• پمپ 1
  واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
 • موتور پمپ
  واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن
پمپ شناور (ویژه تکفاز)

 

پمپ گریز از مرکز پمپیران

پمپ های گریز از مرکز

پمپ گريز از مركز افقی، محفظه حلزونی، يك طبقه، پروانه يكسر آويز، موتور جدا، تك مكشه مركزی و از نظر ابعادی و عملكرد مطابق Din24255   می باشد. پروانه ی پمپ بالانس ديناميكی گرديده و محور آن به وسيله آب بند مكانيكی و يا نوار گرافيتی آب بندی می شود.
محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض محافظت می گردد.

نيروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ گريس كاری شده كه در يك طرف پروانه واقع شده‌اند، تحمل می شود. در صورت درخواست مشتری، روانكاری با روغن هم امكانپذير مي باشد.

اين پمپ ها طوری طراحی شده‌اند كه روتور و پايه ی ياتاقان آن، به راحتی از طرف الكتروموتور بدون جدا كردن محفظه از سيستم لوله كشی ،قابل باز شدن می باشد.

 موارد کاربرد پمپ گریز از مرکز (اتا)

- انتقال آب برای مصارف كشاورزی
- انتقال آب برای مصارف شهری و صنعتی
- انتقال آب گرم تأسيسات گرمايش و سرمايش

 مشخصات کلی پمپ های گریز از مرکز

- قطر خروجی: 32 تا 300 میلیمتر
- ظرفیت آبدهی: 5 تا 1800 متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: 5 تا 90 متر
- درجه حرارت سیال با آب بندی: با نوار گرافيت از 50- تا110 درجه سانتيگراد و با آببند مكانيكي از 50- تا 140 درجه سانتيگراد
- فشار تست: 16 بار

 منحنی همپوشانی پمپ گریز از مرکز و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ گریز از مرکز

دریافت فایل کاتالوگ پمپ های گریز از مرکز

دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری الکتروپمپ های گریز از مرکز

مصرف كننده (ريال) قیمت شاسی در 3000 دور به ریال قیمت شاسی در 1500 دور به ریال مشخصات نام
5,230,000 1,900,000 1,500,000 32-160 پمپ گريزازمركز
5,800,000 2,000,000 1,600,000 32-200 پمپ گريزازمركز
7,110,000 2,200,000 1,800,000 32-250 پمپ گريزازمركز
4,740,000 1,600,000 1,500,000 40-125 پمپ گريزازمركز
5,400,000 1,900,000 1,500,000 40-160 پمپ گريزازمركز
6,290,000 2,200,000 1,800,000 40-200 پمپ گريزازمركز
7,290,000 2,600,000 1,900,000 40-250 پمپ گريزازمركز
9,970,000 - 2,100,000 40-315 پمپ گريزازمركز
5,970,000 2,200,000 1,700,000 50-160 پمپ گريزازمركز
6,780,000 2,300,000 1,800,000 50-200 پمپ گريزازمركز
8,010,000 2,700,000 1,900,000 50-250 پمپ گريزازمركز
10,920,000 - 2,200,000 50-315 پمپ گريزازمركز
5,950,000 - - 65-125 پمپ گريزازمركز
6,210,000 2,200,000 1,800,000 65-160 پمپ گريزازمركز
7,440,000 2,700,000 1,900,000 65-200 پمپ گريزازمركز
9,480,000 4,900,000 2,200,000 65-250 پمپ گريزازمركز
11,280,000 - 2,400,000 65-315 پمپ گريزازمركز
7,360,000 2,600,000 1,900,000 80-160 پمپ گريزازمركز
8,830,000 4,400,000 2,200,000 80-200 پمپ گريزازمركز
11,110,000 5,600,000 2,500,000 80-250 پمپ گريزازمركز
13,730,000 - 2,700,000 80-315 پمپ گريزازمركز
17,970,000 - 4,400,000 80-400 پمپ گريزازمركز
9,480,000 3,600,000 2,200,000 100-160 پمپ گريزازمركز
10,260,000 4,700,000 2,300,000 100-200 پمپ گريزازمركز
12,500,000 6,700,000 2,600,000 100-250 پمپ گريزازمركز
16,180,000 - 3,000,000 100-315 پمپ گريزازمركز
19,610,000 - 5,000,000 100-400 پمپ گريزازمركز
12,170,000 6,300,000 2,600,000 125-200 پمپ گريزازمركز
14,540,000 - 2,900,000 125-250 پمپ گريزازمركز
18,950,000 - 4,500,000 125-315 پمپ گريزازمركز
22,870,000 - 5,900,000 125-400 پمپ گريزازمركز
17,960,000 - 4,000,000 150-200 پمپ گريزازمركز
19,870,000 - 4,300,000 150-250 پمپ گريزازمركز
21,040,000 - 5,100,000 150-315 پمپ گريزازمركز
25,990,000 - 6,900,000 150-400 پمپ گريزازمركز
7,440,000 - - 65-200L پمپ گريزازمركز
8,830,000 - - 80-200L پمپ گريزازمركز
10,260,000 - - 100-200L پمپ گريزازمركز

 

تاریخ به روزرسانی: 96/07 

در قيمت هاي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ گرديده است.

به قیمت های فوق 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

لیست قیمت پمپ های گريزازمركز

 

مصرف كننده (ريال) مشخصات نام
7,580,000 EN 80-160 پمپ گريزازمركز - روغن نما
9,090,000 EN 80-200 پمپ گريزازمركز - روغن نما
11,450,000 EN 80-250 پمپ گريزازمركز - روغن نما
14,140,000 EN 80-315 پمپ گريزازمركز - روغن نما
18,510,000 EN 80-400 پمپ گريزازمركز - روغن نما
9,760,000 EN 100-160 پمپ گريزازمركز - روغن نما
10,570,000 EN 100-200 پمپ گريزازمركز - روغن نما
12,880,000 EN 100-250 پمپ گريزازمركز - روغن نما
16,660,000 EN 100-315 پمپ گريزازمركز - روغن نما
20,200,000 EN 100-400 پمپ گريزازمركز - روغن نما
12,540,000 EN 125-200 پمپ گريزازمركز - روغن نما
14,980,000 EN 125-250 پمپ گريزازمركز - روغن نما
19,520,000 EN 125-315 پمپ گريزازمركز - روغن نما
23,560,000 EN 125-400 پمپ گريزازمركز - روغن نما
18,500,000 EN 150-200 پمپ گريزازمركز - روغن نما
20,460,000 EN 150-250 پمپ گريزازمركز - روغن نما
21,680,000 EN 150-315 پمپ گريزازمركز - روغن نما
26,770,000 EN 150-400 پمپ گريزازمركز - روغن نما
29,720,000 EN 32-160 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
31,100,000 EN 32-160 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
31,790,000 EN 32-200 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
34,550,000 EN 32-200 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
37,320,000 EN 32-250 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
40,080,000 EN 32-250 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
33,030,000 EN 40-200 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
35,940,000 EN 40-200 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
33,860,000 EN 50-200 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
36,900,000 EN 50-200 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
34,970,000 EN 65-200 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
38,220,000 EN 65-200 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
42,710,000 EN 65-250 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
46,030,000 EN 65-250 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
59,430,000 EN 65-315 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
62,470,000 EN 65-315 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
65,930,000 EN 100-315 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
69,100,000 EN 100-315 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
94,530,000 EN 100-400 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
97,640,000 EN 100-400 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
89,560,000 EN 125-315 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
92,670,000 EN 125-315 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
100,750,000 EN 125-400 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
105,170,000 EN 125-400 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی
99,510,000 EN 150-315 پمپ گريزازمركز استیل - گرافیتی
103,930,000 EN 150-315 پمپ گريزازمركز استیل - مکانیکی

تاریخ به روزرسانی: 96/08 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

پمپ های اتا بزرگ پمپیران

ساختمان پمپ های گریز از مرکز با آبدهی بالا (اتا بزرگ) پمپیران

پمپ گریز از مرکز افقی، با محفظه حلزونی، یک طبقه، پروانه یکسر آویز، موتور جدا، تک مکشه مرکزی می باشد. پروانه پمپ بالانس دینامیکی گردیده و محور بوسیله نوار گرافیتی آب بندی می شود. محور پمپ توسط بوش فولاد کروم نیکل قابل تعویض محافظت می گردد. نیروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرینگ که در یک طرف پروانه واقع شده اند تحمل می شود بلبرینگها توسط روغن روانکاری می شوند و در صورت درخواست مشتری روانکاری با گریس هم امکان پذیر می باشد.

موارد کاربرد پمپ های گریز از مرکز با آبدهی بالا (اتا بزرگ) پمپیران

پمپ های گریز از مرکز با آبدهی بالا (اتا بزرگ) پمپیران جهت انتقال آب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی بکار رفته و برای انتقال آب گرم تاسیسات گرمایش و سرمایش نیز کاربرد دارد.

