3.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.15 (60 رای)

 

پمپ های اتا بزرگ پمپیران

نام کالامشخصاتقیمت ( ریال )
اتا بزرگ100-50/235,370,000
اتا بزرگ125-50/236,080,000
اتا بزرگ150-5049,540,000
اتا بزرگ200-2334,600,000
اتا بزرگ200-3345,550,000
اتا بزرگ200-4046,720,000
اتا بزرگ200-5054,970,000
اتا بزرگ250-2947,540,000
اتا بزرگ250-4051,750,000
اتا بزرگ250-5062,900,000
اتا بزرگ300-3563,520,000
اتا بزرگ300-50091,550,000

به قیمت های فوق 9 % مالیات بر ارزش افزوده و 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/05/06

 

 

پمپ های گریز از مرکز پمپیران

نام کالامشخصاتقیمت ( ریال )
پمپ گریز از مرکز32-1604,310,000
پمپ گریز از مرکز32-2004,780,000
پمپ گریز از مرکز32-2505,860,000
پمپ گریز از مرکز40-1253,900,000
پمپ گریز از مرکز40-1604,450,000
پمپ گریز از مرکز40-2005,180,000
پمپ گریز از مرکز40-2506,000,000
پمپ گریز از مرکز40-3158,220,000
پمپ گریز از مرکز50-1604,920,000
پمپ گریز از مرکز50-2005,590,000
پمپ گریز از مرکز50-2506,600,000
پمپ گریز از مرکز50-3159,000,000
پمپ گریز از مرکز65-1254,900,000
پمپ گریز از مرکز65-1605,120,000
پمپ گریز از مرکز65-2006,130,000
پمپ گریز از مرکز65-2507,810,000
پمپ گریز از مرکز65-3159,300,000
پمپ گریز از مرکز80-1606,060,000
پمپ گریز از مرکز80-2007,270,000
پمپ گریز از مرکز80-2509,160,000
پمپ گریز از مرکز80-31511,310,000
پمپ گریز از مرکز80-40014,820,000
پمپ گریز از مرکز100-1607,810,000
پمپ گریز از مرکز100-2008,460,000
پمپ گریز از مرکز100-25010,300,000
پمپ گریز از مرکز100-31513,330,000
پمپ گریز از مرکز100-40016,160,000
پمپ گریز از مرکز125-20010,030,000
پمپ گریز از مرکز125-25011,980,000
پمپ گریز از مرکز125-31515,620,000
پمپ گریز از مرکز125-40018,860,000
پمپ گریز از مرکز150-20014,800,000
پمپ گریز از مرکز150-25016,380,000
پمپ گریز از مرکز150-31517,350,000
پمپ گریز از مرکز150-40021,430,000
پمپ گریز از مرکز65-200L6,130,000

 

به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده و 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/05/06

 

 

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور پمپیران

 

