اطلاعیه ها

 فروش ویژه انواع الکتروموتور

 

streambrooknpmsiemens

ercemseveridealkaijieli

 

فاز دور توان كيلووات نام كالا
سه فاز  1500 0.18 جمكو  
سه فاز  3000 0.18 جمكو  
سه فاز  1500 0.25 جمكو 
سه فاز  3000 0.25 جمكو
تك فاز 1500 0.37 سوگو
تك فاز 1500 0.37 چيني
تك فاز 3000 0.37 PEM چيني
سه فاز  3000 0.37 سوگو
سه فاز  3000 0.37 جمكو  
  1000 0.55  vem
سه فاز  1500 0.55 جمكو  
سه فاز  3000 0.55 جمكو  
تك فاز 3000 0.55  PEM چيني
  1500 0.75 AE چينی
تك فاز 1500 0.75 سوگو  
تك فاز 3000 0.75 سوگو  
سه فاز  3000 0.75 سوگو  
سه فاز  3000 0.75 جمكو  
  3000 0.75 ايده آل  
فاز دور توان نام كالا
سه فاز  1000 1.1 جمكو  
  1500 1.1 استريم - ترمينال بالا
  1500 1.1 استريم - ترمينال بغل
تك فاز 1500 1.1 PEM چيني
  1500 1.1 بدون سيم پيچي  
  1500 1.1 Volt تركيه 
  1500 1.1 سوگو  
  3000 1.1 سوگو 
سه فاز  3000 1.1 سوگو  
سه فاز  3000 1.1 جمكو 
تك فاز 3000 1.1 استريم  
تك فاز 1500 1.5 استريم 
سه فاز  1500 1.5 استريم 
- 1500 1.5 ABB آلمان 
- 1500 1.5 كايجيلي  
- 1500 1.5  Dutchi هلند
سه فاز 1500 1.5 چيني  
تك فاز 1500 1.5 سوگو
سه فاز  1500 1.5 سوگو  
تك فاز  3000 1.5 سوگو 
تك فاز 3000 1.5 استريم 
فاز دور توان نام كالا
سه فاز 1000 2.2 ايرسم   
سه فاز 1000 2.2 جمكو  
سه فاز 1500 2.2 كايجيلي  
  1500 2.2 چيني بارلي  
سه فاز 1500 2.2 سوگو  
سه فاز 1500 2.2 استريم  
تك فاز   3000 2.2 استريم  
سه فاز 3000 2.2 سوگو  
سه فاز 3000 2.2 جمكو  
سه فاز 1000 3 جمكو   
سه فاز 1000 3 ايرسم  
سه فاز 1500 3 ايرسم  
سه فاز 1500 3 جمكو   
سه فاز 1500 3 سوگو  
سه فاز 1500 3 استريم  
  1500 3 استريم - ترمينال بالا
سه فاز 1500 4 استريم  
سه فاز 1500 4 سوگو  
  3000 4 كايجيلي 
  1500 5.5 ABB آلمان
سه فاز 3000 5.5 ايرسم  
فاز دور توان نام كالا
سه فاز 3000 7.5 سوگو  
سه فاز 3000 7.5 ايده آل  
  3000 7.5 بروك
  1500 11 ABB آلمان
سه فاز 3000 11 سوگو  
  3000 11 استريم - ترمينال بغل 
  3000 11 استريم - ترمينال بالا
سه فاز 3000 15 سوگو  
سه فاز 3000 15 ايده آل  
  3000 15 استريم- ترمينال بغل 
  1500 18.5 استريم - ترمينال بالا
  1500 18.5 استريم- ترمينال بغل
سه فاز 1500 18.5 سوگو  
سه فاز 1500 18.5 ايرسم  
  1500 18.5 بروك   
  3000 18.5 استريم - ترمينال بالا
  - 22.4 بروك
سه فاز 3000 30 جمكو
سه فاز 1000 37 جمكو  
سه فاز 1000 37 ايرسم -فلنج دار
  1500 37 استريم-ترمينال بالا
  1500 37 ABB آلمان 
  1500 37 كايجيلي 
فاز دور توان نام كالا
سه فاز 1500 45 ايرسم    
  1500 45 ABB آلمان 
سه فاز 3000 45 جمكو 
  1500 55  ABB آلمان
سه فاز 1500 55 ايرسم  
سه فاز 1500 75 ايرسم    
سه فاز 1500 75 جمكو   
سه فاز 3000 75 جمكو  
سه فاز 1000 90 جمكو
  1500 90 ABB آلمان
سه فاز 1500 90 جمكو
سه فاز 3000 90 جمكو
  1500 110  ABB آلمان
سه فاز 3000 110 ايرسم 
سه فاز 1500 132 جمكو
  1500 132  ABB آلمان
سه فاز 3000 132 جمكو   
سه فاز 1500 200 جمكو   

 

فروش ویژه الکتروموتور الکتروژن

فروش ویژه الکتروموتور چینی

گشتاور
(NM)

جریان در
400 V

(A)

ضریب قدرت
(PF)
راندمان
%
دور
(rpm)
تعداد فاز تیپ سایز فریم توان
(kw)
75 17.0 0.74 86.0 1000 سه 53755 160 7.5
0.85 0.42 0.75 55.0 1500 سه 41123 63 0.12
1.8 0.77 0.78 60.0 1500 سه 36253 71 0.25
36 11.4 0.81 86.0 1500 سه 49555 132 5.5
49 15.2 0.82 87.0 1500 سه 49755 132 7.5
72 21.5 0.84 88.5 1500 سه 52115 160 11

 

فروش ویژه موتور دیزل

 

فروش ویژه پمپ شناور

 

شناور

نام شرکت مدل
پمپ شناور پمپیران 193/5
پمپ شناور پمپیران 233/8
پمپ شناور پمپیران 233/9
پمپ شناور پمپیران 374/4
پمپ شناور پمپیران 374/8
پمپ شناور سولار پمپ 233/7
پمپ شناور سولار پمپ 233/11
پمپ شناور سولار پمپ 293/9
پمپ شناور پارس پمپ 233/9
پمپ شناور پارس پمپ 271/4
پمپ شناور پارس پمپ 271/6

 

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۱۹ ۳۱۱ ۰۵۶۳)