مصرف كننده (ريال) قیمت شاسی ریال مشخصات نام
42,900,000 - 100-50/2 اتابزرگ
43,760,000 8,200,000 125-50/2 اتابزرگ
60,080,000 16,500,000 150-50 اتابزرگ
41,950,000 5,800,000 200-23 اتابزرگ
55,240,000 8,500,000 200-33 اتابزرگ
56,660,000 18,000,000 200-40 اتابزرگ
66,660,000 2,100,000 200-50 اتابزرگ
57,650,000 8,800,000 250-29 اتابزرگ
62,760,000 20,000,000 250-40 اتابزرگ
76,280,000 21,000,000 250-50 اتابزرگ
77,040,000 22,000,000 300-35 اتابزرگ
111,020,000 - 300-500 اتابزرگ

تاریخ به روزرسانی: 96/07 

در قيمت هاي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ گرديده است.

به قیمت های فوق 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور پمپیران

 

پمپ شناور يك يا چند طبقه، تك مكشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور مي‌تواند به صورت افقی يا مايل نيز نصب شود.
پروانه‌ها بصورت جريان شعاعي يا مختلط بوده و قابل تراش مي باشند. محفظه طبقات پمپ های   جريان شعاعي توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جريان مختلط توسط پيچهای دوسر به همديگر متصل می شوند. محفظه مكش بين موتور و پمپ توسط صافی مكش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می كند.
پمپ ها معمولاً دارای سوپاپ يك طرفه مي باشد.

موارد کاربرد پمپ شناور

- انتقال آب تميز يا حاوی كمی املاح در مصارف آبياری
- سيستمهای آبياری باراني
- ايستگاههای تقويت فشار
- تأمين آب اضطراری
- زهكشی آبهای تحت الارضی
- تأسيسات تصفيه آب
- مصارف شستشوی صنعتی و سيستمهای آتش نشانی
- بعلاوه اين پمپ ها در معادن و آبنماها و غيره بكار می رود
- ميزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ 25 گرم در متر مكعب می باشد

مشخصات کلی پمپ شناور

- قطر نامی سوپاپ : 2/1، 1 تا8 اينچ
- ظرفیت آبدهی: 5 تا 650 متر مكعب در ساعت
- ارتفاع: تا 300 متر
- دمای آب مورد پمپاژ: تا 30 درجه سانتيگراد

منحنی همپوشانی پمپ شناور و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ شناور

دریافت فایل کاتالوگ پمپ های شناور

دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری الکترو پمپ شناور

الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
30830000 22540000 8290000 152/4+6C15 3/2
33300000 24040000 9260000 152/6+6C22 3/2
36440000 25540000 10900000 152/9+6C30 3/2
40380000 28300000 12080000 152/11+6E3 3/2
46670000 32570000 14100000 152/14+6E5 3/2
48820000 32570000 16250000 152/17+6E5 3/2
54590000 35880000 18710000 152/20+6E7 3/2
59440000 35880000 23560000 152/23+6E7 3/3
69260000 43240000 26020000 152/30+7A9 3/4
86070000 48050000 38020000 152/38+7A113/5
33890000 24040000 9850000 193/2+6C22 3/2
39530000 28300000 11230000 193/3+6E3 3/2
45190000 32570000 12620000 193/4+6E5 3/2
46960000 32570000 14390000 193/5+6E5 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
51910000 35880000 16030000 193/6+6E7 3/2
61100000 43240000 17860000 193/7+7A9 3/2
63000000 43240000 19760000 193/8+7A9 3/2
69750000 48050000 21700000 193/9+7A11 3/2
71790000 48050000 23740000 193/10+7A11 3/2
76460000 50620000 25840000 193/11+7A13 3/2
78620000 50620000 28000000 193/12+7A13 3/2
86450000 56250000 30200000 193/13+7A15 3/2
88650000 56250000 32400000 193/14+7A15 3/2
98300000 63630000 34670000 193/15+7A18 3/2
101760000 63630000 38130000 193/16+7A18 3/2
115220000 69370000 45850000 193/17+7A22 3/2
120160000 69370000 50790000 193/18+7A22 3/3
125960000 69370000 56590000 193/20+7A22 3/4
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
137290000 76310000 60980000 193/21+8A24 3/5
38260000 28300000 9960000 233/2+6E3 3/2
44100000 32570000 11530000 233/3+6E5 3/2
49120000 35880000 13240000 233/4+6E7 3/2
58270000 43240000 15030000 233/5+7A9 3/2
65290000 48050000 17240000 233/6+7A11 3/2
70160000 50620000 19540000 233/7+7A13 3/2
78180000 56250000 21930000 233/8+7A15 3/2
87740000 63630000 24110000 233/9+7A18 3/2
90630000 63630000 27000000 233/10+7A18 3/2
93330000 63630000 29700000 233/11+7A18 3/3
101790000 69370000 32420000 233/12+7A22 3/2
111480000 76310000 35170000 233/13+8A24 3/3
113350000 76310000 37040000 233/14+8A24 3/4
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
117830000 80900000 36930000 233/13+9A24 3/2
119790000 80900000 38890000 233/14+9A24 3/2
115160000 76310000 38850000 233/15+8A24 3/2
128610000 89760000 38850000 233/15+9A30 3/2
132250000 89760000 42490000 233/16+9A30 3/2
135080000 89760000 45320000 233/17+9A30 3/2
154940000 104640000 50300000 233/18+9A37 3/2
155310000 104640000 50670000 233/19+9A37 3/3
157440000 104640000 52800000 233/20+9A37 3/2
160640000 104640000 56000000 233/21+9A37 3/3
39420000 28300000 11120000 271/2+6E3 3/2
41380000 28300000 13080000 271/3+6E3 3/2
48110000 32570000 15540000 271/4+6E5 3/2
49620000 32570000 17050000 271/5+6E5 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
55240000 35880000 19360000 271/6+6E7 3/2
57550000 35880000 21670000 271/7+6E7 3/2
67400000 43240000 24160000 271/8+7A9 3/2
69950000 43240000 26710000 271/9+7A9 3/2
77430000 48050000 29380000 271/10+7A11 3/2
80220000 48050000 32170000 271/11+7A11 3/2
46060000 35880000 10180000 293/2+6E7 3/2
60170000 48050000 12120000 293/3+7A11 3/2
70090000 56250000 13840000 293/4+7A15 3/2
79590000 63630000 15960000 293/5+7A18 3/2
87540000 69370000 18170000 293/6+7A22 3/2
96780000 76310000 20470000 293/7+8A24 3/2
112600000 89760000 22840000 293/8+9A30 3/2
112600000 89760000 22840000 293/8+8A30 3/3
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
115410000 89760000 25650000 293/9+9A30 3/2
133310000 104640000 28670000 293/10+9A37 3/2
135170000 104640000 30530000 293/11+9A37 3/2
150610000 116240000 34370000 293/12+9A45 3/2
167130000 128900000 38230000 293/13+9A55 3/2
170960000 128900000 42060000 293/14+9A55 3/2
174890000 128900000 45990000 293/15+9A55 3/2
202210000 151160000 51050000 293/16+9A62 3/2
209200000 151160000 58040000 293/17+9A62 3/2
235340000 169910000 65430000 293/18+9A73 3/3
89840000 69370000 20470000 293/7a+7A22 3/2
237280000 169910000 67370000 293/19+9A73 3/3
47610000 35880000 11730000 345/1+6E7 3/2
70800000 56250000 14550000 345/2+7A15 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
86900000 69370000 17530000 345/3+7A22 3/2
110540000 89760000 20780000 345/4+9A30 3/2
128790000 104640000 24150000 345/5+9A37 3/2
143900000 116240000 27660000 345/6+9A45 3/2
160200000 128900000 31300000 345/7+9A55 3/2
186270000 151160000 35110000 345/8+9A62 3/2
207200000 169910000 37290000 345/9+9A73 3/2
217710000 169910000 47800000 345/10+9A73 3/2
242250000 189660000 52590000 345/11+10A92 3/1
247110000 189660000 57450000 345/12+10A92 3/2
265610000 203070000 62540000 345/13+10A110 3/2
275840000 203070000 72770000 345/14+10A110 3/2
350150000 267140000 83010000 345/15+12A130 3/2
356350000 267140000 89210000 345/16+12A130 3/3
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
403570000 301560000 102010000 345/18+12A150 3/4
414910000 301560000 113350000 345/20+12A150 3/5
110540000 89760000 20780000 345/4- 8A303/2
64520000 48050000 16470000 374/1+7A11 3/2
94180000 76310000 17870000 374/2+8A24 3/2
126620000 104640000 21980000 374/3+9A37 3/2
204150000 169910000 34240000 374/6+9A73 3/2
228450000 189660000 38790000 374/7+10A92 3/2
233180000 189660000 43520000 374/8+10A92 3/2
251580000 203070000 48510000 374/9+10A110 3/2
257290000 203070000 54220000 374/10+10A110 3/2
326590000 267140000 59450000 374/11+10A130 3/3
366170000 301560000 64610000 374/12+10A150 3/4
375860000 301560000 74300000 374/13+10A150 3/5
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
450440000 365000000 85440000 374/14+10A185 3/6
463260000 365000000 98260000 374/15+12A185 3/7
141890000 116240000 25650000 374/4a +9A45 3/2
158760000 128900000 29860000 374/5a+9A55 3/2
185400000 151160000 34240000 374/6a+9A62 3/2
208700000 169910000 38790000 374/7a+9A73 3/2
204150000 169910000 34240000 374/6+9A73 3/2
228450000 189660000 38790000 374/7+10A92 3/2
233180000 189660000 43520000 374/8+10A92 3/2
251580000 203070000 48510000 374/9+10A110 3/2
257290000 203070000 54220000 374/10+10A110 3/2
326590000 267140000 59450000 374/11+10A130 3/3
141890000 116240000 25650000 374/4a +9A45 3/2
158760000 128900000 29860000 374/5a+9A55 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
185400000 151160000 34240000 374/6a+9A62 3/2
208700000 169910000 38790000 374/7a+9A73 3/2
73310000 56250000 17060000 384/2+7A15 3/2
96560000 76310000 20250000 384/3+8A24 3/2
113650000 89760000 23890000 384/4+9A30 3/2
132320000 104640000 27680000 384/5+9A37 3/2
147880000 116240000 31640000 384/6+9A45 3/2
164640000 128900000 35740000 384/7+9A55 3/2
191170000 151160000 40010000 384/8+9A62 3/2
214340000 169910000 44430000 384/9+9A73 3/2
219400000 169910000 49490000 384/10+9A73 3/2
244220000 189660000 54560000 384/11+10A92 3/2
249410000 189660000 59750000 384/12+10A92 3/2
268790000 203070000 65720000 384/13+10A110 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
275370000 203070000 72300000 384/14+10A110 3/2
103160000 80900000 22260000 384/3+9A24 3/2
83880000 63630000 20250000 384/3A+7A18 3/3
113650000 89760000 23890000 384/4A+9A30 3/4
113650000 89760000 23890000 384/4A+8A30 3/5
132320000 104640000 27680000 384/5+9A37 3/2
147880000 116240000 31640000 384/6+9A45 3/2
164640000 128900000 35740000 384/7+9A55 3/2
191170000 151160000 40010000 384/8+9A62 3/2
214340000 169910000 44430000 384/9+9A73 3/2
219400000 169910000 49490000 384/10+9A73 3/2
244220000 189660000 54560000 384/11+10A92 3/2
249410000 189660000 59750000 384/12+10A92 3/2
91930000 76310000 15620000 425/1+8A24 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
195450000 169910000 25540000 425/3+9A73 3/2
344950000 301560000 43390000 425/6+12A150 3/5
416200000 365000000 51200000 425/7+12A185 3/5
109850000 89760000 20090000 425/2a- 9A303/2
176700000 151160000 25540000 425/3a-9A623/2
201150000 169910000 31240000 425/4a-9A733/2
310530000 267140000 43390000 425/6A+12A130 3/5
352760000 301560000 51200000 425/7A+12A150 3/6
124730000 104640000 20090000 425/2a-9A373/2
154440000 128900000 25540000 425/3a-9A553/2
136330000 116240000 20090000 425/2a-9A453/2
220900000 189660000 31240000 425/4a-10A923/2
240260000 203070000 37190000 425/5a-10A1103/2
125060000 104640000 20420000 435/1+9A37 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
197810000 169910000 27900000 435/2+9A73 3/2
238930000 203070000 35860000 435/3+10A110 3/2
346360000 301560000 44800000 435/4+12A1503/3
417970000 365000000 52970000 435/5+12A1853/4
110180000 89760000 20420000 435/1a-9A 303/2
144140000 116240000 27900000 435/2a-9A 453/2
225520000 189660000 35860000 435/3a-10A923/2
311940000 267140000 44800000 435/4a-12A1303/3
354530000 301560000 52970000 435/5a-12A1503/4
247870000 203070000 44800000 435/4a-10A 1103/2
156800000 128900000 27900000 435/2a-9A 553/2
179060000 151160000 27900000 435/2a-9A 623/2
423550000 365000000 58550000 435/6a-12A1853/4
148370000 128900000 19470000 466/1+9A55 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
229530000 203070000 26460000 466/2+10A110 3/2
398600000 365000000 33600000 466/3+12A185 3/3
135710000 116240000 19470000 466/1a-9A 453/2
196370000 169910000 26460000 466/2a-9A733/2
155360000 128900000 26460000 466/2a-9A553/2
216120000 189660000 26460000 466/2a-10A923/2
300740000 267140000 33600000 466/3a-12A1303/3
335160000 301560000 33600000 466/3a-12A1503/4
109230000 89760000 19470000 466/1a-9A303/2
408800000 365000000 43800000 466/4a-12A1853/4
224820000 189660000 35160000 486/1+10A92 3/2
406050000 365000000 41050000 486/2-12A1853/4
186320000 151160000 35160000 486/1A-9A 623/2
205070000 169910000 35160000 486/1A-9A 733/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
243220000 203070000 40150000 486/2a-10A1103/2
308190000 267140000 41050000 486/2a-12A1303/3
112600000 89760000 22840000 293/8- 8A303/2
113650000 89760000 23890000 384/4-8A303/1