مدل شناور+پمپقیمت پمپ (ریال)قیمت موتور (ریال)جمع (ریال)
152/4+6C15 3/26,830,00018,580,00025,410,000
152/6+6C22 3/27,630,00019,820,00027,450,000
152/9+6C30 3/28,980,00021,060,00030,040,000
152/11+6E3 3/29,960,00023,330,00033,290,000
152/14+6E5 3/211,620,00026,850,00038,470,000
152/17+6E5 3/213,400,00026,850,00040,250,000
152/20+6E7 3/215,420,00029,580,00045,000,000
193/2+6C22 3/28,120,00019,820,00027,940,000
193/3+6E3 3/29,250,00023,330,00032,580,000
193/4+6E5 3/210,400,00026,850,00037,250,000
193/5+6E5 3/211,860,00026,850,00038,710,000
193/6+6E7 3/213,210,00029,580,00042,790,000
193/7+7A9 3/214,720,00035,650,00050,370,000
193/8+7A9 3/216,290,00035,650,00051,940,000
193/9+7A11 3/217,890,00039,620,00057,510,000
193/10+7A11 3/219,570,00039,620,00059,190,000
193/11+7A13 3/221,300,00041,740,00063,040,000
193/12+7A13 3/223,080,00041,740,00064,820,000
193/13+7A15 3/224,900,00046,380,00071,280,000
193/14+7A15 3/226,710,00046,380,00073,090,000
193/15+7A18 3/228,580,00052,470,00081,050,000
193/16+7A18 3/231,440,00052,470,00083,910,000
193/17+7A18 3/237,800,00052,470,00090,270,000
 233/2+6E3 3/28,200,00023,330,00031,530,000
 233/3+6E5 3/29,500,00026,850,00036,350,000
 233/4+6E7 3/210,920,00029,580,00040,500,000
233/5+7A9 3/212,390,00035,650,00048,040,000
233/6+7A11 3/214,210,00039,620,00053,830,000
233/7+7A13 3/216,110,00041,740,00057,850,000
233/8+7A15 3/218,080,00046,380,00064,460,000
233/9+7A18 3/219,880,00052,470,00072,350,000
233/10+7A18 3/222,260,00052,470,00074,730,000
233/12+7A22 3/226,730,00057,200,00083,930,000
233/13+7A22 3/229,000,00057,200,00086,200,000
233/14+7A22 3/230,540,00057,200,00087,740,000
233/15+8A24 3/232,030,00062,920,00094,950,000
233/15+9A30 3/232,030,00074,020,000106,050,000
233/16+9A24 3/235,030,00066,710,000101,740,000
233/17+9A30 3/237,370,00074,020,000111,390,000
233/18+9A30 3/241,480,00074,020,000115,500,000
233/20+9A37 3/243,540,00086,290,000129,830,000
271/2+6E3 3/29,170,00023,330,00032,500,000
271/3+6E3 3/210,780,00023,330,00034,110,000
271/4+6E5 3/212,810,00026,850,00039,660,000
271/5+6E5 3/214,050,00026,850,00040,900,000
271/6+6E7 3/215,960,00029,580,00045,540,000
271/7+6E7 3/217,860,00029,580,00047,440,000
271/8+7A9 3/219,920,00035,650,00055,570,000
271/9+7A9 3/222,020,00035,650,00057,670,000
271/10+7A11 3/224,220,00039,620,00063,840,000
271/11+7A11 3/226,520,00039,620,00066,140,000
293/2+6E7 3/28,390,00029,580,00037,970,000
293/3+7A11 3/29,990,00039,620,00049,610,000
293/4+7A15 3/211,400,00046,380,00057,780,000
293/5+7A18 3/213,160,00052,470,00065,630,000
293/6+7A22 3/214,980,00057,200,00072,180,000
293/7+8A24 3/216,870,00062,920,00079,790,000
293/8+9A30 3/218,830,00074,020,00092,850,000
293/9+9A30 3/221,150,00074,020,00095,170,000
293/10+9A37 3/223,640,00086,290,000109,930,000
293/11+9A37 3/225,170,00086,290,000111,460,000
293/12+9A45 3/228,340,00095,850,000124,190,000
293/13+9A45 3/231,520,00095,850,000127,370,000
293/14+9A55 3/234,680,000106,290,000140,970,000
293/15+9A55 3/237,920,000106,290,000144,210,000
293/16+9A62 3/242,090,000124,650,000166,740,000
293/17+9A62 3/247,860,000124,650,000172,510,000
293/7a+7A22 3/216,870,00057,200,00074,070,000
345/1+6E7 3/29,670,00029,580,00039,250,000
345/2+7A15 3/211,990,00046,380,00058,370,000
345/3+7A22 3/214,450,00057,200,00071,650,000
345/4+9A30 3/217,130,00074,020,00091,150,000
345/5+9A37 3/219,910,00086,290,000106,200,000
345/6+9A45 3/222,800,00095,850,000118,650,000
345/7+9A55 3/225,800,000106,290,000132,090,000
345/8+9A62 3/228,950,000124,650,000153,600,000
345/9+9A73 3/230,750,000140,110,000170,860,000
345/10+9A73 3/239,410,000140,110,000179,520,000
345/11+9B92 3/243,360,000143,540,000186,900,000
345/12+10A92 3/247,370,000156,390,000203,760,000
345/13+10A110 3/251,570,000167,460,000219,030,000
345/14+10A110 3/260,000,000167,460,000227,460,000
345/15+10A110 3/268,450,000167,460,000235,910,000
374/1+7A11 3/213,580,00039,620,00053,200,000
374/2+8A24 3/2 14,730,00062,920,00077,650,000
374/3+9A37 3/218,120,00086,290,000104,410,000
374/6+9A73 3/228,230,000140,110,000168,340,000
