اطلاعیه ها

مشخصات فنی پمپ های دنده ای لوب

YLP2-012

ylp1-100-1-13

ylp1-100-1-13 ylp1-100-2-4 ylp1-100-3-4
ylp1-100-4-8 ylp1-100-5-2 ylp 2li lob  b


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 7.5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 12 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 1000 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 84,000,000


 

YLP2-018

ylp1½-100-1-2

ylp1½-100-1-2 ylp1-100-width= ylp1½-100-3-2
ylp 2li lob  b copy-2 ylp2½-100-5-3 ylp1½-100-4-4


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 10.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 1000 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 89,000,000


 

YLP2-023

ylp1½-100-1-4

ylp1½-100-1-4 ylp1½-100-2-4 ylp1½-100-3-4
ylp1½-100-4-6 ylp2½-100-5-4 ylp 2li lob  b copy-3


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 13.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 7 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 1000 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 100,000,000


 

YLP4-062

ylp2-100-1-2

ylp2-100-1-2 ylp2-100-2-2 ylp2-100-3-2
ylp2-100-4-2 ylp2-100-5-2 ylp 2li lob  b copy-4


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 23.7 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 15 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 800 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 164,000,000


 

YLP4-090

ylp2-100-1-4

ylp2-100-1-4 ylp2-100-2-4 ylp2-100-3-4
ylp2-100-4-4 ylp2-100-5-4 ylp 2li lob  b copy-5


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 43.7 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 800 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 185,000,000


 

YLP5-120

ylp2½-100-1-2

ylp2½-100-1-2 ylp2½-100-2-2 ylp2½-100-4
ylp2½-100-5-2 ylp2½-100-6-2 ylp 2li lob  b copy-6


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 46.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 12 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 600 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 273,000,000


 

YLP5-180

ylp3-100-1-2

ylp3-100-1-2 ylp3-100-2-2 ylp3-100-3-2
ylp3-100-4-2 ylp3-100-5-2 ylp 2li lob  b copy-7


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 64.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 600 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 320,000,000


 

YLP6-285

 ylp6-100-11-4

ylp6-100-11-4 ylp6-100-2-4  ylp6-100-3-4
ylp6-100-4-4 ylp 2li lob  b copy-8  ylp6-100-6-4 


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 85.5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 8 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 504,000,000


 

YLP6-355

ylp6-100-11-2

ylp6-100-11-2 ylp6-100-2-2 ylp6-100-5-2
ylp6-100-4-2 ylp 2li lob  b copy-9 ylp6-100-6-2


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 106.5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 8 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 525,000,000


 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۱۹ ۳۱۱ ۰۵۶۳)