 

تاریخ به روزرسانی: 96/07 

در قيمت هاي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ گرديده است.

به قیمت های فوق 1% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

پمپ شناور(ویژه تکفاز)

مصرف کننده (ریال) مشخصات نام
2,810,000 URD 101/10 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,240,000 URD 101/13 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,940,000 URD 101/19 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
5,430,000 URD 101/26 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
7,790,000 URD 101/38 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,110,000 URD 102/5 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,370,000 URD 102/7 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,810,000 URD 102/10 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,330,000 URD 102/14 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
4,120,000 URD 102/20 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
5,050,000 URD 102/27 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,110,000 URD 103/05 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,540,000 URD 103/08 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,890,000 URD 103/11 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,590,000 URD 103/16 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
4,200,000 URD 103/21 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
5,690,000 URD 103/32 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,190,000 URD 104/5 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,540,000 URD 104/7 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,810,000 URD 104/9 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,590,000 URD 104/14 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
4,200,000 URD 104/18 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
5,520,000 URD 104/27 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,890,000 URD 106/7 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,510,000 URD 106/10 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
4,200,000 URD 106/14 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
5,430,000 URD 106/20 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,460,000 URD 108/4 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
2,580,000 URD 108/6 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,160,000 URD 108/8 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
4,290,000 URD 108/13 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
3,340,000 URD 112/5 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
4,030,000 URD 112/7 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
5,080,000 URD 112/10 پمپ شناور(ویژه تکفاز)
5,170,000 URD 118/8 پمپ شناور(ویژه تکفاز)

تاریخ به روزرسانی: 96/08 

در قيمت هاي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ گرديده است.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

موتور شناور تکفاز

قیمت مشخصات نام
4,370,000 4E0.371/2 موتور شناور تکفاز
4,690,000 4E0.551/2 موتور شناور تکفاز
4,860,000 4E0.751/2 موتور شناور تکفاز
5,420,000 4E1.1 1/2 موتور شناور تکفاز
6,230,000 4E1.5 1/2 موتور شناور تکفاز
7,600,000 4E2.2 1/2 موتور شناور تکفاز

 

پمپ های فشار قوی پمپیران

پمپ افقی گريز از مركز فشارقوی با پروانه‌های بين ياتاقانی، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌های شعاعی می باشد. هر طبقه توسط اورينگ آب بندی می شود. طبقات بوسيله پيچ بست طبقات به همديگر بسته مي شوند.

پايه‌های نگهدارنده پمپ به صورت يكپارچه با محفظه مكش و رانش ريخته‌ گری شده اند.
مقدار زيادی از نيروهای محوری توسط پيستون بالانس هيدروليكی خنثی شده و باقيمانده نيروی محوری و نيروهای شعاعی توسط دو عدد بلبرينگ و يكعدد رولبرينگ روانكاری شده با روغن يا گريس كه در دو طرف پروانه‌ها واقع شده‌اند، تحمل می شود.