374/7+10A92 3/2 31,980,000156,390,000188,370,000
374/8+10A92 3/2 35,880,000156,390,000192,270,000
374/9+10A110 3/240,000,000167,460,000207,460,000
374/10+10A110 3/244,710,000167,460,000212,170,000
374/11+12A130 3/2 49,020,000220,290,000269,310,000
374/12+12A150 3/253,270,000248,680,000301,950,000
374/13+12A150 3/261,260,000248,680,000309,940,000
374/14+12A185 3/270,450,000300,990,000371,440,000
374/15+12A185 3/2 81,020,000300,990,000382,010,000
374/4a +9A45 3/221,150,00095,580,000116,730,000
374/5a+9A55 3/224,620,000106,290,000130,910,000
374/6a+9A62 3/228,230,000124,650,000152,880,000
374/7a+9A73 3/231,980,000140,110,000172,090,000
384/2+7A15 3/214,060,00046,380,00060,440,000
384/3+8A24 3/2 16,700,00062,920,00079,620,000
384/4+9A30 3/219,700,00074,020,00093,720,000
384/5+9A37 3/222,820,00086,290,000109,110,000
384/6+9A45 3/226,080,00095,850,000121,930,000
384/7+9A55 3/229,470,000106,290,000135,760,000
384/8+9A62 3/232,990,000124,650,000157,640,000
384/9+9A73 3/236,640,000140,110,000176,750,000
384/10+9A73 3/240,810,000140,110,000180,920,000
384/11+10A92 3/2 44,980,000156,390,000201,370,000
384/12+10A92 3/2 49,270,000156,390,000205,660,000
384/13+10A110 3/254,190,000167,460,000221,650,000
384/14+10A110 3/259,610,000167,460,000227,070,000
425/1+8A24 3/2 12,880,00062,920,00075,800,000
425/3+9A73 3/221,060,000140,110,000161,170,000
425/6+12A150 3/235,780,000248,680,000284,460,000
425/7+12A185 3/2 42,220,000300,990,000343,210,000
425/8+12A185 3/2 51,880,000300,990,000352,870,000
425/2a+9A30 3/216,560,00074,020,00090,580,000
425/3a+9A62 3/221,060,000124,650,000145,710,000
425/4a+9A73 3/225,760,000140,110,000165,870,000
425/6a+12A130 3/235,780,000220,290,000256,070,000
425/7a+12A150 3/242,220,000248,680,000290,900,000
425/2a+9A37 3/216,560,00086,290,000102,850,000
425/3a+9A55 3/221,060,000106,290,000127,350,000
425/2a+9A45 3/2 16,560,00095,850,000112,410,000
425/4a+10A92 3/2 25,760,000156,390,000182,150,000
425/5a+10A110 3/2 30,670,000167,460,000198,130,000
435/1+9A37 3/216,830,00086,290,000103,120,000
435/2+9A73 3/223,000,000140,110,000163,110,000
435/3+10A110 3/229,570,000167,460,000197,030,000
435/4+12A150 3/236,940,000248,680,000285,620,000
435/5+12A185 3/2 43,670,000300,990,000344,660,000
435/6+14B220 3/248,270,000 تماس بگیرید  تماس بگیرید 
435/1A+9A30 3/216,830,00074,020,00090,850,000
435/2A+9A45 3/223,000,00095,850,000118,850,000
435/3A+10A92 3/229,560,000156,390,000185,950,000
435/4A+12A130 3/236,940,000220,290,000257,230,000
435/5A+12A150 3/243,670,000248,680,000292,350,000
435/7a+14B220 3/254,000,000تماس بگیرید  تماس بگیرید 
 435/4a+10A110 3/236,940,000167,460,000204,400,000
435/2A+9A55 3/223,000,000106,290,000129,290,000
435/2A+9A62 3/223,000,000124,650,000147,650,000
435/6a+12A185 3/2 48,270,000300,990,000349,260,000
466/1+9A55 3/216,050,000106,290,000122,340,000
466/2+10A110 3/221,820,000167,460,000189,280,000
466/3+12A185 3/2 27,710,000300,990,000328,700,000
466/4+14B220 3/236,110,000 تماس بگیرید  تماس بگیرید 
466/1a+9A45 3/216,050,00095,850,000111,900,000
466/2a+9A73 3/221,820,000140,110,000161,930,000
466/2a+9A55 3/221,820,000106,290,000128,110,000
466/2a+10A92 3/221,820,000156,390,000178,210,000
466/3a+12A130 3/227,710,000220,290,000248,000,000
466/3a+12A150 3/227,710,000248,680,000276,390,000
466/5a+14B260 3/244,250,000 تماس بگیرید  تماس بگیرید 
466/1a+9A30 3/216,050,00074,020,00090,070,000
466/4a+12A185 3/236,110,000300,990,000337,100,000
486/1+10A92 3/2 28,990,000156,390,000185,380,000
486/2+12A185 3/2 33,850,000300,990,000334,840,000
486/1A+9A62 3/228,990,000124,650,000153,640,000
486/1A+9A73 3/228,990,000140,110,000169,100,000
486/2a+10A110 3/233,100,000167,460,000200,560,000
486/2a+12A130 3/233,850,000220,290,000254,140,000
486 / 3a+14B220 3/248,350,000 تماس بگیرید  تماس بگیرید 
486/3a+14B260 3/248,350,000 تماس بگیرید  تماس بگیرید 
486/4a+14B300 3/282,720,000 تماس بگیرید  تماس بگیرید 
486/5a+14B300 3/2112,980,000 تماس بگیرید  تماس بگیرید 
293/8+ 8A30 3/2 18,830,00074,020,00092,850,000
345/4+ 8A30 3/2 17,130,00074,020,00091,150,000
384/4+8A30 3/2 19,700,00074,020,00093,720,000

