• پمپ 1

  واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ

 • موتور پمپ

  واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

پمپ طبقاتی


پمپ طبقاتی از گروه پمپ های سانتریفیوژ هستند که در انواعپمپ طبقاتی عمودی و پمپ طبقاتی افقی و از متریال های متفاوت مانند چدن و استیل ساخته می شوند و جهت کاربردهای متنوع صنعتی و کشاورزی به کار می رود.

ویژگی پمپ های سانتریفیوژ عمودی نسبت به نوع افقی داشتن سطح مقطع بسیار کم ( جا گرفتن فضای بسیار محدود جهت اماکنی که دارای محدویت جا و فضا می باشند ) طراحی و ساخته شده اند.

جنس بدنه این نوع پمپ ها استیل و یا چدن می باشد ( پروانه این نوع پمپ ها از جنس استیل و چدن می باشد)

:کاربرد پمپ سانتریفیوژ طبقاتی

 •     افزایش فشار آب در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی
 •     انتقال آب سرد و گرم برای سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع
 •     تغذیه دیگهای بخار
 •     دستگاه های تصفیه آب RO و آب شیرین کن
 •     بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
 •     فواره ها

ساخت ایتالیا LOWARA مارک e-SV لیست الکترو پمپ های جدید سری

کاربرد : شیمیایی، صنعتی، کشاورزي،ساختمانی، سیرکوله کردن

 • لیست قیمت الکتروپمپهاي عمودي استیل طبقاتی Lowara ساخت ایتالیا 
 • موارد مصرف: دیگ هاي بخار، بوسترهاي آبرسانی، سیستم هاي ریورس اسموز و آب شیرین کن ها
 • توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزري می باشند.
 • کتروپمپ هاي سري N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل 316 ساخته شده اند.

 

ساخت ایتالیا LOWARA مارک e-SV لیست الکترو پمپ های جدید سری 

 • موارد مصرف : دیگ های بخار، پوستر های آبرسانی، سیستم های ریورس اسموزو و آب شیرین کن ها    
 • توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.
 • در الکترو پمپ های سری  N  تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.
 • کاربرد تغذيه بويلر، صنعتی، آبياری، تصفيه آب، پمپ مواد خورنده
 • حداکثر فشار 16-25 بار
 • دمای مایع 20-120   IP 55 کلاس F

 

قیمت به ریالورودي/خروجیارتفاع عملکرد بهینه (m)( m³/h ) آبدهیحداکثر فشارتوان (HP)مدل
0.71.52.4
25,400,0001109134.1118.163.5134.61.51SV22F11T
35,000,0001146181.3160.183.9181.721SV30F15T
 1.834.4 
16,200,00013541.634.318.5440.753SV06F05T
17,800,0001425042.524.65213SV07F07T
18,600,0001485748.127.56013SV08F07T
20,000,00015564.554.631.6681.53SV09F11T
20,800,00016071.360.234.5761.53SV10F11T
21,800,0001657865.737.4821.53SV11F11T
23,000,00017184.571.140.1901.53SV12F11T
27,100,0001799379.245.69823SV13F15T
28,400,00019611395.854.212023SV16F15T
30,700,00011171371166714533SV19F22T
33,100,0001128151.412873.616033SV21F22T
37,700,000115017915084.818933SV25F22T
39,300,000116319416494.420543SV27F30T
41,400,0001176208175.7100.221943SV29F30T
43,200,000118722218610623443SV31F30T
44,900,000119823619711124843SV33F30T
 368.5 
19,100,0001 ¼3035.528.217.13815SV05F07T
20,700,0001 ¼3742.833.920.345.31.55SV06F11T
22,000,0001 ¼4249.539.123.1531.55SV07F11T
22,800,0001 ¼4756.244.125.8601.55SV08F11T
26,800,0001 ¼546450.630.26825SV09F15T
27,900,0001 ¼6577.560.735.68225SV11F15T
29,900,0001 ¼7892.872.643.59835SV13F22T
30,700,0001 ¼8399.677.846.310635SV14F22T
33,300,0001 ¼95113.187.851.812035SV16F22T
35,400,0001 ¼10812899.959.513645SV18F30T
36,600,0001 ¼123148.3114.967.615845SV21F30T
42,800,0001 ¼138165.1129.678.21755.55SV23F40T
43,700,0001 ¼149178.9140.184.11905.55SV25F40T
45,800,0001 ¼165199.4155.592.72115.55SV28F40T
50,800,0001 ¼178214.8168.5101.52277.55SV30F55T
52,100,0001 ¼194235.5184.2110.32507.55SV33F55T
 610.214 
32,300,0004654.744.92960310SV05F22T
34,000,0001 ½556553.133.972310SV06F22T
36,100,0001 ½6476.262.139.883.6410SV07F30T
37,700,0001 ½7086.570.244.595.3410SV08F30T
43,900,0008497.58052.11095.510SV09F40T
47,300,0001 ½92107.988.257.21205.510SV10F40T
59,500,0001 ½119142.7116.474.31577.510SV13F55T
64,200,0001 ½136163.4132.883.91807.510SV15F55T
77,700,0001 ½159188.5154.798.82051010SV17F75T
80,500,0001 ½168199.1163.21042181010SV18F75T
83,600,0001 ½187220.3180.2114.32401010SV20F75T
96,200,0001 ½203235.5195127.52531510SV21F110T
 10.216.224 
38,100,00024553.146.328.758.45.515SV04 F40T
42,200,00025865.857.134.9725.515SV05F40T
50,800,00027379.469.944.2907.515SV06F55T
55,500,00028491.980.650.51037.515SV07F55T
61,800,00029810894.960.61201015SV08F75T
67,500,0002110121106.167.41351015SV09F75T
83,200,0002137148.5131.184.71651515SV11F110T
87,500,0002161174.5153.798.61951515SV13F110T
106,000,0002177204.8181.7118.82222015SV15 F150T
108,400,0002209231.4205133.62522015SV17F150T

