لیست قیمت پمپ های پمپیران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.13 (19 رای)
لیست قیمت پمپ های پمپیران - 3.1 out of 5 based on 19 votes

 

پمپ های اتا بزرگ پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
اتا بزرگ 125-50/2 31,529,000
اتا بزرگ 150-50 43,285,000
اتا بزرگ 200-23 30,225,000
اتا بزرگ 200-33 39,798,000
اتا بزرگ 200-40 40,818,000
اتا بزرگ 200-50 48,027,000
اتا بزرگ 250-29 41,537,000
اتا بزرگ 250-40 45,218,000
اتا بزرگ 250-50 54,961,000
اتا بزرگ 300-35 55,504,000
پمپ اتابزرگ 300-500 74,756,000

 

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/01/15

 

 

پمپ های گریز از مرکز پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
پمپ گریز از مرکز 32-160 3,766,000
پمپ گریز از مرکز 32-200 4,178,000
پمپ گریز از مرکز 32-250 5,120,000
پمپ گریز از مرکز 40-125 3,413,000
پمپ گریز از مرکز 40-160 3,884,000
پمپ گریز از مرکز 40-200 4,531,000
پمپ گریز از مرکز 40-250 5,249,000
پمپ گریز از مرکز 40-315 7,180,000
پمپ گریز از مرکز 50-160 4,296,000
پمپ گریز از مرکز 50-200 4,885,000
پمپ گریز از مرکز 50-250 5,767,000
پمپ گریز از مرکز 50-315 7,862,000
پمپ گریز از مرکز 65-125 4,284,000
پمپ گریز از مرکز 65-160 4,473,000
پمپ گریز از مرکز 65-200 5,355,000
پمپ گریز از مرکز 65-250 6,827,000
پمپ گریز از مرکز 65-315 8,121,000
پمپ گریز از مرکز 80-160 5,297,000
پمپ گریز از مرکز 80-200 6,356,000
پمپ گریز از مرکز 80-250 8,004,000
پمپ گریز از مرکز 80-315 9,887,000
پمپ گریز از مرکز 80-400 12,947,000
پمپ گریز از مرکز 100-160 6,827,000
پمپ گریز از مرکز 100-200 7,392,000
پمپ گریز از مرکز 100-250 9,004,000
پمپ گریز از مرکز 100-315 11,652,000
پمپ گریز از مرکز 100-400 14,124,000
پمپ گریز از مرکز 125-200 8,769,000
پمپ گریز از مرکز 125-250 10,475,000
پمپ گریز از مرکز 125-315 13,653,000
پمپ گریز از مرکز 125-400 16,478,000
پمپ گریز از مرکز 150-200 12,935,000
پمپ گریز از مرکز 150-250 14,312,000
پمپ گریز از مرکز 150-315 15,160,000
پمپ گریز از مرکز 150-400 18,726,000
پمپ گریز از مرکز 65-200L 5,355,000
پمپ اتانرم 300-500 79,988,000

 

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/01/15

 

 

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور پمپیران

 