 موارد کاربرد پمپ فشار قوی

- تهيه آب شهرها
- پمپاژ آبهای مصارف صنعتی
- كارهای مربوط به آبرسانی
- به عنوان بوستر پمپ
- مصارف آبياری بارانی
- به عنوان پمپ تغذيه ديگ بخار
- پمپاژ آب كندانس شده
- پمپاژ آب گرم و سرد تأسيسات صنعتی و مصارف آتش نشانی

مشخصات کلی پمپ های فشار قوی

- قطر خروجی: 32 تا 200 ميليمتر
- ظرفیت آبدهی: 2 تا 950 متر مكعب در ساعت
- ارتفاع: تا 310 متر
- درجه حرارت سیالات: با نوار گرافيت از 10- تا 110 درجه سانتيگراد
- در آب بندی: با آب بند مكانيكي از 0/1 تا 140 درجه سانتيگراد
- فشار تست: تا 40بار

منحنی همپوشانی پمپهای فشار قوی و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ فشار قوی

دریافت فایل کاتالوگ پمپ های فشار قوی

دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری پمپ های فشار قوی

 

مصرف كننده (ريال)

قیمت شاسی به ریال

3000 دور

قیمت شاسی به ریال

1500 دور

مشخصات نام
11,200,000 2100000 1900000 WKL 32/1 پمپ فشارقوي
12,700,000 2200000 1900000 WKL 32/2 پمپ فشارقوي
14,300,000 2400000 2000000 WKL 32/3 پمپ فشارقوي
15,900,000 2500000 2100000 WKL 32/4 پمپ فشارقوي
17,600,000 2800000 2200000 WKL 32/5 پمپ فشارقوي
19,400,000 2900000 2300000 WKL 32/6 پمپ فشارقوي
21,300,000 3000000 2400000 WKL 32/7 پمپ فشارقوي
23,200,000 3100000 2500000 WKL 32/8 پمپ فشارقوي
25,200,000 3200000 2600000 WKL 32/9 پمپ فشارقوي
27,200,000 3300000 2800000 WKL 32/10 پمپ فشارقوي
28,000,000 3500000 2900000 WKL 32/11 پمپ فشارقوي
30,100,000 - - WKL 32/12 پمپ فشارقوي
32,200,000 - - WKL 32/13 پمپ فشارقوي
34,500,000 - - WKL 32/14 پمپ فشارقوي
36,700,000 - - WKL 32/15 پمپ فشارقوي
39,000,000 - - WKL 32/16 پمپ فشارقوي
41,200,000 - - WKL 32/17 پمپ فشارقوي
12,600,000 2100000 1900000 WKL 40/1 پمپ فشارقوي
14,200,000 2600000 1900000 WKL 40/2 پمپ فشارقوي
16,200,000 2800000 2100000 WKL 40/3 پمپ فشارقوي
17,800,000 3000000 2300000 WKL 40/4 پمپ فشارقوي
19,600,000 3400000 2400000 WKL 40/5 پمپ فشارقوي
21,600,000 3700000 2400000 WKL 40/6 پمپ فشارقوي
23,600,000 4100000 2500000 WKL 40/7 پمپ فشارقوي
25,800,000 - 2600000 WKL 40/8 پمپ فشارقوي
26,700,000 - 2900000 WKL 40/9 پمپ فشارقوي
28,800,000 - 3000000 WKL 40/10 پمپ فشارقوي
31,100,000 - 3100000 WKL 40/11 پمپ فشارقوي
33,400,000 - - WKL 40/12 پمپ فشارقوي
35,700,000 - - WKL 40/13 پمپ فشارقوي
38,100,000 - - WKL 40/14 پمپ فشارقوي
40,400,000 - - WKL 40/15 پمپ فشارقوي
42,800,000 - - WKL 40/16 پمپ فشارقوي
15,500,000 2200000 2000000 WKL 50/1 پمپ فشارقوي
17,600,000 2600000 2100000 WKL 50/2 پمپ فشارقوي
19,900,000 3000000 2200000 WKL 50/3 پمپ فشارقوي
21,900,000 3600000 2300000 WKL 50/4 پمپ فشارقوي
23,400,000 3900000 2400000 WKL 50/5 پمپ فشارقوي
25,600,000 4100000 2800000 WKL 50/6 پمپ فشارقوي
26,600,000 4300000 3000000 WKL 50/7 پمپ فشارقوي
28,900,000 - 3200000 WKL 50/8 پمپ فشارقوي
31,200,000 - 3400000 WKL 50/9 پمپ فشارقوي
33,600,000 - 3600000 WKL 50/10 پمپ فشارقوي
36,200,000 - 3700000 WKL 50/11 پمپ فشارقوي
38,900,000 - - WKL 50/12 پمپ فشارقوي
41,600,000 - - WKL 50/13 پمپ فشارقوي
44,500,000 - - WKL 50/14 پمپ فشارقوي
17,100,000 2600000 2100000 WKL 65/1 پمپ فشارقوي
19,700,000 3300000 2300000 WKL 65/2 پمپ فشارقوي
22,600,000 3900000 2600000 WKL 65/3 پمپ فشارقوي
25,400,000 4600000 3000000 WKL 65/4 پمپ فشارقوي
27,500,000 5200000 3400000 WKL 65/5 پمپ فشارقوي
30,400,000 - 3600000 WKL 65/6 پمپ فشارقوي
33,200,000 - 3500000 WKL 65/7 پمپ فشارقوي
36,400,000 - 3600000 WKL 65/8 پمپ فشارقوي
39,800,000 - 4200000 WKL 65/9 پمپ فشارقوي
43,200,000 - - WKL 65/10 پمپ فشارقوي
46,800,000 - 4500000 WKL 65/11 پمپ فشارقوي
25,500,000 4200000 2600000 WKL 80/1 پمپ فشارقوي
28,300,000 6400000 3000000 WKL 80/2 پمپ فشارقوي
32,500,000 8800000 3100000 WKL 80/3 پمپ فشارقوي
36,900,000 - 3400000 WKL 80/4 پمپ فشارقوي
41,500,000 - 4200000 WKL 80/5 پمپ فشارقوي
46,200,000 - 4700000 WKL 80/6 پمپ فشارقوي
51,100,000 - 5600000 WKL 80/7 پمپ فشارقوي
56,300,000 - 5800000 WKL 80/8 پمپ فشارقوي
61,800,000 - 6300000 WKL 80/9 پمپ فشارقوي
67,700,000 - 6600000 WKL 80/10 پمپ فشارقوي
30,200,000 - 3400000 WKL 100/1 پمپ فشارقوي
36,700,000 - 4600000 WKL 100/2 پمپ فشارقوي
41,700,000 - 5600000 WKL 100/3 پمپ فشارقوي
47,400,000 - 7500000 WKL 100/4 پمپ فشارقوي
53,700,000 - 8300000 WKL 100/5 پمپ فشارقوي
60,200,000 - 8700000 WKL 100/6 پمپ فشارقوي
67,000,000 - 9700000 WKL 100/7 پمپ فشارقوي
74,000,000 - 11200000 WKL 100/8 پمپ فشارقوي
43,800,000 - 6200000 WKL 125/1 پمپ فشارقوي
53,400,000 - 7900000 WKL 125/2 پمپ فشارقوي
59,800,000 - 9100000 WKL 125/3 پمپ فشارقوي
68,400,000 - 11600000 WKL 125/4 پمپ فشارقوي
77,300,000 - 11200000 WKL 125/5 پمپ فشارقوي
86,600,000 - 16300000 WKL 125/6 پمپ فشارقوي
65,200,000 - 7700000 WKL 150/1 پمپ فشارقوي
77,000,000 - 11900000 WKL 150/2 پمپ فشارقوي
89,500,000 - 16300000 WKL 150/3 پمپ فشارقوي
102,400,000 - 19600000 WKL 150/4 پمپ فشارقوي
116,000,000 - - WKL 150/5 پمپ فشارقوي
191,500,000 - - WKL 150/6 پمپ فشارقوي

تاریخ به روزرسانی: 96/8 

در قيمت هاي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ گرديده است.

به قیمت های فوق 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

پمپ فشار قوی MC200 پمپیران

پمپ فشار قوی MC200

پمپ افقی گريز از مركز فشارقوی با پروانه‌های بين ياتاقانی، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌های شعاعی می باشد. هر طبقه توسط اورينگ آب بندی می شود. طبقات بوسيله پيچ بست طبقات به همديگر بسته مي شوند.

پايه‌های نگهدارنده پمپ به صورت يكپارچه با محفظه مكش و رانش ريخته‌ گری شده اند.
مقدار زيادی از نيروهای محوری توسط پيستون بالانس هيدروليكی خنثی شده و باقيمانده نيروی محوری و نيروهای شعاعی توسط دو عدد بلبرينگ و يكعدد رولبرينگ روانكاری شده با روغن يا گريس كه در دو طرف پروانه‌ها واقع شده‌اند، تحمل می شود.

