• نصب و راه اندازی
    نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری انواع دیزل ژنراتور
  • تولید و توزیع
    تولید و توزیع  برق مصرفی کارخانه ها و مجتمع ها
  • واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور
    واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور با کانوپی و بدون کانوپی

 فروش ویژه انواع الکتروموتور

 

streambrooknpmsiemens

ercemseveridealkaijieli

 

 قیمت فروش  فاز دور توان كيلووات نام كالا
1,030,000 سه فاز  1500 0.18 جمكو  
970,000 سه فاز  3000 0.18 جمكو  
1,100,000 سه فاز  1500 0.25 جمكو 
970,000 سه فاز  3000 0.25 جمكو
1,680,000 تك فاز 1500 0.37 سوگو
1,680,000 تك فاز 1500 0.37 چيني
1,480,000 تك فاز 3000 0.37 PEM چيني
1,480,000 سه فاز  3000 0.37 سوگو
1,480,000 سه فاز  3000 0.37 جمكو  
3,500,000 1000 0.55  vem
1,340,000 سه فاز  1500 0.55 جمكو  
760,000 سه فاز  3000 0.55 جمكو  
1,680,000 تك فاز 3000 0.55  PEM چيني
1,350,000 1500 0.75 AE چينی
2,160,000 تك فاز 1500 0.75 سوگو  
1,680,000 تك فاز 3000 0.75 سوگو  
850,000 سه فاز  3000 0.75 سوگو  
850,000 سه فاز  3000 0.75 جمكو  
850,000 3000 0.75 ايده آل  
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
2,420,000 سه فاز  1000 1.1 جمكو  
1,850,000 1500 1.1 استريم - ترمينال بالا
1,850,000 1500 1.1 استريم - ترمينال بغل
2,160,000 تك فاز 1500 1.1 PEM چيني
2,600,000 1500 1.1 بدون سيم پيچي  
3,500,000 1500 1.1 Volt تركيه 
1,850,000 1500 1.1 سوگو  
1,660,000 3000 1.1 سوگو 
1,660,000 سه فاز  3000 1.1 سوگو  
1,660,000 سه فاز  3000 1.1 جمكو 
2,160,000 تك فاز 3000 1.1 استريم  
3,370,000 تك فاز 1500 1.5 استريم 
2,240,000 سه فاز  1500 1.5 استريم 
4,500,000 - 1500 1.5 ABB آلمان 
2,240,000 - 1500 1.5 كايجيلي  
4,500,000 - 1500 1.5  Dutchi هلند
2,240,000 سه فاز 1500 1.5 چيني  
3,370,000 تك فاز 1500 1.5 سوگو
2,240,000 سه فاز  1500 1.5 سوگو  
2,500,000 تك فاز  3000 1.5 سوگو 
2,500,000 تك فاز 3000 1.5 استريم 
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
3,600,000 سه فاز 1000 2.2 ايرسم   
3,600,000 سه فاز 1000 2.2 جمكو  
3,200,000 سه فاز 1500 2.2 كايجيلي  
4,500,000 1500 2.2 چيني بارلي  
2,990,000 سه فاز 1500 2.2 سوگو  
2,990,000 سه فاز 1500 2.2 استريم  
3,240,000 تك فاز   3000 2.2 استريم  
2,270,000 سه فاز 3000 2.2 سوگو  
2,270,000 سه فاز 3000 2.2 جمكو  
4,990,000 سه فاز 1000 3 جمكو   
4,990,000 سه فاز 1000 3 ايرسم  
4,990,000 سه فاز 1500 3 ايرسم  
4,990,000 سه فاز 1500 3 جمكو   
3,380,000 سه فاز 1500 3 سوگو  
3,380,000 سه فاز 1500 3 استريم  
3,380,000 1500 3 استريم - ترمينال بالا
4,160,000 سه فاز 1500 4 استريم  
4,160,000 سه فاز 1500 4 سوگو  
3,750,000 3000 4 كايجيلي 
11,000,000 1500 5.5 ABB آلمان
5,670,000 سه فاز 3000 5.5 ايرسم  
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
6,160,000 سه فاز 3000 7.5 سوگو  
6,160,000 سه فاز 3000 7.5 ايده آل  
6,160,000 3000 7.5 بروك
18,500,000 1500 11 ABB آلمان
9,590,000 سه فاز 3000 11 سوگو  
9,590,000 3000 11 استريم - ترمينال بغل 
9,590,000 3000 11 استريم - ترمينال بالا
11,340,000 سه فاز 3000 15 سوگو  
11,340,000 سه فاز 3000 15 ايده آل  
11,340,000 3000 15 استريم- ترمينال بغل 
14,320,000 1500 18.5 استريم - ترمينال بالا
14,320,000 1500 18.5 استريم- ترمينال بغل
14,320,000 سه فاز 1500 18.5 سوگو  
14,320,000 سه فاز 1500 18.5 ايرسم  
14,320,000 1500 18.5 بروك   
12,680,000 3000 18.5 استريم - ترمينال بالا
17,200,000 - 22.4 بروك
46,000,000 سه فاز 3000 30 جمكو
81,000,000 سه فاز 1000 37 جمكو  
33,000,000 سه فاز 1000 37 ايرسم -فلنج دار
26,800,000 1500 37 استريم-ترمينال بالا
57,500,000 1500 37 ABB آلمان 
30,000,000 1500 37 كايجيلي 
 قیمت فروش  فاز دور توان نام كالا
29,500,000 سه فاز 1500 45 ايرسم    
68,000,000 1500 45 ABB آلمان 
65,000,000 سه فاز 3000 45 جمكو 
88,000,000 1500 55  ABB آلمان
35,000,000 سه فاز 1500 55 ايرسم  
48,000,000 سه فاز 1500 75 ايرسم    
111,000,000 سه فاز 1500 75 جمكو   
104,000,000 سه فاز 3000 75 جمكو  
215,000,000 سه فاز 1000 90 جمكو
130,000,000 1500 90 ABB آلمان
123,000,000 سه فاز 1500 90 جمكو
115,000,000 سه فاز 3000 90 جمكو
170,000,000 1500 110  ABB آلمان
95,000,000 سه فاز 3000 110 ايرسم 
224,000,000 سه فاز 1500 132 جمكو
190,000,000 1500 132  ABB آلمان
208,000,000 سه فاز 3000 132 جمكو   
327,000,000 سه فاز 1500 200 جمكو   

