• پمپ 1
  واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
 • موتور پمپ
  واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

 

 

پمپ هاي شناور کارخانه اسپيکو ساخت کشور ايران 

پمپ شناور مدل SO2

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

پمپهاي شنـاور اسپيکو فقط بـراي انتقـال آب از چاههاي کـم عمـق براي مصـارف کشـاورزي ، صنعتـي و خانگي طراحي شده است که مي تواند براي انتقال آب شرب نيز استفاده شود.

مشخصات پمپ:

 • مپهاي شناور اسپيکو با دهانه خروجي ? اينچ و ? اينچ با ارتفاعهاي 30 ،60 ، 60 و 80 متر و با ولتاژهاي 220 و380 طراحي شده است.
 • کليه قطعات پمپ شناور از چدن داکتيل مخصوص ساخته شده است که ازاستحکام خوبي در مقابل ضربه و خوردگي برخوردار مي باشد.
 • پروانه هاي شناور اسپيکو تماماً از آلياژ مس و قلع و يا آلياژ فسفر و برنز طراحي شده که استقامت بالايي در مقابل سايش از خود نشان مي دهند.
 • الکتروموتور شناور اسپيکو از نوعي سيم لاکي با آببندي کامل ساخته شده است که شفت آن بوسيله ? عدد سيل مکانيکي مرغوب در محفظه اي از روغن آببندي مي گردد.
 • شفت و کليه پيچهاي شناورهاي اسپيکو از آلياژ استنلس استيـل ساختــه شده است.
 • تمامي قطعات چدني شناور توسط رنگ اپوکسي (رنگ مخصوص بدنه کشتي) روکش داده شده است که مقاومت زيادي در مقابل زنگ زدگي ايجاد مي کند.
 • در پمپهاي شناور اسپيکو براي جلوگيري از برگشت آب درون لوله از يک سوپاپ لاستيکي استفاده شده است.
 • در هنگام روشن و خامـوش نمـودن پمـپ ضربات مهلکي کـه اصطلاحـاً ضربات کله قوچـي نـاميـده مي شود به پمپ و لوله متصل به آن وارد مي شود که پس از چندي ممکناست لوله از پمپ جدا شود و لذااسپيکــودر دوطرف دهانـه خروجي ? عـدد پيچ برنجي بصورتـي طراحـي و تعبيـه نمـوده است که با سفت شدنآنها مانع از بازشدن لوله از پمپ مي گردد.
 • در پمپهاي شناور از کابل مخصوص لاستيکي از نوع EPDM و يا CPE براي استقامت زياد در مقابل رطوبت و نمکهاي محلول در آب استفاده شده است.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسـوبمي گردد که برروي بدنه آن حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شود ، پمـپ مربوطه ? ماه طبق شرايط مندرج در ضمانتنامـه گارانتـي بـوده و ? ســال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
SO2

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
SO2-2-1 220 50 2.2 30 480 38 10.6 2
SO2-3-1 220 100 3 45 480 43 14 2
SO2-3-3 380 -- 2.2 45 480 41 5 2
SO2-4-1 220 100 2.7 30-60 330-140 45 15 2
SO2-4-3 380 -- 3 60 480 47 7.2 2
SO2-5-3 380 -- 3 35-75 330-130 52 9.2 2
SO2-6-3 380 -- 4 20-85 370-150 55 12.8 2
SO3-2-1 220 100 3 30 700 41 14 3
SO3-2-3 380 -- 2.2 30 700 40 5 3
SO3-3-1 220 100 2.7 20-40 450-150 45 15 3
SO3-3-3 380 -- 3 45 700 45 7.2 3
SO3-4-3 380 -- 3 20-50 420-165 49 9.2 3
SO3-5-3 380 -- 4 15-65 500-156 56 12.8 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي پمپ شناور مدل SO2

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد شناور هاي اسپيکو مدل SO2:

نقشه ابعاد پمپ شناور SO2 مشخصات ابعاد پمپ شناور SO2

 

 

 

 

پمپ شناور مدل SO3

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

پمپهاي شنـاور اسپيکو فقط بـراي انتقـال آب از چاههاي کـم عمـق براي مصـارف کشـاورزي ، صنعتـي و خانگي طراحي شده است که مي تواند براي انتقال آب شرب نيز استفاده شود.