 

موارد کاربرد پمپ فشار قوی

- تهيه آب شهرها
پمپاژ آبهای مصارف صنعتی
- كارهای مربوط به آبرسانی
- به عنوان بوستر پمپ
- مصارف آبياری بارانی
- به عنوان پمپ تغذيه ديگ بخار
پمپاژ آب كندانس شده
پمپاژ آب گرم و سرد تأسيسات صنعتی و مصارف آتش نشانی

 

مشخصات کلی پمپ فشار قوی

- قطر خروجی: 200 ميليمتر
- ظرفیت آبدهی: 250 تا 620 متر مكعب در ساعت
- ارتفاع: تا 460 متر
- درجه حرارت سیالات: با نوار گرافيت از 10- تا 110 درجه سانتيگراد
- در آب بندی: با آب بند مكانيكي از 50 تا 130 درجه سانتيگراد

 

منحنی همپوشانی پمپ فشار قوی MC200 و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ فشار قوی MC200

دریافت فایل کاتالوگ پمپ های فشار قوی

دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری پمپ فشار قوی MC200

 

پمپ فشار قوی CV200 پمپیران

پمپ فشار قوی cv200 پمپ افقي گريز از مركز فشارقوی با پروانه‌های بين ياتاقانی، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌های شعاعی مي باشد. هر طبقه توسط اورينگ آب‌ بندی مي شود. طبقات بوسيله پيچ بست طبقات به همديگر بسته مي شوند.

پايه‌های نگهدارنده پمپ به صورت يكپارچه با محفظه مكش و رانش ريخته‌گری شده‌اند. مقدار زيادی از نيروهای محوری توسط پيستون بالانس هيدروليكی خنثی شده و باقيمانده نيروی محوری و نيروهای شعاعی توسط دو عدد بلبرينگ و يكعدد رولبرينگ روانكاری شده با روغن يا گريس كه در دو طرف پروانه‌ها واقع شده‌اند، تحمل مي شود.

 

موارد کاربرد پمپ فشار قوی

- تهيه آب شهرها
پمپاژ آبهاي مصارف صنعتي
- كارهاي مربوط به آبرساني
- به عنوان بوستر پمپ
- مصارف آبياری باراني
- به عنوان پمپ تغذيه ديگ بخار
پمپاژ آب كندانس شده
پمپاژ آب گرم و سرد تأسيسات صنعتی و مصارف آتشنشانی

 

مشخصات کلی پمپ فشار قوی

- قطر خروجی: 200 ميليمتر
- ظرفیت آبدهی: 400 تا 930 متر مكعب در ساعت
- ارتفاع: تا 510 متر
- درجه حرارت سیالات: با نوار گرافيت از 10- تا 110 درجه سانتيگراد
- در آب بندی: با آب بند مكانيكي از 50 تا 130 درجه سانتيگراد
- فشار تست: 70بار

 

منحنی همپوشانی پمپ فشار قوی CV200 و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ فشار قوی CV200

دریافت فایل کاتالوگ پمپ های فشار قوی

دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری پمپ فشار قوی CV200

 

پمپ های گل کش پمپیران

اين نوع پمپ، از نوع گريز از مركز افقی، با محفظه حلزونی، يك طبقه، پروانه يكسر آويز، موتور جدا تك مكشه مركزی می باشد.

پروانه ی پمپ بالانس ديناميكی گرديده و محور آن به وسيله ی نوار گرافيكی، آب بندی می شود. فلنج محفظه رانش، به سمت بالا بوده و اگر از طرف موتور نگاه کنیم در سمت چپ قرار گرفته است. جهت جلوگيری از نفوذ ذرات ساينده ی مايع پمپ شونده به محفظه آب بندی و همچنين خنك كاری پمپ، از يك منبع تغذيه خارجی استفاده می شود.
يكی از ويژگيهای مهم اين پمپ‌ ها، استفاده از قطعات سايشی تعويض شونده است.

 موارد کاربرد پمپ گل کش

- پمپاژ مايعاتی همچون گل حفاری
- آب گل آلود (دارای شن و ماسه)
- دوغاب مصالح ساختماني محلول موم
-مخلوط مواد نفتی سنگين
-  صنايع كاغذسازی، قند، مواد شوينده
- كاربردهای معمول پمپ‌ های گريز از مركز مانند آبرسانی و آبياری و پمپاژ مواد شيميايی سبك

 مشخصات کلی پمپ گل کش

- قطر خروجی: 50 تا 150 میلیمتر
- ظرفیت آبدهی: 10 تا 350 متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: 10 تا 70 متر
- درجه حرارت سیال با آب بندی: از 20 تا 110 درجه سانتیگراد

 منحنی همپوشانی پمپ گل کش و دریافت فایلهای راهنما

- نمایش منحنی همپوشانی پمپ گل کش

- دریافت فایل کاتالوگ پمپ های گل کش

مصرف كننده (ريال) مشخصات نام
56,770,000 HDS 150-300 پمپ گل كش
47,210,000 HDS 50-300 پمپ گل كش
51,930,000 HDS 80-300 پمپ گل كش

تاریخ به روزرسانی: 96/08 

در قيمت هاي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ گرديده است.

به قیمت های فوق 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

پمپ های دومکشه DSP پمپیران

پمپ دو مکشه

اين پمپ از نوع گريز از مركز افقی با محفظه حلزونی و يك طبقه است.

محفظه پمپ با برش محوری بوده كه امكان تعويض اجزای گردان را به راحتی مهيا می سازد و روی محفظه، رينگهای سايش قابل تعويض وجود دارد.

فلنج های رانش و مكش پمپ به نيمه پايينی محفظه متصل بوده كه هر دو فلنج در يك خط موازی مركز قرار دارند (پمپ خطي).
پروانه پمپ از نوع شعاعی، بسته و دارای دو ورودی سيال مي باشد. در اين نوع پروانه نيروی محوری عمدتاً وجود نخواهد داشت، پروانه به صورت استاتيكی و ديناميكی مطابق ISO1940 بالانس شده است.

محور پمپ از لحاظ نشت سيال مورد پمپاژ كاملاً آب بندی بوده و روی محور در محل آب بندها با بوش محافظ پوشش داده شده است. ياتاقان های پمپ در هر سمت يك عدد بلبرينگ شيار عميق بوده كه پوشش دار هستند و نياز به روانكاری مجدد در طول عمر بلبرينگ نخواهد بود.

موارد کاربرد پمپ دو مکشه

- ایستگاههای پمپاژ آبرسانی
- زهکشی- نیروگاهها- سیستم های تامین آب مصارف صنعتی
- سیستم های فاضلاب و صنایع پتروشیمی
- کابردهای آتش نشانی
- مصارف دریایی
- مصارف عمومی پالایشگاهها

 مشخصات کلی پمپ دو مکشه

- قطر خروجی:80 الي 350 ميليمتر
- ظرفیت آبدهی: 90 تا 3600 متر مكعب در ساعت(تا 1000 لیتر در ثانیه)
- ارتفاع: تا200 متر
- دمای کار: تا 105 درجه سانتيگراد
- فشار تست: تا 25بار

منحنی همپوشانی پمپ دو مکشه و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ های دو مکشه

دریافت فایل کاتالوگ پمپ های دو مکشه

دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری پمپ های دو مکشه

الکتروپمپ های روغن داغ پمپیران

الکتروپمپ های روغن داغ پمپیران

این پمپ از نوع گریز از مرکز با طرح مخصوص بوده و برای پمپاژ و گردش روغن داغ تا دمای 300 درجه سانتی گراد استفاده می شود.

ساختمان این پمپ به صورت افقی یک طبقه و یک مکشه گریز از مرکز با محفظه حلزونی می باشد. ابعاد اصلی و مشخصات کاری پمپ مطابق استاندارد EN733 می باشد.

پروانه پمپ از نظر هیدرولیکی بالانس بوده و به صورت یکسر آویز نصب می شود. محفظه حلزونی از نوع پایه دار بوده و محفظه یاتاقان نیز بدون پایه می باشد.

این پمپ دارای دو عدد بلبرینگ شیار عمیق مطابق استاندارد DIN 625 بوده و قادر است انواع روغن تا دمای 300 درجه سانتی گراد را پمپاژ نماید.

جهت مکش، افقی و رانش، عمودی بوده و فلنج ها مطابق استاندارد DIN1092-2-PN10 می باشد.

آب بندی محور این پمپ از دو بخش تشکیل شده است. در محفظه آب بندی پمپ که بر روی سر پوش محفظه قرار دارد، برای آب بندی محور از نوار گرافیتی نسوز استفاده شده است و در انتهای محفظه یاتاقان نیز آب بند مکانیکی نصب می گردد.