 

لیست الکترو پمپ های طبقاتی مدل U مارکPentax ساخت ایتالیا

لیست الکترو پمپ های طبقاتی مدل U مارکPentax ساخت ایتالیا  

 قیمت به ریال دهانه خروجیدهانه ورودیحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعقدرتنوع پمپمدل
(اینچ)(اینچ)(m³/h)(m)(hp)
13,700,0001 ¼1 ¼8.468.91.8الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-180/6
13,300,0001 ¼1 ¼8.468.91.8الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-180/6T
16,200,0001 ¼1 ¼8.4812الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-200/7
16,000,0001 ¼1 ¼8.4812الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-200/7T
17,300,0001 ¼1 ¼8.492.12.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-250/8
16,800,0001 ¼1 ¼8.492.12.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-250/8T
21,000,0001 ¼1 ¼8.4103.42.8الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-280/9
17,500,0001 ¼1 ¼8.4103.42.8الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-280/9T
21,600,0001 ¼1 ¼8.4114.23الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-300/10
18,400,0001 ¼1 ¼8.4114.23الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-300/10T
23,600,0001 ¼1 ¼8.4125.13.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-350/11
22,700,0001 ¼1 ¼8.4125.13.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 5SV-350/11T
12,800,00011 ¼10.8481.8الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-180/4
12,400,00011 ¼10.8481.8الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-180/4T
13,900,00011 ¼10.860.32.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-250/5
13,300,00011 ¼10.860.32.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-250/5T
17,200,00011 ¼10.871.83الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-300/6
14,400,00011 ¼10.871.83الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-300/6T
20,000,00011 ¼10.883.53.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-350/7T
21,400,00011 ¼10.895.64الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-400/8T
25,500,00011 ¼10.8108.54.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-450/9T
27,100,00011 ¼10.8121.55.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 7SV-550/10T
13,000,0001 ¼1 ½14.447.62الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-200/4T
14,800,0001 ¼1 ½14.4602.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-250/5
14,200,0001 ¼1 ½14.4602.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-250/5T
20,100,0001 ¼1 ½14.471.83الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-300/6
17,000,0001 ¼1 ½14.471.83الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-300/6T
21,800,0001 ¼1 ½14.483.34الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-400/7T
26,200,0001 ¼1 ½14.497.34.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-450/8T
27,300,0001 ¼1 ½14.41095الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-500/9T
29,500,0001 ¼1 ½14.41225.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 9SV-550/10T
14,400,0001 ½226.435.72.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 18SV-250/3T
20,100,0001 ½226.447.94الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 18SV-400/4T
25,800,0001 ½226.458.14.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 18SV-450/5T
27,900,0001 ½226.470.55.5الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیلU 18SV-550/6T
 • پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.

  لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدلU مارک Pentax ساخت ایتالیا

 لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدلU مارکPentax ساخت ایتالیا 

 

قیمتدهانه خروجیدهانه ورودیحداکثر آبدهیحداکثرارتفاعقدرتنوع پمپمدل
(اینچ)(اینچ)(m³/h)(m)(hp)
6,100,000114.832.70.7الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 3S-70/3
6,900,000114.844.30.9الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 3S-90/4
8,100,000114.855.31الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 3S-100/5
9,100,000114.866.61.2الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 3S-120/6
14,800,000118.4812الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 5S-200/7
9,000,00011 ¼10.835.61.2الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 7S-120/3
7,300,00011 ¼10.835.61.2الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 7S-120/3T
15,500,00011 ¼10.872.53الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 7S-300/6
12,600,00011 ¼10.872.53الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 7S-300/6T
11,700,0001 ¼1 ½14.447.62الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 9S-200/4
11,300,0001 ¼1 ½14.447.62الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU 9S-200/4T
11,700,0001 ½225.223.71.8الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU18S-180/2T
12,900,0001 ½225.235.72.5الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU18S-250/3T
17,900,0001 ½225.247.94الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیلU18S-400/4T
 • پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.