مدل شناور-پمپ قیمت پمپ (ریال) قیمت موتور (ریال) جمع (ریال)
152/4+6C153/2 6,330,000 17,210,000 23,550,000
152/6+6C223/2 7,070,000 18,360,000 25,440,000
152/9+6C303/2 8,320,000 19,510,000 27,830,000
152/11+6E33/2 9,220,000 21,610,000 30,840,000
152/14+6E53/2 10,760,000 24,880,000 35,640,000
152/17+6E53/2 12,410,000 24,880,000 37,290,000
152/20+6E73/2 14,290,000 27,410,000 41,700,000
193/2+6C223/2 7,520,000 18,360,000 25,890,000
193/3+6E33/2 8,570,000 21,610,000 30,190,000
193/4+6E53/2 9,640,000 24,880,000 34,520,000
193/5+6E53/2 10,990,000 24,880,000 35,870,000
193/6+6E73/2 12,240,000 27,410,000 39,650,000
193/7+7A93/2 13,640,000 33,030,000 46,680,000
193/8+7A93/2 15,090,000 33,030,000 48,130,000
193/9+7A113/2 16,580,000 36,700,000 53,290,000
193/10+7A113/2 18,130,000 36,700,000 54,840,000
193/11+7A133/2 19,740,000 38,670,000 58,420,000
193/12+7A133/2 21,390,000 38,670,000 60,060,000
193/13+7A153/2 23,070,000 42,970,000 66,040,000
193/14+7A153/2 24,750,000 42,970,000 67,720,000
193/15+7A183/2 26,480,000 48,610,000 75,100,000
193/16+7A183/2 29,130,000 48,610,000 77,750,000
193/17+7A183/2 35,020,000 48,610,000 83,640,000
 233/2+6E33/2 7,600,000 21,610,000 29,220,000
 233/3+6E53/2 8,800,000 24,880,000 33,690,000
 233/4+6E73/2 10,110,000 27,410,000 37,520,000
233/5+7A93/2 11,480,000 33,030,000 44,510,000
233/6+7A113/2 13,160,000 36,700,000 49,870,000
233/7+7A133/2 14,920,000 38,670,000 53,600,000
233/8+7A153/2 16,750,000 42,970,000 59,730,000
233/9+7A183/2 18,410,000 48,610,000 67,030,000
233/10+7A183/2 20,630,000 48,610,000 69,240,000
233/12+7A223/2 24,760,000 53,000,000 77,770,000
233/13+7A223/2 26,870,000 53,000,000 79,870,000
233/14+7A223/2 28,290,000 53,000,000 81,300,000
233/15+8A243/2 29,680,000 58,300,000 87,980,000
233/15+8A303/2 29,680,000 71,810,000 101,490,000
233/16+8A243/2 32,460,000 58,300,000 90,760,000
233/17+9A303/2 34,620,000 68,580,000 103,200,000
233/18+9A303/2 38,430,000 68,580,000 107,010,000
233/20+9A373/2 40,340,000 79,950,000 120,300,000
271/2+6E33/2 8,490,000 21,610,000 30,110,000
271/3+6E33/2 9,980,000 21,610,000 31,600,000
271/4+6E53/2 11,870,000 24,880,000 36,750,000
271/5+6E53/2 13,020,000 24,880,000 37,900,000
271/6+6E73/2 14,790,000 27,410,000 42,200,000
271/7+6E73/2 16,550,000 27,410,000 43,960,000
271/8+7A93/2 18,450,000 33,030,000 51,490,000
271/9+7A93/2 20,400,000 33,030,000 53,440,000
271/10+7A113/2 22,440,000 36,700,000 59,150,000
271/11+7A113/2 24,570,000 36,700,000 61,280,000
293/2+6E73/2 7,770,000 27,410,000 35,180,000
293/3+7A113/2 9,250,000 36,700,000 45,960,000
293/4+7A153/2 10,560,000 42,970,000 53,540,000
293/5+7A183/2 12,190,000 48,610,000 60,800,000
293/6+7A223/2 13,870,000 53,000,000 66,880,000
293/7+8A243/2 15,630,000 58,300,000 73,940,000
293/8+9A303/2 17,450,000 68,580,000 86,030,000
293/9+9A303/2 19,590,000 68,580,000 88,180,000
293/10+9A373/2 21,900,000 79,950,000 101,850,000
293/11+9A373/2 23,320,000 79,950,000 103,270,000