موارد کاربرد:

 • صنایع شیمیایی و دارویی
 • صنایع غذایی
 • صنایع پلاستیک
 • صنایع نساجی
 • چرم و کاغذ
 • صنایع رنگ
 • صنایع الکتریکی
 • صنایع فولاد

مشخصات:

قطر خروجی ظرفیت آبدهی ارتفاع درجه حرارت سیال در آب بندی فشار تست
32 تا 100 میلی متر تا 350 مترمکعب در ساعت تا 95 متر تا 300 درجه سانتی گراد 15 بار

 

 

لیست قیمت

مصرف كننده (ريال) مشخصات نام
28340000 HOP 32-200 پمپ گريزازمركز روغن داغ
32480000 HOP 32-250 پمپ گريزازمركز روغن داغ
34660000 HOP 40-250 پمپ گريزازمركز روغن داغ
31100000 HOP 50-200 پمپ گريزازمركز روغن داغ
36070000 HOP 50-250 پمپ گريزازمركز روغن داغ
35250000 HOP 65-200 پمپ گريزازمركز روغن داغ
45260000 HOP 65-250 پمپ گريزازمركز روغن داغ
42160000 HOP 80-200 پمپ گريزازمركز روغن داغ
48070000 HOP 80-250 پمپ گريزازمركز روغن داغ
45070000 HOP 100-200 پمپ گريزازمركز روغن داغ
51680000 HOP 100-250 پمپ گريزازمركز روغن داغ

تاریخ به روزرسانی: 96/08 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل پمپیران

مصرف کننده (ریال) مشخصات نام
13,270,000 PCR 1-9 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
14,370,000 PCR 1-11 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
15,960,000 PCR 1-13 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
18,000,000 PCR 1-17 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
19,900,000 PCR 1-21 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
23,990,000 PCR 1-25 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
13,960,000 PCR 3-9 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
15,440,000 PCR 3-11 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
15,880,000 PCR 3-12 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
16,320,000 PCR 3-13 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
17,140,000 PCR 3-15 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
20,120,000 PCR 3-17 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
21,000,000 PCR 3-19 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
22,800,000 PCR 3-21 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
23,710,000 PCR 3-23 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
24,620,000 PCR 3-25 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
25,490,000 PCR 3-27 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
17,720,000 PCR 5-10 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
18,920,000 PCR 5-11 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
19,460,000 PCR 5-12 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
20,240,000 PCR 5-13 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
20,760,000 PCR 5-14 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
21,280,000 PCR 5-15 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
21,820,000 PCR 5-16 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
25,270,000 PCR 5-18 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
26,340,000 PCR 5-20 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
28,980,000 PCR 5-22 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
30,290,000 PCR 5-24 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
24,640,000 PCR 10-7 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
25,600,000 PCR 10-8 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
26,880,000 PCR 10-9 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
29,440,000 PCR 10-10 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
31,360,000 PCR 10-12 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
40,520,000 PCR 10-14 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
42,800,000 PCR 10-16 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
45,810,000 PCR 10-18 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
27,640,000 PCR 15-5 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
37,470,000 PCR 15-7 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
42,720,000 PCR 15-9 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
55,350,000 PCR 15-10 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
58,360,000 PCR 15-12 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
65,990,000 PCR 15-14 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
34,490,000 PCR 20-5 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
39,590,000 PCR 20-7 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
51,650,000 PCR 20-8 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
55,370,000 PCR 20-10 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل
59,580,000 PCR 20-12 الکتروپمپ طبقاتي عمودی استیل

 

تاریخ به روزرسانی: 96/08 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

پمپ های API610 پمپیران

po2

این پمپ ها از نوع گریز از مرکز با طراحی خاص بوده و برای پمپاژ سیالات گرم با دمای حدود 260 درجه سانتی گراد طراحی می گردد که به پمپ های نفتی مشهور می باشند. ساختمان این پمپ به صورت افقی، یک طبقه و یک مکشه مرکزی با محفظه حلزونی می باشد. ابعاد اصلی و مشخصات کاری پمپ مطابق استاندارد API 610 می باشد. پروانه پمپ از نظر هیدرولیکی بالانس بوده، به صورت یکسر آویز نصب می شود. محفظه حلزونی دارای پایه های جانبی روی خط مرکزی (Center Line)بوده و محفظه یاتاقان نیز پایه دار می باشد. این پمپ دارای دو عدد بلبرینگ تماس مایل و یک عدد رولربرینگ مطابق استاندارد DIN625 بوده و جهت مکش، افقی و رانش، عمودی می باشد.

آب بندی پمپ جهت استفاده از آب بندی های مکانیکی و نواری طراحی شده است. روانکاری در محفظه یاتاقان، روغنی بوده و آب بندی آن از نوع پیچ راهه می باشد.

 با توجه به نوع و خواص سیال مورد پمپاژ و بر اساس درخواست مشتری، نوع آب بندی با آب بندی مکانیکی نیز قابل تهیه می باشد.

 از گروه پمپ های API 610، سایر انواع شامل BB و VS بر اساس سفارش قابل تامین است.

موارد کاربرد:

 • صنایع نفت
 • صنایع گاز
 • پتروشیمی
 •  صنایع فولاد
 • ...

مشخصات:

قطر خروجی ظرفیت آبدهی ارتفاع درجه حرارت سیال در آب بندی فشار تست
32 تا 300 میلی متر 5 تا 1650 مترمکعب در ساعت تا 95 متر با نوار گرافیت از 10 تا 110 درجه سانتی گراد
با آب بندی مکانیکی از 10 تا 260 درجه سانتی گراد
60 بار

 

الکتروپمپ های چاهکی API610 و ISO 2858 پمپیران

pv4

 در طرح و ساخت پمپ با توجه به نوع و شرایط کار پمپ پیش بینی های لازم به ترتیبی انجام گرفته است که کارکرد طولانی و سنگین آن را تامین کند. این ملاحظات در انتخاب مواد مناسب برای ساخت قطعات به منظور مقاومت در برابر سایش و خوردگی ناشی از وجود ذرات معلق و شوری آب نیز رعایت شده به نحوی که استهلاک داخلی قطعات پمپ را به حداقل برساند.

 آب بندی محور پمپ نسبت به سر تخلیه به وسیله نوارهای گرافیتی یا آب بند مکانیکی انجام می گیرد
. در این نوع پمپ ها دو نوع یاتاقان به کار رفته است:

- یاتاقان ضد سایش برای تحمل بارهای محوری

- یاتاقان سایشی برای نگهداری محور

یاتاقان نوع اول در یک مجموعه مجزا و در قسمت بالای سر تخلیه قرار گرفته است و وزن قسمت های متحرک پمپ و نیز بار هیدرولیکی محوری آن را در حال کار تحمل می کند. این یاتاقان در یک محفظه روغن قرار گرفته است و حرارت ناشی از دوران آن به وسیله یک مجرای آب دفع می شود.

یاتاقان نوع دوم در طول محور قرار می گیرد و کار آن جلوگیری از ارتعاش و تنظیم کار محور است. روانکاری این نوع یاتاقان به وسیله گریس تحت فشار و از طریق یک واحد خودکار است.

موارد کاربرد:

 • پمپاژ انواع مایعات تمیز
 • پمپاژ انواع مایعات خورنده
 • پمپاژ لجن و گل و لای همراه با ذرات جامد و درشت از چاهک های با عمق کم و دهانه گشاد
 • تخلیه مخازن و تانکرها در صنایع

مشخصات:

قطر خروجی ظرفیت آبدهی ارتفاع درجه حرارت سیال در آب بندی فشار تست
تا 300 میلی متر تا 1650 مترمکعب در ساعت تا 95 متر با نوار گرافیت از 10 تا 110 درجه سانتی گراد
با آب بندی مکانیکی از 10 تا 140 درجه سانتی گراد
15 بار

 

الکتروپمپ شناور ملخی پمپیران

الکترو پمپ های شناور ملخي PSAوPSM دارای سيستم حفاظت IP68 (بر اساس استاندارد DIN4005) بوده و از مزايای اين الکترو پمپ ها؛ يک پارچه بودن محور پمپ و الکتروموتور؛ عدم نياز به سيستم خنک کاری خارجی و امکان نصب سريع و آسان و نياز به فضای کم می باشد.

پمپ شناور ملخی پمپیران


جهت آب بندی از دو عدد مکانيکال سيل بورگمان آلمان يکی در قسمت موتور و ديگری در قسمت پمپ استفاده مي شود.

الکترو پمپ ها بر اساس توان نامی دارای سنسورهای حرارتی، آب، رطوبت، روغن و بيرنيگ مي باشد.

موارد کاربرد الکترو پمپ ملخی شناور

- آبیاری کشاورزی
- ايستگاههای زهکشي
- صنایع
- معادن
- نیروگاه ها
- حوضچه های پرورش ماهي
- کنترل سيلابها

مشخصات کلی الکترو پمپ ملخی شناور

- قطر خروجی: 350 تا 1200 میلیمتر
- ظرفیت آبدهی: 20 الی 3500 لیتر در ثانیه
-ارتفاع: 2 تا 16 متر
- درجه حرارت سیال: تا 50 درجه سانتیگراد
- تست فشار: 4بار

 

 الکتروپمپ های لجن کش نوید سهند

الکترو پمپ لجن کش شناور

بصورت نصب عمودی مستفرق و افقی خشک و بر اساس استاندارد Din24255 توليد و به روش استاندارد Din1944 در مجهزترين آزمايشگاه شرکت بصورت تمام اتوماتيک تست شده و تأئيديه صادر می شود.