 

به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده و 1% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/05/06

 

 

پمپ های فشار قوی پمپیران

نام کالامشخصاتقیمت ( ریال )
پمپ فشار قویWKL 32/18,380,000
پمپ فشار قویWKL 32/29,510,000
پمپ فشار قویWKL 32/310,690,000
پمپ فشار قویWKL 32/411,920,000
پمپ فشار قویWKL 32/513,200,000
پمپ فشار قویWKL 32/614,540,000
پمپ فشار قویWKL 32/715,930,000
پمپ فشار قویWKL 32/817,370,000
پمپ فشار قویWKL 32/918,870,000
پمپ فشار قویWKL 32/1020,410,000
پمپ فشار قویWKL 32/1122,000,000
پمپ فشار قویWKL 32/1223,670,000
پمپ فشار قویWKL 32/1325,320,000
پمپ فشار قویWKL 32/1427,080,000
پمپ فشار قویWKL 32/1528,840,000
پمپ فشار قویWKL 32/1630,600,000
پمپ فشار قویWKL 32/1732,370,000
پمپ فشار قویWKL 40/19,440,000
پمپ فشار قویWKL 40/210,680,000
پمپ فشار قویWKL 40/312,120,000
پمپ فشار قویWKL 40/413,310,000
پمپ فشار قویWKL 40/514,720,000
پمپ فشار قویWKL 40/616,190,000
پمپ فشار قویWKL 40/717,720,000
پمپ فشار قویWKL 40/819,300,000
پمپ فشار قویWKL 40/920,940,000
پمپ فشار قویWKL 40/1022,650,000
پمپ فشار قویWKL 40/1124,430,000
پمپ فشار قویWKL 40/1226,250,000
پمپ فشار قویWKL 40/1328,070,000
پمپ فشار قویWKL 40/1429,900,000
پمپ فشار قویWKL 40/1531,740,000
پمپ فشار قویWKL 40/1633,590,000
پمپ فشار قویWKL 50/111,650,000
پمپ فشار قویWKL 50/213,160,000
پمپ فشار قویWKL 50/314,940,000
پمپ فشار قویWKL 50/416,400,000
پمپ فشار قویWKL 50/517,550,000
پمپ فشار قویWKL 50/619,190,000
پمپ فشار قویWKL 50/720,900,000
پمپ فشار قویWKL 50/822,670,000
پمپ فشار قویWKL 50/924,510,000
پمپ فشار قویWKL 50/1026,410,000
پمپ فشار قویWKL 50/1128,420,000
پمپ فشار قویWKL 50/1230,510,000
پمپ فشار قویWKL 50/1332,680,000
پمپ فشار قویWKL 50/1434,940,000
پمپ فشار قویWKL 65/112,820,000
پمپ فشار قویWKL 65/214,800,000
پمپ فشار قویWKL 65/316,930,000
پمپ فشار قویWKL 65/419,040,000
پمپ فشار قویWKL 65/521,570,000
پمپ فشار قویWKL 65/623,880,000
پمپ فشار قویWKL 65/726,060,000
پمپ فشار قویWKL 65/828,600,000
پمپ فشار قویWKL 65/931,240,000
پمپ فشار قویWKL 65/1033,960,000
پمپ فشار قویWKL 65/1136,780,000
پمپ فشار قویWKL 80/119,130,000
پمپ فشار قویWKL 80/222,250,000
پمپ فشار قویWKL 80/325,520,000
پمپ فشار قویWKL 80/428,960,000
پمپ فشار قویWKL 80/532,550,000
پمپ فشار قویWKL 80/636,250,000
پمپ فشار قویWKL 80/740,110,000
پمپ فشار قویWKL 80/844,180,000
پمپ فشار قویWKL 80/948,500,000
پمپ فشار قویWKL 80/1053,130,000
پمپ فشار قویWKL 100/123,740,000
پمپ فشار قویWKL 100/228,830,000
پمپ فشار قویWKL 100/332,730,000
پمپ فشار قویWKL 100/437,250,000
پمپ فشار قویWKL 100/542,160,000
پمپ فشار قویWKL 100/647,280,000
پمپ فشار قویWKL 100/752,600,000
پمپ فشار قویWKL 100/858,130,000
پمپ فشار قویWKL 125/134,380,000
پمپ فشار قویWKL 125/241,920,000
پمپ فشار قویWKL 125/346,950,000
پمپ فشار قویWKL 125/453,680,000
پمپ فشار قویWKL 125/560,690,000
پمپ فشار قویWKL 125/668,000,000
پمپ فشار قویWKL 150/151,200,000
پمپ فشار قویWKL 150/260,500,000
پمپ فشار قویWKL 150/370,250,000
پمپ فشار قویWKL 150/480,440,000
پمپ فشار قویWKL 150/591,080,000
پمپ فشار قویWKL 150/6150,430,000