293/12+9A453/2 26,260,000 88,810,000 115,070,000
293/13+9A453/2 29,210,000 98,480,000 127,690,000
293/14+9A553/2 32,130,000 98,480,000 130,620,000
293/15+9A553/2 35,130,000 98,480,000 133,620,000
293/16+9A623/2 39,000,000 115,490,000 154,500,000
293/17+9A623/2 44,340,000 115,490,000 159,840,000
293/7a+7A223/2 15,630,000 53,000,000 68,640,000
345/1+6E73/2 8,950,000 27,410,000 36,370,000
345/2+7A153/2 11,110,000 42,970,000 54,080,000
345/3+7A223/2 13,380,000 53,000,000 66,390,000
345/4+9A303/2 15,870,000 68,580,000 84,450,000
345/5+9A373/2 18,450,000 79,950,000 98,400,000
345/6+9A453/2 21,130,000 88,810,000 109,940,000
345/7+9A553/2 23,910,000 98,480,000 122,400,000
345/8+9A623/2 26,820,000 115,490,000 142,320,000
345/9+9A733/2 28,480,000 129,820,000 158,310,000
345/10+9A733/2 36,520,000 129,820,000 166,340,000
345/11+9B923/2 40,180,000 133,000,000 173,180,000
345/12+10A923/2 43,890,000 144,910,000 188,800,000
345/13+10A1103/2 47,780,000 155,160,000 202,940,000
345/14+10A1103/2 55,600,000 155,160,000 210,770,000
345/15+10A1103/2 63,420,000 155,160,000 218,590,000
374/1+7A11 3/2 12,570,000 36,700,000 49,280,000
374/2+8A24 3/2  13,650,000 58,300,000 71,950,000
374/3+9A37 3/2 16,780,000 79,950,000 96,740,000
374/6+9A73 3/2 26,150,000 129,820,000 155,980,000
374/7+10A92 3/2  29,630,000 144,910,000 174,550,000
374/8+10A92 3/2  33,250,000 144,910,000 178,160,000
374/9+10A110 3/2 37,060,000 155,160,000 192,230,000
374/10+10A110 3/2 41,420,000 155,160,000 196,590,000
374/11+12A130 3/2  45,420,000 204,110,000 249,530,000
374/12+12A150 3/2   49,360,000 230,420,000 279,780,000
374/13+12A150 3/2   56,760,000 230,420,000 287,190,000
374/14+12A185 3/2   65,280,000 278,900,000 344,180,000
374/15+12A185 3/2  75,070,000 278,900,000 353,970,000
374/4a +9A45 3/2 19,590,000 88,810,000 108,410,000
374/5a+9A55 3/2 22,810,000 98,480,000 121,290,000
374/6a+9A62 3/2 26,150,000 115,490,000 141,650,000
374/7a+9A73 3/2 29,630,000 129,820,000 159,460,000
384/2+7A15 3/2 13,030,000 42,970,000 56,000,000
384/3+8A24 3/2  15,470,000 58,300,000 73,770,000
384/4+9A30 3/2 18,250,000 68,580,000 86,830,000
384/5+9A37 3/2 21,140,000 79,950,000 101,100,000
384/6+9A45 3/2 24,170,000 88,810,000 112,980,000
384/7+9A55 3/2 27,300,000 98,480,000 125,790,000
384/8+9A62 3/2 30,560,000 115,490,000 146,060,000
384/9+9A73 3/2 33,940,000 129,820,000 163,770,000
384/10+9A73 3/2 37,810,000 129,820,000 167,640,000
384/11+10A92 3/2  41,680,000 144,910,000 186,590,000
384/12+10A92 3/2  45,650,000 144,910,000 190,560,000
384/13+10A110 3/2 50,210,000 155,160,000 205,380,000
384/14+10A110 3/2 55,230,000 155,160,000 210,400,000
425/1+8A24 3/2  11,930,000 58,300,000 70,230,000
425/3+9A73 3/2 19,510,000 129,820,000 149,330,000
425/6+12A150 3/2   33,150,000 230,420,000 263,570,000
425/7+12A185 3/2      39,120,000 278,900,000 318,020,000
425/8A+12A185 3/2      48,060,000 278,900,000 326,960,000