الکترو پمپ ها داراي پروانه های از نوع باز و نيم باز و بسته بوده و بر اساس توان نامی مجهز به انواع سنسورهای حرارتی، آب، رطوبت، روغن، و بيرنيگ می باشند.

جهت آب بندی الکترو پمپ ها از دو عدد مکانيکال سيل بورگمان آلمان يکی در قسمت موتور و ديگری در قسمت پمپ استفاده مي شود.

موارد کاربرد پمپ لجن کش شناور

الکترو پمپ های لجن کش که به دو صورت نصب ثابت و نصب متحرک مورد استفاده قرار مي گيرند.

- انتقال انواع فاضلاب خام
- لجن پسابهای صنعتی مخلوط با آب
- لجن فعال فاضلاب غربال شده
- فاضلاب صنعتی
- فاضلاب خاص با الياف بلند
- سيالات حاوی هوا و گاز

 مشخصات کلی پمپ لجن کش شناور

- قطر خروجی: 50 تا 500 میلیمتر
- ظرفیت آبدهی: 1 تا 5000 متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: 1 تا 100 متر
- درجه حرارت سیال: تا 50 درجه سانتیگراد
- تست فشار: 12بار

 منحنی همپوشانی پمپ لجن کش شناور و دریافت فایلهای راهنما

- نمایش منحنی همپوشانی پمپ لجن کش

- دریافت دفترچه راهنمای الکترو پمپ های لجن کش و کف کش

- دریافت فایل کاتالوگ الکترو پمپ لجن کش

 

 

مصرف كننده (ريال) مشخصات نام
            20,200,000 KRTF 50-169/2/2KW تکفاز- خروج از بالا الکتروپمپ 2 " متحرک
            20,200,000 KRTF 50-150/3KW الکتروپمپ 2 " متحرک
            20,200,000 KRTF 50-150/3KW خروج از بالا الکتروپمپ 2 " متحرک
            21,740,000 KRTF 50-169/4KW خروج از بالا الکتروپمپ 2 " متحرک
            35,160,000 KRTF 80-210/3KW الکتروپمپ 3 " متحرک
            42,350,000 KRTF 80-210/3KW الکتروپمپ 3 " ثابت
            38,010,000 KRTF 80-210/4KW الکتروپمپ 3 " متحرک
            45,200,000 KRTF 80-210/4KW الکتروپمپ 3 " ثابت
            63,550,000 KRTK 80-315/11KW الکتروپمپ 3 " متحرک
            68,300,000 KRTK 80-315/11KW الکتروپمپ 3 " ثابت
            93,240,000 KRTK 80-315/18.5KW الکتروپمپ 3 " متحرک
            99,770,000 KRTK 80-315/18.5KW الکتروپمپ 3 " ثابت
          123,530,000 KRTK 80-315/24KW الکتروپمپ 3 " متحرک
          132,080,000 KRTK 80-315/24KW الکتروپمپ 3 " ثابت
            57,010,000 KRTF 100-220/5.5KW الکتروپمپ 4 " متحرک
            64,970,000 KRTF 100-220/5.5KW الکتروپمپ 4 " متحرک
            61,770,000 KRTF 100-250/7.5KW الکتروپمپ 4 " متحرک
            68,300,000 KRTF 100-250/7.5KW الکتروپمپ 4 " ثابت
            61,770,000 KRTK 100-250/7.5KW الکتروپمپ 4 " متحرک
            68,300,000 KRTK 100-250/7.5KW الکتروپمپ 4 " ثابت
          100,370,000 KRTK 100-250/15KW الکتروپمپ 4 " متحرک
          109,150,000 KRTK 100-250/15KW الکتروپمپ 4 " ثابت
          100,370,000 KRTF 100-250/15KW الکتروپمپ 4 " متحرک
          109,150,000 KRTF 100-250/15KW الکتروپمپ 4 " ثابت
          100,370,000 KRTK 100-315/15KW الکتروپمپ 4 " متحرک
          109,150,000 KRTK 100-315/15KW الکتروپمپ 4 " ثابت
            96,210,000 KRTF 100-240/18.5KW الکتروپمپ 4 " متحرک
          104,170,000 KRTF 100-240/18.5KW الکتروپمپ 4 " ثابت
            81,360,000 KRTK 150-315/7.5KW الکتروپمپ 6 " متحرک
            89,560,000 KRTK 150-315/7.5KW الکتروپمپ 6 " ثابت
          100,370,000 KRTK 150-315/15KW الکتروپمپ 6 " متحرک
          109,150,000 KRTK 150-315/15KW الکتروپمپ 6 " ثابت

 

تاریخ به روزرسانی: 96/08 

در قيمت هاي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ گرديده است.

به قیمت های فوق 1.5% هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ های کف کش شرکت نوید سهند

الکترو پمپ کف کش شناور

الکترو پمپ های کف کشSPD ، دارای سيستم حفاظت IP68 بوده و مجهز به سيستم آب بندی از نوع مکانيکال سيل بور گمان آلمان در قسمت موتور و پمپ و همچنين مجهز به سنسورهای حرارتی می باشند.

پروانه الکترو پمپ ها از نوع باز و نيمه باز مي باشد. الکترو پمپ ها بر اساس استاندارد Din24255 توليد و مطابق استاندارد Din 1944 در مجهز ترين آزمايشگاه شرکت بصورت تمام اتوماتيک تست شده و تأئيده صادر مي شود.

 

موارد کاربرد الکترو پمپ کف کش شناور

- انتقال آب نهرها و رودخانه ها
- تخليه آب چاه ها و مخازن
- استخرها و آب ناشي از سيلابها

 

مشخصات کلی الکترو پمپ کف کش شناور

- قطر خروجی: 32 تا 100 میلیمتر
- ظرفیت آبدهی: 2 تا 130 متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: 5 تا 700 متر
- درجه حرارت سیال: تا 50 درجه سانتیگراد
- تست فشار: 12بار

 

منحنی همپوشانی الکترو پمپ کف کش و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ کف کش

دریافت دفترچه راهنمای الکترو پمپ های لجن کش و کف کش

دریافت فایل کاتالوگ الکترو پمپ کف کش شناور

 

قیمت با ارزش افزوده(ریال)

نام محصول مشخصات محصول
17,540,000 SPD 50SK/2.2 KW-TOPتک طبقه تکفاز الكتروپمپ 2"
17,540,000 SPD 502ST/2.2 KW-TOPخروج از بالا - دو طبقه - تکفاز الكتروپمپ 2"
18,870,000 SPD 50F/3KW الكتروپمپ 2"
20,760,000 SPD 50ST/3KW-TOPخروج از بالا - پروانه ورق استيل الكتروپمپ 2"
20,100,000 SPD 50K/4KW الكتروپمپ 2"
25,090,000 SPD 50-3ST/4KW-TOPخروج از بالا الكتروپمپ 2"
49,960,000 SPD 80/7.5KW الكتروپمپ 3"
49,960,000 SPD 100/7.5KW الكتروپمپ 4"

تاریخ به روزرسانی: 95/03/06

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

 

لیست قیمت محصولات جدید شرکت نوید سهند لجن کش و کف کش 3فاز

مشخصات محصول نام محصول ملاحظات قیمت با ارزش افزوده(ریال)
KRTF 50-150-3KW-TOP الکتروپمپ 2 اینچ خروج از بالا 17,800,000
KRTF 50-169-4KW-TOP الکتروپمپ 2 اینچ خروج از بالا 19,100,000
KRTF 50-3ST-4KW-TOP الکتروپمپ 2 اینچ خروج از بالا 23,700,000
KRTF 50ST-3KW-TOP الکتروپمپ2 اینچ خروج از بالا -پروانه ورق استیل 19,600,000

تاريخ به روز رسانی : 95/03/11

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

لیست قیمت محصولات شرکت نوید سهند لجن کش و کف کش

مشخصات محصول نام محصول ملاحظات قیمت با ارزش افزوده(ریال)
KRTF 50-169-2.2KW-TOP الکتروپمپ 2 اینچ خروج از بالا-تکفاز 17,800,000
KRTF 50-2ST-2.2KW-TOP الکتروپمپ 2 اینچ خروج از بالا-دو طبقه-تکفاز 16,600,000
KRTF 50SK-2.2KW-TOP الکتروپمپ 2 اینچ تک طبقه - تکفاز 16,600,000

