5
12,600,000 2 20 80 10 QX20-80-7.5
14,200,000 2 12/5 100 10 QX12.5-100-7.5
15,200,000 2 40 40 10 QX40-40-7.5
17,800,000 2 20 100 12/5 QX20-100-9.2
17,800,000 2 12/5 120 12/5 QX12.5-120-9.2
19,000,000 2/5 20 99 15 QXN20-99/3-11
24,400,000 2 40 60 18 QXN40-60/2-13
26,500,000 2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
27,000,000 3 30 150 34 QXN30-150/3-25
30,500,000 4 60 90 34 QXN60-90/3-25
26,400,000 3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
10,300,000 2 20 62 5/5 QX12.5-55-4T

 

 •     خروجی کلیه کفکش های فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
 •     چدن پروانه سری QXN و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

لیست الکترو پمپ های کفکش چین 

 

 

قیمت دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت
(اسب)
نوع الکتروپمپ مدل
1,400,000 1 4 12 0.37 کفکش تک فاز QDX1.5-12-0.25
1,700,000 1 6 17.5 0.5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37
2,000,000 1 4.5 25.5 0.75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55
2,300,000 1 6 32.5 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75
2,900,000 1 9.5 30 1.5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1
2,000,000 7.9 19.5 0.75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55
2,300,000 9 25 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75
2,000,000 15 18.5 0.75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55
2,300,000 15 20 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75
2,000,000 2 22 8 0.75 کفکش تک فاز QDX15-7-0.55
2,300,000 2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75
2,300,000 36 12 1 کفکش تک فاز QDX15-10-0.75
2,300,000 3 32 9.5 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75
2,900,000 2 52 10 1.5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1
2,900,000 28 17 1.5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1
4,300,000 16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
3,500,000 2 16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
6,400,000 2 15 35 3 کفکش سه فاز QX10-34-2.2T
9,800,000 2 20 58 5.5 کفکش سه فاز QX12.5-50-4
11,100,000 2 20 83 7.5 کفکش سه فاز QX12.5-60-5.5

لیست قیمت پمپ های کفکش دو جداره راد پمپ

 
مشخصات مدل

دهانه
(اینچ)

حداکثر
آمپر

حداکثر آبدهی
(لیتر بر دقیقه)

حداکثر ارتفاع
(متر)

قیمت بدون فلوتر

قیمت فلوتردار
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/1 1 1/4" 4 200 14 - 8,430,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/3 1 1/4" 4 120 35 8,370,000 8,870,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/4 1 1/4" 5.3 120 45 8,700,000 9,200,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/5 1 1/4" 5.4 120 55 9,030,000 9,530,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/6 1 1/4" 7.4 120 65 10,370,000 10,870,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 4/8 1 1/4" 8.2 120 90 12,710,000 -
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/1 2" 12 420 12 8,030,000 8,530,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/2 2" 5 270 28 8,790,000 9,280,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/3 2" 6.3 270 38 10,070,000 10,560,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/4 2" 8.9 270 48 11,610,000 -
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/5 2" 11 290 58 12,080,000 -
کف کش دوجداره پروانه استیل 6/6 2" 12.5 290 68 12,550,000 -
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/1 3" 14.5 750 13 - 10,120,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/2 3" 11 550 22 11,220,000 11,720,000
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/3 3" 8.8 550 33 13,420,000 -
کف کش دوجداره پروانه استیل 9/5 3" 14 430 44 14,510,000 -

 

- قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 تاريخ به روز رسانی قيمت : 96/07

 

لیست قیمت کفکش (خروجی بغل) آریا پمپ

مدل فلوتردار (قیمت به ریال) مدل ساده (قیمت به ریال) خروجی (inch) مدل
6,800,000 6,300,000

11/4

کفکش 15متری
7,400,000 6,900,000 11/4 کفکش 25متری
8,300,000 7,800,000 11/4 کفکش 33متری
8,600,000 8,100,000 11/4 کفکش 40متری
9,900,000 9,400,000 11/4 کفکش 60متری
10,600,000 10,100,000 11/4 کفکش 70متری
11,600,000 11,100,000 11/4 کفکش 90متری
7,100,000 6,600,000 2 کفکش 12متری
7,800,000 7,300,000 2 کفکش 20متری
8,900,000 8,400,000 2 کفکش 30متری
10,500,000 10,000,000 2 کفکش 45متری
11,000,000 10,500,000 2 کفکش 54متری
11,900,000 11,400,000 2 کفکش 72متری
9,500,000 9,000,000 3 کفکش 12متری
9,800,000 9,300,000 3 کفکش 22متری
11,100,000 10,600,000 3 کفکش 33متری
11,900,000 11,400,000 3 کفکش 40متری
11,100,000 10,600,000 2 کفکش 20متری
13,100,000 12,600,000 2 کفکش 30متری
12,000,000 11,500,000 3 کفکش 15متری
13,100,000 12,600,000 3 کفکش 25متری

تاريخ به روز رسانی قيمت : 96/07

لیست قیمت کفکش دنا پمپ (سه فاز)

تیپ سایز(inch) قدرت (HP) ارتفاع (M) آبدهی (M3/h) پروانه (Pcs) آمپر(A) ولتاژ (V) قیمت (ریال)
 DTP 150/6  2  17/5  150  20  5  28  380 23,600,000
 DTP 120/6  2  12/5  120   20  4  20  380 20,000,000
 DTP 90/6  2  12/5  90   20  3  20  380 18,500,000
 DTP 75/6  2  10   75   20  3  16  380 17,600,000
 DTP 60/6  2  10   60   20  2  16  380 16,000,000
 DTP 50/6  2  10  50   20  2  12  380 15,500,000
 DTP 30/6  2  5/5  30   20  1  8  380 11,600,000
 DTP 120/8  3  17/5   120   30  4    28  380 23,400,000
 DTP 90/8  3  12/5    90   30  3   20  380 19,200,000
 DTP 75/8  3  12/5   75  30  3  16  380 18,800,000
 DTP 60/8  3  10   60   30  2  16  380 16,400,000
 DTP 50/8  3  10   50   30  2  12  380 15,900,000
 DTP 30/8  3  5/5    30   30  1  8  380 12,200,000
 DTP 90/10  4  17/5   90   50  3  28  380 22,500,000
 DTP 75/10  4  12/5   75  50  3  20  380 21,400,000
 DTP 60/10  4  12/5   60  50  2  20  380 18,400,000
 DTP 50/10  4  12/5   50   50  2  20  380 17,800,000
 DTP 30/10  4  10  30  50  1  16  380 14,500,000
 DTP 50/13  5  20 50 100  1  12  380 22,500,000
 DTP 30/13 5 17/5  30 90  1 30  380 19,000,000
 DTP 30/15 6 17/5  30 140  1 22  380 14,500,000

  تاريخ به روز رسانی قيمت : 96/07

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه برف روب

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110