425/8+ 48,060,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
425/2a- 9A303/2 15,340,000 68,580,000 83,920,000
425/3a-9A623/2 19,510,000 115,490,000 135,010,000
425/4a-9A733/2 23,860,000 129,820,000 153,690,000
425/6a-12A1303/2 33,150,000 204,110,000 237,270,000
425/7a-12A1503/2 39,120,000 230,420,000 269,540,000
425/2a-9A373/2 15,340,000 79,950,000 95,290,000
425/3a-9A553/2 19,510,000 98,480,000 118,000,000
425/2a-9A453/2  15,340,000 88,810,000 104,160,000
425/4a-10A923/2  23,860,000 144,910,000 168,780,000
425/5a-10A1103/2  28,410,000 155,160,000 183,580,000
435/1+9A37 3/2 15,590,000 79,950,000 95,550,000
435/2+9A73 3/2 21,310,000 129,820,000 151,130,000
435/3+10A110 3/2 27,400,000 155,160,000 182,560,000
435/4+12A150 3/2   34,220,000 230,420,000 264,650,000
435/5+12A185 3/2    40,460,000 278,900,000 319,360,000
435/6+14B220 3/2 44,730,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
435/1A-9A 303/2 15,590,000 68,580,000 84,180,000
435/2A-9A 453/2 21,310,000 88,810,000 110,130,000
435/3A-10A923/2 27,400,000 144,910,000 172,310,000
435/4A-12A1303/2 34,220,000 204,110,000 238,340,000
435/5A-12A1503/2 40,460,000 230,420,000 270,890,000
435/7a-14B2203/2 50,030,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
 435/4a-10A 1103/2 34,220,000 155,160,000 189,390,000
435/2A-9A 553/2 21,310,000 98,480,000 119,800,000
435/2A-9A 623/2 21,310,000 115,490,000 136,810,000
435/6a+12A185 3/2      44,730,000 278,900,000 323,630,000
466/1+9A55 3/2 14,870,000 98,480,000 113,360,000
466/2+10A110 3/2 20,210,000 155,160,000 175,380,000
466/3+12A185 3/2      25,670,000 278,900,000 304,570,000
466/4+14B220 3/2 33,460,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
466/1a-9A 453/2 14,870,000 88,810,000 103,690,000
466/2a-9A733/2 20,210,000 129,820,000 150,040,000
466/2a-9A553/2 20,210,000 98,480,000 118,700,000
466/2a-10A923/2 20,210,000 144,910,000 165,130,000
466/3a-12A1303/2 25,670,000 204,110,000 229,790,000
466/3a-12A1503/2 25,670,000 230,420,000 256,090,000
466/5a-14B2603/2 41,000,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
466/1a-9A303/2 14,870,000 68,580,000 83,450,000
466/4a-12A1853/2 33,460,000 278,900,000 312,360,000
486/1+10A92 3/2  26,860,000 144,910,000 171,770,000
486/2+12A185 3/2      31,360,000 278,900,000 310,260,000
486/1A-9A 623/2 26,860,000 115,490,000 142,360,000
486/1A-9A 733/2 26,860,000 129,820,000 156,680,000
486/2a-10A1103/2 30,670,000 155,160,000 185,840,000
486/2a-12A1303/2 31,360,000 204,110,000 235,480,000
486 / 3a  -14B2203/2 44,800,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
486/3a-14B2603/2 44,800,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
486/4a-14B3003/2 76,640,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
486/5a-14B3003/2 104,680,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
293/8- 8A303/2  17,450,000 71,810,000 89,260,000
345/4- 8A303/2  15,870,000 71,810,000 87,680,000
384/4-8A303/2  18,250,000 71,810,000 90,060,000