تاريخ به روز رسانی : 95/03/11

 قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 

 الکتروپمپ های بدون محفظه ی نوید موتور

در صورت خرید 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
مدل نام محصول قیمت (ریال)
S100 1"   الکتروپمپ بدون محفظه 2,585,000
"S100 1.1/4    الکتروپمپ بدون محفظه 2,717,000
 2"HV  الکتروپمپ بدون محفظه 3,817,000
 2"AA  الکتروپمپ بدون محفظه 4,818,000
1.1/2"AA   الکتروپمپ بدون محفظه 4,818,000
 2"AA(3/4)  الکتروپمپ بدون محفظه 6,160,000
 3"LD  الکتروپمپ بدون محفظه 5,445,000
 2.1/2"LD  الکتروپمپ بدون محفظه 5,445,000
 3"PD37  الکتروپمپ بدون محفظه 6,402,000
3"PD38   الکتروپمپ بدون محفظه 7,095,000
 2"A6  الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز 10,901,000
 2"A6  الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز 9,757,000
 2"A7  الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز 12,012,000
 2"A7  الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز 10,791,000
 3"PD40  الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز 12,859,000
 3"PD40  الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز 11,418,000
 50-16  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 12,386,000
 50-16  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 11,176,000
 50-20  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 14,003,000
 50-20  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 12,551,000
 65-16  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 13,398,000
 65-16  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 12,254,000
 65-20  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز 15,675,000
 65-20  الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز 14,190,000

 تاريخ به روز رسانی : 94/05/02

 قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 الکتروپمپ های آبگرد نوید موتور

الکتروپمپ های آبگرد:این پمپ ها مخصوص آبگرم هستند که سه سرعته و تکفاز ارائه می شوند.بدنه آنها چدنی است .نیاز به روغنکاری ندارند و یاتاقانهای آن بوسیله مایعی که پمپ میشود روغنکاری میشود.کلاس حفاظتی این محصول IP 44 است.

کاربرد:این پمپها برای سیرکوله آبگرم استفاده می شوند.

مزایا:

 • مطمئن و بدون سروصدا
 • نصب آسان
 • کارایی بالا
 • عمر طولانی
 • بی نیاز از نگهداری
در صورت خرید 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف  مدل  قیمت (ریال) 
 A  پمپهای آبگرد تک سرعته تکفاز
 1  SCP-AI 4/70 10,153,000
 NCP-AI 4/100 12,485,000
 NCP-AI 5/125 16,588,000
 NCP-AI 6/125 21,142,000
 NCP-AI 8/125 23,474,000
 NCP-AI 10/125 27,687,000
B   پمپهای آبگرد تک سرعته سه فاز
 SCP-AI 4/70 9,075,000
 NCP-AI 4/100 11,891,000
 NCP-AI 5/125 15,763,000
10   NCP-AI 6/125 19,305,000
11   NCP-AI 8/125 24,728,000
12   NCP-AI 10/125 25,014,000
13   SRP-AI 6-1 14,960,000
14   SRP-AI 8-1 21,142,000
15   SRP-AI 10-1 24,530,000
 C  پمپهای آبگرد سه سرعته سه فاز
 16  HCP-AI 4/80 11,297,000
17   HCP-AI 4/90 16,104,000
18   HCP-AI 6/75 17,523,000
19   HCP-AI 6/90 18,348,000
20   HCPC-AI 5/10 24,618,000
21   HCPC-AI 6/13 26,829,000

 

 الکتروپمپ های اتا بلوک نوید موتور 

اتابلوک در یک نگاه:این الکترو پمپها از نوع یک طبقه ای و end-suction هستند که در زمینه های مختلفی از جمله آبرسانی و سیستم های گرمایشی می توان از آن استفاده کرد.بدنه این محصول چدنی است و شفت آن از نوع استیل می باشد کلاس حفاظتی آن IP54 است.آببندی آن مکانیکال سیل می باشد.

کاربرد:

 • آبرسانی
 • سیستمهای آبیاری
 • آبهای زهکشی
 • سیستمهای گرمایشی
 • سیستمهای تهویه
 • آب آشامیدنی
 • آبگرم(تا 120 درجه سانتیگراد)
 • آب سیستم های خنک کاری
 • آب استخر(سفارشی)
 • سیستم آتش رسانی

مزایا:

 • از منفی 20 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد را پوشش می دهد.
 • رینگهای سایشی قابل تعویض
 • ارتفاع آبدهی آن تا 90 متر 
در صورت خرید 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
تیپ  قیمت (ریال) 
 Etabloc G 32-160/30 2 16,588,000
 Etabloc G 32-160/40 2 18,579,000
 Etabloc G 32-200/40 2 19,239,000
 Etabloc G 32-200/55 2 21,637,000
 Etabloc G 32-250/75 2 25,685,000
 Etabloc G 32-250/110 2 34,078,000
 Etabloc G 40-200/55 2 22,154,000
 Etabloc G 40-200/75 2 24,706,000
 Etabloc G 40-250/30 4 19,316,000
 Etabloc G 50-200/22 4 17,897,000
 Etabloc G 50-160/55 2 22,924,000
 Etabloc G 50-160/75 2 25,366,000
 Etabloc G 50-250/150 2 38,280,000
 Etabloc G 65-200/40 4 21,010,000
 Etabloc G 65-250/55 4 26,169,000
 Etabloc G 65-250/75 4 27,962,000
 Etabloc G 80-200/40 4 22,473,000
 Etabloc G 80-200/55 4 29,656,000

 

 الکتروپمپ های سیر کولاتور آبگرد سه سرعته تکفاز نوید موتور 

سیرکولاتور در یک نگاه:پمپ سیرکولاتور از نوع پمپ های سانتریفیوژ است و برای گردش آب گرم در دستگاه پخش  کننده گرما جهت تامین بار حرارتی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.این پمپ ها به صورات خطی در مدار قرار میگیرند.این پمپ ها با قدرت 1.8 تا  1.5 اسب وجود دارند.بدنه آنها چدنی و شفت  از فولاد زنگ نزن است.

کاربرد:

 •  پمپ سیرکوله کردن آب داغ جهت سیستم های تاسیساتی

مزایا:

 • الکترو پمپ های سیرکولاتور خطی(موتورخشک) بدون کوپلینگ (واسطه)بوده و نیازی به روغنکاری و سرویس دوره ای ندارند.
 • کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای زندگی و کار فراهم می آورند.
 • الکتروموتور دارای ترموگارد بوده و لذا هیچگاه با افزایش دما نمی سوزد.
 • جنس پروانه ها مقاوم در برابر خوردگی هستند.
 • کلاس عایقی سیم پیچی کلیه الکتروموتورها  از نوع B،F می باشد.
 • کلاس حفاظتی کلیه الکتروموتورها IP54 می باشد.
 • جنس شفت الکتروپمپها از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است.
 • همه محصولات دارای مکانیکال سیل می باشند
در صورت خرید 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
مدل  نام محصول  قیمت  (ریال) 
 NM25-40 130   الکتروپمپ 2,222,000
 NM25-40 180  الکتروپمپ 2,222,000
 NM25-60 130  الکتروپمپ 2,222,000
 NM25-60 180  الکتروپمپ 2,222,000
 NM32-40 180  الکتروپمپ 2,332,000
 NM32-60 180  الکتروپمپ 2,552,000
 NM25-80 180  الکتروپمپ 3,465,000
 NM32-80 180  الکتروپمپ 3,751,000
 NM40-80 F200  الکتروپمپ 4,092,000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

الکتروپمپ های سیر کولاتور خطی نوید موتور

در صورت خرید 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
مدل  نام محصول  قیمت (ریال) 
 S100 1"  الکتروپمپ 3,234,000
 S100 1.1/4"  الکتروپمپ 3,234,000
 P32(1.1/4"AA)  الکتروپمپ 3,168,000
 2"HV  الکتروپمپ 4,774,000
 2"AA  الکتروپمپ 6,028,000
 1.1/2"AA  الکتروپمپ 6,028,000
 2"AA(3/4)  الکتروپمپ 7,733,000
 3"LD  الکتروپمپ 6,809,000
 2.1/2"LD  الکتروپمپ 6,809,000
 3"PD37  الکتروپمپ 8,008,000
 3"PD38  الکتروپمپ 8,866,000
 2"A6  الکتروپمپ تکفاز 13,629,000
 2"A6  الکتروپمپ سه فاز 12,199,000
 2"A7  الکتروپمپ تکفاز 15,026,000
 2"A7  الکتروپمپ سه فاز 13,486,000
 3"PD40  الکتروپمپ تکفاز 16,071,000
 3"PD40  الکتروپمپ سه فاز 14,267,000
 50-16  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 15,477,000
 50-16  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 13,970,000
 50-20  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 17,512,000
 50-20  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 15,697,000
 65-16  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 16,742,000
 65-16  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 15,312,000
 65-20  الکتروپمپ اتاترم تکفاز 19,591,000
 65-20  الکتروپمپ اتاترم سه فاز 17,743,000
 مدل  نام محصول  قیمت  (ریال)
 S100 1"  واسطه -
 2"HV  واسطه -
 2"AA  واسطه -
 1.1/2"AA  واسطه -
 3"LD  واسطه -
 2"A6  واسطه -
 2"A7  واسطه -
 3"PD40  واسطه -

 

 

 

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه برف روب

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110