لیست الکترو پمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

 

پمپ های پنتاکس مدلU

 

قیمتدهانه خروجیدهانه ورودیحداکثرآبدهیحداکثر ارتفاعتواننوع پمپمدل
(اینچ)(اینچ)(M3/H)(m)(hp)
5,100,000114.840.80.9الکترو پمپ طبقاتی افقیU 3-90/4
8,600,000118.456.81.5الکترو پمپ طبقاتی افقیU 5-150/5
8,400,000118.456.81.5الکترو پمپ طبقاتی افقیU 5-150/5T
8,800,000118.469.31.8الکترو پمپ طبقاتی افقیU 5-180/6
8,400,000118.469.31.8الکترو پمپ طبقاتی افقیU 5-180/6T
9,800,000118.480.32الکترو پمپ طبقاتی افقیU 5-200/7
9,400,000118.480.32الکترو پمپ طبقاتی افقیU 7-200/7T
8,900,00011 ¼9.6622.5الکترو پمپ طبقاتی افقیU 7-250/5
8,400,00011 ¼9.6622.5الکترو پمپ طبقاتی افقیU 7-250/5T
11,400,00011 ¼9.674.33الکترو پمپ طبقاتی افقیU 7-300/6
9,000,00011 ¼9.674.33الکترو پمپ طبقاتی افقیU 7-300/6T
11,800,00011 ¼9..685.93.5الکترو پمپ طبقاتی افقیU 7-350/7T
8,200,0001 ¼1 ½14.447.12الکترو پمپ طبقاتی افقیU 9-200/4T
8,900,0001 ¼1 ½14.459.22.5الکترو پمپ طبقاتی افقیU 9-250/5T
9,800,0001 ¼1 ¼8.469.31.8الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5v-180/6T
11,000,0001 ¼1 ¼8.480.32الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-200/7
11,600,0001 ¼1 ¼8.491.42.5الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-250/8
11,200,0001 ¼1 ¼8.491.42.5الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-250/8T
13,700,0001 ¼1 ¼8.4102.12.8الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-280/9
11,500,0001 ¼1 ¼8.4102.12.8الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-280/9T
14,000,0001 ¼1 ¼8.4112.73الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-300/10
11,900,0001 ¼1 ¼8.4112.73الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-300/10T
15,400,0001 ¼1 ¼8.41223.5الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-350/11
14,400,0001 ¼1 ¼8.41223.5الکترو پمپ طبقاتی عمودیU 5V-350/11T
14,400,0001 ¼1 ¼10299.54الکترو پمپ طبقاتی عمودیU7V-400/8T
18,600,0001 ¼1 ¼102113.24.5الکترو پمپ طبقاتی عمودیU7V-450/9T
9,700,0001 ¼1 ¼15.647.12الکترو پمپ طبقاتی عمودیU9V-200/4T
 •  پروانه کلیه الکترو پمپ های فوق از جنس نویل می باشد.

الکتروپمپ های طبقاتی استنلس استیل چین

 

قیمت(mm)دهانه خروجی(m³/h) حداکثر آبدهی(m) حداکثر ارﺗﻔﺎعﻧوع وﻟﺘﺎژتوان (اسب)توان (kw)مدل
9,500,000DN253.589ﺳﻪ ﻓﺎز1.51.1BL2-9
10,500,000DN253.5107ﺳﻪ ﻓﺎز1.51.1BL2-11
12,400,000DN253.5120ﺗﮑﻔﺎز21.5BL2-13
10,900,000DN253.5120ﺳﻪ ﻓﺎز21.5BL2-13
13,500,000DN253.5145ﺗﮑﻔﺎز21.5BL2-15
11,200,000DN253.5145ﺳﻪ ﻓﺎز21.5BL2-15
14,400,000DN253.5178ﺗﮑﻔﺎز32.2BL2-18
12,200,000DN253.5178ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL2-18
13,800,000DN253.5210ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL2-22
15,400,000DN253.5251ﺳﻪ ﻓﺎز43BL2-26
11,100,000DN32896ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL4-10
11,500,000DN328114ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL4-12
13,400,000DN328136ﺳﻪ ﻓﺎز43BL4-14
13,900,000DN328152ﺳﻪ ﻓﺎز43BL4-16
17,100,000DN328183ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL4-19
19,500,000DN328211ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL4-22
13,300,000DN401262ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL8-6
16,000,000DN401283ﺳﻪ ﻓﺎز43BL8-8
20,500,000DN4012104ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL8-10
23,700,000DN4012124ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL8-12
26,000,000DN4012146ﺳﻪ ﻓﺎز7.55.5BL8-14
27,100,000DN4012166ﺳﻪ ﻓﺎز7.55.5BL8-16
29,400,000DN4012187ﺳﻪ ﻓﺎز107.5BL8-18
30,800,000DN4012208ﺳﻪ ﻓﺎز107.5BL8-20

محصولات

 
فروش ویژه پمپ شناور
 

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش: 
آقای شاپور خانکشی زاده 09147734464
خانم غلامی 09146635750
آقای حاج شبانی 09149166602
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن: (041) 34427241
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن: (041) 32818772
دفتر فروش تهران تلفن: (021) 66648110