 

به قیمت های فوق 10% مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/01/20

 

 

پمپ های فشار قوی پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
پمپ فشار قوی WKL 32/1 7,693,000
پمپ فشار قوی WKL 32/2 8,726,000
پمپ فشار قوی WKL 32/3 9,804,000
پمپ فشار قوی WKL 32/4 10,936,000
پمپ فشار قوی WKL 32/5 12,112,000
پمپ فشار قوی WKL 32/6 13,342,000
پمپ فشار قوی WKL 32/7 14,616,000
پمپ فشار قوی WKL 32/8 15,936,000
پمپ فشار قوی WKL 32/9 17,309,000
پمپ فشار قوی WKL 32/10 18,726,000
پمپ فشار قوی WKL 32/11 20,197,000
پمپ فشار قوی WKL 32/12 21,713,000
پمپ فشار قوی WKL 32/13 23,229,000
پمپ فشار قوی WKL 32/14 24,843,000
پمپ فشار قوی WKL 32/15 26,457,000
پمپ فشار قوی WKL 32/16 28,074,000
پمپ فشار قوی WKL 32/17 29,693,000
پمپ فشار قوی WKL 40/1 8,662,000
پمپ فشار قوی WKL 40/2 9,797,000
پمپ فشار قوی WKL 40/3 11,119,000
پمپ فشار قوی WKL 40/4 12,211,000
پمپ فشار قوی WKL 40/5 13,503,000
پمپ فشار قوی WKL 40/6 14,854,000
پمپ فشار قوی WKL 40/7 16,254,000
پمپ فشار قوی WKL 40/8 17,705,000
پمپ فشار قوی WKL 40/9 19,214,000
پمپ فشار قوی WKL 40/10 20,780,000
پمپ فشار قوی WKL 40/11 22,410,000
پمپ فشار قوی WKL 40/12 24,080,000
پمپ فشار قوی WKL 40/13 25,750,000
پمپ فشار قوی WKL 40/14 27,431,000
پمپ فشار قوی WKL 40/15 29,119,000
پمپ فشار قوی WKL 40/16 30,814,000
پمپ فشار قوی WKL 50/1 10,685,000
پمپ فشار قوی WKL 50/2 12,077,000
پمپ فشار قوی WKL 50/3 13,710,000
پمپ فشار قوی WKL 50/4 15,042,000
پمپ فشار قوی WKL 50/5 16,103,000
پمپ فشار قوی WKL 50/6 17,608,000
پمپ فشار قوی WKL 50/7 19,173,000
پمپ فشار قوی WKL 50/8 20,798,000
پمپ فشار قوی WKL 50/9 22,484,000
پمپ فشار قوی WKL 50/10 24,230,000
پمپ فشار قوی WKL 50/11 26,073,000
پمپ فشار قوی WKL 50/12 27,992,000
پمپ فشار قوی WKL 50/13 29,986,000
پمپ فشار قوی WKL 50/14 32,055,000
پمپ فشار قوی WKL 65/1 11,766,000
پمپ فشار قوی WKL 65/2 13,579,000
پمپ فشار قوی WKL 65/3 15,535,000
پمپ فشار قوی WKL 65/4 17,471,000
پمپ فشار قوی WKL 65/5 19,790,000
پمپ فشار قوی WKL 65/6 21,911,000
پمپ فشار قوی WKL 65/7 23,908,000
پمپ فشار قوی WKL 65/8 26,234,000
پمپ فشار قوی WKL 65/9 28,662,000
پمپ فشار قوی WKL 65/10 31,159,000
پمپ فشار قوی WKL 65/11 33,745,000
پمپ فشار قوی WKL 80/1 17,547,000
پمپ فشار قوی WKL 80/2 20,412,000
پمپ فشار قوی WKL 80/3 23,409,000
پمپ فشار قوی WKL 80/4 26,574,000
پمپ فشار قوی WKL 80/5 29,863,000
پمپ فشار قوی WKL 80/6 33,257,000
پمپ فشار قوی WKL 80/7 36,797,000
پمپ فشار قوی WKL 80/8 40,532,000
پمپ فشار قوی WKL 80/9 44,496,000
پمپ فشار قوی WKL 80/10 48,745,000
پمپ فشار قوی WKL 100/1 21,782,000
پمپ فشار قوی WKL 100/2 26,446,000
پمپ فشار قوی WKL 100/3 30,029,000
پمپ فشار قوی WKL 100/4 34,175,000
پمپ فشار قوی WKL 100/5 38,682,000
پمپ فشار قوی WKL 100/6 43,376,000
پمپ فشار قوی WKL 100/7 48,259,000
پمپ فشار قوی WKL 100/8 53,329,000
پمپ فشار قوی WKL 125/1 31,546,000
پمپ فشار قوی WKL 125/2 38,463,000
پمپ فشار قوی WKL 125/3 43,077,000
پمپ فشار قوی WKL 125/4 49,244,000
پمپ فشار قوی WKL 125/5 55,679,000
پمپ فشار قوی WKL 125/6 62,383,000
پمپ فشار قوی WKL 150/1 46,973,000
پمپ فشار قوی WKL 150/2 55,510,000
پمپ فشار قوی WKL 150/3 64,453,000
پمپ فشار قوی WKL 150/4 73,802,000
پمپ فشار قوی WKL 150/5 83,558,000
پمپ فشار قوی WKL 150/6 138,009,000