 

 

به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده و 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/05/06

 

پمپ های گل کش پمپیران

نام کالامشخصاتقیمت ( ریال )
پمپ گل کشHDS 150-30046,810,000
پمپ گل کشHDS 50-30038,930,000
پمپ گل کشHDS 80-30042,820,000

 

به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده و 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/05/06

 الکتروپمپ های لجن کش نوید سهند

 

در صورت خرید 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف نام محصول مشخصات محصول قیمت (ریال) 
 1 الکتروپمپ "2 متحرک KRTK 50-150/3KW16,797,000
 الکتروپمپ "3 متحرک KRTF 80-210/3KW29,249,000
 الکتروپمپ "3 متحرک KRTF 80-210/4KW31,361,000
 الکتروپمپ "3 متحرک KRTK 80-315/11KW52,910,000
 الکتروپمپ "3 ثابت KRTK 80-315/11KW56,903,000
 الکتروپمپ "3 متحرک KRTK 80-315/18.5KW79,838,000
 الکتروپمپ "3 ثابت KRTK 80-315/18.5KW85,547,000
 الکتروپمپ "3 متحرک KRTK 80-315/24KW105,743,000
 الکتروپمپ "3 ثابت KRTK 80-315/24KW113,102,000
10الکتروپمپ "3 ثابتKRTK 100-220/5.5KW47,520,000
11 الکتروپمپ "4 متحرک KRTF 100-250/7.5KW51,458,000
12 الکتروپمپ "4 ثابت KRTF 100-250/7.5KW56,903,000
13 الکتروپمپ "4 متحرک KRTK 100-250/7.5KW51,458,000
14 الکتروپمپ "4 ثابت KRTK 100-250/7.5KW56,903,000
15 الکتروپمپ "4 متحرک KRTK 100-250/15KW83,534,000
16 الکتروپمپ "4 ثابت KRTK 100-250/15KW90,805,000
17 الکتروپمپ "4 متحرک KRTF 100-250/15KW83,534,000
18 الکتروپمپ "4 ثابت KRTF 100-250/15KW90,805,000
19 الکتروپمپ "4 متحرک KRTF 100-315/15KW83,534,000
20 الکتروپمپ "4 ثابت KRTK 100-315/15KW90,805,000
21 الکتروپمپ "4 متحرک KRTF 100-240/18.5KW81,972,000
22 الکتروپمپ "4 ثابت KRTF 100-240/18.5KW89,111,000
23 الکتروپمپ "6 متحرک KRTK 150-315/7.5KW67,793,000
24 الکتروپمپ "6 ثابت KRTK 150-315/7.5KW74,580,000
25 الکتروپمپ "6 متحرک KRTK 150-315/15KW83,534,000
26 الکتروپمپ "6 ثابت KRTK 150-315/15KW90,805,000
الکتروپمپ های کف کش نوید سهند
 26 الکتروپمپ "2 SPD 50-2/2.2KW15,675,000
27  الکتروپمپ "2 SPD 50F/3KW16,797,000
28  الکتروپمپ "2 SPD 50K/4KW17,919,000
29  الکتروپمپ "2 SPD 50F/4KW17,919,000
30  الکتروپمپ "2 SPD 503/4KW22,396,000
31  الکتروپمپ "3 SPD 80/7.5KW44,561,000
32  الکتروپمپ "4 SPD 100/7.5KW44,561,000