مشخصات پمپ:

 • مپهاي شناور اسپيکو با دهانه خروجي ? اينچ و ? اينچ با ارتفاعهاي 30 ،60 ، 60 و 80 متر و با ولتاژهاي 220 و380 طراحي شده است.
 • کليه قطعات پمپ شناور از چدن داکتيل مخصوص ساخته شده است که ازاستحکام خوبي در مقابل ضربه و خوردگي برخوردار مي باشد.
 • پروانه هاي شناور اسپيکو تماماً از آلياژ مس و قلع و يا آلياژ فسفر و برنز طراحي شده که استقامت بالايي در مقابل سايش از خود نشان مي دهند.
 • الکتروموتور شناور اسپيکو از نوعي سيم لاکي با آببندي کامل ساخته شده است که شفت آن بوسيله ? عدد سيل مکانيکي مرغوب در محفظه اي از روغن آببندي مي گردد.
 • شفت و کليه پيچهاي شناورهاي اسپيکو از آلياژ استنلس استيـل ساختــه شده است.
 • تمامي قطعات چدني شناور توسط رنگ اپوکسي (رنگ مخصوص بدنه کشتي) روکش داده شده است که مقاومت زيادي در مقابل زنگ زدگي ايجاد مي کند.
 • در پمپهاي شناور اسپيکو براي جلوگيري از برگشت آب درون لوله از يک سوپاپ لاستيکي استفاده شده است.
 • در هنگام روشن و خامـوش نمـودن پمـپ ضربات مهلکي کـه اصطلاحـاً ضربات کله قوچـي نـاميـده مي شود به پمپ و لوله متصل به آن وارد مي شود که پس از چندي ممکناست لوله از پمپ جدا شود و لذااسپيکــودر دوطرف دهانـه خروجي ? عـدد پيچ برنجي بصورتـي طراحـي و تعبيـه نمـوده است که با سفت شدنآنها مانع از بازشدن لوله از پمپ مي گردد.
 • در پمپهاي شناور از کابل مخصوص لاستيکي از نوع EPDM و يا CPE براي استقامت زياد در مقابل رطوبت و نمکهاي محلول در آب استفاده شده است.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسـوبمي گردد که برروي بدنه آن حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شود ، پمـپ مربوطه ? ماه طبق شرايط مندرج در ضمانتنامـه گارانتـي بـوده و ? ســال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
SO3

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
SO2-2-1 220 50 2.2 30 480 38 10.6 2
SO2-3-1 220 100 3 45 480 43 14 2
SO2-3-3 380 -- 2.2 45 480 41 5 2
SO2-4-1 220 100 2.7 30-60 330-140 45 15 2
SO2-4-3 380 -- 3 60 480 47 7.2 2
SO2-5-3 380 -- 3 35-75 330-130 52 9.2 2
SO2-6-3 380 -- 4 20-85 370-150 55 12.8 2
SO3-2-1 220 100 3 30 700 41 14 3
SO3-2-3 380 -- 2.2 30 700 40 5 3
SO3-3-1 220 100 2.7 20-40 450-150 45 15 3
SO3-3-3 380 -- 3 45 700 45 7.2 3
SO3-4-3 380 -- 3 20-50 420-165 49 9.2 3
SO3-5-3 380 -- 4 15-65 500-156 56 12.8 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي پمپ شناور مدل SO3

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد شناور هاي اسپيکو مدل SO3:

نقشه ابعاد پمپ شناور SO3 مشخصات ابعاد پمپ شناور SO3

 

  

ساخت ایتالیا E-TECH لیست قیمت شناور هاي تکفاز استیل

قیمت خروجی(inch) حداکثر آبدهی (m3/h ) حداکثر ارتفاع (hp)توان مدل
7,717,500 1 % 4.6 45 0.75 ES 3/4
8,494,500 ES 3/4F
8,095,500 1 % 4.6 56 1 ES 3/5
8,872,500 ES 3/5F
8,337,000 1 % 4.6 67 1 ES 3/6
9,093,000 ES 3/6F
9,030,000 1 % 4.6 78 1.2 ES 3/7
9,807,000 ES 3/7F
9,408,000 1 % 4.6 89 1.5 ES 3/8
10,216,500 ES 3/8F
8,316,000 1 % 7.5 56 1.2 ES 5/5
9,093,000 ES 5/5F
8,809,500 1 % 7.5 68 1.5 ES 5/6
9,586,500 ES 5/6F
7,539,000 1 % 4.6 65 1 VN 3/6V
8,274,000 VN 3/6VF
8,211,000 1 % 4.6 78 1.2 VN 3/7V
8,967,000 VN 3/7VF
9,901,500 1 % 4.6 100 2 VN 3/9V
10,500,000 1 % 4.6 111 2 VN 3/10V
7,980,000 1 % 7.5 68 1.5 VN 5/6V
9,114,000 1 % 7.5 79 2 VN 5/7V
9,996,000 1 % 7.5 90 2 VN 5/8V
11,266,500 1 % 7.5 101 3 VN 5/9V
10,500,000 1 % 13.5 47 2 VN 9/4V
12,001,500 1 % 13.5 58 3 VN 9/5V

محصولات

فروش ویژه برف روب
فروش ویژه پمپ شناور

ورود کاربران

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110