 

 

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/01/15

 

پمپ های گل کش پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
پمپ گل کش HDS 150-300 40,898,000
پمپ گل کش HDS 50-300 34,014,000
پمپ گل کش HDS 80-300 37,415,000

 

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/01/15

 الکتروپمپ های کف کش و لجن کش نوید سهند

 

نوع پمپ مدل پمپ قدرت (kw) قیمت (ریال)
الکتروپمپ کف کش "11/4 SPD 32 1.3 -
الکتروپمپ کف کش "11/4 SPD 32 1.6 -
الکتروپمپ کف کش تکفاز "2 SPD 50 2.2 12،334،000
الکتروپمپ کف کش "2 (سه پروانه) SPD 50 4 17،710،000
الکتروپمپ کف کش "2 SPD 50F 4 14،168،000
الکتروپمپ کف کش "2 SPD 50K 4 14،168،000
الکتروپمپ کف کش "2 SPD 50F 3 13،282،000
الکتروپمپ کف کش "3 SPD 80 7.5 35،200،000
الکتروپمپ کف کش "4 SPD 100 7.5 35،200،000
الکتروپمپ لجن کش "2 متحرک KRT 50-150 3 13،282،000
الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک KRT 80-210 3 23،100،000
الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک KRT 80-210 4 24،750،000
الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک KRT 80-315 11 42،900،000
الکتروپمپ لجن کش 3" ثابت KRT 80-315 11 46،200،000
الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک KRT 80-315 18.5 66،000،000
الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت KRT 80-315 18.5 70،400،000
الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک KRT 80-315 24 87،450،000
الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت KRT 80-315 24 93،500،000
الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک KRT 100-250 7.5 41،800،000
الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت KRT 100-250 7.5 46،200،000
الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک KRT 100-250 15 67،650،000
الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت KRT 100-250 15 73،700،000
الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک KRT 100-315 15 67،650،000
الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت KRT 100-315 15 73،700،000
الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک KRT 100-240 18.5 67،650،000
الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت KRT 100-240 18.5 73،700،000
الکتروپمپ لجن کش "6 متحرک KRT 150-315 7.5 55،000،000
الکتروپمپ لجن کش "6 ثابت KRT 150-315 7.5 60،500،000
الکتروپمپ لجن کش "6 متحرک KRT 150-315 15 67،660،000
الکتروپمپ لجن کش "6 ثابت KRT 150-315 15 73،700،000
الکتروپمپ لجن کش "8 ثابت KRT 200-400 24 93،720،000
الکتروپمپ لجن کش "6 متحرک KRT 150-300 55 444،600،000

به قیمت های فوق 10% مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/01/15

 

 

محصولات

کاربران آنلاین

ما 365 کاربر آنلاین داریم.

ورود همکاران

pump
close

تبریز: میدان راه آهن، جاده سنتو،
نرسیده به پمپ بنزین
تلفن: 4427241 (0411)

تبریز: چهارراه نادر،
جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: 2818740 (0411)

تهران شعبه مرکزی (نمایشگاه و انبار):
خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه
تلفن: 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی،نبش کوچه
بوشهری، شرکت دشت سبزان
تلفن: 33921081 (021)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک،
جنب دانشکده صنایع و معادن،
گروه کارخانجات
موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تماس با مدیران فروش:
آقای حاج ناصر خانکشی زاده:
09144115044
آقای حاج شبانی:
0914916660
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
خانم غلامی:
09146635750

مدیریت : 09121127699