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/03/25

 

 الکتروپمپ های بدون محفظه ی نوید موتور

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیفنام محصولمدلقیمت (ریال)
 1 الکتروپمپ بدون محفظهS100 1" 2,585,000
 الکتروپمپ بدون محفظه"S100 1.1/4  2,717,000
 الکتروپمپ بدون محفظه 2"HV3,817,000
 الکتروپمپ بدون محفظه 2"AA4,818,000
 الکتروپمپ بدون محفظه1.1/2"AA 4,818,000
 الکتروپمپ بدون محفظه 2"AA(3/4)6,160,000
 الکتروپمپ بدون محفظه 3"LD5,445,000
 الکتروپمپ بدون محفظه 2.1/2"LD5,445,000
 الکتروپمپ بدون محفظه 3"PD376,402,000
10  الکتروپمپ بدون محفظه3"PD38 7,095,000
11  الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز 2"A610,901,000
12  الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز 2"A69,757,000
13  الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز 2"A712,012,000
14  الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز 2"A710,791,000
15  الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز 3"PD4012,859,000
16  الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز 3"PD4011,418,000
17  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 50-1612,386,000
18  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 50-1611,176,000
19  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 50-2014,003,000
20  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 50-2012,551,000
21  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 65-1613,398,000
22  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 65-1612,254,000
23  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 65-2015,675,000
24  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 65-2014,190,000

 تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/03/25

 الکتروپمپ های آبگرد نوید موتور

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف نام محصول مدل قیمت (ریال) 
 A پمپهای آبگرد تک سرعته تکفاز
 1 الکتروپمپ SCP-AI 4/7010,153,000
 الکتروپمپ NCP-AI 4/10012,485,000
 الکتروپمپ NCP-AI 5/12516,588,000
 الکتروپمپ NCP-AI 6/12521,142,000
 الکتروپمپ NCP-AI 8/12523,474,000
 الکتروپمپ NCP-AI 10/12527,687,000
B  پمپهای آبگرد تک سرعته سه فاز
 الکتروپمپ SCP-AI 4/709,075,000
 الکتروپمپ NCP-AI 4/10011,891,000
 الکتروپمپ NCP-AI 5/12515,763,000
10  الکتروپمپ NCP-AI 6/12519,305,000
11  الکتروپمپ NCP-AI 8/12524,728,000
12  الکتروپمپ NCP-AI 10/12525,014,000
13  الکتروپمپ SRP-AI 6-114,960,000
14  الکتروپمپ SRP-AI 8-121,142,000
15  الکتروپمپ SRP-AI 10-124,530,000
 C پمپهای آبگرد سه سرعته سه فاز
 16 الکتروپمپ HCP-AI 4/8011,297,000
17  الکتروپمپ HCP-AI 4/9016,104,000
18  الکتروپمپ HCP-AI 6/7517,523,000
19  الکتروپمپ HCP-AI 6/9018,348,000
20  الکتروپمپ HCPC-AI 5/1024,618,000
21  الکتروپمپ HCPC-AI 6/1326,829,000

 تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/03/25

 الکتروپمپ های سیر کولاتور خطی نوید موتور

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
 ردیفنام محصول مدل قیمت (ریال) 
 1 الکتروپمپ S100 1"3,234,000
 الکتروپمپ S100 1.1/4"3,234,000
 الکتروپمپ P32(1.1/4"AA)3,168,000
 الکتروپمپ 2"HV4,774,000
 الکتروپمپ 2"AA6,028,000
 الکتروپمپ 1.1/2"AA6,028,000
 الکتروپمپ 2"AA(3/4)7,733,000
 الکتروپمپ 3"LD6,809,000
 الکتروپمپ 2.1/2"LD6,809,000
10  الکتروپمپ 3"PD378,008,000
11  الکتروپمپ 3"PD388,866,000
12  الکتروپمپ تکفاز 2"A613,629,000
13  الکتروپمپ سه فاز 2"A612,199,000
14  الکتروپمپ تکفاز 2"A715,026,000
15  الکتروپمپ سه فاز 2"A713,486,000
16  الکتروپمپ تکفاز 3"PD4016,071,000
17  الکتروپمپ سه فاز 3"PD4014,267,000
18  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 50-1615,477,000
19  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 50-1613,970,000
20  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 50-2017,512,000
21  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 50-2015,697,000
22  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 65-1616,742,000
23  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 65-1615,312,000
24  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 65-2019,591,000
25  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 65-2017,743,000
ردیف  نام محصول مدل قیمت  (ریال)
 واسطه S100 1"-
 واسطه 2"HV-
 واسطه 2"AA-
 واسطه 1.1/2"AA-
 واسطه 3"LD-
 واسطه 2"A6-
 واسطه 2"A7-
8 واسطه 3"PD40-

  تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/03/25

 الکتروپمپ های اتا بلوک نوید موتور 

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف تیپ قیمت (ریال) 
 1 Etabloc G 32-160/30 216,588,000
 Etabloc G 32-160/40 218,579,000
 Etabloc G 32-200/40 219,239,000
 Etabloc G 32-200/55 221,637,000
 Etabloc G 32-250/75 225,685,000
 Etabloc G 32-250/110 234,078,000
 Etabloc G 40-200/55 222,154,000
 Etabloc G 40-200/75 224,706,000
 Etabloc G 40-250/30 419,316,000
10  Etabloc G 50-200/22 417,897,000
11  Etabloc G 50-160/55 222,924,000
12  Etabloc G 50-160/75 225,366,000
13  Etabloc G 50-250/150 238,280,000
14  Etabloc G 65-200/40 421,010,000
15  Etabloc G 65-250/55 426,169,000
16  Etabloc G 65-250/75 427,962,000
17  Etabloc G 80-200/40 422,473,000
18  Etabloc G 80-200/55 429,656,000

 تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/03/25

 الکتروپمپ های سیر کولاتور آبگرد سه سرعته تکفاز نوید موتور 

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف نام محصول مدل قیمت  (ریال) 
 1 الکتروپمپ NM25-40 130 2,222,000
 الکتروپمپ NM25-40 1802,222,000
 الکتروپمپ NM25-60 1302,222,000
 الکتروپمپ NM25-60 1802,222,000
 الکتروپمپ NM32-40 1802,332,000
 الکتروپمپ NM32-60 1802,552,000
 الکتروپمپ NM25-80 1803,465,000
 الکتروپمپ NM32-80 1803,751,000
 الکتروپمپ NM40-80 F2004,092,000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/03/25

محصولات

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

جشنواره وب ایران

تماس با ما

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن: [10 خط] - 34427242 (041)
[10 خط] - 34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن،
گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تهران شعبه ی مرکزی (نمایشگاه و انبار):
خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه.
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه بوشهری،
شرکت دشت سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)
تلفن: [10 خط] - 33921081 (021)
فکس: 36059178 (021) 

brands logo
مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده: 09147734464
خانم غلامی: 09146635750
آقای حاج شبانی: 09149166602
مدیریت: 09121127699
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن: 34427242-34421027 (041)
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن: 32818772 (041)
شعبه 3: تهران، جاده قدیم، تلفن: 66648110 (021)
شعبه 4: تهران، سعدی جنوبی، تلفن: 33921081 (021)