 

فروش ویژه الکتروموتور الکتروژن

فروش ویژه الکتروموتور چینی

گشتاور
(NM)

جریان در
400 V

(A)

ضریب قدرت
(PF)
راندمان
%
دور
(rpm)
تعداد فاز تیپ سایز فریم توان
(kw)
75 17.0 0.74 86.0 1000 سه 53755 160 7.5
0.85 0.42 0.75 55.0 1500 سه 41123 63 0.12
1.8 0.77 0.78 60.0 1500 سه 36253 71 0.25
36 11.4 0.81 86.0 1500 سه 49555 132 5.5
49 15.2 0.82 87.0 1500 سه 49755 132 7.5
72 21.5 0.84 88.5 1500 سه 52115 160 11

 

فروش ویژه موتور دیزل

 

فروش ویژه پمپ شناور

 

شناور

نام شرکت مدل قیمت به ريال
پمپ شناور پمپیران 193/5 10,200,000
پمپ شناور پمپیران 233/8 15,600,000
پمپ شناور پمپیران 233/9 17,175,000
پمپ شناور پمپیران 374/4 18,300,000
پمپ شناور پمپیران 374/8 31,050,000
پمپ شناور سولار پمپ 233/7 12,675,000
پمپ شناور سولار پمپ 233/11 16,725,000
پمپ شناور سولار پمپ 293/9 16,650,000
پمپ شناور پارس پمپ 233/9 17,220,000
پمپ شناور پارس پمپ 271/4 11,100,000
پمپ شناور پارس پمپ 271/6 13,830,000

 

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه برف روب

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور